Onze generatie bepaalt toekomst van de mensheid op planeet Aarde

Tartaren Rijk

Oudste nog zichtbare bouwwerken, honderdduizenden jaren geleden gebouwd

Piramide van Gizeh

Het Oude Verboden Koninkrijk Atlantis en Lemuria

Gestolen geschiedenis – De sluier van bedrog opgelicht

 

Onze generatie bepaalt toekomst van de mensheid op planeet Aarde

Niets is wat het lijkt, alles is een leugen en bedrog. Het blootleggen van de waarheid over onze wereld; leert het goede en kwade; wij, mensen, leven in een unieke periode en zijn getuige van het einde van wereldwijde onderdrukking en het schuld-monetaire systeem. Wij zijn degenen die een betere wereld willen voor onszelf en toekomstige generaties.

 

Een verbazingwekkende toekomst is reëel en in gang gezet. Verwacht; Vrije Energie, Natuurlijke geneeswijzen voor beterschap, Interstellair Reizen, Tijdreizen, asset-backt monetair systeem, het einde van geld-rackets, einde van chronische ziekten, om er maar een paar te noemen.

 

Een schoonmaak van onze atmosfeer van giftige en rampzalige chemtrails, verstorende effecten van geoengineering, ontmaskering van de gevaren van GMO-voedsel, een terugkeer naar 100% organische voedingsstoffen, zonder gifstoffen, beëindiging van 5G, evenals het stoppen van giftige vaccinatieprogramma’s, met andere woorden een echte Gouden Eeuw staat voor de deur.

 

Veel verschijnselen die verborgen waren zullen worden onthuld, en veel van de geschiedenis die verloren is gegaan zal worden gevonden en blootgelegd.

 

Tartaren Rijk

Ongeveer 500 jaar geleden besloten de onderdrukkers om de menselijke geschiedenis te vernietigen en te vervangen door hun vindingen. Vroeger was de bevolking veel verder ontwikkeld dan wij nu zijn! Oude bouwwerken werden gesloopt of begraven onder modderstromen om het menselijk verleden uit te wissen. Wetenschappers die over dit kwaad rapporteerden werden vermoord en binnen honderd jaar wist niemand meer over het ware verleden. Onze DNA-strengen werden gereduceerd van 12 tot slechts 2, waardoor de mensheid alleen nog maar handenarbeid hoefde te verrichten voor de Anunnaki onderdrukkers.

 

De waarheid is dat in die tijd het Tartaarse Rijk planeet Aarde bedekte van het huidige Vladivostok in het oosten tot de westkust van Californië.

 

De naam Tartaria ontstond in de 18e eeuw. In die tijd had het Westen weinig tot geen kennis over de mensen in Centraal-Azië en Siberië. Ze werden Tartaren genoemd en hun land werd Tartarije genoemd.

 

Deze algemene term werd gebruikt om het gebied en de mensen van die regio te simplificeren, zodat het Westen ze kon identificeren. De term “Tataars” zou afkomstig zijn van het Chinese woord “dada” en werd vaak gebruikt om te verwijzen naar elke nomade die uit China kwam.

 

Je hebt misschien gehoord van de oude verloren beschavingen van Atlantis, de verloren continenten Lemuria en Mu. Je hebt misschien zelfs horen praten over het geloof in de verloren wieg van de beschaving genaamd Hyperborea en Ultima Thule. Maar heb je ook gehoord over het verloren rijk Tartaria? Afhankelijk van je interesses en zoektocht ben je de afgelopen jaren misschien veel te weten gekomen over deze wereldwijde megabeschaving. Je was bijvoorbeeld misschien verbaasd toen je ontdekte dat deze oude beschaving, die ontstond in centraal Eurazië als een uitgestrekt koninkrijk dat het grootste deel van Siberië omvatte, zo succesvol was dat het zich over de hele wereld verspreidde, zelfs naar Amerika, en dat we vandaag de dag nog steeds de overblijfselen van de grootse architectuur van de beschaving kunnen zien.

 

Je verbazing veranderde misschien in verwondering en verbijstering toen je hoorde over een grote wereldwijde catastrofe, een overstroming vergelijkbaar met die van Noach maar bestaande uit modder die de meeste sporen van deze prachtige beschaving vernietigde.

