De grootste beschaving ter wereld uit de geschiedenis gewist

Groot Tartaria was een ontwikkelde macht met geavanceerde technologie en kennis. Het had een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen, waaronder edelstenen, goud en zilver, en zelfs een goed ontwikkelde industriële productie van papiergeld, zijde, papier en buskruit, dat voornamelijk werd gebruikt in de mijnbouw.

 

Door zijn ontwikkeling lag deze macht buiten het bereik van de rest van de wereld. Marco Polo beschrijft bijvoorbeeld een wisselkantoor waar kooplieden gouden en zilveren dirhams ruilden voor papiergeld. Ze gebruikten dus al papiergeld in de dertiende eeuw!

 

De vernietiging van Groot Tartaria begon met een gecombineerde natuurlijke en magisch-technologische catastrofe en het gebruik van hoogenergetische wapens, analoog aan nucleaire en thermonucleaire wapens.

 

Een zeer geavanceerde beschaving die vandaag de dag bekend staat als Groot Tartarije. Het verdween minder dan een eeuw geleden uit onze geschiedenisboeken. De overblijfselen zijn nog steeds overal te zien. Deze beschaving beheerste technologieën die geavanceerder waren dan die van vandaag.

 

Het geo-polymeerbeton was eeuwig en werd met de tijd sterker. Hun gigantische ijzer- en glasstructuren, bekroond door koepels en metalen naalden, waren op elk continent te vinden.

 

In combinatie met kwik verspreidden ze gratis atmosferische energie naar iedereen. Hun torens en stations zijn vandaag de dag nog steeds in gebruik. Helaas werd de technologie van de vrije energie uit de ether vernietigd en “opgesloten” en werd de oude technologie opnieuw geïntroduceerd, zoals kabels en draden om energie te distribueren en mooie winsten te maken.

 

Honderden veldslagen, revoluties en oorlogen werden uitgevochten in de 18e en 19e eeuw, georkestreerd door West-Europeanen onder de Angelsaksen, met als doel het erfgoed van Groot Tartaria uiteindelijk over de hele wereld te vernietigen en te plunderen.

 

Dit rijk werd vervolgens opzettelijk en zorgvuldig gewist van nieuwe kaarten, geschreven bronnen en zelfs het menselijk geheugen. In plaats daarvan werden talloze mythen gecreëerd over de despotische, bekrompen Mongolen – de Gouden Horde.

 

Maar voor alles is een tijd, en de tijd van de verdoemenis en vergetelheid van Tartaria is nu voorbij en de tijd van de spectaculaire wedergeboorte in een geheel nieuwe vorm is aangebroken. We zouden vereerd zijn om deel uit te maken van deze grote renaissance.

 

Ten minste één van deze catastrofes was van wereldwijde aard, en in de eeuwen die volgden was er een enorm aantal kleinere “catastrofes” zoals; oorlogen, talloze ernstige “onverklaarbare branden”, mysterieuze epidemieën, etc.

 

Klimaatmanipulatie

De Tunguska-explosie is een van de echo’s van deze gebeurtenissen. Een mysterieuze ontploffing 1000 keer sterker dan de atoombom. In die tijd vond er een verschuiving van de polen plaats, die een sterke vloedgolf veroorzaakte met onmiddellijke bevriezing en vorming van een ijskorst met permafrost in het land van Tartaria, waar ooit een subtropisch klimaat heerste in Rusland en Noord-Amerika. Volgens de Encyclopedia Britannica was Siberië in de 17e eeuw de grootste leverancier van ananas aan Europa.

 

De moderne opwarming van het klimaat is dus niets anders dan het herstel van het normale temperatuurregime op de planeet Aarde, dat in de 17e en 18e eeuw door inmenging van buitenaf werd verstoord. De klimaathoax is door de cabal geïnspireerd!

 

Sporen van deze geheime cataclysmische gebeurtenis zijn over de hele wereld te zien. Volgens de klimaatverandering die enkele honderden jaren geleden plaatsvond, kan de dooitijd van de aarde worden berekend aan de hand van de snelheid waarmee permafrost zich vanuit het noorden terugtrekt. Volgens wetenschappers zal er in 2050 nog maar 15-18% van het huidig permafrostgebied over zijn op het grondgebied van Rusland.

