Belangrijke vraag; De val van Atlantis zou op zijn minst de ogenopener moeten zijn voor velen van ons, helaas is dat nog niet het geval! Zijn we nu genetisch zo achteruitgegaan dat we niet kunnen begrijpen dat onze verre voorouders duizend keer geavanceerder en beter opgeleid waren dan wij nu?

  

 • Het Arisch eiland en het industriële complex
 • De Wet-van-Eén en de Zonen van Belial
 • Koloniale Oorlogen
 • Het Atlantisch eenwordingscongres
 • Groep voor hoop op harmonie
 • Verleiding en Verraad

 

Het Arisch eiland en het industriële complex

Het Arisch Eiland was het grootste van de Atlantische Eilanden en het dichtst bevolkt. Aryan was het commerciële centrum en had de meeste invloed vanuit economisch, agrarisch en militair oogpunt. Na de “Tweede Zondvloed” werd Aryan aanzienlijk beschadigd. De infrastructuur moest in deze chaotische fase opnieuw worden opgebouwd.

 

Tijdens dit proces werd de staat gecontroleerd door een elitair, welvarend ‘Wit’ ras, dat de controle kreeg over de economie, de militaire macht en de regering van de eilandstaat, terwijl de meerderheid van de autochtone bevolking  van het Bronzen of Rode ras was.

 

Vanuit Aryan groeide een corrupt machtsbeluste aristocratie die de “Wet van Eén” probeerde te ontmantelen en de Atlantische technologie wilde misbruiken om de wereld te beheersen, door gebruik van kristallijne energie voor wapens, en het gebruik van genetische wetenschap voor de ontwikkeling en behoud van een inferieur ras om als arbeiders en soldaten te laten dienen.

 

De genetische manipulatie was gelokaliseerd in Meruvia, op Aryan. Het werd oorspronkelijk gebruikt voor goedbedoelde doeleinden, voor de ontwikkeling van geavanceerde fysieke mediums voor de geïncarneerden in fysieke lichamen die muteerden in half mens half beest gedrochten. Het genetisch werk werd ontwikkeld en uitgevoerd op Aryan en gebruikt om aanhangsels, klauwen, veren, Reptiel huiden en schubben te verwijderen. Dit werd gedaan in de Tempel van Zuivering, een soort gespecialiseerd medisch centrum. Nogmaals, als benadrukking tijdens de vorige Gouden Eeuw van Atlantis, was het gebruik hiervan altijd goedaardig van aard.

 

Er werd enorme genetische vooruitgang geboekt en een groot begrip verkregen van klonen en het aanpassen van fysieke beperkingen ter verbetering gebaseerd op verantwoord ethisch nut.

 

In de chaos van de Wederopbouwperiode kwam de Genetische Technologie onder controle van de “Belial” (Duivel) groep en werd vervolgens gedegradeerd tot een corrupt gebruik ten behoeve van hebzucht en macht.

 

De genetische manipulatie werd ingezet voor duistere doeleinden, o.a. voor de creatie van een ras van werkslaven en hybride mensdieren. Net zoals in Nazi-Duitsland werd het aan de massa overgebracht als de ontwikkeling van een “Zuiver (Ariër) Ras”.

 

In feite werden aanvankelijk veel Genetische Wetenschappers onbewust gehouden van het feit waarvoor hun onderzoeks- en ontwikkelingswerk diende, totdat het feitelijk te laat was ermee te stoppen. Sommigen van jullie hebben tot op de dag van vandaag nog een groot schuldgevoel als gevolg van dit werk.

 

De Wet van Eén en de Zonen van Belial (Duivel)

Dit gebruik van genetisch gemanipuleerde dienaar klassen leidde tot de grote breuk tussen het door Atla-Ra priesterschap geleide ras van Poseida dat “De Wet-van-Eén” volgde en het Arische ras dat bekend stond als “De Zonen van Belial”, waarvan de laatste zo opgingen in de materialistische ambities van de industriële gebeuren dat ze de spirituele ethiek die in het vorige Gouden Tijdperk over het continent Atlantis had geheerst uit het oog verloren.