 

Je verwondering en verbijstering veranderden waarschijnlijk in shock en verontwaardiging toen je hoorde over een wereldwijde samenzwering om de geschiedenis van het Tartarenrijk te onderdrukken, het bestaan van deze modderstroom te verdoezelen en de indrukwekkende prestaties van hun geavanceerde cultuur als de onze te claimen.

 

Dus gooi alles weg wat je weet over de geschiedenis van de wereld, negeer alles wat je denkt te begrijpen over etnologie, geografie, architectuur en geologie en bereid je voor om te worden gewekt uit de slaap van onwetendheid, bevrijd te worden uit de kudde schapen en te worden geïntroduceerd in het mysterie van Tartaria!

 

Tartaria was een gigantisch ras van technologisch superieure wezens die op Aarde bestonden lang voordat wij, vereenvoudigde zielen, in beeld kwamen. Sommigen suggereren zelfs dat wij van hen afstammen na de “Grote Moddervloed”.

 

Deze zondvloed was verantwoordelijk voor het wegvagen van hen en de meeste van hun technologische innovaties en liet alleen overblijfselen van hun architectuur achter.

 

En sinds wij er zijn, proberen sommige lieden hun bestaan voor de wereld te verbergen en hun architectuur als de hunne op te eisen.

 

Atlantis bestond gedurende enkele honderdduizenden jaren. De meeste Atlantische tijden waren tijdperken van Licht! Alleen de laatste fase, de periode van 17.500 v. Chr. tot 10.500 v. Chr. was, in de termen van vandaag, een donker maar leerrijk tijdperk.

 

Moderne Tartaarse samenzweerders gingen nog een stapje verder met de premisse van een alternatieve geschiedenis waarin een technologisch geavanceerd ras dat ontstond uit noord-centraal Azië verantwoordelijk was voor de bouw van enorme steden en infrastructuren over de hele wereld.

 

Oudste nog zichtbare bouwwerken, honderdduizenden jaren geleden gebouwd

Nadat deze beschaving echter was ingestort, volgens sommigen pas vijfhonderd jaar geleden, werden overblijfselen van hun bouwwerken gereorganiseerd. Hun oorsprong wordt echter toegeschreven aan hedendaagse architecten die dergelijke architectonische hoogstandjes niet eens konden uitvoeren.

 

Er is een gedeelde mening dat veel van de conflicten tussen de 19e en 20e eeuw eigenlijk te wijten waren aan Tartarije. Men gelooft dat Napoleons invasie van Rusland in 1812 een aanval was op het Rijk van Tartarije, en na de Grote Moddervloed waren de Eerste en Tweede Wereldoorlog allemaal excuses om de rest van Tartarije uit te roeien.

 

De Gouden Periode van Atlantis had het hoogste niveau van Lichtbewustzijn ooit bereikt op de planeet Aarde in een geavanceerde beschaving, hoger dan Lemuria en Mu. Het is enigszins modieus geworden om Lemuria als de utopische beschaving te beschouwen en hoewel zij inderdaad een relatief kort stadium van hoog bewustzijn bereikten, bevond de meerderheid in dat tijdperk zich niet echt in fysieke lichamen, maar eerder in de etherische godheid en werden ze niet geconfronteerd met moeilijkheden die in het aardse fysieke stadium vereist waren. Mede, dankzij de toegepaste antizwaartekracht technologie konden deze architectonische wonderen tot stand komen.

 

In de Gouden Eeuw van Atlantis waren piramides drie- of vierzijdig, afhankelijk van hun nut, en over het algemeen gemaakt van marmer, graniet en complexe kristallen. Driezijdige piramides werden gebruikt als antennes om energieën aan te trekken en te verdelen naar het raster van lagen te leiden om huizen en fabrieken van energie te voorzien en energievelden te creëren voor verschillende diensten.

 

Er waren veel briljante zielen onder hen. Wezens die je misschien bij naam kent zoals Galileo, Isaac Newton, Einstein, Tesla, Edison, Marcel Vogel, zelfs Ronna Herman en Da Vinci behoorden tot hen.

 

Tot nu toe is de periode van de Atlantis-beschaving in de geschiedenis van de aarde niet bekend, omdat de literatuur hierover in de archieven van de bibliotheek van Alexandrië 2300 jaar geleden is vernietigd.

 

De heersers van Alexandrië wilden een van de stoutmoedigste doelen van de mensheid verwezenlijken: alle kennis ter wereld onder één dak verzamelen. In haar superlatieven herbergde de Bibliotheek van Alexandrië een ongekend aantal boekrollen en trok ze enkele van de grootste geesten van de Griekse wereld aan.