 

Echter, het grootste deel van de 17e-eeuwse Tataarse bevolking wist zich op tijd te evacueren, lang voordat de ramp begon. De magiërs aan het hof van de Grote Khan aten het plaatselijke brood niet gratis. Veel kleine groepen mensen ontsnapten op miraculeuze wijze aan de vernietiging door te evacueren naar bergtoppen en grotten. Zij werden de stichters van de Yukaghir stam – de inheemse Kaukasische bevolking van Jakoetië, Kolyma en Tsjoekotka.

 

De rest trok naar het zuiden, westen en Europa. Het Grote Tataarse Rijk duurde tot 1812, er bestaat nog een kaart van Tatarstan uit 1811. Er zijn dan ook serieuze redenen om aan te nemen dat de ‘Patriottische Oorlog van 1812’, net als andere Napoleontische oorlogen, niets meer waren dan een militaire operatie met als doel de vernietiging van Tatarstan door gerichte aanvallen via klimaatmanipulatie.

 

Onbeperkte Energie Herontdekt

Aan het eind van de jaren 1890 had Nikola Tesla de technologie ‘herontdekt’ door verbinding te maken met de ether en onbeperkte energie te leveren aan iedereen, overal en op elk moment. Je kon gratis reizen per boot, auto of vliegtuig door simpelweg toegang te krijgen tot de alom aanwezige magnetische energie van de natuur, terwijl het ons niet is ‘toegestaan’ van deze vrije energie te genieten, zelfs niet tot op de dag van vandaag, vanwege ons kapitalistisch systeem voor hebzucht en overheersing door de machthebbers.

 

 

Vrije Energie bestond reeds lang geleden op Aarde

Dus al meer dan 100 jaar wordt ons een grandioos systeem van vrije energie voor iedereen ontzegd.

 

Volgens Wikipedia werden er al in 876 voor Christus krachtcentrales gebouwd in Caïro, Egypte. Het is de grootste en oudste in Egypte in zijn oorspronkelijke vorm. Alle krachtcentrales in Tartaria, groot en klein, hadden pijporgels om de bevolking te harmoniseren en te genezen door middel van geluidsgolven, tegenwoordig bekend als “cymatica”.

 

De kerken en kathedralen die we over de hele wereld zien, hebben allemaal vergelijkbare ontwerppatronen, ontworpen met heilig akoestische geometrie om vibratie, toon en resonantie te maximaliseren, om te helen en te helpen bij het downloaden van hoger bewustzijn. Na de Grote Zuivering van de Tataren herbouwden de religieuze ordes onder leiding van de Romanovs deze verbazingwekkende bouwwerken tot presbyteriaanse, katholieke, anglicaanse, mormoonse synagogen, moskeetempels, enzovoort.

 

De Russische geleerde Anatoly Fomenko bewijst dat de modern geschreven geschiedenis alleen teruggaat tot de Eén Wereld Tartaren uit 1200 na Christus.

 

Dit zijn de idioten met hun creatie van de trilaterale Nieuwe Wereld Orde (NWO) opgericht door het Vaticaan, de stad Londen en Washington D.C. De Verenigde Staten wordt gedefinieerd als een federale corporatie onder US Code 3002 Sectie 15.

 

De in Virginia gevestigde Compagnie werd tijdens de niet-bestaande Revolutionaire Oorlog omgevormd tot de Verenigde Staten door de Vrijmetselaargrondleggers in dienst van de Grootloge van Engeland.

 

De Virginia Company werd opgericht door de Britse koninklijke familie in de City of London, als Corporation voor nederzettingen in Noord-Amerika. In 1213 gaf Koning John het Koninkrijk Engeland over aan de Heilige Stoel onder de Gouden Stier.  In 1215 vaardigde koning John onder direct pauselijk gezag de Magna Carta (Latijn voor Grote Akte) uit, waarin de City of London Corporation werd opgericht als de soevereine entiteit van Engeland en Londen.

