Economische Royalisten

Centralisatie van macht

Financieel onderdrukte burgers

Roofridders

Deprogrammeren van gehersenspoelde mensen vrijwel onmogelijk

Graphene regen, wetenschappers slaan alarm

 

Economische Royalisten

Regeringen werden ooit onze regering genoemd voordat ze werden overgenomen door de Wall Street bende; de mega-corporaties en de superrijken. Zij zijn degenen die over ons lot beslissen. Het is deze groep machtige elites, die door president Franklin D. Roosevelt de ‘economische royalisten’ werden genoemd, die onze gekozen functionarissen kiezen; in feite de bekende regeringsvorm. Alle politieke partijen dansen naar de pijpen van hun meesters. Bedrijven controleren de regering niet; zij zijn de regering”. Schreef Larry Flynt in een blog voor de Huffington Post.

 

Wijlen komiek George Carlin gaf zijn on-grappige kijk op de globalisten in How The Elite Control the World.

“Ze willen geen goed geïnformeerde, goed opgeleide mensen die kritisch kunnen denken… Ze willen gehoorzame arbeiders; mensen die net slim genoeg zijn om de machines te laten draaien en het papierwerk te doen, en net dom genoeg om al deze steeds slechtere banen met het laagste loon, meer uren, lagere uitkeringen, het einde van overwerk en het weggaande pensioen dat verdwijnt zodra je het gaat innen, te accepteren.”

 

De huidige financiële crisis met zijn ongelijke inkomensverdeling, onevenredig hoge salarissen voor leidinggevenden, voortdurende zeepbellen op het gebied van huizen en derivaten, in combinatie met toezicht door de NSA, de Patriot Act, de opdringerige veiligheidscontroles van de TSA op vliegvelden, Homeland Security, steeds restrictievere wapenwetten, gemilitariseerde politiemachten, marteling en de classificatie van critici van de regering als “potentiële terroristen”, lijkt meer op de wereld die wordt afgebeeld in de Hunger Games-films dan op de democratische naties die onze voorouders ons hebben nagelaten.

 

Centralisatie van macht

Dit alles is niet van de ene op de andere dag ontstaan. Rijke Europese elites hebben sinds 1492 geprobeerd om Noord-Amerika te controleren. Dat werd nog duidelijker met de roofridders in de negentiende eeuw. Pogingen om de excessen van het ongebreidelde kapitalisme na de eeuwwisseling in te dammen, resulteerden in de centralisatie van de macht in Washington DC en Brussel, dat meer bevoegdheden kreeg om de industrie te reguleren, zelfs toen de oprichting van vakbonden een poging was om werknemers meer macht te geven. Welk initiatief van vakbondsleiders dan ook is gesaboteerd, door vriendjes te worden met bedrijfsleiders in country clubs, bedrijfsorganisaties, en hen te betalen via big-business.

 

Ook in de politiek praat geld. Elke politicus weet dat de zekerste manier om verkiezingen te winnen het kopen van enorme hoeveelheden tijd op tv-zenders is. Vooraf betaalde politieke reclame en zendtijd zijn duur. Het politieke ambt gaat naar de kandidaat die het meeste uitgeeft aan tv-reclame, maar niet naar degene die het best gekwalificeerd is.

 

Dit betekent dat grote bedrijven politieke steun kunnen krijgen door simpelweg hun chequeboekjes open te trekken. Dit is de oorzaak van de groeiende kloof tussen de superrijken en de werkende armen.

 

Financieel onderdrukte burgers

Het aloude doel om burgers financieel te onderdrukken is geen geheim. Veel mensen begrijpen het beter dan de door het bedrijfsleven gecontroleerde MSM. Het oorspronkelijke plan werd verwoord door Montagu Norman, gouverneur van de Bank of England. Hij legde uit;

 

“Het kapitaal moet zichzelf op elk mogelijke manier beschermen, zowel door combinatie als door wetgeving. Schulden moeten geïnd worden, hypotheken moeten zo snel mogelijk gesloten worden. Wanneer het gewone volk door de wet zijn huis verliest, zal het volgzamer worden en gemakkelijker geregeerd worden door de sterke arm van de regering, toegepast door een centrale macht van rijkdom onder leiding van financiers.

