Vertel leugens in plaats van waarheden

Belangrijke onthullingen komen eraan

Humane Ellende

Vertel leugens in plaats van waarheden

De beschaving, het product van duizenden jaren inspanning, hangt aan een zijden draadje. Ontaarding is overal waar te nemen. Terwijl de wereld wegzakt in tirannie, is de vraag; zullen volkeren hun vrijheid en hun ziel verdedigen, of zullen zij wegzinken in de tirannie, die in hevigheid haar lelijke en allesvernietigende kop heeft opgestoken?

 

Gevormd door geheimzinnige Luciferianen, op weg naar de nieuwe wereldorde, willen ze alle naties, de hele wereld in haar greep krijgen. Hun invloed geïnfiltreerd vanuit elk aspect in onze samenleving, van producten die we in de supermarkt kopen tot onderwerpen im nieuwsnetwerken. De onderdrukkers veroorzaken nu de grootste financiële catastrofe in de humane geschiedenis om hun eeuwen geleden geplande nieuwe wereldorde door te voeren.

 

De wereld verandert snel, en veel mensen beginnen door de media heen te kijken. De televisie is gespecialiseerd in het “faken” en liegen over grote wereldgebeurtenissen bij meerdere gelegenheden. Dr. Udo Ulfkotte, uiteindelijk een klokkenluider, was meer dan twee decennia lang Duits topjournalist die werd gedwongen het werk van inlichtingenagenten onder eigen naam te publiceren, en de instructie kreeg dat hij bij niet-naleving zijn baan zou verliezen. Hij werd uiteindelijk vermoord d.m.v. een auto-ongeluk.

 

Belangrijke onthullingen komen eraan

Meer belangrijke onthullingen over endemisch professionele corruptie in de gezondheidszorg worden binnenkort verwacht. Aangetoond wordt dat farmaceutische geneeskunde een manipulatief instrument is, ontworpen om mensen ziek te maken i.p.v. te genezen.

 

Hulpmiddel van deze manipulatie zijn geavanceerde giffen, verkleed als dure medicijnen of vaccins. Die worden voorgeschreven als noodzakelijk medicijn, evenals ingrijpende operaties, die weer kostbare medicijnen noodzakelijk maken.

 

Volg het spoor van het geld, dan is het duidelijk waarom alternatieve kruidenmiddelen die beter genezen en minder kosten onderdrukt of verboden zijn. Hier is, meer informatie over overbodige Ritalin Samenzwering, en Statine Scam om productie van cholesterol te remmen, terwijl cholesterol juist goed is voor het lichaam. Bovendien is cholesterol niet de oorzaak van hartziekten, er bestaat geen enkel schadelijk verband.

 

Statines zijn goed voor artsen maar slecht voor hun patiënten. De naam van dit spel is; Hypercholesterolemie, waarvoor assistentie van artsen noodzakelijk is om de geringste aanwezigheid op te sporen. Het is vaak een gezondheidsprobleem dat patiënten afhankelijk maakt van artsen. Maar bedenk; Artsen zijn verkopers geworden van de geneesmiddelenindustrie. Medicijnen die geld verdienen voor de onzichtbare Deep State Cabal die ook in de top van de farmaceutische industrie zit.

 

Teneinde, alle fraudes en oneerlijkheden voor goed te elimineren wordt wereldwijd het nieuwe internationaal QFS goud gedekt betalingssysteem ingevoerd voor nationale en internationale betalingen, waardoor marktmanipulatie en papieren derivaten onmogelijk en onbruikbaar worden.

 

QFS is met niets te vergelijken dat ooit eerder aan de wereld is gepresenteerd. Het heeft geen concurrenten; het heeft geen equivalent in geavanceerde technologie dat enig ander systeem ooit heeft bezeten.

 

Het is ontworpen buiten onze planeet door onze broeders en zusters Palladianen, en is gloednieuw op planeet Aarde. Het is superieur in toegepaste technologie, zodat 100 procent financiële veiligheid en transparantie is gegarandeerd aan alle houders van valutarekeningen.

 

Via het QFS wordt het wereld geldsysteem, gemakkelijk en op eenvoudige wijze veranderd in waarde gedekte valuta’s die de werking van het oude centrale banksysteem volledig buitenspel zet.

 

Er bestaat geen vergelijkbare technologie om de exclusiviteit van QFS uit te leggen en te begrijpen.

 

Onze Exterrestriale correspondent Vital Frosi bericht ons over de laatste ontwikkelingen voor overgang naar de nieuwe 5D-wereld

 

 

 

HUMANE ELLENDE

 

Geliefden!

Gezien het feit dat de mensheid op de Aarde sinds het begin van haar beschaving heeft geleefd in de wereld van de Derde Dimensie, is het natuurlijk dat zij alleen energie kent in haar dichtste vorm, dat wil zeggen, de materie zoals die bij iedereen bekend is.

 

Het menselijk lichaam is ook van die materie, anders zou de ziel geen dualiteit kunnen ervaren in haar geproponeerde ervaringen. De ogen van dit materiële lichaam kunnen alleen datgene zien wat ook dichte materie is, en niets meer dan dat.

 

Daarom is de geïncarneerd mens, alleen gaan geloven in wat gezien kan worden, dat wil zeggen, dat wat tastbaar is. En zo is de dagelijkse strijd altijd geweest om materiële goederen te verkrijgen. Dat wat niet gezien of aangeraakt kan worden is onbelangrijk geworden.

 

Het vergaren van middelen gaf altijd de valse indruk van veiligheid. En geld is de gemene deler geworden die de scheidslijn heeft getrokken tussen de machtigen die bevelen en de ondergeschikten die gehoorzamen.

