Onafhankelijk en Creatief Denken

Paradigmaverschuiving in het globale monetair systeem

De-Dollariseringsplan

 

Onafhankelijk en Creatief Denken

Onafhankelijk en objectief denken is wat nodig is voor overgang naar de 5D-wereld. De Italiaanse Maria Montessori (1870 – 1952) verhuisde in 1934 naar Nederland, is de grondlegger van haar gelijknamig educatief onderwijssysteem, gebaseerd op zelfstandig, onafhankelijk en creatief denken. De kern van haar plan is gebaseerd op grote mate van individueel initiatief en zelfontplooiing, dat ook nu nog kenmerkend is voor de Montessori-filosofie. Onafhankelijk denkers i.p.v. volgers en parasieten, zijn nodig voor succesvolle overgang naar de 5D-wereld.

 

Daartegenover staat de Deep State cabal met haar filosofie van volkeren dom houden, opdat het volgzame schapen worden. De grote schrik is de vaststelling dat dit proces succesvol is, en inmiddels grote delen van de aardse bevolking op deze wijze onder haar controle heeft verkregen als volgzame schapen.

 

Mensen lezen niet meer, kijken plaatjes en video’s die ze snel weer vergeten. FWC-artikelen zijn bewust gemakkelijk begrijpbaar geschreven. Maar worden kennelijk niet voldoende begrepen, door het zogenaamd scanlezen; gezien het feit de kern van de tekst niet doordringt in de hersenen. Het is triest dit vast te stellen! Bekijk en lees nog eens de drie eerdere artikelen in deze serie van vier. Hersenspoeling, Slavenketting, en misleiding.

 

Nog minder is begrepen, dat de economische wet eerlijke ruil vereist, door alleen dingen met echte waarde te gebruiken als valuta, dat niet kan worden herroepen.

 

De chaos die binnenkort voortvloeit uit het 50-jarig wereldwijd experiment met waardeloos papiergeld, vereist een terugkeer naar geld met waarde. We zullen weten wanneer die dag nadert, als olieproducerende landen goud, of het equivalent daarvan, eisen voor hun olie, in plaats van dollars of euro’s.

 

Denk eens na, over wat hier staat geschreven; Waar is de stimulans om je kennis en energie, of olie in dollars/euro’s te blijven prijzen en grote muntreserves aan te houden als de westerse wereld niet langer je grootste afnemer is?

 

“Het uiteenvallen van het petrodollar-systeem, waarbij olie internationaal niet langer in dollars wordt betaald, is in wezen de eerste doodsteek voor de Amerikaanse dollar als reservemunt. Het betekent dat de VS niet meer kan lenen met ‘exorbitante privileges’, en het betekent dat de Amerikaanse schatkistmarkt op weg is naar een uit de hand gelopen rentespiraal.”

 

Volgens schatting ligt zo’n 8-10 biljoen dollar aan valuta in handen in het Midden-Oosten, waarvan een groot deel in dollars. Hoe lang zullen ze al die dollars willen laten rondslingeren?

 

Vooral wanneer Azië en de Stille Oceaan regio nu een derde van het wereldwijde olieverbruik voor hun rekening nemen en de VS slechts 20%!

 

Nu China de verbruikerskroon heeft overgenomen van de Verenigde Staten als werelds grootste olie-importeur, is de petrodollar ondermijnd. De afgelopen jaren heeft China met veel van haar handelspartners afspraken gemaakt om zaken te doen in elkaars valuta. China en Rusland, China en Brazilië, China en Australië, zelfs China en haar oud/nieuwe vijand Japan – ze hebben allemaal valuta-swaps en andere regelingen getroffen om de dollar te omzeilen.

 

Paradigmaverschuiving in het globale monetair systeem

De wereld staat op het punt van een enorme paradigmaverschuiving in het globale monetair systeem, terwijl bijna niemand zich daarvan bewust is!

 

Zakenmensen maken plannen en geven kapitaal uit alsof de wereld zich herstelt.  Velen blijven geld uitgeven en sparen weinig op grond van dezelfde verwachtingen.  En investeerders blijven investeren alsof alles perfect in orde is. Ze hebben moeite om de waarheid te achterhalen over de westerse wereldeconomie, die zo diep in de schulden zit als maar mogelijk is. De westerse wereld heeft zoveel schulden dat deze cijfers verbijsterend zijn.

 

Triljoenen dollars aan kapitaal gaan hierdoor verloren en de wereld komt terecht in iets waarover wellicht eeuwenlang zal worden geschreven als een van de donkerste periodes in de menselijke geschiedenis, en zal worden bestempeld als de Gigantische Fiat Geld Instorting.  En toch is helaas niet één op de honderd zich hiervan bewust, of denkt zelfs dat het mogelijk is.

 

Zij die zich er wel van bewust zijn, en die hun vermogen hebben geïnternationaliseerd en het overgrote deel ervan in harde activa zoals edelmetalen buiten het financiële systeem geplaatst, bij voorkeur buiten het eigen land, hebben de beste kans de komende veranderingen goed te overleven.

