De overheid is grootste vijand van het volk

De wereld van Agenda 2030

Dansen op de maat van de muziek

Transhumanisme paradijs van techniek

Overgang en Nederlaag van de Diepe Staat Cabal

 

De overheid is grootste vijand van het volk

Als de mens niet beseft dat dit het geval is, en dat de onderdrukking door de overheid reeds eeuwen geschiedt, zullen we de bevrijding van planeet Aarde niet kunnen realiseren. Wordt Wakker en neem het heft in eigen hand door te laten zien dat vrijheid op planeet aarde een recht is dat Vader/Moeder GOD ons geschonken heeft aan elke burger op Aarde.

 

Bedenk; de overheid is het probleem, niet de oplossing. Na meer dan 20 jaar van slepende en steeds dieper wordende recessie is het nu tijd het roer om te gooien. In een democratie worden regeringen gekozen door het volk om hen te dienen, maar niet om autoritair dictator te spelen, zoals steeds het geval is geweest. Regeringen gebruiken alle macht en middelen om jouw manier van leven negatief te beïnvloeden.

 

Ze hebben de macht om belasting te heffen, je vast te houden, gevangen te zetten, te martelen en jonge mannen en vrouwen te gebruiken om oorlogen te voeren in andere landen die geen bedreiging vormen voor het eigen land. Ze reguleren en belemmeren bedrijven, verdelen het geld, bemoeilijken de handel door embargo’s en sancties en controleren alles wat in hen opkomt. Regeringen zijn duidelijk niet in dienst van het volk, erger nog, ze zijn de vijand van het volk.

 

Macht korrumpiert en absolute macht korrumpiert absolute. Het type persoon dat zich aangetrokken voelt tot een regering houdt ervan andere mensen te controleren en te onderdrukken. In tegenstelling tot wat men zegt, komen daarom de slechtst gekwalificeerde mensen – niet de capabele – in de regering. Het zijn dus zeker niet de deskundigste of knapste koppen die in de regering zitten.

 

Het afdwingen van veiligheidscontroles op luchthavens zonder echte bescherming is niets anders dan het creëren van business voor overheidsgetrouwen. Als gevolg daarvan vragen mensen zich af wie hen zal beschermen tegen diefstal en geweld, tegen hun eigen regering die hen terroriseert, berooft en hun eigen land vernielt.

 

De mensen vertrouwen justitie toe aan een instelling die obsceen corrupt en duister is. Mensen worden opgevoed om onder toezicht te blijven en hun vrijheden en capaciteiten aan hun regering te geven; ze durven niet anders omdat ze dan gearresteerd zullen worden.

 

De kracht van de moderne representatieve overheid is dat ze de massa misleidt door hen te laten geloven dat ook zij insiders zijn. Ze worden aangemoedigd om te stemmen en te geloven dat hun stem echt telt. De praktijk bewijst het tegendeel.

 

Bovendien hebben kiezers geen idee waar of op wie ze stemmen. Ze krijgen vaak het tegenovergestelde van waar ze dachten op gestemd te hebben. Regeren is een fenomeen, geen systeem.

 

Als wij mensen, toestaan dat die paar (minder dan 1%) Elite hun kwaad opleggen aan de rest van ons, dan zal “leven” niet menselijk meer zijn, noch zou het iets zijn wat als “leven” beschouwd kan worden.

 

De wereld van Agenda 2030

Mensen zullen slechts bestaan, niet leven, opeengepakt in hoogbouw kleine dozen in megasteden binnen menselijke nederzettingszones van megaregio’s zoals vastgelegd in Agenda 2030. De bevolking zal in aantal een fractie zijn van wat het nu is, terwijl de toegang tot 95% van het aardoppervlak ontzegd wordt. Iedereen zal een microchip krijgen en verbonden zijn met een computersysteem dat hun gedachten, emoties en gezondheid kan dicteren, of meer precies het gebrek daaraan.

 

Surveillance zal 24/7 zijn door middel van microchips, draadloze systemen zoals smart Netwerken, in elk gebouw, locatie en vorm van transport binnen en tussen de megasteden.

 

Elke gedachte wordt in real time toegankelijk en vastgelegd. Mensen zullen in hun eigen ‘thuisbox’ in de gaten worden gehouden door camera’s via de verplichte televisie – oftewel via ‘Orwelliaanse Tele-schermen’.

 

De verandering van analoge naar digitale televisie is hiervan de voorloper, waarom deze overgang zo snel geschiedde. Dit omvat het alle aspecten van uitzendingen – zelfs autoradio’s en telefoons tegen extra kosten voor de doelgroep. Het betreft ook smart phones, televisies, enz. HAARP en andere communicatienetwerken, als het totale netwerksysteem gereed is, zijn ze in staat dezelfde boodschappen in een keer naar iedereen in een heel land te zenden, totdat uiteindelijk de hele planeet onder een druk op de knop gevangen is.

