Grote verandering

De toekomst van de kinderen van nu

 

Grote verandering

De coronavirus-crisis “heeft vele activiteiten tot stilstand gebracht”. Nationale economieën zijn gedestabiliseerd. Het doel van Big Money is, hun concurrenten te verzwakken, “de brokstukken op te pakken” en uiteindelijk failliete bedrijven op te kopen of te elimineren. Er zullen genoeg zijn om uit te kiezen.

 

Tegenwoordig worden steeds meer mensen over de hele wereld wakker door deze nieuw opkomende realiteit en het inzicht over wat historisch is ervaren, gesocialiseerd, en geleerd, om te geloven dat de overheid de waarheid spreekt, dat niet alleen leugens zijn maar slechts deeloorzaak is van de regelrechte puinhoop van nu.

 

Echte rijkdom vereist echte groei, echte besparingen, echte investeringen, hard werken, tijd, innovatie, zelfdiscipline en alle andere dingen die de economie in de eerste plaats tot een krachtpatser maakt. Vals geld daarentegen moedigt speculatie, achterbaksheid, corruptie, kortetermijndenken en diefstal aan, dat veroordeelt het oude ‘Romeinse rijk’ van nu tot 4e wereldstatus, i.p.v. een derde wereld nominatie.

 

Ondanks de gebruikelijke klachten dat niets verandert, niets beter wordt, de chaos toeneemt, en zoveel andere verhalen van hen die geen ogen hebben om te zien of oren om te horen. Maar, dit jaar 2023 zal genereus zijn, vooral voor hen die hun huiswerk hebben gedaan om een Nieuwe Aarde te helpen opbouwen.

 

Zij die tarwe hebben gezaaid, zullen tarwe oogsten. Maar zij die onkruid hebben gezaaid, zullen van hun eigen zaad oogsten.

 

Met andere woorden; ieder bouwt zijn eigen werkelijkheid. Je moet dus niet verwachten dat anderen dat voor je doen.

 

Feitelijk geschiedt verandering altijd van binnenuit, omdat iedereen zijn eigen sleutel heeft om de verandering in gang te zetten. Wachten tot iemand anders het voor je doet is een optie die nooit komt. De kreet is altijd dezelfde:

 

“ze praten en praten maar er gebeurt niets”.

 

En in feite zal voor deze mensen niets gebeuren.

 

De strijd tegen de wereldwijde maffia is gewonnen, maar zombies overtuigen van wat is gebeurd is onmogelijk; ze zullen het eerst zelf moeten ervaren, nadat de bevrijding van planeet Aarde een feit is.

 

Hiermee zijn de komende grote veranderingen geschetst en uitgelegd waarom het zo lang duurt voordat het gerealiseerd wordt. Het wachten is op de ontwaking van de massa’s, want zij kunnen niet op andere wijze overtuigd worden dan door dit zelf te ervaren.

 

Inmiddels is Planeet Aarde op weg naar haar 5e Dimensionale positie, dat een positieve dimensie is voor Mens, Milieu, Voedsel en Geluk.

 

5D creëert meer banen voor het redden en zuiveren van planeet Aarde. Voor het besteden van geld wordt ‘bruto omzet’ metriek afgeschaft. Het is niet meer dan een illusie, zoals cijfers voor de waarde van aandelen of onroerend goed, enz.

 

Mensen gaan hun ware levensdoel vervullen, dat helaas door de meerderheid is vergeten. Kinderen van nu vertegenwoordigen de terugkeer van grote genieën uit onze geschiedenis. Zoals; musici, wetenschappers, filosofen, schilders, onderzoekers, zeevaarders. Deze meesters keren nu terug voor het grote Feest van de overgang van dit planetaire huis. Enkele bekende namen zijn, o.a. Nikola Tesla, Newton, Da Vinci, Michael Angelo, Willem Barentsz, van Gogh, Rembrandt van Rijn en vele anderen.

 

De gehele bevolking gaat profiteren van GESARA. De Aarde is een van de meest overvloedige en mooiste planeten in ons Universum. Er is voor iedereen meer dan genoeg goud gedekt geld op Aarde om miljonair te zijn, zonder schulden van welke aard dan ook.

 

Deze enorme verandering brengt grote wijziging in het lot van de mensheid. Het veroorzaakt zichtbaar en onmiskenbare gevoelens van gelukzaligheid. De top van de Deep State is geëlimineerd, het middenkader is nu in paniek; ze vrezen de waarheid.

 

Onze extraterrestriale correspondent Vital Frosi vertelt hieronder over het verder verloop van deze wereldomvattende ontwikkeling.

 

De toekomst van de kinderen van nu

Geliefden!

Beter voelen, terwijl degenen die niet wakker zijn niet zullen weten waarom.