 

“Deze waarheden zijn welbekend onder onze belangrijkste mannen, die nu bezig zijn met het vormen van het imperialisme om de wereld te regeren. Door de kiezers te verdelen via het politieke partijstelsel, kunnen we ze zover krijgen dat ze hun energie steken in het bevechten van onbelangrijke zaken. Op die manier, door discrete actie, kunnen we voor onszelf veiligstellen wat zo goed gepland en zo succesvol bereikt is.”

 

Senior man holding $10 bills. Focus on the money and hands.

Deze consolidatie van rijkdom heeft het westen veranderd van democratische naties in een rechtsstaat met geordende vrijheid, geleid door hun respectievelijke grondwetten en rechtsregels, in fascistische staten in de voorhoede van een poging om een Nieuwe Wereldorde te vestigen, geregeerd door de bankbelangen en gecontroleerd door multinationale ondernemingen.

 

De Centrale Banken hebben de aangepaste monetaire basis sinds 2008 ongeveer vertienvoudigd, terwijl ze de rente dichtbij nul hielden. Met andere woorden, ze manipuleren voortdurend de geldhoeveelheid en rentetarieven, terwijl ze banken redden en de enorme overheidstekorten financieren.

 

Geld is minstens de helft van bijna elke transactie. Geld manipuleren is het hele economisch systeem manipuleren. De basiseenheid van het systeem is een soort geld dat de wereld nog nooit heeft gehad: de fiatdollar van na 1971 en later de euro. Is papiergeld – dat zoveel waard is als mensen denken dat het waard is, beheerd door mensen die denken dat het minder waard moet worden naarmate de tijd verstrijkt.

 

De hoeveelheid liquide reserves die banken moeten aanhouden tegen hun leningen is nu zo klein dat ze “bijna geen beperking” vormen voor de hoeveelheid krediet die het systeem kan en heeft gecreëerd.

 

Banken hoeven alleen maar een bepaalde “solvabiliteitsratio” aan te houden. Dit beperkt hun kredietverlening tot een veelvoud van hun eigen vermogen, dat is het geld dat door hun aandeelhouders wordt verstrekt.

 

Natuurlijk is geld alleen waardevol zolang er niet te veel van is. De markt kan een beetje vals geld absorberen. Maar er is een grens. En die grens is enorm toegenomen, dankzij;

 

Een wereldwijde overcapaciteit van de productie, gefinancierd door eerdere leningen

Een enorme overvloed aan goedkope arbeidskrachten, ook grotendeels voortgebracht door de kredietexpansie van de afgelopen 30 jaar.

 

Zonder deze twee unieke omstandigheden zou het onverantwoorde beleid van de centrale banken – QE en ZIRP – er waarschijnlijk voor hebben gezorgd dat de inflatie tot in de dubbele cijfers of zelfs hoger zou zijn gestegen.

 

We hoeven ons verder geen zorgen te maken over hoeveel overheden lenen. Centrale banken kopen de obligaties van regeringen op – houden ze op hun balans – betalen de rente terug – en alles wordt vergeten. En wanneer die obligaties aflopen, kunnen centrale banken de terugbetaalde hoofdsom gebruiken om meer staatsschuld te kopen!

 

In feite doet de huidige groep centrale bankiers iets waar de vorige centrale bankiers alleen maar van konden dromen: jarenlang geld drukken zonder inflatie te veroorzaken.

 

Roofridders

Het is belangrijk om de “kenniskloof” tussen degenen die het weten en degenen met geld en macht te verkleinen. Laat je lokale overheid begrijpen dat we ons op elk niveau door hen bedrogen voelen. ‘Niets is wat het lijkt’, dat moet algemeen bekend worden onder het grote publiek.

