Stommeling! Het geld maakt je tot slaaf!

Lees verder. Word wakker. Wees vrij.

Oplichters regeren onze wereld

 

Leningen Creëren Deposito’s

Geld voor betaling van rente wordt niet gecreëerd

Schuldverplichting

Geheimen van de Geldmagiërs

Leningen Creëren Deposito’s

De schepping van geld, dollars, euro’s, yen, etc. en de werking van  Centrale Banken ligt vast in twee citaten van cabal econoom John Kenneth Galbraith;

 

  • De studie van het geld, boven alle andere gebieden in de economie, is een waarin complexiteit wordt gebruikt om de waarheid te verhullen of te ontwijken, niet om haar te onthullen.
  • Het proces waarmee banken geld creëren is zo eenvoudig, dat dit het verstand te boven gaat.

 

Het banksysteem voert een truc uit dat de sleutel is tot de onthulling van het financiële systeem. Als je dit onthoudt, kun je niet meer verdwalen:

 

  • Banken lenen geen deposito’s uit. – Integendeel – Leningen creëren de deposito’s.
  • De meeste mensen hebben geleerd, dat banken eerst deposito’s krijgen en dan een deel ervan uitlenen.

 

“Deze opvatting is fictie.”  –  Dat is niet hoe banken feitelijk werken.

 

“Als banken een lening verstrekken, creëren ze tegelijkertijd de lening en het deposito. Stel dat het banksysteem $1 miljard aan hypotheekleningen maakt. Het creëert tegelijkertijd $1 miljard aan deposito’s, op het moment dat ze de rekening van de leners crediteren. Het is niet nodig om van tevoren over deposito’s te beschikken. Daarom worden leningen “kredietcreatie” genoemd. De stortingen komen namelijk uit het niets. Met een paar toetsaanslagen op een computer creëert het banksysteem zelf het geld.”

 

Onthoud: Leningen creëren deposito’s. Niet andersom. Banken lenen geen deposito’s uit. En ze lenen geen reserves uit. De reserves zijn het restant, opzij gezet tegen deposito’s. Dus banken lenen geen deposito’s uit. Ze creëren deposito’s als ze leningen verstrekken. De banken kunnen niets doen om de reserves te verlagen. De centrale bank bepaalt – bijna volledig – het niveau van de reserves door haar acties.  Wat ze wel doen is de leningen niet boeken, zodat elke rente en terugbetaling 100% winst is, en in geval van default is er geen verlies!

 

Dus als banken geen reserves uitlenen, kun je je afvragen, wat is dan het nut geweest van “Quantative Versoepeling (Q-Easing)”?

 

QE drijft de rente omlaag, zo kunnen lagere tarieven leners in de marge aantrekken die anders misschien niet geleend zouden hebben. Zo kunnen kredietverstrekkers zwakkeren ertoe aanzetten leningen af te sluiten en ze verstrekken dat anders onmogelijk zou zijn geweest.

 

Bedenk; dit Ponzi systeem kan uitsluitend draaiend worden gehouden als credit wordt uitgebreid. Maar eens stopt de creditgroei, net zoals bij een inktvlek. Op dat moment moet een nieuw creditgeldsysteem ervoor in de plaats komen.

 

De cabal denkt het nieuwe systeem dat SDR heet en weer op schuldgeld is gebaseerd te kunnen invoeren. Dit zal niet geschieden omdat het nieuwe QFS door waarde gedekt geldsysteem reeds parallel functioneert en wacht voor invoering op de ondergang van het bestaande cabal geldsysteem.

 

Het bancair verband is zwakker dan veel mensen denken. Het heeft niets te maken met reserves. Als banken geen manier zien winst te maken met lenen, zullen ze geen leningen verstrekken. Banken beslissen nooit over een lening op basis van hun reserves.

 

“Wat het manipuleren van de rente door de Centrale Bank doet, is een hausse veroorzaken in zogenaamde risicovolle activa – zoals aandelen. Lagere rente zorgt nl. voor opwaartse druk op activaprijzen.”

“Je kunt QE kritiseren voor het opblazen van activaprijzen door de rente lager te houden dan anders het geval zou zijn. – En het helpt duidelijk leners en straft spaarders.”

 

Maar ook is het belangrijk te weten hoe banken echt geld creëren. QE is hiervan geen onderdeel in dit krediet proces.

 

Centrale Banken krimpen niets. Dat is het laatste wat ze willen, ze willen nl. meer krediet in omloop brengen om het geldsysteem overeind te houden. Maar de economie is nog steeds niet opgeleefd, hetgeen ook de bedoeling is.