 

De dagen van de machtige “petrodollar” zijn geteld; en het “exorbitante privilege” of economische meevaller die Amerika heeft genoten als emittent van ‘s werelds reservemunt, wordt nu ten grave gedragen ondersteund door arrogante overreactie en interventie met oorlog in de Ukraine.

 

De-Dollariseringsplan

Toen Amerikaanse en EU-politici begonnen met economische sancties tegen Rusland, hadden ze waarschijnlijk nooit gedacht dat dit ernstige gevolgen voor henzelf zou hebben. Maar nu meldden Russische media dat het Russisch ministerie van Financiën het “de-dollariseringsplan” in werking heeft gezet. Bedenk; Decennialang is vrijwel alle olie en aardgas in de wereld gekocht en verkocht tegen Amerikaanse dollars.

 

Nooit eerder was het belangrijker je televisie uit te zetten, eigen onderzoek te doen en je financiële zaken in eigen hand te nemen.

 

“alle grote centrale banken die duizelingwekkende hoeveelheden geld drukken. De kunstmatige oceaan van US-dollars zal ooit eindigen. Als dat gebeurt, wordt het heel moeilijk.”

 

Het banksysteem is een fantastische business; ze lenen geld uit dat ze niet hebben en brengen de geldschieter daarover rente in rekening, voeg daarbij de ‘fractional reserve lening’ die de banken in staat stelt tien keer meer uit te lenen dan wat ze op deposito hebben staan. Met andere woorden, ze lenen “geld” dat ze niet hebben en dat niet bestaat, correct genoemd – kredietgeld – terwijl ze er rente over berekenen.

 

In de depressie van de jaren dertig was het de geldhoeveelheid die telde, maar nadat Nixon in 1972 de gouddekking voor de Amerikaanse dollar afschafte, veranderde hij ‘echt geld’ in kredietgeld. Dus nu is niet de geldhoeveelheid van belang, maar de krediethoeveelheid.

 

Zolang het krediet in een gezond tempo toeneemt – <2% = inflatie = diefstal- gaan de markten en het BBP omhoog. Als het gebruik van krediet niet toeneemt; verwacht dan recessie en dalende markten. Het idee achter QE was om meer kredietgeld te verstrekken, maar omdat er geen markt voor was, werd QE een waardeloos instrument, want QE creëerde geen leencapaciteit.

 

“Het idee dat de overtollige reserves wijzen op toekomstige hyperinflatie is ook absurd. De veronderstelling is dat het banksysteem die overtollige reserves op de een of andere manier zal ‘uitlenen’. Dat kan niet gebeuren. Dat is onmogelijk. Banken kunnen geen reserves uitlenen. Punt uit! Zelfs hele slimme mensen hebben het hiermee mis…”

 

Maar; De Fed weet dat het krediet moet toenemen, anders wordt het een depressie. En vandaag zijn de schuldniveaus zo hoog, dat een depressie catastrofaal zou zijn. De ramp zal wereldwijd zijn, niet alleen in de VS. En mensen zullen sterven.

 

“Omdat een depressie in de VS zou betekenen dat tientallen miljoenen… misschien wel honderden miljoenen… mensen in China en Zuidoost Azië hun baan verliezen. Bedrijven failliet gaan. Regeringen failliet gaan. Mensen die in de marge leven – zonder spaargeld – snel wanhopig worden. De beschaving zal niet overleven. Daarom zal de Fed geen echte kredietkrimp toestaan.”

 

Het financiële systeem bevindt zich in een situatie met veel vingers in de dijk, maar het is niet op voorhand bekend welke vinger wordt verwijderd waardoor de dijk het zal begeven.  Maar het lijkt wel zekerder dat het einde van de Amerikaanse dollarhegemonie in zicht is.  De enige vragen op dit moment zijn:  Wanneer eindigt het en wanneer begint de echte paniek?  Hoe dan ook, de ondergang van de dollar is zekerheid.

 

De ineenstorting van het monetaire systeem ligt dus om de hoek. De wens van Rusland en China de Amerikaanse dollar te onttronen van zijn wereldreservemunt status is het teken van de “steeds onvermijdelijker wordende” crisis.

 

“China heeft drie biljoen dollar in reserve, ze kopen goud zo snel ze kunnen. China vreest dat de VS de dollar door inflatie devalueert, ze willen een hedge hebben als de dollar daalt, waardoor de goudprijs stijgt.”

 

De “spil” van de ineenstorting is het naderende falen van de dollar, omdat het aan de basis ligt van het systeem. Machtige landen als Rusland, China, Iran en India zijn voor hun nationale veiligheid niet afhankelijk van de VS en hebben er baat bij als de Amerikaanse economie zwakker wordt, omdat ze zich willen losmaken van de dollarstandaard.

 

Deze dubbele ineenstorting lijkt onvermijdelijk. De fouten zijn al gemaakt. De instabiliteit zit al in het systeem. Het wachten is op die katalysator die de sneeuwvlok wordt genoemd welke de lawine start.