De onverwoestbare geest van Rusland

Zoals je kunt waarnemen, proberen de marionetten van de schaduwregering hun laatste kaart uit te spelen door een totale oorlog te ontketenen op het Europese continent.

 

Waarom doen ze dit?

 

Voornamelijk omdat hun eerdere pogingen om het menselijk bewustzijn volledig tot slaaf te maken door middel van universele verplichte Covid vaccinatie niet de verwachte resultaten heeft oplgeeverd.

 

Een aanzienlijk deel van de wereldbevolking, zo’n dertig procent, is nog steeds erin geslaagd om het recht op een vrij leven te verdedigen.

 

Hun klimaat- en voedselagenda is ook vastgelopen, vooral in de afgelopen maanden toen Europese boeren massaal protesteerden tegen hun Globalistische regeringen.

 

En nu, in de handen van criminelen die aan het roer van de macht in ‘s werelds toonaangevende landen zijn gekomen, spelen ze hun laatste “troefkaart” uit; een poging om de Derde Wereldoorlog te beginnen, waarvoor ze Rusland op alle mogelijke manieren proberen te provoceren.

 

Daarom zal dit jaar 2024 een keerpunt zijn in de geschiedenis van de mensheid en planeet Aarde. Zoals al vaker is gebeurd, zal Rusland daarin een beslissende rol spelen.

 

Waarom wekt Rusland zoveel haat op bij de globalisten en hun aanhangers voor macht?

 

Licht zal de overwinnaar zijn, het is alleen een kwestie van de prijs

Ten eerste omdat de mentaliteit van het Russische volk altijd heel anders is geweest dan die van de inwoners van andere landen.

 

De naam Sint-Rus kwam niet uit het niets.

 

Hier werd de energie van Hyperborea bewaard, een van de meest spirituele beschavingen die ooit op aarde heeft bestaan.

 

Hyperborea was het land in het uiterste noorden van de bekende wereld, zo afgelegen dat het werd beschouwd als voorbij de Noordenwind. Het was de thuisbasis van een legendarisch ras dat bekend stond als de Hyperboreanen, die de zonnegod Apollo aanbaden.

 

Men dacht dat Hyperborea een aards paradijs van eeuwige jeugd en overvloed was, maar dit verre land was zo ontoegankelijk voor gewone stervelingen dat de Grieken geloofden dat alleen half-goddelijke helden zoals Hercules in staat waren het ooit te bezoeken.

 

De instructie aan Christus was volkomen logisch omdat mensen van het blank Arisch-Slavische ras al met bewustzijn geboren waren en het daarom niet nodig was voor hen de Geest te ontvangen teneinde hun bewustzijn geboren te laten worden.

 

De Bijbel beschrijft de oorsprong van de Semieten. Elk ras heeft van oorsprong totaal verschillende culturele wortels. In het geval van het Slavische Witte Ras, is het de basis van de Slavisch-Arische Veda’s met hun goddelijk “buitenaardse oorsprong” uit de eerdere nederzetting van Hyperborea door het Witte Ras.

 

Hoewel buitenlandse en binnenlandse vijanden door de eeuwen heen hebben geprobeerd Rusland te vernietigen, blijft Rusland haar onverwoestbaar goddelijk ‘gen’ dragen, net zoals zuiver menselijke zielen de goddelijke vonk behouden, zelfs in de moeilijkste beproevingen van het leven.

 

Overgang naar de Vijfde Dimensie

En nu kun je het met je eigen ogen zien: alleen Rusland, te midden van algemeen obscurantisme en diverse perversies, slaagt erin om de traditionele morele waarden die inherent zijn aan de mens te behouden, niet alleen op het niveau van het dagelijks leven, maar ook op het niveau van de staat.

 

En dit ondanks het feit dat de globalisten erin geslaagd zijn hun “tentakels” in dit land te steken, waardoor veel van hun marionetten ook in Rusland in machtsstructuren terecht zijn gekomen.

 

Nu begint het einde van de existentiële crisis op alle niveaus van het menselijk leven, wanneer iedereen voor zichzelf moet beslissen waar en met wie hij verder wil: de “afgrond” in – moreel en fysiek, waar de globalisten hen naartoe proberen te drijven. of een nieuw leven opbouwen gebaseerd op de leuze van eeuwig en onveranderlijke universele menselijke waarden.

 

Dit is precies de weg die Rusland nu aanbiedt aan de hele mensheid: het opbouwen van relaties gebaseerd op vrede, eenheid, gelijkheid en broederschap, met gelijke aandacht en respect voor de belangen van elk land.

 

Daarom proberen degenen die een heel ander “geloof” belijden, gebaseerd op het principe van “verdeel en heers”, dit te vernietigen.

 

En aangezien deze grote strijd tussen Licht en Duisternis plaatsvindt tegen de achtergrond van de overgang van onze planeet naar de Vijfde Dimensie, is de uitkomst voorbestemd: het Licht zal hoe dan ook winnen en het is alleen een kwestie van welke prijs de bewoners van de Aarde voor deze overwinning zullen moeten betalen.

 

Hoger bewustzijn

De duistere krachten ondernemen alles om ervoor te zorgen dat de verbinding met onze geest niet tot stand komt. Zodat deze verbinding permanent verbroken blijft, of dat het signaal dat naar ons toe stroomt zo zwak als mogelijk is.

 

Deze kosmische parasieten proberen opzettelijk ons DNA te beschadigen, dat dient als ontvangstantenne voor het hogere bewustzijn. Daarom bevorderen de “duistere krachten” de verkalking van onze pijnappelklier op alle mogelijke manieren, door fluoride in het drinkwater, 5G-netwerken, chemtrails, verborgen gifstoffen in voedsel, het bevorderen van overmatig gsm-gebruik, enz.

