Het Licht heeft gewonnen

De mensheid ontwaakt

Wanneer het geluk van de ander jouw paradijs is

Geweldige krachten van Opgestegen Meesters

Laatste ontwikkeling – Cruciale tijdlijn splitsing is in aantocht!!!

 

Het Licht heeft gewonnen

De transformatie van nu is feitelijk een tijdschema van gebeurtenissen en procedures van evenementen, dat tijdlijn wordt genoemd. De mensheid bevindt zich nu op een tijdlijn waarop iets belangrijks staat te gebeuren; dat wil zeggen, significante evenementen vinden nu plaats in dit Universumtijdperk; dat gekwalificeerd wordt als historisch keerpunt.

 

Planeet Aarde maakt haar overgang van 3D naar 5D, veel van de hedendaagse zielen die op Aarde geïncarneerd zijn maken nu ook hun Ascensie. Het is het belangrijkste moment in de hele planetaire of zelfs in de geschiedenis van het Universum, maar bovenal is dit het  grootste moment op Aarde met de ontwaking van de Mensheid.

 

De vaak gepubliceerde reeds oeroude Armageddon-profetieën zullen niet plaatsvinden! We gaan ongelooflijke tijden beleven. Er is echter nog een groot obstakel dat ongetwijfeld het lot van de mensheid zelf betreft; maar op dit moment in de tijd is dit het meest beslissende moment voor de mensheid op planeet Aarde.

 

Twee nieuwe welomschreven Tijdlijnen zullen de toekomst bepalen: de ene zal een deel van de mensheid naar de Nieuwe 5D-Aarde leiden; de andere zal de rest in ballingschap leiden naar een andere 3D-planet.

 

Slechts een derde van de mensheid is in staat de voor deze overgang noodzakelijke ascensie te verrichten en te voltooien; het andere deel niet. Uiteindelijk zal een Nieuwe Cyclus en een Nieuwe Aarde ontstaan. Waar geen enkele autoriteit of superieur bestaat die onze vrije wil en keuzes beïnvloedt. Iedereen zal zijn eigen rechter zijn. Niemand zal zich bemoeien met individuele voorkeuren van anderen.

 

Het Licht heeft gewonnen. Waarin iedereen een eigen realiteit creëert. Het lot van de mensheid is nu definitief beslist. Het kaf is van het koren gescheiden. Alleen 5-dimensionale wezens zullen naar de Nieuwe 5-D Aarde gaan. De verwachting is dat dit proces rond 2025 voltooid, opgeruimd en beslecht zal zijn.

 

Het licht zal intenser worden, zodat het onmogelijk is, dat slapers doorslapen. Het is zeker, dat velen, zelfs als zij ontwaakt zijn door de hoge Licht intensiteit, een andere duistere planeet zullen kiezen om daar hun diepe zielenslaap voort te zetten. Daarom is dit artikel alleen bestemd voor hen die werkelijk wakker zijn en het pad van de Nieuwe 5D Aarde hebben gekozen.

 

De mensheid ontwaakt

Wees voorbereid en wees op je hoede, want de dingen gaan nu snel vooruit. De banken gaan sluiten, zorg ervoor dat je een voorraad basisbenodigdheden aanlegt. De overgang kan tot drie weken duren. De corrupte cabal handlangers en hun helpers zullen worden verwijderd. Ze maken deel uit de Deep State vanwege het betaalde geld en het werk dat ze voor hen deden. Daardoor voelden ze zich belangrijk, maar moeten nu daarvoor een hoge prijs betalen.

 

Als het stof in 2024 is neergedaald, zullen de mensen in veel landen zich beginnen te realiseren dat ze zijn bedrogen. Ze zullen ontdekken dat de geschiedenis een leugen is, geld een bedrog, schulden een fictie, religie een controlesysteem, de massa gemanipuleerd wordt door de media, regeringen en zelfs mensen als individu geïncorporeerd zijn. Conclusie: alles en nog veel meer zijn grote leugens en bedrog!

 

Er zitten meer dan honderd chemicaliën in ons voedsel. Als je de publicaties van FWC en/of etiketten van producten niet leest, loop je grote risico’s.

