Reguleren en Belemmeren

Absolute of Relatieve Waarheid?

 

Reguleren en Belemmeren

De overheid is het probleem, niet de oplossing. Na ruim vijftien jaar slepende en dieper wordende recessie, is het tijd de koers te veranderen. In een democratie worden regeringen door het volk gekozen om hen te dienen, maar niet om autoritaire dictator te spelen, zoals steeds het geval is. Regeringen gebruiken alle macht en middelen om jouw manier van leven te beïnvloeden.

 

Ze hebben de macht belasting te heffen, je vast te houden, op te sluiten, te martelen en jonge mannen en vrouwen te gebruiken om oorlogen te voeren in andere landen die geen bedreiging voor het eigen land zijn. Ze reguleren en belemmeren ondernemingen, verdelen het geld, bemoeilijken de handel door embargo’s en sancties en controleren alles wat in ze opkomt. Regeringen zijn duidelijk niet ten dienste van het volk, erger nog, ze zijn de vijand van het volk.

 

Het volk vertrouwt de rechtsgang toe aan een instelling die obsceen corrupt en obscure is. Mensen worden opgevoed onder toezicht te blijven en hun vrijheden en capaciteiten aan de overheid te geven; ze durven niet anders omdat ze kunnen worden opgepakt.

 

De macht van de moderne representatieve regering is dat het de massa bedriegt door hen te laten geloven dat zij ook insiders zijn. Ze worden aangemoedigd te stemmen en te geloven dat hun stem echt telt. De praktijk bewijst het tegendeel.

 

De tijd is gekomen om anderen – vrienden, echtgenoot, kinderen – in hun eigen tempo vooruit te laten gaan, zonder je schuldig te voelen omdat je ze niet hebt kunnen wakker schudden, omdat je ze niet hebt laten inzien dat een andere manier van leven en denken mogelijk is.

 

Je kent de zielskeuze van de ander niet, die van de jouwe verschilt. Je bent niet verplicht te proberen de ander te redden, ook al weet je dat hun ziel mooi is. Sta hen toe te zijn wat zij willen.

 

Door te proberen de ziel van de ander te redden, begeef je je in de helse driehoek en word je opnieuw het slachtoffer van de verantwoordelijkheid die alleen jij jezelf hebt opgelegd. Je verhindert anderen hun zielskeuze uit te leven.

 

Laat de controle over de ziel van anderen los, of het nu je kinderen zijn of de mensen om je heen. Elke ziel moet een proces doorlopen, het gekozen pad van evolutie, en als dat niet overeenstemt met jouw verlangens, laat hen dan beleven wat voor hun ziel nodig is. Laat de controle varen.

 

Door te proberen anderen te leiden langs het pad van het licht dat jou goed lijkt, accepteer je niet de keuze van hun ziel, je laat hen niet hun eigen ervaring beleven.

 

Bevrijd jezelf, nu, van alle verplichtingen van opoffering, van submissie, te aanzien anderen, door indien nodig, alleen verder te gaan, door meer je individualiteit te aanvaarden.

 

Het is tijd je van de verplichtingen te verschonen die je ouders, de maatschappij en jij jezelf hebben opgelegd en deel uitmaken van je leven. Je hoeft niet samen te leven met mensen die negatief of giftig voor je zijn, en je hoeft ook niet je leven op te offeren om anderen te redden. Ze zijn niet jouw verantwoordelijkheid.

 

Voel je niet verplicht je altijd goed te voelen, overal ja op te zeggen, te accepteren dat je geen tijd voor jezelf neemt. Jij hebt je eigen situatie gecreëerd, besef dat, en als ze je aanwezigheid niet waarderen, laat ze dan profiteren van je afwezigheid.

Laat jouw ziel en die van anderen ervaren dat wat ieder van ons moet ervaren.

 

Het is tijd je afhankelijkheid van verplichtingen af te zweren. Laat alle verplichtingen en beloftes los die je in onbewuste staat bent aangegaan.

 

Als wij mensen niet snel Wakker Worden; zullen we spoedig, voordat we het beseffen de Nieuwe Wereld Orde binnengaan!

 

Verwacht wordt dat op of rond 25 juni a.s. het geldsysteem instort, waardoor de cabal ‘ridder te voet’ wordt en is uitgeschakeld. Door gelijktijdige invoering van het nieuwe QFS geldsysteem, komt overvloedige welvaart ter beschikking voor alle aardbewoners!

 

Onze Exterrestriale correspondent Vital Frosi bericht ons over de overgang naar de nieuwe 5D-wereld

 

 

ABSOLUTE OF RELATIEVE WAARHEID?