 

De Heilige Stoel gebruikt Latijn voor officiële documenten en het Vaticaan gebruikt Latijn als officiële taal. Novus Ordo Seclorum is Latijn en betekent Nieuwe Orde van de Eeuwen en staat op het Grootzegel van de Verenigde Staten en het Amerikaanse dollarbiljet. Washington DC ligt zowel in Virginia als in Maryland. Dit is het land van de Maagd Maria.

 

DC in 1669 heette oorspronkelijk Rome, volgens de Katholieke Encyclopedie. DC heeft Romeinse architectuur en Capitool Hill is vernoemd naar de Capitolijnse Heuvel in Rome. Het oude Romeinse symbool van de fasces is te zien op federale gebouwen en federale zegels. De federale regering is gebaseerd op de Romeinse Republiek, dat een fascistisch rijk was. De Romeinse fasces is waar het woord “fascist” vandaan komt.

 

De Oude Wereld Orde waren de welwillende Tartaren. Een van hun weinig primaire richtlijnen was

 

“Wat je van de natuur neemt, geef je meer terug!

 

Hun natuur/opvoeding was gebaseerd op Isis, de maangodin die iedereen schiep en van alles voorzag. Men kan alleen maar concluderen uit de extreem vergelijkbare structuren die overal ter wereld te zien zijn, dat ze allemaal in een gemeenschappelijke taal leefden en allemaal verbonden waren in een gemeenschappelijke gedachte, intentie en ontwerp.

 

Ze hadden genezingscentra, zelfs voor dieren. Ze hadden passieve relaties met al het leven omdat ze hun bewustzijn hadden ontwikkeld om liefde en welwillendheid uit te stralen naar iedereen. Hun vlag was een griffioen, een echt dier!

 

De griffioen is deels mens, deels adelaar, deels leeuw en deels androgyne stier. Volgens hun kaarten en legendes waren er ook centauren, vliegende schildpadden en eenhoorns.

 

We kunnen alleen maar aannemen dat het hele Tartarenvolk werd vernietigd toen de NWO leerde hoe de Tartaarse technologie te gebruiken en deze te benutten om hun hele cultuur te vernietigen en bestaan uit te wissen uit alle moderne geschiedenisboeken.

 

Miljarden Tartaren werden “geëlimineerd” toen de genezingstechnologie werd gebruikt om hen te vernietigen.

 

We vinden miljoenen botten begraven onder steden en enorme gestichten waarin waarschijnlijk volwassen Tartaren opsloten werden nadat ze van hun kinderen waren gescheiden; om te worden verkocht voor slavenarbeid en te worden verscheept op “vondelingentreinen” die crematoria en grote begraafplaatsen op hun terrein hadden.

 

Dus de eens zo grote Tartaren hadden een gemeenschappelijke taal!

 

De Nieuwe Wereld Orde die zich vandaag ontvouwt heeft waarschijnlijk de Tartaren uitgeroeid, onder spirituele geest- en lichaamscontrole van Lucifer en Satan. Sommige van deze door de geest gecontroleerde NWO-ers worden “Blauwbloeden” genoemd omdat hun bloed een hoger kopergehalte heeft dan dat van niet-RH negatieve bloedlijnmensen.

 

Structuren die energie uit de ether halen met dezelfde kleuren als Tartaria zijn allemaal vernietigd. Tartaria was de hele wereld: Azië, Afrika, Europa, Oceanië en de Amerika’s ze maakten allemaal deel uit van één hoge beschaving en hadden een architectuur die gericht was op het onttrekken van bruikbare magnetische energie.

 

Groot Tartaria werd vervolgens geschiedkundig verdeeld in beschavingscategorieën zoals het Ottomaanse Rijk, het Byzantijnse Rijk en het Ross-rijk. Deze veranderingen werden vervolgens ‘gearchiveerd’ op plaatsen zoals de Troonzaal van het Grote Kremlin Paleis in Moskou, de Nationale Archieven van Groot-Brittannië en de Library of Congres in Washington.