 

De superrijken worden omringd door pluimstrijkers en huichelaars, die alleen in dienst kunnen blijven als ze de ideeën die ze moeten uitdragen niet in twijfel trekken. Maar we kunnen ze gemakkelijk uit elkaar halen door de lokale internetmedia in ons voordeel te gebruiken. Laat ze weten wanneer je ontevreden bent over hun berichtgeving, of het gebrek daaraan, over nieuwsgebeurtenissen. Stuur de belangrijke nieuwsberichten door naar andere alternatieve media en vraag waarom ze zulke belangrijke onderwerpen niet behandelen.

 

Wij mensen moeten afstand nemen van politieke ideologieën en partijstelsels, omdat deze een denigrerende invloed op ons hebben uitgeoefend. We moeten en kunnen onze eigen lokale zaken runnen.

 

De roofridders uit het verleden, die op hun beurt de huidige bedrijfseigenaren zijn geworden, zijn de zelfbenoemde globalisten die geloven dat ze meer verlicht en gerechtigd zijn door hun erfgoed en daarom meer waard zijn dan anderen om de wereld te regeren.

 

Door hun eigendom van de multinationals controleren ze alle regeringen en dus ook ons voedsel, water, elektriciteit en farmaceutische producten. Ze maken enorme winsten, zelfs terwijl ze hele bevolkingen vergiftigen en ziek maken in hun streven naar ontvolking. Wees gewaarschuwd!

 

Deprogrammeren van gehersenspoelde mensen vrijwel onmogelijk

Het oppakken van de maffiacriminelen zou wel eens het gemakkelijkste deel van de schoonmaak kunnen zijn. Een aantal belangrijke uitvoerende orders zijn al ingevoerd en de nodige voorbereidingen zijn getroffen. President Trump is een echte opperbevelhebber die zijn team het werk laat doen. Niemand kan zich verstoppen.

 

Maar decennia van gehersenspoelde burgers deprogrammeren is een nog grotere taak. Deze mensen te overtuigen dat alles wat hen is verteld een pure leugen is, is een heel ander verhaal. Het is vrijwel onmogelijk omdat er nog steeds zoveel onwetende mensen rondlopen. We hadden allang bevrijd kunnen zijn, als de meerderheid van ons wakker was geweest!

 

De meeste mensen geloven dat ze te slim zijn om door hun geest gecontroleerd te worden en ze geloven dat ze een voorsprong hebben op diepgaande kennis omdat het schoolsysteem van de overheid hen vertelde dat ze slim waren omdat ze herhaalden wat hen verteld werd, zij het in ruil voor kleine beetjes positieve bekrachtiging.

 

Van het drinken van drank tot het roken van sigaretten en het injecteren van vaccine gif op gezag van leugenaars, zoals onlangs is gebeurd tijdens de Covid hysterie hoax, tot het besnijden van een pasgeboren jongetje, niets dat in deze zin wordt genoemd is rationeel of logisch, maar toch worden deze anti-levensprincipes, gedragingen en overtuigingen in het publiek geïmpregneerd door gebruik te maken van dezelfde mind control tactieken die op TV en in -game- video’s worden overgebracht.

 

Ze realiseren zich niet dat ze hun hele leven lang al specifiek zijn onderworpen aan mentale conditioneringssystemen via openbare schoolsystemen, waardoor ze de gemakkelijkst te controleren mensen in de geschiedenis zijn.

 

Dit staat in schril contrast met leerlingen die de lesmethode van Maria Montessori hebben gevolgd en getraind zijn, waar door motivatie het eigen initiatief wordt ontwikkeld en zelfstandig leren denken.

 

Graphene regen, wetenschappers slaan alarm

Deze video is zeer informatief en wordt ten zeerste aanbevolen om te luisteren naar wat verschillende onafhankelijk (niet door de cabal betaalde) wetenschappers ons vertellen over chemtrails en hoe de cabal van plan is om de wereldbevolking binnen 20 jaar vanaf vandaag weg te vagen.

 

Luister alsjeblieft en verspreid de boodschap om te stoppen met wat de afgelopen 10 jaar al is begonnen.

 

Het is de doofpot van nano-deeltjesvervuiling; met antwoorden van wetenschappers. Degenen die verantwoordelijk zijn voor deze geoengineering operaties moeten vervolgd worden voor misdaden tegen de mensheid en onze biosfeer!