 

Er is een regel gecreëerd die wordt gebruikt om de mensheid te verdelen in sociale groepen, rijk en arm, en iedereen op niveaus te zetten die in klassen zijn ingedeeld.

 

Hoewel de hier op Aarde geïncarneerde zielen ernaar streven leren te leven in dualiteit, in het ervaren van polariteit, heeft iedereen ooit eerder ook een bestaan van overvloed ervaren, en in een ander bestaan schaarste. Dat is een deel van de lessen van deze school van zielen.

 

Het grote probleem is dat de geïncarneerde mensheid door de eeuwen heen een reeks overtuigingen en een onverzadigbaar verlangen naar macht heeft gecreëerd.

 

Concurrentie was iets oncontroleerbaars. Daardoor ontstonden oorlogen, overheersing, manipulatie van mensen over mensen, en alle ellende die het gevolg is van deze immorele houding van een deel van de mensheid.

 

Hoewel planeet Aarde een school voor zielen is, waar de Natuurwet in feite die is van Oorzaak en Gevolg of Actie en Reactie, gaat het, om polariteiten binnen elke actie te leren kennen, en niet nodig de Ethisch en Morele Lijn te overschrijden. Het zou voldoende zijn om te leren hoe het is om in elke polariteit te leven, zonder de grenzen van de Goddelijke Wetten te overschrijden.

 

Alles werd moeilijker voor de ziel haar opstijging te bereiken toen satanische rassen op aarde kwamen, op de vlucht voor Orion-oorlogen. Het waren deze rassen die door genetische experimenten hybride mensen creëerden, voornamelijk met reptielachtige rassen. Zulke mensen hebben andere genetica in hun emotionele lichamen, onder andere de afwezigheid van emoties.

 

Mensen zijn van nature liefdevol en welwillend. Hybriden daarentegen bezitten kilte en verlangen naar macht, veel meer dan wat normaal het geval zou zijn bij Adamachtige mensen. En het zijn deze hybriden die de mensheid de grootste moeilijkheden hebben bezorgd. Alle bekende ellende is in feite hun schepping.

 

Maar met de expansie van het bewustzijn dat elke dag duidelijker wordt, beginnen we te beseffen dat het allemaal een illusie is geweest, want materie zal niet langer bestaan op de manier zoals wij het kennen. De koolstofbasis zal worden vervangen door een kristallijne basis, alles gaat veranderen op deze Planeet.

 

Als de sluiers worden opgelicht, zullen we begrijpen dat niets bestaat buiten bewustzijn en Licht. Licht is alles wat schept, want Licht en liefde vormen de frequentie van de Schepper, dezelfde energie van de Bron die alles uitstraalt in de oneindige Kosmos.

 

We beginnen te begrijpen dat we een ziel zijn en geen materieel lichaam. En onze ziel is niets meer dan een deel van dit bewustzijn dat één is met het geheel. En zo zullen we begrijpen dat materie slechts een optische illusie is, gezien door fysieke ogen, die op hun beurt ook materie zijn.

We bevinden ons nu in de grote mogelijkheid die de mensheid op Aarde geboden wordt. Namelijk de tijd van ascensie van de zielen. Allen degenen die de lessen begrijpen en ze in praktijk brengen binnen ethiek en moraliteit, zullen deze illusoire school verlaten, en een hogere dimensie betreden. In feite is dit het bewustzijn dat zich uitbreidt en de werkelijkheid van deze nieuwe Dimensie begint te zien en te beleven.

 

Wij zullen een wereld van pijn en lijden achter ons laten, en wij zullen een Dimensie binnengaan waar geen beproevingen en geen verzoeningen meer zullen zijn. Geen lijden meer voor deze groep opgestegen zielen.

 

Het zal niet de macht over anderen zijn, noch de macht van geld of het bezit van materiële goederen die het paspoort naar de Vijfde Dimensie bepalen. Het zal de rijkdom aan morele waarden zijn die de deuren van ascensie openen. Er zijn ongetwijfeld velen die zo arm zijn dat ze alleen maar geld willen hebben. Maar, de doorgang naar hogere dimensionale niveaus kan niet worden gekocht; ze kan alleen worden bereikt via de frequentie van elke ziel.

 

Velen zullen inderdaad humane ellende kennen! Deze ellende betekent niet het ontbreken van materiële middelen, maar het ontbreken van morele waarden. Die op dit uur van klagen en tandengeknars aanwezig zijn.

 

Iedereen zal worden ingelicht over z’n lot. Zij die alle middelen en al het geleerde in deze school op een waardige en ethische manier weten te gebruiken, zullen de poorten van de Nieuwe 5D-Aarde binnengaan.

 

De anderen zullen weten dat alle macht over anderen die ze op een verachtelijke manier misbruikten, nutteloos was, want dit is precies wat hun veroordeling tot verbanning veroorzaakt.

 

Verbanning van een Planeet die uiteindelijke de Overgang naar een hogere Dimensie bereikt, is zonder twijfel een zware straf voor degenen die de legitieme voorspoed van de ziel verwaarloosden.

 

Een dodelijke klap voor een ziel die niet is opgestegen, juist omdat ze misbruik maakte van de middelen die tijdens haar leertijd werden aangeboden. Die ziel die haar keuzes maakte in het opbouwen van materiële goederen ten koste van morele waarden kan niet opstijgen. En zo wordt de ware menselijke ellende bekend, dat niet het gebrek is aan materiële goederen, maar de afwezigheid van ethische en morele waarden inhoudt.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!