 

Goud en zilver beleggers hebben goed begrepen dat het beleid van centrale banken niet gericht is economische groei. Maar wel op directe inflatie dat ze kunnen veroorzaken. Maar bovenal is dit beleid gericht op plundering van spaarders dat weer stagnatie veroorzaakt, zoals o.a. in Japan gebeurde.

 

Als de realiteit zichtbaar wordt, zoals nu het geval is, dan is directe monetaire stimulering nodig. De dag van goud/zilver zal komen, maar is nog niet morgen.

 

Goud heeft bewezen op lange termijn een solide opslagplaats van waarde oftewel rijkdom te zijn. Er is absoluut geen reden dat dit zal veranderen.

 

Geld voor rentebetaling wordt niet gecreëerd

Wanneer een lening wordt afgesloten bij een bank, gebruiken ze geen geld van een klanten deposito om dit uit te lenen. Ze maken het geld ter plekke in hun boekhouding. Tot op het moment van verstrekking en acceptatie van de lening, bestaat dit geld niet. Robert B. Anderson, de minister van Financiën onder Eisenhower, formuleerde het als volgt:

 

 “Wanneer een bank een lening verstrekt, wordt de depositorekening van de lener aangevuld met het bedrag van de lening. De bank neemt dit geld niet van het deposito van iemand anders; het is niet eerder door iemand bij de bank gestort. Het is nieuw geld, gecreëerd door de bank voor de lener.”

 

Het klinkt gek, maar het is de waarheid. Je moet misschien overwerken om het geleende geld terug te betalen, maar niemand heeft overgewerkt om dat geld te creëren. Het geld werd gewoon ter plekke verzonnen.

 

 Schuldverplichting

Een lening van 1000 dollar, zoals bekend, moet uiteindelijk worden terugbetaald met 1000 dollar plus extra voor rente. Elke dollar, euro, yen, etc. begint dus met schuldverplichting.

 

Geld is nodig om al die rentes terug te betalen. Waar komen dat geld vandaan? Men kan hard werken om de lening van 1000 dollar met rente terug te betalen, maar elke dollar die gebruikt wordt om rente te betalen, wordt nu opnieuw gecreëerd met eigen renteverplichting. Waar eindigt dit?

 

Feitelijk kan het nooit eindigen – dat probleem kan niet worden opgelost – tenzij er schuldvrije dollars zouden zijn om deze gaten te dichten. En die zijn er niet. Dit betekent dat elk geldsysteem slechts in één richting werkt van meer en niet minder.

 

Als steeds meer geld wordt gecreëerd, kan het soepel functioneren, maar niet als het systeem krimpt, want dan ontstaat een valuta (dollar) tekort. En dat leidt tot allerlei problemen, zoals hierboven is uitgelegd met de inktvlek die niet groter kan worden.

 

Wereldwijd draait het monetaire systeem op kredietgeld. Als markten krimpen, daalt ook de geldvoorraad. Maar stel je voor wat gebeurt met kredietgeld. Het geld stopt niet alleen met circuleren. Het verdwijnt!

 

Geheimen van de Geldmagiërs

Waar komt het geld vandaan? Waar gaat het heen? Wie maakt het? De geheimen van de geldmagiërs worden hier onthuld, door het tonen van de spiegels en rookgordijnen, de hefbomen en de wielen die de grote illusie van ‘geldcreatie’ laat zien.

 

Het is een eeuwenoude zwendel door rente te vragen over geld dat niet bestaat, en uit het niets ontstond op het moment dat een lening werd verstrekt, en niet meer kostte dan de inkt of de impulsen op een toetsenbord.

 

Nieuw geld gaat in de economie en dat verlaagd per definitie de koopwaarde/kracht van het eerder uitgegeven geld, dus inflatie is. Bijgevolg daalt de waarde van de reeds in omloop zijnde valuta bij elke nieuwe geld uitgifte.

 

Zo heeft het geld in honderdtien jaar 98% van haar waarde van 1913 verloren.

 

In een echt en eerlijk monetair systeem blijft de koopkracht gedurende lange tijd constant. Centraal bankieren zoals het nu is, is de meest flagrante zwendel in de geschiedenis, waarin de overheid altijd partner is. Dat is overal om ons heen; de oorzaak van oorlogen; boom-bust cycli; inflatie; depressie en welvaart.

 

Door de “uitvinding” van privé Centrale Banken, creëerde de misdaad cabal voor zichzelf een brede rivier van rijkdom. Het volk zal zich afvragen wat ze met al dat geld doen?