 

De beslissing voor definitieve doorbraak wordt ‘buiten deze wereld’ genomen door Vader/Moeder GOD. De Deep State moet eerst zichzelf vernietigen; er wordt geen oorlog meer getolereerd op planeet Aarde!

 

Hun vernietiging is feit zodra het geldsysteem instort en/of de meute massaal protesteert tegen de giftige-COVID injecties.

 

Elke wakkere die wil bijdragen aan een snelle doorbraak, verspreid deze boodschap wijd en zijd!

 

Terugkerend buitenaards correspondent Vital Frosi bericht over de laatste ontwikkelingen en benadrukt dat we zelf het initiatief en leiding moeten nemen, onze planeet aarde te bevrijden!

 

 

WANNEER HET GELUK VAN DE ANDER JOUW PARADIJS IS

 

Geliefden!

Het bewustzijn van de mens op Aarde bereikt de laatste sporten van de evolutionaire ladder in deze fase van beproevingen en verzoeningen. De zielen die klaar zijn om de laatste sport te beklimmen, bereiken ook de frequentie die hen toelaat door het Multi-dimensioneel Portaal te gaan dat naar de Nieuwe Aarde leidt.

 

Deze groep zielen ondergaat nu de noodzakelijke upgrades, die in zekere zin zich versnellen vanwege het beperkte tijdsbestek. De vooruitgang die vroeger eeuwen of millennia in beslag nam, kan nu in maanden of jaren worden verricht. Dit is de versnelling van het laatste deel van de lange reis van deze zielen.

 

Degenen die in de ascensie groep zitten, kunnen al voelen hoezeer het bewustzijn de laatste jaren is verruimd. Ze zijn niet meer hetzelfde bewustzijn als twee of drie jaar geleden. Hoewel het een natuurlijk en geleidelijk proces is, afhankelijk van jullie individuele capaciteit nieuwe informatie op te nemen, als je dat vergelijkt met wat je vroeger was en wat je nu bent, zul je een enorm verschil waarnemen.

 

Vandaag de dag zijn waarden en concepten veranderd. Veel dingen die vroeger belangrijk waren, zijn dat nu niet meer. En dingen die je vroeger niet aanspraken, lijken nu onmisbaar. Het is de cirkel van de spiraal die ons naar boven voert, naar de langverwachte beklimming.

 

De gevoelde sensaties zijn oneindig en iedereen voelt volgens het eigen inzicht. Daarom gebruiken we het woord feel om de manier te definiëren waarop we elke stap voorwaarts evalueren. Naarmate woorden hun functie verliezen om elk moment van vooruitgang uit te drukken, wordt voelen steeds belangrijker, omdat het je de parameters geeft en de echte stappen laat zien die je maakt.

 

Vandaag breng ik jullie een zeer interessante reflectie over hoe velen van jullie zich op dit moment voelen. Onthoud dat in eerdere boodschappen is gezegd dat we een wereld van competitie verlaten en een wereld van samenwerking binnengaan. Dit maakt een groot verschil in het onderscheidenlijk menselijk bewustzijn dat op dit moment incarneert. Concurrentie is een werktuig van de Derde Dimensie, dat overeenkomt met een Wereld van beproevingen en verzoeningen.

 

Samenwerking, daarentegen, is een kenmerk van zielen die de Derde Dimensie hebben verlaten en op weg zijn naar de Nieuwe Aarde, een Wereld van Regeneratie. Het bredere bewustzijn beseft het grote verschil tussen voor en na dit gevoel. Het is een nieuw begrip van het leven. Een nieuw begrip van wie we werkelijk zijn en wat we hier komen doen. Bovenal is het een gevoel van zelfverzekerdheid, omdat je beseft waar je naartoe gaat.

 

Deze metamorfose van de ziel heeft sterke gevolgen voor het dagelijks leven van de geïncarneerde. Het brengt veranderingen teweeg in de manier waarop we denken, handelen en leven. Maar bovenal brengt dit het besef dat we allemaal één zijn. In feite beweegt het zich weg van af-gescheidenheid naar het gevoel van eenheid. Dit verklaart ook de wanhopige poging van de Dark Ones om koste wat het kost situaties te bevorderen die de verdeeldheid tussen mensen in stand houdt.