 

Dit is het best te begrijpen als een strijd tussen buitenstaanders en ingewijden. De insiders zijn de regering en gebruiken hun macht om de outsiders te controleren. Waarom doen ze dit? De gebruikelijke redenen zijn Rijkdom, Macht en Status.

 

 

Dansen op de maat van de muziek

In een notendop: de overheid is een instituut waar ‘insiders’ de rijkdom, macht en status van ‘outsiders’ stelen.

 

Voor de meeste politici zijn er geen grenzen of morele dilemma’s over kleine dingen zoals integriteit en wetten voor de bescherming van persoonsgegevens. Hoe meer geheimen mensen in de regering hebben en achterlaten die hen kunnen vernietigen als ze worden onthuld, hoe nuttiger en aantrekkelijker deze lieden zijn om sleutelposities te bekleden. Als ze ooit proberen tegen de officiële lijn in te gaan, is er altijd nog de database.

 

De hogere echelons van de politiek zitten vol met mensen die dansen op de maat van de muziek uit angst voor publieke onthulling over alles van financiële fraude tot pedofilie. Dit soort politici zitten dicht bij of in de top van het machtssysteem van de overheid.

 

Een totale regime verandering is het doel; maar tot nu toe bestaat nog steeds de dreiging van de Deep State bloedlijnen om hun fascistische Nieuwe Wereld Orde in te voeren teneinde planeet Aarde over te nemen om hun eigen wereld van te maken.

 

Dit is reeds de wereld van Agenda 2030; Mensen kunnen bestaan, niet leven, in cash loze armoede onder hun regels, terwijl de weinigen die hen controleren en in onvoorstelbare hightech luxe leven op bijvoorbeeld goedkoop verkregen Griekse eilanden.

 

Kinderen zijn dan eigendom zijn van de staat en worden opgevoed op de manier die Aldous Huxley reeds in de dertiger jaren voorzag; vanwege zijn voorkennis beschreven in z’n boek Brave New World.

 

Kinderen worden technologisch gefokt in genetische kastensystemen en het concept van biologische ouders wordt symbolisch gezien als een bladzijde uit het verleden, dat betekent dat de ware geschiedenis wordt gewist.

 

Ouders, waren de vader en moeder. Dat is een onplezierige feit. Dan zijn ook de meesten historische feiten onplezierig. Want in het verleden werden kinderen opgevoed door hun ouders en niet in verzorgingscentra van de staat. Zoals Huxley beschreef;

 

Hij beschreef hoe deze conditioneringscentra van de staat kinderen programmeren om alles te accepteren wat de staat voorschrijft en iedereen die zich hieraan niet conformeert zal worden geëlektrocuteerd tot hij dat wel doet.

Hij beschreef hoe baby’s naar plaatjes van bloemen en vogels kropen om vervolgens een schok te krijgen omdat de staat niet wil dat ze van de natuur houden. Kinderen in Brave New World worden ook gehersenspoeld, zelfs als ze slapen met subliminale boodschappen. Huxley zei dat de geest van het kind uiteindelijk, door psychologische suggesties, de geest van de staat wordt, of, “Suggesties” van de ‘staat’.

 

Hoeveel mensen zijn vandaag de dag reeds zo? De voortdurende uitholling van de rechten van ouders om beslissingen te nemen over hun kinderen, zijn de opstapjes naar de wereld die Huxley beschrijft en die Agenda 2030 vereist. Als overgang naar kinderen die technologisch geproduceerd worden door de staat, zullen ouders toestemming van de staat nodig hebben om kinderen te krijgen volgens strikt genetische criteria.

 

Er zullen geen auto’s meer zijn in deze nieuwe Deep State Archon wereld, het enige transport zal bestaan uit lokale spoorvervoersystemen die huizen en werkplekken verbinden en hogesnelheidstreinen tussen mega-regio’s. Mensen hebben toestemming nodig om met deze transportmiddelen te reizen.

 

De wagons zijn uitgerust met units ten behoeve van draadloze mind control velden waar de reizigers in de gaten worden gehouden door geüniformeerde misdadigers van de Staat.

 

Mensen moeten werken waar ze verteld wordt te werken, zonder enige keuze. Het woord ‘keuze’ wordt uit het vocabulaire geschrapt, met andere woorden zoals vrijheid, precies zoals Orwell voor ogen had vanuit zijn voorkennis.

 

Transhumanisme paradijs van techniek

Dit alles heet transhumanisme, het ‘paradijs van techniek’ beter vertaald als ‘hou van je dienstbaarheid’, of abolitionisme. Deze term werd gebruikt om slavernij af te schaffen en hier wordt het gebruikt om een veel grotere slavernij te beschrijven – de slavernij van geest en emotie binnen de technologisch gemanipuleerde werkelijkheid.

 

Andere verlangens van het Archon trans-humanisme zijn designer baby’s; het introduceren van het DNA van andere soorten om een trans-genetisch of genetisch gemodificeerde ‘GMO’ mens te creëren; met brein-computer interface – reeds ontwikkeld – waarin de menselijke geest kan worden aangesloten op het internet om te surfen -‘serven’, downloaden, uploaden en samen te smelten in een korfgeest – sociale netwerken – met het wereldwijde web van alle geesten die verbonden zijn.