 

Een van de grootste vragen die ik vandaag hoor, is zeker ook een van de grootste zorgen van ouders die kinderen hebben in deze tijd van Planetaire Overgang. Sommigen van hen raken, bij gebrek aan verdere verduidelijking, in paniek als ze alleen al denken aan de veranderingen die onze Planeet zal doormaken.

 

In feite is de angst die zij voelen niets meer dan onwetendheid over de Goddelijke Plannen en wat de Schepper heeft gepland voor de mensheid op Aarde. Hij die ons geschapen heeft is ook onze Vader.

 

Een vader zal nooit iets slechts plannen voor een van z’n kinderen. Bedenk; Planeet Aarde is een levend, vrouwelijk bewustzijn, daarom is het Moeder aarde. En een Moeder zal nooit een van haar kinderen laten lijden.

 

Het Goddelijk Plan heeft op Aarde een gelegenheid geboden aan zielen die gekwalificeerd zijn de School van Dualiteit te doorlopen, weliswaar onderworpen aan de sluier van vergetelheid. Dit is het geheim van deze ervaring. Een gelegenheid om te leren. We begrijpen dit nog niet duidelijker, juist omdat we vergeten zijn wie we zijn en ook de voorgaande levens zijn vergeten.

 

Naarmate deze sluiers worden opgelicht, zal ons bewustzijn zich geleidelijk uitbreiden, dit fenomeen heet ontwaken. Een ontwaakt bewustzijn zal nooit meer terugvallen in de diepe slaap van de ziel, dat wil zeggen, het zal zich niet meer onderwerpen aan de sluiers.

 

Een ontwaakt bewustzijn vreest niets, want het erkent dat in alles wat er is, altijd datgene overheerst dat in het Goddelijke Plan voor de mensheid bedoeld is. En uiteindelijk zal dit in alle aspecten zegevieren. Zelfs als de Duisternis die hier in de laatste millennia is gearriveerd het anders probeert te laten lijken, zal niets verhinderen het Plan van de Schepper te vervullen.

 

Het Goddelijke Plan is eenvoudigweg licht! En degenen die tegen dit Plan ingaan, zijn blij met het niet-licht. Dit maakt deel uit van de Dualiteit, want Dualiteit heeft altijd twee polariteiten. In dit geval is de ene het Licht en de andere de afwezigheid van licht. Licht is liefde, en kwaad is het ontbreken van liefde. We begrijpen dus dat er geen goed en geen kwaad bestaat, zoals ons is wijsgemaakt.

 

Wat wel bestaat is liefde en de afwezigheid ervan. Deze twee polariteiten vormen de ruggengraat van de mensheid. Wanneer het in evenwicht is, is het leren in de school van Dualiteit voltooid. We zijn in de laatste periode voor begrip en balans, tenminste dit geldt voor een deel van de mensheid.

 

Dit is de reden waarom veel situaties zich manifesteren. Zij die nog niet klaar zijn om de dimensionale oversteek te overwinnen, doen er alles aan om het gezelschap niet te verliezen van hen die naar een nieuw planetair thuis zullen gaan. Deze Nieuwe Aarde zal niet langer een Wereld van beproevingen en verzoeningen zijn, omdat de zielen die er klaar voor zijn alle nodige lessen hebben geleerd.

 

De rebellen van deze Terranische School zijn eraan gewend geraakt te worden bediend door de klasse van de meest geëvolueerde in termen van bewust leren. Ja, want de evolutie van de geïncarneerde ziel vindt plaats in alle aspecten, niet alleen ethisch en moreel, maar ook in andere bekende aspecten van het leven. Voornamelijk in het vertrouwen op het Goddelijke Plan, in de praktijk van onvoorwaardelijke liefde, mededogen en respect voor alles en iedereen.

 

Wie respecteert, heeft lief; wie liefheeft, respecteert. Degene die liefheeft en respecteert, heeft medelijden met zijn broeder die nog steeds met sprongen vooruit gaat, en die nog steeds geniet van praktijken zonder Licht. En een van die praktijken die de duidelijke bedoeling hebben de vooruitgang van anderen te vertragen, is verspreiding van angst.

 

We hebben het al vaker gehad over angst en de gevolgen ervan. Maar vandaag gaan we niet hetzelfde onderwerp herhalen; we gaan het alleen hebben over een zeer specifieke angst, die vooral ouders treft, hoewel het ook andere mensen kan verontrusten, die nog steeds twijfels hebben over de kracht van de Plannen van de Schepper.

 

Ik krijg elke dag vragen van ouders die bezorgd zijn over de toekomst van hun kinderen. Velen zeggen dat ze vrezen voor hun toekomst omdat de wereld steeds vijandiger lijkt te worden. Sommigen zeggen: “Ik geef niet zoveel om mezelf, maar wat zal met mijn kinderen gebeuren?” Wat voor toekomst zullen ze hebben?