 

Dit nobele gevoel van eenheid brengt een ander, nog geavanceerder gevoel met zich mee: volledig voelen wat de ander voelt. Dit is om je te laten zien dat de Ascensie-poort in het verschiet ligt. Voelen bespaart tijd en woorden. Het leidt tot onmiddellijke actie, zonder om de hete brij heen te draaien. Het laat geen ruimte voor de rumoerige geest om de oude overtuigingen en gewoonten van competitie en afscheiding te manifesteren.

 

Dit nieuwe, hogere bewustzijn rijst op om te integreren met de eigen hogere zielsversies. Dit is in feite wat ascensie wordt genoemd. Geen enkele ziel kan ascenderen als het de neiging heeft gehecht te blijven aan competitie, aan het hebben en van materie. De materie die we tot nu toe gekend hebben is gematerialiseerde energie uit de Derde Dimensie.

 

We moeten vooruit gaan! De subtilisering van materie betekent niet dat het zal ophouden te bestaan. Het zal gewoon het belang hebben dat het zou moeten hebben, zonder zich te bemoeien met het menselijk bewustzijn zoals het tot nu toe heeft gedaan.

 

Niet in het minst omdat de ware co-creatie die in ieder van ons is aangeboren in de zeer nabije toekomst begrepen en in praktijk zal worden gebracht. We zullen niet langer de behoefte hebben om te accumuleren teneinde geen gebrek te hebben, omdat dit in het verleden nooit meer is geweest dan een overtuiging, of behoefte om te ervaren.

 

Nu, kun je de titel van deze boodschap beter begrijpen. wanneer het geluk van anderen jouw paradijs is geeft dat jullie het bewijs dat het bewustzijn de grote multidimensionale sprong heeft gemaakt. Dat het inmiddels de tijdslijn van de Derde Dimensie heeft overschreden en snel vooruitgaat naar de Nieuwe Aarde van de Vijfde Dimensie.

 

Het is daar dat het gevoel echt en onmiskenbaar zal zijn. Alleen “de zachtmoedigen en de zuiveren van hart” voelen zich in het paradijs en verheugen zich in het geluk van anderen.

 

We beseffen nu dat we allemaal een zijn, en zeker ook de pijn van de ander voelen. Daarom zal op de Nieuwe Aarde geen pijn of lijden meer zijn. Het zou tragisch zijn als dit niet het geval was.

 

Maar voordat we voorgoed het Multidimensionale Portaal van de Nieuwe Aarde oversteken, ontwikkelen we al geleidelijk het voelen. Ja, we voelen het paradijs al, met het geluk van andere mensen, maar we voelen ook de pijn en het lijden dat ieder van ons doormaakt. Dit is toegestaan door de Hogere Wet, juist zodat we kunnen helpen, samenwerken, assisteren en in ieder van ons het ware gevoel van broederschap, gelijkheid en solidariteit te ontwikkelen.

 

Als we het over de ander hebben, verwijzen we naar alles wat door de Bron is geschapen, niet alleen mensen, maar ook andere koninkrijken en alles wat op dit planetaire thuis wordt beoefend. Denk eens na en zie hoeveel je de afgelopen jaren gegroeid bent in termen van bewustzijn.

 

Stel je voor hoeveel verder je zult gaan, want ons is verteld dat het menselijk bewustzijn nu sneller vooruit zal gaan. Een sprong van duizend jaar zal gemaakt worden in slechts één jaar. Dit zal mogelijk zijn voor iedereen die zichzelf toestaat vooruit te gaan.

 

Natuurlijk zullen er mensen zijn die liever blijven waar ze zijn. Maar kijk eens of het geluk van anderen je reeds een comfortabel gevoel geeft, alsof het ook het jouwe is. We zijn tenslotte allemaal een!

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

 

Geweldige krachten van Opgestegen Meesters

Dr. George King – Master of Yoga

Dr. King was even charismatisch als raadselachtig en leverde een unieke bijdrage aan het spirituele denken op aarde. Hij was nooit bang om zijn ware overtuigingen uit te spreken en volgde zijn overtuigingen tot op de letter – hij gaf nooit toe aan de publieke opinie en was nooit terughoudend om de waarheid te spreken.

