Negatieve Buitenaardse Agenda

Trap niet in de Frequentie van Angst

 

Negatieve Buitenaardse Agenda

Vibratie frequenties via 5G, verbinden het bewustzijn van de mens met de Negatieve Buitenaardse Agenda. Het zijn de Anunnaki-Archon groepen op planeet Saturnus die de Bewustzijnsenergieën manipuleren om de Satanische geloofsboodschappen te verspreiden en te bewaren.

 

Nadat de Luciferiaanse Tempeliers waren opgericht om heimelijk de oorspronkelijke Christus Essence Tempeliers en Maji Graal lijnen op aarde te vervangen, verkondigden zij hun genetisch elitisme en goddelijk recht aan om te heersen. Zij vermoordden systematisch iedereen in de bevolking, die niet aan hun agenda voldeed.

 

Een belangrijke tijdlijn trigger gebeurtenis begon met de Keltische invasies 9.500 jaar geleden, toen de Negatieve Buitenaardse Agenda en hun Luciferiaanse Tempeliers hun eerste poging deden een superras van genetisch zuivere elites te creëren voor de heerschappij op planeet Aarde.

 

Dit proces ontwikkelde zich tot de Vrijmetselarij, Tempeliers, Rozenkruisers, Jezuïeten, en andere geheime genootschappen waren opgericht, die tot op de dag van vandaag nog voortbestaan. Deze geheime genootschappen werden oorspronkelijk gevormd door de Luciferiaanse Tempeliers, en zijn ultiem ontworpen om de oude heilige kennis van de ware oorsprong van de mensheid voor het gewone volk te verbergen. Teneinde hen te leiden in de stroom van leugens, onwetendheid en georganiseerde religie, in het bijzonder de Kerk van Rome en de Islam.

 

Voor een optimaal begrip van dit belangrijke stuk informatie wordt ten zeerste aanbevolen de hierboven aangegeven links te bestuderen.

 

De Zwarte Jezuïetenpaus is de Eerwaarde Vader Arturo Marcelino Sosa Abascal, die zijn voorganger Adolfo Nicolás verving, en sinds 2016 de Algemeen Overste is van de Sociëteit van Jezus Diabolisch Plan voor een Nieuwe Wereld Orde, van het Romeinse Rijk.

 

Hij controleert de geheime genootschappen die op hun beurt de CIA controleren en via de JTTF – The Joint Terrorisme Task Force – de FBI en de Amerikaanse Intel agentschappen die de drugshandel, de gemelde uranium wapentransporten, de illegale witte fosfor wapens, de orgaanoogst, de pedofilie ringen, de autodiefstalringen, het illegale gebruik van diplomatieke containers, enz. en last but not least ook de humane offers en de mensenhandel organiseren.

 

De geheime genootschappen zijn marionetten van de Zwarte Paus, terwijl de Zwarte Paus een marionet is van de CIA. De Clinton Foundation dient de CIA en haar agenda, en wordt gesteund door het US-Congres. Het ministerie van Defensie is door de CIA opgezogen en leeggezogen, en heeft zijn spionnen in het Congres.

 

Anderzijds is de CIA de marionet van de Zwitserse Octogon Tempeliers. Zij verbergen hun geld onder meer in Bitcoin, dat is gecreëerd door Alice in de LHC-laboratoria van het CERN in Genève.

 

Het door Jezuïeten gecontroleerde Vaticaan, is de enige eigenaar van alle westerse corporatieve landen en via hun geboorteakte, met achternaam in hoofdletters, van elk individu op planeet Aarde: Satan regeert, via de Vrijmetselaars, bezit het Vaticaan, terwijl de Paus zijn slaaf is.

 

Wees ervan verzekerd dat ze nu hun Agenda hebben verloren, want alles wat ze proberen mislukt. Oorlogen, noch ziekten, noch financiële crisis, noch gebrek aan voedsel, alles zal niets meer zijn dan een wanhopige poging van de Duistere Machten om te overleven en aan de macht te blijven. Maar ze hebben definitief de controle verloren, wees niet bang meer!

 

Angst is de grootste vijand van het volk, hieronder legt Vital Frosi uit waarom en hoe angst overwonnen kan worden.

 

TRAP NIET IN DE FREQUENTIE VAN ANGST

Geliefden!