 

Maar aan het einde van de 5e eeuw voor Christus was de grote bibliotheek verdwenen. Velen geloofden dat deze was vernietigd in een catastrofale brand. De waarheid over de opkomst en ondergang van de bibliotheek is veel complexer.

 

Piramide van Gizeh

De Grote Piramide van Gizeh werd gebouwd als een harmonisch resonatorkamer binnen een inter-dimensionaal portaalsysteem waarin bezoekende ruimteschepen konden tijdreizen en snel toegang konden verkrijgen tot planeet Aarde, vooral als interventie nodig was.

 

Tijdens de cyclus waarin de Grote Piramide werd gebouwd in pre-Atlantische tijden, kreeg de Galactische Federatie de opdracht om het Sterrenpoortportaal en de ascensie erin te beschermen om in te grijpen in het geval van een aanval door vijandige indringers zoals bedoeld en later uitgevoerd werd door de Anunnaki.

 

De Piramide van Gizeh was een mysterieschool voor het spirituele ascensie programma van de Blauwe Vlam Melchizedek om de DNA-assemblage te versnellen voor de portaaldoorgang door de Inner Aarde waarvoor de ingang zich onder de Sfinx bevond. De Blauwe Vlam Melchizedek fungeerden als de primaire archivarissen van de enorme genetische bibliotheek en tijdlijngeschiedenis van de Aarde, door het gnostische proces van hun eigen bewustzijnsverpersoonlijking.

 

Het Oude Verboden Koninkrijk Atlantis en Lemuria

Theosofen geloofden dat de beschaving van Atlantis haar hoogtepunt bereikte tussen 1.000.000 en 900.000 jaar geleden, maar werd vernietigd door interne oorlogsvoering, veroorzaakt door het gevaarlijke gebruik van paranormale en bovennatuurlijke krachten door inwoners.

 

Er zijn vage aanwijzingen dat de echte geschiedenis misschien bewaard is gebleven en opgeslagen ligt in de archieven van het Vaticaan? Hoe dan ook, de tijd zal het leren.

 

Hier zijn enkele van de oudste constructies die in die periode van de menselijke Atlantische geschiedenis zijn gebouwd, met technologieën die wetenschappers nog steeds niet kunnen verklaren. Oordeel zelf en realiseer je hoeveel verder deze beschaving is geweest in vergelijking met de onze.

Tientallen of zelfs meer miljoenen jaren geleden werkte de Galactische Federatie nauw samen met de Hoge Syrische Raad om te dienen als Beschermers die zouden hebben geholpen bij de ondersteuning van het zaai- en evolutieproces op planeet Aarde, in haar laagste dichtheid genaamd het eerste Harmonisch Universum, of derde dimensionale tijdlijn.

 

De 144.000 Heiligen uit de eerste schepping van Genesis die hun DNA niet vervuilden door rassenvermenging met andere rassen waaronder de Nephilim werden gered van de zondvloed in Lemuria ongeveer 72.000 jaar geleden toen het continent Lemuria zonk.  Deze 144.000 heiligen zijn onsterfelijk en manifesteren zich allemaal in het blanke ras.  De 144.000 heiligen zijn terug naar de aarde getransmigreerd nadat Adam en Eva waren geschapen waarna de heiligen naar de aarde kwamen.

 

De heiligen zijn de afgelopen 7.500 jaar altijd bij ons geweest, samen met de uitverkorenen die zich manifesteren in het blanke ras. De Uitverkorenen werden geschapen door de Logos en de Heilige Geest in Genesis hoofdstuk 2 en zijn sterfelijk. De Uitverkorenen zullen door het vuur en/of de zondvloed moeten gaan volgens Zacharia 13:9 maar Messiah Jezus zal bij je zijn, mits je gedoopt bent in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, volledige onderdompeling op een verantwoordingsleeftijd van 8 jaar en ouder en Messiah Jezus als je verlosser accepteert.

 

Blijf op de hoogte en abonneer je gratis, zonder verborgen commerciële belangen, het is op onze kosten dat je op de hoogte wordt gehouden via onze FWC kanalen er komt nog veel meer…

 

Gestolen geschiedenis – De sluier van bedrog opgelicht

Deze video is een must voor iedereen die wakker is. Het geeft een bijna volledige kroniek van ons verleden met beelden van oude structuren die nog steeds bezocht kunnen worden.