 

Dit ondermijnt onze natuurlijke creatieve geest en overstelpt ons met onjuiste, nutteloze en valse informatie. Dit proces heeft nu de hele mediasfeer geïnfecteerd door middel van giftige informatie en reclame.

 

Zinloze taken en doelen worden ons opgelegd. Armoede en schaarste beheersen ons. Deze situatie dwingt ons, onze aandacht te richten op existentiële problemen en leidt ons af van het wakker worden, kritisch te denken en de dingen om ons heen te zien in hun ware context.

 

Wanneer mensen verbonden zijn met hun geest, hun hoger bewustzijn, en zich daarmee verbinden, handelen ze naar hun geweten. Als bij toverslag wordt hun hele leven plotseling getransformeerd en krijgt het zijn ware betekenis.

 

Dit besef is de enige manier om te ontsnappen aan de grijze 3D realiteit en ‘herboren’ te worden in een wereld van een hoger evolutionair niveau.

 

De verandering in persoonlijkheid is enorm. Uit het omhulsel van een ijdel, bekrompen, materialistisch en egoïstisch individu komt plotseling een zelfbewust, grootmoedige persoonlijkheid tevoorschijn die handelt volgens zijn geweten en niet naar zijn eigen voordeel.

 

De derde ‘dimensionale realiteit’ is een bewustzijnsval

De derde ‘dimensionale realiteit’ van vandaag is niet echt. In feite is de realiteit van vandaag, deze bewustzijnsval. Wie en wat we werkelijk zijn is nog steeds voor ons verborgen.

 

Onze spirituele natuur is onze enige ware vorm. En dat is de kracht van de geheime genootschappen om ons te doen vergeten en ons daarom gevangen te houden. Als mensen het verleden niet kennen, zitten ze gevangen en zien ze alleen de illusie, die niet echt is.

 

Het heeft niets te maken met realiteit of waarheid, het is een gemanipuleerde verzameling leugens, een onware, bedrieglijke illusie. Pas wanneer men zich bewust wordt van dit feit is het Grote Ontwaken begonnen. Om meer te leren over het echte verleden, lees de vorige informatieve en goed onderzochte artikelen in deze serie en ook over Atlantis en Tartaria op deze site.

 

De verschillende episodes van de menselijke geschiedenis op Aarde zijn tot stand gekomen door een opeenvolging van off-world en buitenaardse kolonies die hun territoriale en culturele invloed uitoefenden op planeet Aarde. In de historische werkelijkheid liggen de antwoorden op de vaak gestelde vragen ‘wie we zijn’, ‘waar we vandaan komen’ en ‘hoe we geëvolueerd zijn’ om de wezens te worden die we nu zijn.

 

Het is de ziel en het lichaam, niets meer. Een wezen dat alleen een ziel en een lichaam heeft, is niet volledig geëvolueerd. Alle wezens van de ‘werelden van licht’ worden geboren met een ander element, namelijk bewustzijn.

 

Elk wezen dat bewustzijn heeft, kan onderscheid maken tussen goed en slecht. Voor een wezen zonder bewustzijn is dit vermogen onbekend en wordt het vervangen door een besluitvormingsproces dat alleen onderscheid maakt tussen wat voordelig en wat nadelig is.

 

Maar wat voordelig is, kan ook wreedheid en lijden voor andere wezens betekenen, maar deze dimensie van het roofzuchtige wezen is volledig onbegrijpelijk voor individuen zonder bewustzijn.

 

Bewustzijn en besef zijn heel verschillende dimensies

Het concept van goed en kwaad wordt in wezens met een lage vibratie vervangen door de factor van persoonlijk ‘voordeel’ of ‘nadeel’, ongeacht de impact op de natuur of de schade die hun acties kunnen toebrengen aan de betrokkenen.

 

Het is veelzeggend, vooral in Slavische talen, dat de woorden bewustzijn en besef duidelijk onderscheid maken als twee zeer verschillende vermogens. Dit duidelijke onderscheid gaat bijvoorbeeld volledig verloren in het Engels, waar de term “conscience” beide betekenissen omvat.

 

Dit maakt duidelijk welke taal ouder is. De taal die beide termen kan onderscheiden en definiëren, of de taal die ze alleen maar door elkaar haalt. Dit is hoe opzettelijke ambiguïteit wordt gecreëerd, wat een van de gereedschappen is die de duistere krachten gebruiken om de mensheid te manipuleren door middel van de degeneratie van taal.

 

In die zin is het Engels, in tegenstelling tot de Slavische talen, een veel ruigere, primitievere taal, die de mensheid verder wegvoert van haar natuurlijke en gevoelige mededogen.

 

Door het “verknippen” van de bloemrijke en inhoudsrijke taal die de boodschap van het licht en kennis draagt, wordt deze geleidelijk getransformeerd in een taal die sober, grijs en filosofisch leeg is.

Bron: https://vozrojdeniesveta.com/svyataya-rus/

 

 

 Deel deze informatie met iedereen die je kent!

 

De Nieuwe Tijd is eindelijk begonnen! Het is duidelijk te zien dat regeringen achterhaald zijn. Het is zinloos door te gaan met het huidig cryptisch failliete systeem dat onderdrukt en niets bijdraagt. Blijf dagelijks op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op onze Telegram site.

https://t.me/thefinalwakeupcallchannel

Velen zullen zich afvragen: wanneer vindt de omschakeling plaats? Als de protesten van boeren, truckers, burgers, taxichauffeurs en anderen die vandaag actief zijn zich wereldwijd blijven manifesteren, zal de doorbraak eind maart kunnen komen.