 

Letterlijk honderdduizenden hybride mutaties en gedrochten werden gecreëerd om de velden te bewerken met gecontroleerde geesten via robotachtig bevelen uit te voeren gegeven door hun “Meesters”. Waardoor de Arisch Agro-industriële samenleving behoorlijk afhankelijk werd van hen.

 

Zielen raakten gevangen in gekloonde lichamen die “Dingen” en “Wezens” werden genoemd met genetische lobotomie en seksualiteit teneinde het emotionele vermogen uit te schakelen. Vele zielen die gevangen zaten in monsterlijke of sub-intelligente androgyne menselijke lichamen, dragen nog steeds die afschuwelijke pijn met zich mee van het gevangen zitten in fysieke belichamingen die geen ruimte boden voor geavanceerd leren, spirituele groei of emotionele expressie.

 

Wezens die jullie Sasquatch noemen, zijn overblijfselen van genetisch gemanipuleerde Mens-Gorilla mutanten, gecreëerd voor zware arbeid door de Ariërs.

 

Ter verduidelijking; Sasquatch wordt verschillend beschreven als een primaat van 2 tot 4,5 meter lang, die rechtop op twee voeten staat, vaak een vieze geur verspreidt en zich geruisloos voortbeweegt en een hoge schreeuw uitstoot. Gevonden voetafdrukken zijn tot 60 cm lang en 20 cm breed.

 

Genetische manipulatie voor commerciële doeleinden werd sterk tegengewerkt door de Spirituele Atla-Ra en Poseidons van de “Wet-van-Eén”. De Wet van de Eén vond het een vorm van wrede slavernij en moreel verwerpelijk. De Wet van de Eén bleef een voedende, matriarchale spirituele cultuur, terwijl de Ariër uitgroeide tot een machtig militair corporatieve samenleving, gedomineerd door een hogere klasse.

 

Gedurende duizenden jaren bleven deze twee ideologieën recht tegenover elkaar staan waardoor regeringsinstanties zich in een delicate impasse bevonden. De Poseidons waren veel te beschaafd en zachtaardig van aard om te proberen de Ariërs te bestrijden en probeerden hen op te voeden en spiritueel te beïnvloeden zodat ze hun gewoonten zouden veranderen. De Ariërs, waren de Poseidons met 3 tegen 1 in de meerderheid, durfden Poseida niet aan te vallen omdat ze anders de Kristallijne Energie die de Natie van energie voorzag, zouden uitschakelen.

 

Koloniale oorlogen

Toen ze hun traditionele banden verbraken en hun eigen onafhankelijke regeringen vormden braken oorlogen uit tussen het Arische leger en Atlantis, eerder bekend als voormalige Koloniën van Atlantis in het Middellandse Zeegebied.

 

De Koloniën, vooral die in Griekenland en Turkije, zagen de verandering van het Utopisch Atlantis naar een Militair-fascistische Staat onder controle van de Ariërs, zodoende probeerden ze zich los te maken. Alhoewel de Ariërs militair de overhand hadden, gaven de Mediterrane Staten zich niet gewonnen en woedden regionale oorlogen waarbij geen van beide partijen de andere kon overheersen.

 

Facties binnen het Arisch Ras streefden ernaar meer “Kristal Energie” te gebruiken om hun tegenstanders de kop in te drukken. Maar dit werd hen gedecideerd geweigerd door het Atla-Ra priesterschap en de “Law-of-One” bevolking van Poseida.

 

Door de Ariërs werden verscheiden vergeefse pogingen ondernomen het volk van Poseidon te terroriseren, maar elke poging werd neergeslagen. Ze namen wraak door de met kristallen gevoede energiesystemen uit te schakelen en zo de Ariërs te verjagen. De Ariërs reageerden door voedselvoorziening en geproduceerde goederen stop te zetten. Zodoende ontstond een aanzienlijke impasse.

