Eenheid is Macht

Nieuwe Wereldorde

Schuldgeldsysteem

MSM-Propaganda voor georganiseerde criminaliteit

Goud als geld heeft waarde van zichzelf

Echte Rijkdom vereist weinig geld

 

Eenheid is Macht

Onze eenheid is de antithese van de ego-aanbiddende Deep State psychopaten. Ons verlangen naar echte vrijheid, gerechtigheid en collectieve eenheid, verslaan de vijanden in onze overheid en het crimineel bankcircuit.

 

“Waar een gaat, gaan we Allemaal”

 

Luidt de proclamerende inscriptie op de scheepsbel op het jacht van John F. Kennedy, dat een extra dimensie aan de betekenis ervan toegevoegd aan deze slogan. Dit motto geeft een erecode tegen de duivelse Deep State vijand.

 

Als meer mensen ontwaken uit hun geïnduceerde bewusteloosheid verliest de duistere macht haar greep op onze angst. Dit kan zonder enig historisch parallel betekenen dat in omvang en belangrijkheid binnenkort ongehoorde onthullingen zullen plaatsvinden,.

 

Dit zal mogelijk een opstand veroorzaken onder het niet-ontwaakte deel van de bevolking.

 

Bewust worden, betekent dat je jezelf loskoppelt van de mind control-programmering; door te ontsnappen uit de gevolgen van fysieke, mentale, emotionele en spirituele gevangenis, teweeggebracht door de MSM.

 

De feitelijke heersers in elk land zijn onzichtbaar en oefenen hun macht uit vanachter de schermen. Tot op heden kan het pad naar totale dictatuur over de hele wereld worden gelegd met strikt legale middelen, ongezien en ongehoord door het Parlement, de President/Premier, of het volk.

 

Nieuwe Wereldorde

De Deep State opereert vrijelijk binnen onze overheid en het politieke apparaat, door middel van omgekochte politici de zgn. marionetten. Alle abnormale ontwikkelingen in beleidsvorming en overeenkomsten kunnen worden herleid tot deze geheime groep die de wereld voorbereid op hun doel, t.w. hun Nieuwe Wereldorde.

 

Hun tactiek omvat o.a. manipulatie van productie, handel en economie, en onderdrukking van de massa door angst psychose, zoals angst voor oorlog, ziekte, honger, economische instorting, opsluiting en sterfte.

 

Deze gedragslijn heeft eeuwenlang wereldwijd de gebeurtenissen gedicteerd en is hun standaardprocedure. De methodiek van slaaf gemaakte beschavingen is in strijd met het voortbestaan ​​van de mensheid en onderdrukt het natuurlijk instinct van de mens van goeddoen en vriendelijk zijn voor anderen.

 

Schuldgeldsysteem

Houd in gedachten; het echte doel van de overheid is, altijd en overal, de enkelen in staat te stellen om velen te exploiteren. Het schuldgeldsysteem is de sluwe manier om dit te bewerkstelligen.

 

De wereld is financieel, economisch en moreel bankroet, maar door manipulatie en bedrog worden mensen ertoe gebracht te geloven dat alles goed is. Het is absoluut absurd dat alle bubbelactiva het huidig hoogtepunt hebben bereikt, terwijl de middelen voor vermogensconservering volledig zijn gesloopt. De elite en de media blijven de mens voor de gek houden over afleidende niet bestaande toestanden in de wereld.

 

Het experiment met papiergeld begon op 15 augustus 1971. “Van nu af aan,” zei de Amerikaanse president Richard Nixon, verliezen alle buitenlanders die zaken met ons willen doen het recht om hun dollars in te wisselen tegen goud. Vanaf dat moment werd de waarde van de Amerikaanse dollar bepaald door wat men ervoor gaf.

 

Waarheidsonderzoekers hielden vervolgens hun adem in. Maar er gebeurde niets. Velen stierven ondertussen, omdat het wachten op de ineenstorting van de dollar te lang duurde. De molenstenen van de monetaire geschiedenis zijn misschien traag, maar hoe langer het duurt, hoe meer marionetten gevangen worden.

 

De resulterende papiergeldnorm zorgde voor een wereldwijde kredietuitbreiding – zoals indertijd in Parijs nadat het papiersysteem van John Law (1671- 1729) instortte.

 

Nogmaals ter verduidelijking; de Amerikaanse Federal Reserve drukt Amerikaanse dollars, die de burgers uitgeven. Deze dollars als reservevaluta verzamelen zich over de hele wereld tot een gigantische hoeveelheid, en elke centrale bank doet haar best om met dezelfde snelheid dit drukproces bij te houden inde eigen valuta.