 

Geliefden!

Wanneer we horen dat de waarheid de mensheid zal bevrijden, betekent dit dat de absolute waarheid nog niet bekend is op Planeet Aarde. Dit is het bewijs dat de zielen die hier kwamen nog steeds gegijzeld worden door hun eigen beperkende overtuigingen, want ieder heeft zijn eigen waarheid en deze is op haar beurt altijd relatief.

 

De Goddelijke Plannen voor de Werelden houden rekening met de karakteristieken van elke Planeet, elke Ster en elke Melkweg. Het zijn verschillende Scholen, met specifieke kenmerken die overeenkomen met elke sterrewereld. Waarin de Aarde een van de meest complexe Scholen is van dit lokale Universum.

 

Hier, onder de frequentie van de Derde Dimensie, is niets echt, aangezien de dichtheid van materie alles transformeert in een hologram. Zielen geïncarneerd op Aarde zijn zeer beperkte bewustzijnsvormen, tot het punt dat ze Zielsfracties worden genoemd. Deze beperking staat zulk bewustzijn niet toe om de kennis van de absolute waarheid te ontvangen.

 

Dit is ook een van de redenen waarom de ziel na elke periode in het stoffelijke leven moet dis-incarneren. Alleen wanneer ze niet onder het gewicht van materie is, kan ze haar bewustzijn een beetje verhogen en zo haar reis in deze menselijke ervaring evalueren. In het astrale vlak, met echte kennis van wat het geleerd heeft, maakt het een nieuw incarnatieplan om de evolutie voort te zetten.

 

Op dit moment hebben de zielen die hier op Aarde zijn geïncarneerd tussen de 600 en 1100 incarnaties voltooid. Er bestaat niet de minste mogelijkheid dat twee identieke vormen van bewustzijn hebben, dat wil zeggen, met dezelfde ervaringen. Elk van hen beleefde de dagen en het leerproces op individuele manier, ook al zitten ze allemaal in dezelfde school.

 

Ja, er zijn algemene regels voor alle zielen. Te weten het ervaren en beleven van elke Dualiteit en polariteit, en deze zelfkennis toe te passen op jezelf en op alles wat om je heen is, uiteraard binnen de Morele Wetten die de Werelden besturen. Dit is de hoofdlijn die de ziel naar de treden van de ascensie ladder leidt.

 

Zodra de ziel elke ervaring heeft doorleefd en het bewustzijn van goed gedrag heeft behaald, zonder terug te vallen in de beproevingen die aan het einde van deze planetaire cyclus worden toegediend, is ze klaar om op te stijgen naar een wereld van regeneratie, dat wil zeggen, ze kan deze school van verzoening en beproevingen eindelijk verlaten.

 

Op dit moment, nu de Aarde ook haar Overgang maakt naar een octaaf hoger in de galactische spiraal, zal haar Derde Dimensionale frequentie ook stijgen naar het minimaal Vijfde Dimensionaal niveau. Het is reeds eerder gezegd in vorige teksten dat de Nieuwe Aarde 5 dimensionale frequentiebanden zal hebben. Het zal dan een frequentievariatie hebben welke ligt tussen de Vijfde en de Negende Dimensie.

 

Terugkomend naar het huidig moment van deze aardse mensheid, bevinden wij ons op de inter-dimensionele brug. Het is op deze brug dat de openbaringen zullen plaatsvinden. Alleen hier zal de waarheid waarlijk gekend worden. En allen die hun oversteek hebben voltooid zullen de absolute waarheid hebben geleerd. Zij zullen zich elke ervaring herinneren; elk geleefde situatie; elke dag en elk moment in elk vorig leven. Zij zullen zich alle lessen herinneren die hen werden aangereikt. En ze zullen weten of ze geslaagd zijn, of gefaald hebben.

 

En bovenal zullen ze zich herinneren dat het leven nooit echt één groot toneelstuk was. Ze zullen begrijpen dat de ziel in elke reïncarnatie een ander personage speelde en de polariteiten binnen de dualiteit heeft ervaren, soms aan de ene kant en soms aan de andere kant. Je zult je herinneren dat niets echt was, maar dat ieder zijn rol zo perfect speelde dat alles echt leek. Zo echt dat je de pijn, het verdriet, de vreugde en de gevolgen van elke actie voelde.

 

Aan de andere kant van de brug zal de ziel haar hele bewustzijn terugkrijgen. Waar, ze in de Derde Dimensie slechts tussen 1 en 2% van haar werkelijke capaciteit kon gebruiken, zal haar bewustzijn reeds in de eerste banden van de Vijfde Dimensie 79% bereiken.