 

Het Atlantisch Eenwordingscongres

In een groot bedrieglijk plan, vermomd als een “Plan voor Eenwording”, benaderden de Ariërs de Poseidons met de vorming van een vernieuwd Nationaal Congres in Atlantis om hun steeds meer gespannen meningsverschillen op te lossen en harmoniseren.

 

Vertegenwoordigers van de Wet-van-Eén met vertegenwoordigers van de Zonen van Belial (Duivel) namen deel. Het congres werd geformaliseerd met een gelijk aantal vertegenwoordigers van de twee partijen. Binnen korte tijd werd een soort Federatie gevormd met de belofte van robuustere harmonie. Het leek tientallen jaren lang erop dat de belofte van verandering en verbetering uit dat Nationale Congres goed overkwam.

 

De Poseidons werden aangemoedigd en velen van hen lieten hun waakzaamheid zakken. Echter, het Atla-Ra Scientist priesterschap bleef op haar hoede voor deze motieven en bevroedde bedrog.

 

Aanvankelijk verbeterde het Nationaal Congres de relaties en veel kleine oppervlakkige wetten die eenheid beloofden werden aangenomen. Toch bleven de primaire punten van oppositie, de “Genetische Slavernij” en het “Kristal energie Beheer” onopgelost.

 

Vanuit de Arische “Zonen van Belial” was een hypnotiserend charismatische Leiding opgestaan die de massa’s in Atlantis verleidden te geloven dat zij het antwoord waren om Atlantis terug te brengen naar haar oude glorie van bekendheid en overvloed uit de Gouden Eeuw. De Leiders van deze groep waren de Zielen die jullie kennen zoals Hitler en Himmler, inderdaad de suprematistische Nazi’s vanuit de Tweede Wereldoorlog.

 

Grote militaristische legioenen werden gevormd en kregen een voorsprong in politieke overtuiging en macht. De hybride mutanten werden gebruikt om de tegenstanders in Arisch en Og te terroriseren en af en toe werd ook dit vergeefs geprobeerd in Poseida.

 

De machtige Arische “Zonen van Belial” waren meesters in manipulatie en media. Ze kwamen met goed doordachte argumenten die hun ware bedoelingen maskeerden en beloofden wederzijds compromissen. De propaganda leek aan de oppervlakte heel haalbaar en dat overtuigde velen, inclusief gematigden en sommigen van het Poseidon “Wet-van-het Eén” camp.

 

Groep voor hoop op harmonie

Het leek de grote kans op oplossing te zijn. Er werd een Wet voorgesteld door de Arische Belial groep om de genetische manipulatie, die tot nu toe gecontroleerd werd door de Arische Staat, onder federale controle te brengen en in ruil daarvoor het Kristal Poser Krachtsysteem onder controle te brengen van een gezamenlijk overheidsagentschap. Onder groot nationaal toezicht was intense discussie en debat. Er werd gestemd het plan in te voeren, maar in het Congres mislukte deze stemming.

 

Verleiding en verraad

Wel, werd echter een invloedrijk compromis aangeboden door de sluwe leiding van de Arische “Belial Groep”, waardoor de Wet kon worden aangenomen op basis van het feit dat een Raad bestaande uit 5 Poseidons en 4 Ariërs een nieuw Regeringsagentschap voor Federale controle over Kristallijne Energie zou leiden. Het feit dat de “Law-of-One” Groep een duidelijke meerderheid in de Raad kreeg, maakte dat het plan veelbelovend leek voor de bevolking van Poseida.

 

De Wet stond toe dat geen veranderingen konden worden doorgevoerd zonder consensus van de meerderheid van de Raad, maar bevatte het voorbehoud dat het Atla-Ra priesterschap van Poseida weliswaar de posities van afdelingshoofd zou behouden, maar niet langer vrijgesteld zou zijn van regeringscontrole.

 

Er werd een trainingsprogramma opgesteld waardoor ingenieurs van beide partijen, buiten de Atla-Ra, konden worden opgeleid en onderwezen in de complexe techniek. Aanvankelijk leek het systeem te werken en een betere harmonie te brengen, ondanks de terughoudendheid van de Atla-Ra.