 

Al snel produceerden exporteurs meer, omdat importeurs te veel consumeerden. En zo gebeurde het dat de wereld overspoeld raakte met een te veel aan geld, dat in omloop kwam door zgn. kredietuitbreiding. Dat, uiteindelijk ineenstorting van het monetaire systeem van de wereld teweeg brengt.

 

MSM-Propaganda voor georganiseerde criminaliteit

De MSM is het laatste bastion van het “Deep State”-netwerk voor georganiseerde criminaliteit, dat gedurende vele jaren, in vrijwel elk land en bestuursorgaan, is geïnfiltreerd en alle elementaire instellingen heeft gekaapt.

 

Maar nu, zijn hun dagen geteld en de instorting zal waarschijnlijk hevig en schokkend worden voor degenen die zich niet bewust zijn van wat zich ontvouwt.

 

Waar wij naartoe gaan, komt de Elite niet mee. Ze kunnen zeker chaos creëren. Trump Team en onze Alliantie zijn echter voorbereid op deze gebeurtenissen, waarvoor het leger een training en instructie heeft gekregen. Zelfs een Executive Order is uitgevaardigd voor invoering van de krijgswet.

 

De Ontwaking zal niet voor iedereen aangenaam verlopen, maar onthoud het is onze bevrijding uit eeuwenlange onderdrukking en slavernij. We zullen in staat zijn nieuwe –eigen – keuzes te maken. Dit wordt de grote eyeopener, die plaatsvindt zonder aankondiging.

 

Wonderen worden frequenter als duizenden nieuwe technologieën worden vrijgegeven. Wees in elk geval niet verrast of ontzet; wees dankbaar en verheug je, op je eerste echte vrijheid ooit, die binnenkort begint.

 

Goud als geld heeft waarde van zichzelf

De gemene marionetten en criminelen van de “Deep State” zijn bang geworden nu ze zich in het nauw gedreven voelen. Voor fraude en criminele activiteiten worden ze terechtgesteld door een militair tribunaal, waar de doodstraf van kracht is.

 

Het cabal schuldgeldsysteem staat op instorten en wordt vervangen door het QFS-geldsysteem van het volk. Er zal geen geld meer beschikbaar zijn voor dit misdaadsyndicaat, omdat hun inkomensstroom uit drugsgeld en illegale olie-transacties inmiddels zijn afgesneden. Door beëindiging van marktmanipulaties zal de goud en zilver prijs escaleren.

 

Goud is wereldvaluta, meer dan 5000 jaar geleden werd goud geïntroduceerd als nieuwe vorm van geld. Het is geld dat mensen kunnen vertrouwen. Het is geen belofte, zoals bij schuldgeld noodzakelijk is.

 

Dit “goudgeld” is anders dan het papiergeld van nu. Mensen kunnen erop rekenen, dat het gemakkelijker maakte een ​​transactie zonder navraag direct af te wikkelen. Geen noodzaak om te onthouden aan wie of wat schuldig is. Geen noodzaak om dezelfde taal te spreken of dezelfde religie te leven. Dat nieuwe “goudgeld” heeft waarde van zichzelf.

 

De waarde van Goud en Zilver, is stabiel. Het zal niet met 25% of meer dalen in de loop van een paar dagen of jaar. Er is ook geen centrale autoriteit in de wereld die de prijs van fysiek goud en zilver bepaalt, of het aanbod ervan regelt. Het is een echte wereldvaluta. Dat is de reden waarom goud en ook zilver nog steeds de beste manier is om jezelf te beschermen tegen roekeloze overheden en criminele centrale bankiers.

 

Echte Rijkdom vereist weinig geld

Goud/Zilver Geld is echte rijkdom omdat het gebruikt wordt om te kopen wat je maar wilt. Geld met waarde van zichzelf is het instrument, om in ruil voor besteedde tijd of kennis je doel na te streven.

 

De conventionele opvatting dat rijkdom geld en vrije tijd is, heeft het volledig mis. Beschouw, de eigenaar van een kluis gevuld met een conventionele schat aan juwelen, gouden munten, enz. Als de “rijkdom” in de kluis blijft liggen, wat is het punt om deze “rijkdom” te bezitten? De geheime tevredenheid om “rijk” te zijn?

 

Als ‘rijkdom’ alleen een interne staat is, laat dan de vriendschap meten die nodig is of het verlangen ernaar de waarde zijn van ‘rijkdom’. Dan begrijpt iedereen de essentie; dat “rijkdom” slechts een interne staat van voldoening is, zo ja, dan is een kluis vol “geld” een slechte maatstaf.