 

Het belangrijkste concept is woeker, algemeen bekend als geldlening, door rente te vragen over een lening – eigenlijk zou rente over een lening kunnen worden gevraagd als compensatie voor het gebruik van andermans zuurverdiende geld. Maar een vergoeding van rente in ruil voor het gebruik van geld dat uit het niets is ontstaan en niets heeft gekost, is buitensporig woekerrente.

 

Voor een lening van 70.000 met een looptijd van 30 jaar betaalt de lener in totaal 172. 000. Vergeleken met de oorspronkelijke 70.000 is dat 2,5 keer meer dat aan de bank wordt terugbetaald! Het is tijdwaarde voor geld, maar niet het geld van de bank dat uit het niets wordt gecreëerd, dat is een onnodige rentelast. Dus gewoon oplichting!

 

Het wereldwijd monetaire systeem is met opzet ontworpen om de grootste zwendel voor de mensheid te verbergen, de grootste roof, en obstakel voor onze Vrijheid.

 

Volledig verweven met regeringen, is geen verschil tussen banksters en politici. Dat is de reden dat regeringen niets willen veranderen, omdat ze partner zijn in deze grootste geldroof van de mensheid. Het is politieke machtseconomie, waarin politici worden gekocht om concurrenten uit te schakelen.

 

Dit gebeurt dagelijks bij duizenden banken. Dit voorbeeld is als een zandkorrel in de woestijn. Kijk naar alle financieringen van fabrieken, hotels, apparatuur, hoogbouw, auto’s, studieleningen, creditcards, vliegtuigleasing, enzovoort, in totaal stroomt een duizelingwekkend brede rivier van rijkdom naar het bankkartel, gegenereerd door geld dat uit het niets werd geschapen en ontstond als schuld; kortom dit geld, zou moeten gaan naar het volk dat producten en diensten produceert.

 

Bedenk wat onze levensstandaard zou kunnen zijn, en wel voor iedereen op deze planeet. En nog gemener; Al dit geld wordt uitgegeven om macht te kopen. Dit geld wordt besteed om het misdaadkartel macht en controle te verschaffen over andere mensen, instellingen en landen.

 

Om invloed te krijgen over alle machtscentra in de wereld, kochten en kopen ze controle in alle Big Business Ondernemingen zoals Exxon. Shell, P&G, MSM, nieuwsagentschappen, politici, filmstudio’s, vakbonden, noem het maar op.

 

Deze rivier van rijkdom wordt gebruikt om controle te verwerven, vooral over opposities die tegen het bestaande regime zijn. De cabal is eigenaar van alle transacties het maakt hen niet uit wie wint. Als eigenaar van het spel winnen ze altijd!

 

Zo, hebben ze via de Wereldbank en het IMF alle landen gekocht, in tegenstelling tot wat wordt verteld, gaat dat geld niet naar het volk, maar naar politici waardoor een efficiënte dictatuur ontstaat.

 

Er is geen ideologie, alleen geld verkrijgen is wat ze willen. Welvaartsregeringen zijn gekocht, om deze landen op hun plaats te zetten, voor de invoering van de NWO. Ze willen geen sterke natie, maar afhankelijke naties met een van welvaart afhankelijke bevolking, die de kandidaten zijn voor politieke onrust, en uiteindelijk meer open blijven staan voor de invoering van de NWO, om een einde te maken aan de door de cabal gecreëerde anarchie, om uiteindelijk zgn. ‘vrede’ te creëren.

 

Een duidelijke P-R-S-zaak, creëer het Probleem, wacht op de Reactie – om hun Oplossing in te voeren. Het plan is elke natie te verzwakken door werkloosheid, hoe groter hoe beter, zoals nu al het geval is in Amerika en de EU; zonder eigen rijkdom – de naam van het spel is macht.

 

Onze leiders willen deze crisis niet oplossen, zij hebben de opdracht om de levensstandaard van alle volkeren te verlagen, zodat mensen afhankelijk worden van de uitkeringen van hun overheid, zodat zij meer bereid zijn om de invoering van de Nieuwe Wereld Orde te accepteren. Dit alles werd reeds beschreven in het boek van George Orwell, ‘1984’, gepubliceerd in 1948 en door mij gelezen in 1952.

 

Helaas zijn de meeste mensen niet meer in staat een artikel als dit te lezen en te begrijpen. Anders zouden ze weten hoe de mens slaaf is gemaakt en daarvoor bij de neus zijn genomen. Met een klein beetje verstand kunnen ze begrijpen hoe ze worden bedonderd…  en dan zijn ze wakker.

 

Er is niet één redder van deze wereld.

Er zijn vele redders, als veel mensen wakker worden, zullen we zegevieren.

Begin nu te werken voor de vrijheid van je land!