 

Aangezien de Nieuwe Aarde 5 dimensionale banden zal hebben, zal de opgestegen ziel in staat zijn 100% van haar bewustzijn kunnen bereiken door het arriveren in frequenties uit de Negende Dimensie. Dit wordt op de Nieuwe Aarde mogelijk.

 

Heeft iemand die het vermogen heeft de kwantumsprong te dimensioneren door zijn ascensie te doen? Men zegt dat Einstein als een Genie werd beschouwd omdat zijn bewustzijn zich uitstrekte tot bijna 5%. Zelfs dan zijn we nog te ver verwijderd van het vermogen om echt te begrijpen hoe ons bewustzijn zich in dat bereik zal gedragen.

 

Om terug te komen op de titel van deze tekst: hoe zullen we de mensen om ons heen kunnen beoordelen als iedereen zijn ervaringen en leerproces op een unieke en individuele manier beleeft? Als elke geïncarneerde ziel een bewustzijn is dat elke actie, elke les heeft doorgemaakt en gevoeld en geleerd heeft volgens het moment, te weten elke minuut binnen z’n honderden incarnaties?

 

We zijn het resultaat van onszelf. We zijn de som van die geïndividualiseerde ervaringen. Wij zijn de Architecten van ons werk en we transformeren onszelf hierin. We zijn dan een bijzonder, geïndividualiseerd, uniek kunstwerk. Daarom staan we bekend als individuen. We zijn een eindproduct georkestreerd door ons meesterschap.

 

En als dat zo is, hebben we het einde van deze planetaire cyclus bereikt. Zij die geassimileerd hebben en nu in staat zijn om al dit geleerde in praktijk te brengen, zijn in staat om de dimensionale brug over te steken. De hele mensheid staat aan het hoofd van deze brug. Net als in een groot openlucht amfitheater is daar veel lawaai. Sommigen weten precies waarom ze daar zijn en weten dat ze nu deze brug mogen oversteken. Anderen zijn nergens zeker van. Er zijn ook mensen die niet geloven wat er aan de andere kant is.

 

Maar er is consensus: iedereen gelooft dat zijn waarheid de enige plausibele is. In zekere zin hebben ze allemaal gelijk. Als elk persoon z’n ervaringen op een unieke manier heeft beleefd, bezit deze de waarheid over zichzelf. Maar ze bezitten niet de waarheid over de ervaringen van anderen. Dit is de grote kwestie dat op dit moment bij de mensheid bestaat.

 

Het is noodzakelijk dit kortstondige proces te begrijpen en anderen niet te veroordelen. We weten niet hoe ze elke ervaring hebben beleefd, noch voelen we dezelfde emoties wanneer we door dezelfde situatie gaan. Het zijn deze emoties die de overtuigingen en waarheden bij elk individu hebben gevormd. Dan gaan we begrijpen dat geen absolute waarheid bestaat.

 

In de Derde Dimensie is geen mogelijkheid van absolute waarheid omdat alles een illusie is; een holografie. Het is precies daarover waar we het hier hebben. Het is alsof ieder een of ander fenomeen beschrijft. Er zullen altijd gelijke delen zijn, maar er zullen veel verschillende beschrijvingen van hetzelfde onderwerp zijn, want alleen al door vanuit een andere hoek ernaar te kijken, zal de visie niet meer dezelfde zijn, laat staan de interpretatie door andere inzichten.

 

De waarheid die de mensheid kent, is zonder enige twijfel, daarom relatief. Dit is genoeg voor iedereen om te begrijpen dat er geen reden voor discussie is. Het bovengenoemde rumoer is niets meer dan discussie over elkaars waarheden. Reeds, echter vanaf de eerste stappen op de interdimensionale brug begint het bewustzijn zich te verruimen. Dit is genoeg voor elke ziel om te voelen dat er veel meer is dan de eigen waarheid.

 

Dan beginnen ze te begrijpen dat ze slechts een deel van de waarheid bezitten en dat anderen de andere delen hebben. Als stukjes van een grote puzzel, aan de andere kant van de brug, zal ieder z’n stukje op de juiste plaats leggen. En nadat de tekening gevormd is, zal iedereen de werkelijke betekenis ervan kunnen zien. Dan wordt de waarheid absoluut. Dit zal ook het echte moment zijn van de bevrijding uit de illusie, welke 99% van ons bewustzijn verbergt.

 

Het begrijpen van dit proces bevrijdt ons op een concrete manier, zelfs voordat de brug is overgestoken. Denk daarover eens na!

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

 

Dit wordt leven veranderend