 

Maar binnen twee jaar laaiden de oorlogen in volle hevigheid weer op in het Middellandse Zeegebied en leken de rebellerende Koloniën in het voordeel te zijn. De druk nam toe om Kristalijne Stralen te gebruiken voor oorlogsdoeleinden onder het mom van Nationale Veiligheid.

 

Er werd een discussie, debat en stemming gepland voor de regeringsraad. Nationale Veiligheid werd aangeprezen als een misplaatst gevoel van gemanipuleerd patriottisme het Land overspoelde.

 

Toen trad het bedrog in werking. Tot grote schrik en chagrijn van de Poseidons wisselde één van de Law-of-One leden van de Raad van positie. Hij behoorde noch tot de Atla-Ra, noch tot het Gouden Ras. Hij was politiek opgeklommen als een charismatisch Leider, en betrouwbare onderhandelaar, die trouw had gezworen aan de Law-of-One en hun volledig vertrouwen had gewonnen. Hij was het mikpunt en werd verleid door de Ariërs, waardoor hij slachtoffer werd van zijn ambities.

 

In de nasleep voelde deze Ene ziel veel wroeging en spendeerde volgende levens teneinde zijn fout te herstellen. Hij had duidelijk de catastrofale afloop van z’n daad niet voorzien door zich blindelings te laten compromitteren met beloftes van macht en positie.

 

Bedenk; dat is nu de illusie van Macht. Wanneer iemand Macht verwerft, kan dat wat juist lijkt vaak een illusie van het ego zijn. Ieder op weg naar het Meesterschap moet uiteindelijk kiezen tussen Macht en Liefde. Zelfs degene die jullie Hitler noemen dacht dat het Master Race scenario een betere toekomst voor de Aarde mogelijk kon maken, met één almachtig fysieke belichaming dat uiteindelijke het enige Ras zou zijn waarin alle Zielen konden reïncarneren, waardoor ziektes zouden verminderen en Rassenscheiding verdwijnen middels de invoering  van slechts één “Meesterras”.

 

Zelfs degene die jullie Judas noemen in jullie Bijbelse allegorie dacht dat door Yeshua ben Josef [Jezus] in hechtenis te nemen, hij gedwongen zou worden zijn “Goddelijke Krachten” te gebruiken om zijn Meesterschap aan de Wereld te openbaren! De paradox is inderdaad dat wat jullie ‘Macht’ noemen vaak het tegenovergestelde is van ‘Liefde’.

 

Zie je hoe Ego en Macht kunnen misleiden? Zie jij het? Ego en zelfverheerlijking verleiden zelfs hoogontwikkelde Zielen en leiden onvermijdelijk tot hun ondergang.

 

Dus door ‘Gelegaliseerde’ Overheidscontrole kwam het gebruik van het Kristallen Krachtcomplex en de Rasters onder Regeringscontrole van de Arische “Zonen van Belial (Duivel)”, dat helaas niet meer kon worden teruggedraaid.

 

Denk daarover eens diep na, en realiseer je hoe het gebeurt. Een paar feiten van nu;

 

 • Waardeloos geldsysteem houdt mensen geketend
 • Farmaceutische bedrijven houden mensen ziek
 • Wapenproducenten houden oorlogen gaande
 • De media zorgt ervoor dat de waarheid niet wordt gepubliceerd
 • Regeringen bewerkstelligen dat alles legaal geschiedt

 

Als je dit eenmaal begrijpt, begrijp je alles en ben je echt wakker!.

 

Deze fascinerend ware geschiedenis wordt vervolgd.

NIKOLA TESLA: “Het zal je vibratie tot nieuwe hoogten verhogen”.

Nikola Tesla introduceerde een tot nadenken stemmend concept toen hij nadacht over het bestaan van een levensprincipe dat inherent is aan kristallen. Hij zei: “In een kristal hebben we duidelijk bewijs van het bestaan van een vormend levensprincipe, en hoewel we het leven van een kristal niet kunnen begrijpen, is het toch een levend wezen.”