 

Voor de duidelijkheid,

 

Tartaria was de hele wereld met een uniforme taal en architectonisch ontwerp.

 

Hoe zouden de vele piramides die over de hele wereld gevonden zijn dezelfde structuur en hetzelfde ontwerp kunnen hebben als de Tartaren niet allemaal op de een of andere manier met elkaar verbonden waren?

Bron: https://celostnivzdelavani.cz/velka-tartarie-1-dil

 

Historische vervalsingen

In het geval van geografische en etnografische namen is vervalsing waarschijnlijk de meest effectieve methode gebleken voor historische vervalsers. Moderne historici kan niet verweten worden dat ze oprecht geloven in geschiedenis als wetenschap en geen vraagtekens zetten bij de dogma’s die enkele generaties voor hun geboorte pas officieel werden.

 

Ze werken met wat beschikbaar is en hun waanideeën zijn meer hun ongeluk dan hun schuld. Zal het bitterzoet voor hen zijn wanneer ze zich eindelijk realiseren dat ze hun hele leven hebben besteed aan het bestuderen van iets dat niet bestaat in de natuur, en dat hun proefschriften en boeken alleen goed zijn voor de vuilnisbak?

 

De verderfelijke, door de mens gecreëerde en diepgewortelde mythe die een begrijpelijk en logische geschiedenis verandert in een soort verwarring in een ruimte van wilde speculaties, die pseudowetenschappen vervormt en vergelijkt met pseudoreligies en nog meer onduidelijkheid creëert, moet worden ontmaskerd.

 

Over Mongolen en “Tataars-Mongolen” gesproken. In dit geval wordt het bestaan van het idee van enige waarschijnlijkheid van fouten en waanvoorstellingen van historici niet toegegeven. Dit is een duidelijke, compromisloze en kwaadwillige intentie die gericht is op permanente en langdurige promotie van een vals historisch “basiskader” dat ontworpen is om het publiek volledig te manipuleren.

 

Dit soort informatie saboteert elke poging om de historische waarheid te herstellen, dat een misdaad wordt genoemd door degenen die hardnekkig de agenda van de cabal bewaken.

 

Het wordt de “flip-flop methode” genoemd, waarbij een leugen tot een waar feit wordt verklaard en elke twijfel over de geldigheid ervan wordt bestempeld als een samenzweringstheorie en een vijandige “poging om de geschiedenis te herschrijven”.

 

Denk eens na over hoe Wij het Volk worden misleid ten behoeve van de Agenda!

Deel deze informatie met iedereen die naar de 5-D wereld wil!

 De Nieuwe Tijd is eindelijk begonnen! Het is duidelijk te zien dat regeringen achterhaald zijn. Het is zinloos door te gaan met het huidig cryptisch failliete systeem dat onderdrukt en niets bijdraagt. Blijf dagelijks op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op onze Telegram site.

https://t.me/thefinalwakeupcallchannel

Velen zullen zich afvragen: wanneer vindt de omschakeling plaats? Als de protesten van boeren, truckers, burgers, taxichauffeurs en anderen die vandaag actief zijn zich wereldwijd blijven manifesteren, zal de doorbraak eind maart kunnen komen.

 

Het Verborgen Rijk van Tartaria – Bijgewerkte versie

In een baanbrekende onthulling neemt de Russische president Vladimir Poetin de wereld in zijn greep door een nieuw archief te openen en licht te werpen op de schimmige geschiedenis van het eens kolossale rijk Tartaria.

 

Een geest uit het verleden duikt weer op en nodigt ons uit om ons begrip van de wereldgeschiedenis opnieuw te onderzoeken.

 

Deze koude 15e januaridag, staat voor altijd in de annalen van de geschiedenis gegrift. De Russische president Vladimir Poetin, een enigma in zijn eigen recht, wijdde een nieuw archief in, een schatkamer die een verborgen rijk uit de geschiedenis onthult.

 

Dit archief, een stille bewaker van het rijke verleden van de natie, maakt de kaarten van de Tartaren opnieuw openbaar. De vraag die iedereen zich stelt is: Waarom is dit belangrijk?