 

Hij werd in 1919 geboren in Shropshire, Engeland, en was tijdens de Tweede Wereldoorlog dienstweigeraar bij de brandweer. Tegen het einde van de oorlog besloot hij zich volledig te wijden aan de hogere vormen van yoga en beoefende gemiddeld 8-10 uur per dag gedurende ongeveer tien jaar, terwijl hij nog steeds in Londen woonde en een fulltime baan had.

 

Dit leidde ertoe dat hij paranormale vermogens ontwikkelde en uiteindelijk het Kosmisch Bewustzijn binnentrad – de hoogste staat van meditatie die op aarde haalbaar is. Hij werd ook een uitstekend trance medium en trad op als kanaal voor geavanceerde intelligenties van andere planeten, waaronder De Meester Aethereus, De Meester Jezus, Jupiter 92, Mars Sector 6 en een Heer van Saturnus.

 

Dr. George King, yoga meester zegt: Iemand die door de initiatie van ascensie is gegaan, heeft virtueel alle energieën en zelfs Aurisch lichamen in zichzelf gebracht, waardoor hij een kolossale en enorme energie heeft.

Een Opgestegen Meester zou, als hij dat zou willen, kunnen denken letterlijk een berg in tweeën blazen. Zo groot is Hij.

Dat is één van de redenen waarom je niet door de initiatie van ascensie gaat tot je het verdient. Je moet bewijzen dat je deze enorme krachten kunt beheersen anders zou je een wereld kunnen vernietigen.

Tijd is ook geen barrière voor Hem, Hij kan terug of vooruit reizen in de tijd als hij dat wenst. Een Opgestegen Meester kan in het midden van een hoogoven zitten zonder heet te worden. Met andere woorden, hij heeft volledig en absolute controle over zijn omgeving als hij dat wil.

Dit zijn échte mensen die nú op aarde leven en het voorbeeld zijn van ons eigen ware potentieel.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sms1xS98-MY

 

Laatste ontwikkeling

Een cruciale tijdlijn splitsing is in aantocht!!!Speciale transmissie voor de Sterrenzaden van de Aarde

Belangrijke boodschap om wijd en zijd te verspreiden

Plejadische Licht Krachten Transmissies

Onderwerp; Verandering tijdlijnscheiding op donderdag aanstaande – 9 november 2023

door Michael Love

Introductie:

De gegevens in deze transmissie zijn gedeeltelijk afgeleid van de Guardian Teachings, die de basis vormen van de Mysteriescholen.

Deze informatie is afkomstig van geloofwaardige bronnen en is accuraat en authentiek.

 

Veel van deze kennis is opzettelijk afgeschermd voor het publiek, dus waarschijnlijk onbekend voor velen.

 

Met nog maar twee dagen te gaan voordat deze cruciale verschuiving plaatsvindt, wordt de urgentie een tijdlijn te kiezen groter. Als je de hogere tijdlijn nog niet hebt gekozen, is dit het moment om te beslissen en dat oordeelkundig te doen.

 

Vrienden,

Er bestaan nu al enige tijd twee verschillende tijdlijnen of realiteiten naast elkaar op planeet aarde:

 

  • Een organisch, hogere tijdlijn bekend als de kristallen tijdlijn geworteld in liefde oftewel 5D, en
  • Een gevallen kunstmatige tijdlijn bekend als de metatronische tijdlijn, gebaseerd op angst te weten 3D.

 

Dit zijn geen tijdslijnen maar spiralen, die het patroon volgen van een natuurlijk heilige geometrie. Op verschillende historische momenten hebben deze twee werkelijkheden elkaar gekruist en overlapt, waardoor men tegelijkertijd zowel positieve als negatieve energieën heeft ervaren.

 

Tijdens de gebeurtenissen van 9 november zal door snode wezens de lagere tijdlijn verder vervormd worden, wat aanzienlijke beroering zal veroorzaken op onze planeet.

 

Onlangs hebben gevallen rassen onvermoeibaar gewerkt om talloze mensen naar de lager, kunstmatige 3D tijdlijn te trekken, door gebruik te maken van trans-humanistische DNA-veranderingsagenda’s en door wereldwijd op angst gebaseerde gebeurtenissen teweeg te brengen.

