Ontdek het Systeem

De vernietiging van de moderne samenleving

Eerste moderne centrale bankier

Waardevolle reserves fundament van stabiele valuta

Twee soorten inflaties

Hoe de elite de wereld beheersen

 

Ontdek het Systeem

Wie bezit de centrale banken? Je staat op het punt een van de grootste geheimen uit de wereldgeschiedenis te leren kennen, een geheim dat enorme gevolgen heeft voor iedereen die op deze planeet leeft.

 

De meeste mensen voelen diep van binnen dat er iets niet klopt met de wereldeconomie, maar weinigen weten echt wat het is.

 

Voorbij zijn de dagen dat een gezin kon overleven van slechts één loonstrookje, elke dag lijkt het erop dat de dingen meer en meer uit de hand lopen, maar slechts één op de miljoen begrijpt waarom. Je staat op het punt het systeem te ontdekken dat uiteindelijk verantwoordelijk is voor de meeste economische problemen en de ongelijkheid in onze samenleving.

 

De Deep State wil niet dat je dit weet, want dit systeem heeft hen minstens de laatste 110 jaar aan de top van de financiële voedselketen gehouden. Dit leren zal je leven veranderen, omdat het de keuzes die je maakt zal veranderen.

 

Als genoeg mensen dit leren, zal het de wereld veranderen, omdat dit het systeem zal veranderen. Want dit is het grootste Verborgen Geheim over Geld. Nog nooit in de geschiedenis van de mensheid zijn zovelen geplunderd door zo weinigen, en het is allemaal bereikt door dit; de gigantische zwendel in de geschiedenis van de mensheid.

 

Het basisidee is dat Centrale Banken de rente lager zullen houden, langer dan iemand zich kan voorstellen, en dat zal de prijzen van activa doen stijgen. Het omvat aandelen, onroerend goed en edelmetalen.

 

Echter, om de devaluerende voortgang van papieren valuta, met name de Amerikaanse dollar als reservemunt, te camoufleren, wordt de prijs van edelmetalen kunstmatig naar beneden gemanipuleerd, ongeacht de vraag.

 

En dit is de reden dat na het hoogtepunt in 2011, goud nooit meer dat niveau heeft bereikt of overtroffen, het had onder de huidige omstandigheden naar US$ 60.000 per ounce moeten schieten.

 

De vernietiging van de moderne samenleving

Erger nog, ze veroorzaken een enorme kredietinflatie, als gevolg van de groei van de geldhoeveelheid. Daarbij worden prijsstijgingen vertraagd en ongelijkmatig, als gevolg van het Cantillon-effect, omdat vroege ontvangers van het nieuwe geld in staat zijn goederen en diensten te kopen tegen bestaande prijzen.

 

Latere ontvangers, of degenen die het nieuwe geld helemaal niet ontvangen, lijden onder hogere prijzen en een daling van hun levensstandaard. Toch leggen de meeste mensen geen verband tussen hogere detailhandelsprijzen en een eerdere uitbreiding van de geldhoeveelheid. Het zou moeilijk zijn een effectievere methode te bedenken voor de vernietiging van de moderne samenleving.

 

Een praktische versie van het Cantillon-effect werd waargenomen in Duitse concentratiekampen. Slachtoffers meldden dat zij die dicht bij de keuken waren, meer kans hadden om te overleven. Omdat het voedsel vaak op was voordat het degenen bereikte die op het land en in de bossen werkten.

 

Eerste moderne centrale bankier

Richard Cantillon was een medewerker van John Law, ‘s werelds eerste, echte moderne centrale bankier; hij introduceerde meer dan twee eeuwen geleden het Cantillon-effect, namelijk het uitgeven van nieuw geld dat ten goede komt aan de politiek bevoordeelde groepen die het dichtst bij de centrale banken staan.

 

Het ondermijnt zeker het vertrouwen in het hele financiële systeem, vroeger en nu. Ineens weten mensen niet meer wat ze waard zijn; de auto-onderdelenhandelaar die zijn hele leven heeft gewerkt, een miljoen dollar heeft gespaard en dat op een spaarrekening bij de bank heeft gezet, maar er nu achter komt dat zijn buurman, een bankier, die met bankaandelen heeft gespeculeerd, twee keer zoveel waard is. Hij kijkt vooruit; hij vraagt zich af wat er nu gaat gebeuren.

 

Meer specifiek; Je werkt je hele leven, en je bent, zeg, $1 miljoen waard. Dan drukt de Centrale Bank zomaar $40.000 miljoen bij, of meer per maand. Vervolgens geeft ze het nieuwe geld aan de mensen die dicht bij hen staan; de banken die gered zijn, andere banken of mensen die speculeren in aandelen, kortom het is het individu dat campagnebijdragen levert, of fabrikanten met Deep State contracten die wapens maken, etc.

 

“De insiders – dat zijn de rijken en de goed verbondenen – krijgen het geld eerst.

 

Zij concurreren ermee door goederen en diensten te verkrijgen, alsof dat geld even goed is als het oude geld. Tegen de tijd dat het de arbeidersklasse bereikt, is dit nieuwe geld echter sterk in koopkracht gedaald of beter gezegd gedevalueerd, uiteindelijk tot het punt waarop het waardeloos is.

 

De centrale bankiers laten hun drukpersen draaien – en geven in feite geld aan hun vriendjes in het bankwezen. Van daaruit sijpelt het naar de hele financiële gemeenschap, waardoor de prijzen stijgen van financiële activa en onroerend goed, die eigendom zijn van de top 10%, stijgen.