 

Wat geld koopt aan echte rijkdom, is vrijheid en controle over je leven. Deze controle over je leven heet actie. Actie wordt gedefinieerd als “de capaciteit van een acteur om in een bepaalde omgeving te handelen.”

 

Dit lijkt misschien niet als een diepgaand concept, een andere manier om actie te beschrijven is; dat actie het tegenovergestelde is van hulpeloosheid.

 

Mensen met activiteit, of motivatie definiëren zelf hun identiteit; zij vormen de wereld waarin ze leven in plaats van passief af te wachten wat geboden wordt.

 

In de echte wereld zijn mensen met motivatie en ambitie gedreven, ze veranderen hun koers als zaken in een bepaalde situatie niet meer gunstig zijn.

 

Actie is niet alleen het tegenovergestelde van hulpeloosheid; Het is ook het tegenovergestelde van gedupeerde, dat wil zeggen de staat waar anderen aansprakelijk zijn voor alle overlast en moeilijkheden die ze ondervinden.

 

Actie en eigen verantwoordelijkheid zijn twee kanten van dezelfde medaille: elk manifesteert de ander.

 

“Kans”, is een vorm van rijkdom – en zo is het vermogen om kansen te scheppen die haalbaar zijn. Alhoewel een willekeurig element voor deze situatie bestaat – dat wil zeggen; geluk. De mogelijkheid om de kans te nemen is echter geen kwestie van geluk.

 

Het vereist een specifieke behoefte aan risico, doorzettingsvermogen, en het vermogen te onderscheiden hoe goed de kans kan worden benut, en hoe toegang tot het benodigde kapitaal wordt verkregen om de kans te benutten.

 

Kapitaal is een soort rijkdom welke niet beperkt is tot ‘geld’: ook behoort tot kapitaal karaktereigenschappen, sociale netwerken, ervaring, inzicht en kennis. Deze vormen van kapitaal zijn vaak belangrijker dan het ‘geld’ zelf als kapitaal.

 

Wat betreft ‘geld’ voor het kopen van vrijetijdsbesteding; “Vrije tijd” in overvloed is een ramp voor de overgrote meerderheid van de mens. Mensen zijn geconcipieerd om voor anderen nuttig te zijn, om deel te nemen aan iets groters dan zijzelf, om waardigheid en trots te behalen door het verrichten van doelmatig werk; onafhankelijk van het feit of ze wel of niet ervoor worden betaald.

 

Dit is de reden waarom lieden met veel ‘geld’, en eindeloos vrije tijd zo miserabel zijn. Hun leven is een eindeloze loopband van frivole consumptie, neurotisch zelfmedelijden, abnormaal chronische bezorgdheid over hun gezondheid, oneindig hartzeer, waarvoor ze tientallen raadgevers consulteren. En het droevigste van alles, daarvoor medicijnen in overvloed slikken om de ontevredenheid over hun leegheid en de last van hun doelloosheid ​​te verlichten.

 

‘Geld’ is alleen handig als middel om echte rijkdom te verwerven, waar activiteit, gelegenheid, en tijd beschikbaar is om idealen na te streven.

 

Er zijn veel mensen die €600.000 per jaar kunnen uitgeven aan verschillende dingen, voor hun levensstijl, maar ze zijn niet ‘rijk’ – omdat ze geen activiteit en tijd hebben voor werk dat voor hen zinvol is: ze zijn ‘geestelijk’ armer dan iemand die een fractie van hun inkomen verdient.

 

Echte rijkdom heeft in feite niet veel geld nodig. Het kost wat geld, maar de hoeveelheid hangt af van de kosten voor de vervulling van ambities, de kans en de tijd. Voor degenen met weinig behoeften aan vergaande prioriteiten zijn de kosten minimaal.

 

Wat betreft het verwerven van kapitaal – de belangrijkste soorten kapitaal vereisen niet veel geld; zoals vastberadenheid, zelfdiscipline, organisatietalent, interesse voor vergroting van kennis en werk, een onverzadigbare nieuwsgierigheid, een genereus hart, een feeling voor vriendschap en perfectie, voor het doelgericht nastreven van de gestelde doeleinden – zijn hulpmiddelen voor het verwerven van echte rijkdom.

 

Wordt Wakker, sta op, zet je TV af, ga de straat op, verenig je en protesteer om je vrijheid terug te winnen!!!

 

Laat dit artikel viraal gaan door het naar al je kennissen en vrienden te sturen. Moedig hen aan hetzelfde te doen en deel te nemen aan de operatie “totale bevrijding van de planeet Aarde!”.

Alleen positief geredigeerde comments worden geaccepteerd voor plaatsing