Collectieve Ontwaking

Nieuw Tijdperk

Grote Doorbraak

 

Collectieve Ontwaking

De wereld is aangekomen op het belangrijkste kruispunt in haar civilisatie. De globalisten hebben met behulp van het politiek establishment, de samenleving verwoest zowel in industrie, klimaat, cultuur en beschaving, in alles en overal. Met het doel zichzelf te verrijken en planeet aarde voor zichzelf te behouden. Maar, ze zijn nu in paniek geraakt doordat over de hele wereld velen hun corruptie herkennen, erkennen en bevestigen.

 

De dag die niemand kan voorspellen, volkomen onverwacht, zal de volle omvang van de leugens aan het licht komen en door de meesten worden gezien en begrepen, dan realiseren ze zich dat ze op grandioze wijze zijn bedrogen door hun leiders.

 

Door de overmacht van het volk, zal alles ten goede keren en iedereen zal zich naar het Licht wenden. Beschouw de periode van nu als voorbereiding, maar weet dat de doorbraak zeker komt.

 

De matrix van de Deep State Cabal is gebroken. Het gaat nu alleen nog om het massaal ontwaken van de meute. Ze moeten de criminaliteit van de misdadigers met eigen ogen kunnen waarnemen om te weten wie en waar ze zijn.

 

De Diep State autoriteiten, meer precies de banksters, misbruiken hun macht om de hele economie te vernietigen en de slapers onder ons te onderdrukken. De sluier wordt nu opgetrokken om de Khazarische maffia bloot te leggen met hun gemene plannen alles te infiltreren, de wereld te tiranniseren en te controleren. Opdat alleen hun Babylonisch Talmudism, bekend als Luciferianism, de oude Satanische Baalaanbidding, te laten zegevieren!

 

Onze wereld wordt geregeerd door kwaadaardige financiële elites, die in de schaduw van de samenleving opereren, verborgen voor het publiek. Door hun operaties achter de schermen uit te voeren, worden de heersers beschermd tegen de toorn van het volk.

 

Ze hebben voor zichzelf zogenaamde “soevereine staten” gecreëerd. Een soevereine staat is een klein gebied dat niet onderworpen is aan de wetten van het land, effectief onaantastbaar gemaakt.

 

Voorbeelden van soevereine staten zijn: financiële centra van Londen, Vaticaan Rome, Washington DC, de Bank voor Internationale Betalingen – BIS in Bazel, Zwitserland.

 

Dit zijn onaantastbare soevereine entiteiten die toezicht houden op bijna alle centrale banken en dus op het hele geldsysteem, met andere woorden ze zijn de machtigste financiële entiteiten ter wereld.

 

Alles leek zo echt dat het diepe sporen heeft achtergelaten in onze ziel registers. Het is noodzakelijk deze registers op te schonen. Dit wordt voorouderlijke genezing genoemd.

Gelukkig is nog steeds iets heel sterks in elk menselijk bewustzijn: t.w. Vitalisme.

 

Het is indrukwekkend hoeveel geïncarneerde zielen door angst nog steeds slachtoffer voelen van iets of iemand dat feitelijk niet (meer) bestaat! En niet weten of begrijpen hoe het mechanisme van incarnatie werkelijk werkt, daardoor zullen zij zich niet kunnen bevrijden uit dit onnodig lijden!

 

Nieuw Tijdperk

We leven nu in de meest belangrijke periode in de geschiedenis op planeet aarde! En elke dag die voorbijgaat, nadert het einde van deze lange Cyclus. Het toont ons spoedig het Nieuwe Tijdperk.

 

Wat een voorrecht op dit moment hiervan getuige te mogen zijn, en deel te nemen aan de grote gebeurtenis van planetaire overgang!

 

Dit is onze enig en laatste kans onze belangen en beschaving te redden. Het is nu of nooit, inmiddels weet de hele wereld dat de wereldmachten met hun Nieuwe Wereldorder eropuit zijn de mensheid te vernietigen, hetgeen reeds voor een groot deel is gelukt, o.a. d.m.v. giftige-Covid-injecties.

 

De Deep State agenda heeft onlangs nog drie belangrijke aanvallen op het menselijk immuunsysteem uitgevoerd. Vaccinatie, PCR-testen en het dragen van maskers. Met alle drie introduceren ze nano-deeltjes in je gezond lichaam, door in verloop van tijd elk immuunsysteem van binnenuit te vernietigen.

 

De noodzaak van deze injecties zijn met ontelbare leugens verspreidt door de corporate media, die niet in het minst is geïnteresseerd in journalistiek, maar uitsluitend in de promotie van de politieke agenda; t.w. de vernietiging van onze beschaving en de mensheid.

 

Ze ondernemen alles wat nodig is, om hun wijdverbreide criminaliteit op onze kosten te verspreiden en de waarheid te verbergen. Ze stoppen voor niets, in hun voornemen elk levend wezen op planeet aarde te vernietigen.

 

Het herstel van de aangerichte schade aan alle volkeren op onze planeet kan langduren. Maar uiteindelijk zal alles worden gecorrigeerd, tenminste als de mensheid massaal wakker wordt en haar controle terugneemt. De invoering van het nieuwe QFS-geldsysteem en het landrecht zullen het startschot worden voor alle verbeteringen en vernieuwingen .

 

 

Het Keerpunt

Het wachten is op de grote doorbraak in de ontwaking van de massa, of de instorting van het corrupte geldsysteem, anders zouden we reeds eerder bevrijd zijn geweest uit onze eeuwenoude geldslavernij en onderdrukking.

 

Bedenk; Dit is onze enig en unieke kans op succesvolle en definitieve verwijdering van de criminele Deep State cabal met aanhang van planeet Aarde.

 

Als alle ontwaakten één slaper wekken, wordt voldoende meerderheid bereikt voor ons volledig succes.

 

Minstens 70% deelname garandeert zonder grote chaotische problemen dat alle criminelen voorgoed verwijderd worden van Moeder Aarde.

 

De mensheid heeft op grote schaal haar verstand en verantwoordelijkheid weggegeven aan corrupte overheden. Denk eens na over de bredere gevolgen van dit gedrag voor het menselijk bestaan.

 

Als we ons verstand en onze verantwoordelijkheid weggeven, geven we ook onze vrijheid en in wezen ons leven weg.

 

De overheersers, bedriegers, uitbuiters, slavendrijvers, kortom, alle macht die enkelen over anderen uitoefenen, moet ophouden te bestaan. Moeder Aarde, als vrouwelijke energiebron, zal ons alles geven wat haar kinderen nodig hebben.

 

Als, alle dominerende machten zijn verwijderd, en concurrentie plaats maakt voor coöperatie; Is de langverwachte tijd van Overvloed en Voorspoed aangebroken!

 

Veel lezers klagen dat onze bevrijding niet opschiet, en verliezen de moed te vechten voor de vrijheid van onszelf en planeet aarde. Dat is onterecht, de uiteindelijke beslissing voor de definitieve doorbraak wordt ‘off wereld’ genomen door Vader/Moeder GOD!

 

Het moet inmiddels duidelijk zijn, dat als het menselijk ras dit plan niet succesvol tot uitvoering kan brengen, en nog belangrijker, bereid zijn ervoor te vechten in het belang van de toekomst van onszelf, onze kinderen en komende generaties deze vrijheidsstrijd verloren is. Dus de oproep luidt;

 

Iedereen draagt zijn steentje bij aan de bevrijding uit onze onderdrukking!