De definitieve bevrijding van de mensheid heeft nog niet plaatsgevonden, om slechts één reden: Collectieve angst heeft een voldoend hoge frequentie om ze gevangen te houden. Samen met de energie van schuld, maakt angst deel uit van de energiecentrale die de overheersing uitoefent en draaiend houdt van de Deep State occulte machten.

 

De Schaduwagenda is gebaseerd op en wordt in stand gehouden door de energie die de mensheid collectief uitstraalt. In eerdere teksten is hier al gezegd dat deze entiteiten van Geen Licht aan het begin van de Archontic Anunnaki invasie over 450 duizend jaar geleden weinig gaven om deze aardse mensheid. Ze wilden hier alleen hun toevluchtsoord bouwen, omdat ze op de vlucht waren voor de Galactische Oorlogen van Orion.

 

Het Goddelijke Plan heeft echter het einde van de Duisternis in dit Universum bepaald, en om dat te laten gebeuren is het nodig dat de zielen die nog steeds plezier hebben in de Duisternis een oplossing hebben voor wat hun frequentie van bewustzijn betreft. Gedurende vele millennia zijn zij hier op deze Planeet Aarde vrijgelaten zodat zij door vreedzaam samenleven met een zuiverhartige mensheid konden terugkeren naar het pad van het Licht.

 

Meer dan 300 duizend jaar heeft de Schepper geduldig op hun terugkeer gewacht. Veel van deze duistere wezens voelden hun harde harten geleidelijk verzachten. Onder hen waren Reptielen, Dracos, Satanisten en dergelijken, die het pad terug kozen naar het thuis van Vader Schepper der Werelden.

 

Echter een grote meerderheid van deze rassen accepteerden de recapitulatie niet. Zij gaven de voorkeur hun Plan van Opstand te volgen.

 

Wetende dat ze maar twee wegen hadden, namelijk overgave of gevangen genomen worden, creëerden ze een Duistere Agenda om zichzelf hier veilig te stellen. Zodoende, in deze laatste 26.000 jaar hebben zij vele pogingen ontwikkeld, die gebaseerd waren op het handhaven van hun dominantie hier op Aarde.

 

De belangrijkste daarvan waren misschien wel de genetische experimenten tussen de binnenvallende rassen en het menselijk ras op Aarde. Door hybride verkregen ze een macht die ze voorheen niet hadden, omdat ze als buitenaardse rassen niet op Aarde mochten incarneren.

 

Hun hybride vertegenwoordigers konden wel incarneren, omdat ze net als alle anderen in mensen veranderden, alleen met reptielachtig DNA, waarvan het belangrijkste kenmerk is, het onverzadigbare verlangen naar macht.

 

Ze ondergingen ook een verandering in hun emotioneel lichaam, waardoor ze geen medelevende emoties, liefde en respect voor anderen voelen. Hun enige doel is het resultaat, ongeacht de gebruikte middelen.

 

Deze geïncarneerde hybriden hebben geleidelijk de meeste posities waar het mogelijk is macht uit te oefenen ingenomen over alles en iedereen. Gedurende deze 26 duizend jaar zijn ze gekomen waar ze nu zijn volgens hun Agenda.

 

De Schepper heeft altijd de controle over zijn schepping gehouden. Hoeveel liefde en mededogen hij ook heeft voor zijn kinderen, het was nodig grenzen te trekken voor deze rebellen.

 

Tweeduizend jaar geleden kwam een afgezant van de Schepper incarneren, die wij kennen als God, met de mensheid om te vertellen dat hun tijd van overheersing op was.

 

Hoewel diezelfde mensheid zich tegen deze afgezant, Jezus genaamd, heeft gekeerd, is zijn boodschap in veel menselijke gewetens gegrift en achtergebleven. Als zaden plantten zij zich snel voort en verspreidden zich in alle richtingen op de Planeet.

 

De Duisternis kende de gevolgen en deed niet lang erover onder de geïncarneerden meerdere religieuze doctrines te creëren, waarbij ze hun hybride vertegenwoordigers gebruikten voor de uitvoering. Dit maakte het mogelijk dat zelfs in de hypothese dat een mens zich niet afstemde op een bepaalde religie en een andere aannam, nog steeds onder de hoede van de hybriden bleef.