 

Over slechts twee dagen komt echter een einde aan hun heerschappij en kan de mensheid realistisch beginnen het nieuwe 5D tijdperk in te luiden op Aarde!

 

Beschermgroepen uit de hoogste rijken in het universum hebben ingegrepen in de huidige ascensie-cyclus van de Aarde om de mensheid te helpen bij de overgang naar de hogere 5D-tijdlijn.

 

“Volgens de leringen van de beschermers zullen deze twee tijdlijnen op 9 november 2023, voor het eerst in de geschiedenis, permanent splitsen en meer en meer uiteen gaan lopen. De datum voor deze splitsing, 11/9, is afgeleid van de wiskundige geometrie van de tijdlijnspiraal en staat in direct contrast met 9/11.”

 

**wat betekent deze tijdlijnsplitsing en wat ga je ervan merken?

 

Praktisch gezien, als men resoneert met de hogere tijdlijn, impliceert dit het volgende:

 

  1. Beide realiteiten (en alle dingen die met elke realiteit te maken hebben) zullen uiteindelijk onwaarneembaar – onmerkbaar – worden voor de ander.
  2. Negatieve invloeden van de dalende tijdlijn zullen beginnen te vervagen uit je leven totdat ze helemaal verdwenen zijn en niet meer terug kunnen komen.
  3. Gevallen wezens zullen niet langer de energie van de mensheid kunnen aftappen.

 

Volgens de leringen over deze tijdlijnen kunnen individuen tot de verwachte divergentie op 9 november 2023 een van beide tijdlijnen of realiteiten kiezen. Na deze datum zal deze flexibiliteit beperkt zijn.

 

Nu dit kritieke moment nadert, is het een uitstekende tijd voor introspectie en afstemming op de verhoogde kristallen tijdlijn. Het omarmen van deze tijdlijn zorgt ervoor dat het de heersende realiteit wordt, dat positieve resultaten inluidt.

 

De beste manier om dit te doen is om in elke situatie te kiezen voor liefde en goedheid. Oefen niet alleen liefde, belichaam het vanaf deze dag volledig!

 

Het goede nieuws is dat velen die zich niet bewust zijn van deze komende verschuiving zullen merken dat hun hoger zelf hen instinctief naar de superieure tijdlijn leidt.

 

Als alternatief is de keuze om je af te stemmen op de lagere tijdlijn een ontmoedigende onderneming, die een diepgaand negatieve oriëntatie vereist die onvermijdelijk kan leiden tot zelfvernietiging.

 

Dit inherente risico werkt afschrikwekkend, waardoor het niet zo’n aantrekkelijke optie is. Degenen die bewust kiezen voor deze gevallen tijdlijn zullen een aanzienlijk zwaarder bestaan tegemoet gaan in hun aanwezigheid op aarde.

 

Terwijl sommigen geloven dat de baan van de aarde onveranderlijk blijft en het leven eeuwig hetzelfde blijft, spreken wij dat geloof tegen. Wij beweren dat er een voorbestemd moment is waarop het Licht de duisternis volledig overschaduwt en de dageraad van een nieuwe Aarde aanbreekt.

 

Bovenal is het van het grootste belang ons af te stemmen op deze tijdlijn van liefde en positiviteit.

 

Laten we de ontwikkelingen na 11/9/2023 afwachten!

 

We verlangen oprecht dat jullie een realiteit op Aarde zullen beleven die gekenmerkt wordt door vreugde, vrede, vrijheid, overvloed en onberispelijke gezondheid – een rijk waar alle dingen mogelijk worden.

 

Dank jullie dat jullie op dit moment naar de Aarde zijn gekomen.

 

Veel geluk,

Michael en de Plejadiers

Voel je vrij dit informatieve artikel en je gedachten erover te delen.

Abonneer je gratis op ons dagelijkse Final Wake Up Channel op Telegram en onze website, zonder verborgen commerciële belangen.

Het is onze taak iedereen op onze kosten betrouwbaar te informeren.

https://t.me/thefinalwakeupcallchannel

https://finalwakeupcall.info/