 

Genetische manipulatie en de transhumanisme agenda zijn erg belangrijk voor de Archons. De poging om de menselijke natuur fundamenteel te veranderen en het samensmelten van mens en machine is reeds lange tijd in de maak.

 

Het feitelijk verbreken van de band met onze menselijkheid door het kortsluiten van de menselijke schepping is een voor de hand liggend volgende stap voor deze would-be controleurs.

 

Ze hebben hiervoor een zorgvuldig goed verzorgde acceptatie van gemaakt, maar het zal sterven op de vuilnisbelt van het tijdelijke bestaan. Het kan niet standhouden, laat staan overleven, in ons creatieve krachtenveld.

 

Technologieën zoals Google Glas, een computer met internetverbinding die als een bril kan worden gedragen, zijn een opstapje naar directe inter-connectie via microchips.

 

Zoals algemeen bekend, is dit device tegenwoordig al beschikbaar. Google is de belangrijkste speler in de trans-humanistische agenda. Deze wordt gepromoot als geweldig slimme gadgets, zoals de hersentumor veroorzakende smartphones die op grote schaal worden gebruikt, die je stempatronen herkennen, die uitdrukking zijn van je unieke vibrationele handtekening, of de slimme elektriciteitsmeters op lage frequentie die speciaal zijn gekozen om mensen in hun eigen huis te volgen en te beïnvloeden, waardoor mensen systematisch een duistere en gevaarlijke weg naar de Archon systeemintegratie afleggen.

 

Overgang en Nederlaag van de Diepe Staat Cabal

Verwacht niet dat anderen, invloedrijkere machten, deze toekomst voor ons zal voorkomen. Als een grote machtige groep het initiatief neemt, bestaat het gevaar dat zij ons later opnieuw onderdrukken.

 

Als we voor onszelf beginnen hebben we het initiatief en kunnen we machtige groepen om hulp vragen, zonder onze controle als initiatiefnemers weg te geven.

 

Als je nog steeds gelooft in de kracht van je natie, dan is dit het moment om nu iets te doen. Later is te laat. Wees serieus, we kunnen deze strijd nog steeds winnen, maar snelle actie is eerste vereiste.

 

Als je niets doet, verdien je wat je gaat krijgen

 

Er is geen excuus om ‘niet in actie te komen’ een eerste stap is om meer te leren over

Agenda 2030, en deze kennis te delen met anderen. Creëer daarom een team van gelijkgestemden om samen anderen te overtuigen van de ernst die grote deelname vereist door wederkerige actie.

 

Inspireer hen ook tot actie. Nogmaals, dit totalitaire kwaad gebeurt overal om ons heen, de meeste mensen zijn lid geworden van sociale netwerken, kijken digitale televisie, gebruiken een smart telefoon en hebben een smart elektriciteitsmeter geïnstalleerd, maar ze verbinden de puntjes niet, om zich te realiseren dat ze 24/7 onder controle staan en reeds een groot deel van hun vrijheid zijn kwijtgeraakt, terwijl wat nog over is van de persoonlijke privacy met de dag minder wordt.

 

Nu, leef je in de meest opwindende en uitdagende periode in de aardse geschiedenis. Je hebt de kans een prachtige bijdrage te leveren. Het is duidelijk dat de mensheid te maken heeft met psychopathisch geleide agenda, die door andere werelden gedicteerd wordt.

 

De Deep State Archon machten hebben de ultieme machtsmiddelen tot hun beschikking, dus worden we steeds meer gedwongen dagelijks met hen mee te gaan, en wij dus regelrecht op hun totalitair fascistische nachtmerrie afstevenen.

 

Als we zelf niet opstaan om deze onderdrukking te beëindigen, wordt deze nachtmerrie feit. We zijn nu op planeet Aarde geïncarneerd om hieraan een einde te maken. We kunnen rekenen op de hulp van onze Extraterrestriale broeder en zusters. Maar het initiatief moet van onszelf uitgaan.

 

Planeet Aarde is de mooiste en rijkste planeet in het Universum, geschonken aan de mens op Aarde door Vader/Moeder GOD. We kunnen hier allemaal leven in vrede en welzijn als vorsten.

Nu of Nooit

 

Wij allen samen zijn in de meerderheid en geen match voor de cabal, zoals ze zelf ook beseffen! We kunnen deze laatste slag gezamenlijk gemakkelijk winnen,

 

Wordt Wakker, sta op, zet je TV af, ga de straat op, verenig je en protesteer om je leven en rechten te verdedigen en je vrijheid terug te winnen!!!

 

Laat dit artikel viraal gaan door het naar al je kennissen en vrienden te sturen. Moedig hen aan hetzelfde te doen en deel te nemen aan de operatie “totale bevrijding van de planeet Aarde!”.

 

 

Alleen positief geredigeerde comments worden geaccepteerd voor plaatsing