 

Centrale banken verstrekken goedkoop geld aan banken, het goedkope geld blaast kunstmatig de prijzen van activa op; want vals opgeblazen prijzen van activa maken iedereen rijk, die met die activa te maken heeft.

 

De huidige economie is uitsluitend voor speculanten met voorkennis, omdat alleen de maffia verbonden is, die rijk wordt ten koste van alle anderen.

 

Veel wakkeren hebben zich nu gerealiseerd wat er is gebeurd en zijn begrijpelijkerwijze woedend. – Die mensen haten bankiers. En met reden: Zij hebben de hele tijd gefraudeerd. Zij zijn de insiders die het meest profiteren van het dwaze geld drukken van de Centrale Banken.

 

Elke regering die papiergeld heeft gebruikt, is gezwicht voor fatale leningen. In plaats van deze schulden te herstructureren, maken papiergeldsystemen een snelle uitbreiding van de monetaire basis mogelijk, om het afbetalen van schulden in gedevalueerd geld te vergemakkelijken, of achterwege te laten.

 

Dit is niet anders dan stelen. En toch is dat wat altijd gebeurt, dat uiteindelijk resulterend in een enorme crisis en een ineenstorting van de samenleving.

 

Waardevolle reserves fundament van stabiele valuta

Belangrijk te weten dat deze chaos wordt gecreëerd, om het nieuwe geldplan van de cabal te introduceren. Dit nieuwe geldsysteem, SDR, (Special Drawing Rights), wordt uitgegeven door het IMF, dat is omgevormd tot een super centrale bank voor de wereld; gedekt door “internationale papieren reserves”, zonder enige waarde, dat het kan uitdelen aan elk land dat het nodig heeft en gehoorzaam is aan het nieuwe regime.

 

Stel niet te veel vragen. Om het in eenvoudige woorden te zeggen: Het nieuwe geldsysteem van de wereld zal gebaseerd zijn op papiergeld en zal wereldwijd beheerd worden door bureaucraten.

 

Je zult meteen begrijpen dat dit een hopeloos voorstel is; een superbank geleid door super-economen, zal niet lang standhouden, het zal het hele financiële systeem van de wereld opblazen. Elk systeem gebaseerd op papier, zoals het huidige, zal hoe dan ook ontploffen.

 

De basis van elke stabiele munt zijn “waardevolle reserves”. Vooral in onzekere tijden, voor de toekomst van elke munt is het van levensbelang te zijn gebaseerd op intrinsieke waarde, bij voorkeur goud of zilver. Zo blijft de nationale rijkdom ook in moeilijke tijden veiliggesteld.

 

Centrale banken hebben de wereldeconomie gedrenkt in waardeloos gratis nepgeld. Met dat soort monetaire vuurkracht zou je denken dat er een hels herstel zou komen. In plaats daarvan voegde het herstel – van 2007 tot 2018 – slechts 19,28% toe aan het reële bbp, minder dan de 19,89% in de tien jaar van de Grote Depressie na de krach van 1929. Denk daarover eens na!

 

Ongedekt geld is een zwendel zoals hierboven uitgelegd. Hoe langer het doorgaat, hoe instabieler de hele economie en uiteindelijk de maatschappij wordt, hoe oneerlijker het wordt, en hoe radicaler hervormingen nodig zijn.

 

Deze hervormingen zijn beschikbaar en gereed voor invoering nadat het geldsysteem van de cabal is verdwenen, en het nieuwe off-world QFS-systeem, zoals frequente lezers al weten, in werking is gesteld.

 

Twee soorten inflaties

“Inflatie” verwijst naar een toename van de geldhoeveelheid. Mensen gebruiken het in de volksmond om te verwijzen naar stijgingen van consumentenprijzen. Maar een toename van de geldhoeveelheid verhoogt niet noodzakelijkerwijs de consumentenprijzen. Het hangt af van waar het geld heen gaat en hoe het daar komt.

 

Na de twee zeepbellen van deze eeuw besloot de overheid de economie te “stimuleren” met nepgeld, dat de prijzen van papieren aandelen en onroerend goed opblies. Als al het gedrukte geld naar de consumentenprijzen was gegaan, zou de wereld weer een Weimar-era van hyperinflatie hebben beleefd, zoals begin jaren dertig in Duitsland, toen de inflatie elke dag met honderden procenten steeg.

 

Centrale bankiers zijn de grootste bedreiging voor het financiële welzijn van de mens. Ze spelen bewust met vuur, en creëren opzettelijk valutacatastrofes. Helaas hebben de meeste mensen geen idee wat er werkelijk aan de hand is en zullen ze niet weten wat ze moeten doen als hun munt instort. Velen, die wel wakker zijn en dit gemanipuleerde systeem opmerken, zijn helaas onwetend om zich voor te bereiden.

 

George Carlin – Hoe de elite de wereld beheersen

Ze willen meer voor zichzelf en minder voor jou.

“Ze willen geen goed geïnformeerde, goed opgeleide mensen, die kritisch kunnen denken… Ze willen gehoorzame arbeiders; mensen die net slim genoeg zijn om de machines te laten draaien en het papierwerk te doen, en net dom genoeg zijn om al die steeds slechter wordende banen te vervullen, tegen het minimum loon, meer overuren, lagere uitkering, zonder betaling van extra uren en een verdwijnend pensioen, dat weg is zodra je het gaat innen.”

 

Download E-Book

Download in PDF