 

Zoals we al eerder zeiden, werden beetje bij beetje alle segmenten van de menselijke samenleving van boven naar beneden beheerst door dezelfde dominante groep. Hoe meer ze voelden dat de belegering hen naderde, want het gezag van de Schepper hield niet op, des temeer ze hun Agenda versnelden.

 

Door toegebracht lijden ontdekten ze dat angst het meest verlammende was voor de acties op de mens. Angst zorgt ervoor dat mensen alles accepteren wat hen wordt aangeboden, zodra wordt gezegd dat het hen zal redden.

 

Een krachtiger overheersingswapen dan angst heeft niet bestaan en bestaat vandaag de dag nog steeds niet. De religies zelf hebben door hun dogma’s angst ingeboezemd bij hun volgelingen. Een onnodige angst, want we zouden nooit bang behoeven zijn voor Degene die ons heeft geschapen op basis van liefde en Licht!

 

Alles wat ons bang maakt is gebaseerd op de schepping van Duisternis, precies de situaties die de mensheid pijn doet, o.a. tragedies, honger en schande. En alsof dit nog niet genoeg is, hebben degenen van Geen Licht gedreigd de mensheid uit te roeien als de positieve Galactische Krachten voor hen zouden ingrijpen. Ze hebben de Aarde in quarantaine geplaatst en een magnetisch gordel eromheen gecreëerd, dat ook de komst van noodzakelijke hulp tegenhield.

 

Oorlogen tussen mensen onderling, machtsstrijd, creatie van honderden foefjes met als doel angst en pijn te veroorzaken, een slaafs financieel systeem, manieren om het klimaat te controleren en door honger. Door deze Duistere Machten werden nog veel meer snode acties ontwikkeld.

 

Maar de Schepper laat zijn schepping nooit in de steek. Hij heeft een STOP gegeven aan deze rebellerende groep. Niets en niemand heeft meer macht dan degene die de Werelden schept. En er is een deadline gesteld. Keer terug naar het pad van het Licht of geef je over.

 

Er is geen derde optie. Velen hebben de terugkeer naar het Vaderhuis aanvaard. Er zullen hen mogelijkheden worden geboden om te recapituleren in Werelden nog steeds van beproevingen en verzoening, maar dit is een grote gebeurtenis, omdat een ladder wordt beklommen, beginnend bij de eerste sport.

 

De Verwijdering van de Duisternis begon een paar jaar geleden, beginnend met de eliminatie van extra fysieke entiteiten, aan de top van de Commandopiramide. Het daalde af naar de basis en nu is begonnen onder de geïncarneerde hybriden.

 

Er wordt geschat dat alles klaar zal zijn binnen dit venster van 50 jaar, dat loopt van 1975 tot 2025. Zelfs als men al deze beweging niet echt kan zien, moeten we vertrouwen hebben in dit Goddelijke Plan.

 

Het Commando van ‘Geen Licht’ heeft hun Agenda versneld, want ze voelen dat de tijd snel opraakt. Zonder de steun van de reeds geëlimineerde niet-fysieke entiteiten welke hen eerder steun en begeleiding gaven, werd de agenda uitgevoerd die bepaalde acties voorzag tot 2050.

 

Deze datum werd vooruitgeschoven naar 2030, in een poging om aan de macht te blijven. Zelfs dat was niet genoeg, dus vervroegden ze de agenda nog verder, naar 2019. Dat had ook geen zin meer, zoals we nu kunnen zien, nu de situatie steeds chaotischer wordt.

 

In feite hebben ze nu zelfs geen Agenda meer, want alles wat ze proberen, lukt ze niet. Noch oorlogen, noch ziektes, noch financiële crisis, noch gebrek aan voedsel, zoals jullie weten zal alles niets meer zijn dan een wanhopige poging van de Donkere lieden om te overleven. Wees dus niet bang!

 

Wanneer we angst voelen, verlagen we de frequentie van het collectief, en dit geeft een overleving aan die van het Geen Licht verdragen. Help de mensheid zich te bevrijden van dit kwade juk!

 

Ga geen angst aan! Er zal niets gebeuren, tenminste niet als de Schepper het niet toestaat. En Hij heeft de vrijheid van de mensheid op Aarde al bepaald.

 

Geen macht is groter dan van de Degene die geschapen heeft. Wij zijn goddelijke wezens en we hoeven alleen maar op het Plan te vertrouwen!

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is de verlichting!

Namaste!