 

Hoe vaak is hier niet geschreven over de veranderingen die plaatsvinden op planeet Aarde! Alle handelingen vanuit het Licht brengen de stimulans dat we aan het einde zijn van de Cyclus van beproevingen en verzoeningen.

 

De Aarde zal overgaan naar een Nieuwe Cyclus, die niet langer de noodzaak zal hebben voor haar bevolking om pijn en lijden te beleven. We gaan een Wereld van Regeneratie binnen.

 

Het ergste is dus voorbij. Wat komen gaat zal veel beter zijn. We moeten begrijpen dat deze verandering zal worden ervaren door zielen die klaar zijn voor ascensie. Het is duidelijk dat degenen die dat nog niet zijn, niets van dit alles zullen beleven, want als ze dis-incarneren, zullen ze naar Werelden worden gestuurd waar nog steeds beproevingen en verzoeningen plaatsvinden, en alles zal doorgaan zoals het tot nu toe voor hen was.

 

Laten we het hebben over de zielen die momenteel op Aarde gereïncarneerd zijn. Zij hebben allemaal al het recht verworven in vorige levens om op te stijgen naar de Nieuwe Aarde.

 

Ook al dwalen sommigen nog af, ze hebben al de juiste frequentie. Handhaaf gewoon deze frequentie en alles zal volgens schema verlopen. Het grootste probleem heeft nog steeds te maken met de pogingen van het ‘niet-Licht’. om hen van het pad af te leiden.

 

Veel ouders, in hun onwetendheid over de ware betekenis van zielen die hier op Aarde geïncarneerd zijn, laten zich leiden door ijdelheid, passies en hun belangen, ze falen in hun grootste doel als ouders: nl. ervoor zorgen dat de zielen die aan hen zijn toevertrouwd niet verloren gaan.

 

Het Systeem, dat nog steeds gehoorzaamt aan het ‘niet-Licht’, doet er alles aan om de kinderen af te laten dwalen van het pad dat naar de Nieuwe Aarde leidt.

 

Kortom, het is een streven dat, alhoewel het niet voor de duistere Wezens de gewenste resultaten oplevert, uiteindelijk sommige zielen die nu arriveren op een dwaalspoor kan brengen. Zij worden in feite Sterrenzaden genoemd, omdat zij de zaden vertegenwoordigen in de vorm van zielen, die al zijn gezaaid op deze Planeet, en gezegend zijn door de Schepper.

 

Ik heb veel vragen ontvangen over de toekomst van deze kinderen, betreffende een heel veel voorkomende reden: welke wereld zullen zij verkrijgen?

 

Ik heb hier in deze tekst al gezegd, en ik zeg altijd wanneer zo’n vraag komt, dat zij een veel betere Wereld zullen erven dan degene die wij kennen, omdat alles wordt veranderd in deze tijd van Planetaire Overgang. Niets zal meer zijn zoals voorheen, en dit maakt deel uit van het Goddelijke Plan. Niets kan dit tegenhouden!

 

De kinderen van vandaag vertegenwoordigen de terugkeer van grote karakters uit de menselijke geschiedenis. Filosofen, musici, wetenschappers, schilders, navigators, Meesters in alle bekende segmenten, keren nu terug voor het grote Feest van de verandering van dit planetaire huis.

 

Zoals bij een andere gelegenheid is gezegd: ze komen terug om de kers op de taart te eten.

 

Omdat, zij de zielen zijn die het meest hebben bijgedragen aan de evolutie van deze Planeet en onze mensheid, waarom zou de Schepper hen dan toestaan terug te keren om te incarneren, alleen om te lijden? Zou dat eerlijk zijn? Natuurlijk niet, en de Vader van alle schepselen zou niet zo’n monster zijn. Het is voldoende om logica te volgen, want de oneindige Kosmos volgt altijd logica.

 

Deze waarheid kennende, proberen degenen die nog steeds plezier beleven aan het ‘niet-Licht’, wanhopig het Feest van de Grote Inval uit te stellen. Dit geeft hen een overlevingskans voor nog een paar jaar, denken ze. Ze willen het bot dat altijd in hun handen is geweest niet loslaten.

 

Situaties naar boven halen die doen denken aan angst, wanhoop en misplaatste zorgen is nog steeds een methode die ze gebruiken.

 

Trap niet in de val van angst. Het Licht is soeverein en waar het zich vestigt, verdwijnt de schaduw. Deze kinderen zijn puur Licht! Ze zijn ook gekomen om dit Licht te verlichten, te verankeren en te verspreiden. Als je een van hen in je familie hebt, weet dan dat er een heel belangrijk Lichtpunt is in deze laatste fase van de Planetaire Overgang.

 

Maak je geen zorgen over hoe je hen moet leiden. Sta jezelf toe van hen te leren. Onthoud dat zij grote Meesters zijn; de grootste en beste die de mensheid ooit heeft gekend. Zij zullen jullie dit te zijner tijd laten zien.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!