Kruispunt in onze Beschaving

Je Moet nu Sterk zijn

 

 

Kruispunt in onze Beschaving

Planeet Aarde en haar mensheid maken nu een uniek moment van verandering mee, dat Planetaire Overgang heet. Alles zal zeer intens zijn! Diepgaande veranderingen vinden plaats in alle bekende en onbekende sectoren, als de Oude Aarde oplost om plaats te maken voor vervanging door ons Nieuw Planetair Tehuis.

 

Alles wat is geleerd, bekend, geloofd en beoefend, zal in enkele jaren geleidelijk ophouden te bestaan. Er is al veel veranderd, maar doordat deze veranderingen gedoseerd en getimed zijn, hebben de meeste mensen dat niet in de gaten.

 

Vergelijk het met je haar of je vingernagels: ze groeien voortdurend, maar het valt pas op als ze te lang zijn. Dit is hoe de verandering van de Oude Aarde naar de Nieuwe Aarde geschiedt.

 

De wereld is aangekomen op het kruispunt in onze beschaving. De globalisten met het doel zichzelf te verrijken, hebben door middel van het politiek establishment enorme verwoestingen aangericht in onze samenleving, industrie, cultuur, enz.. Ze zijn nu in paniek geraakt doordat over de hele wereld hun corruptie wordt herkend en bevestigd.

Dit is onze laatste kans onze belangen en beschaving te redden. Het is nu of nooit, inmiddels weet de hele wereld dat de wereldmachten met hun New World Order eropuit zijn de mensheid te vernietigen o.a. d.m.v. Covid gif injecties aanbevolen door de corporate media, die niet in het minst is geïnteresseerd in journalistiek, maar uitsluitend de promotie van politieke agenda’s verricht; met als doel; de vernietiging van de beschaving en de mensheid.

 

Ze zullen alles ondernemen wat nodig is, hun wijdverbreide criminaliteit op onze kosten verder uit te bouwen. Ze stoppen voor niets, in hun voornemen elk levend wezen op aarde te vernietigen.

 

Het herstel van de schade die is toegebracht aan alle volkeren op onze planeet in het bijzonder kan langduren. Maar uiteindelijk zal alles worden gecorrigeerd, tenminste als de mensheid massaal wakker wordt en haar controle terugneemt, met de invoering van het nieuwe QFS-geldsysteem en het landrecht.

 

Op de Nieuwe Aarde zal geen toestand van pijn en lijden bestaan, ook zal geen enkele vorm van schaarste meer existeren. Er zal overvloed zijn zonder grenzen; zij die thans de financiën uit evenwicht brengen, zullen niet langer voortbestaan.

 

Eindelijk, breekt de tijd aan van Overvloed en Voorspoed! Alle dominerende machten worden ontbonden, concurrentie houdt op te bestaan en maakt plaats voor samenwerking.

 

Het QFS is een transitorisch financieel systeem, dat wordt gebruikt gedurende een overgangsperiode tussen nu en de komende decennia. In de wat verdere toekomst zal geen behoefte meer bestaan aan welk soort valuta dan ook.

 

Met de opkomende activering van het QFS vernietigt de Galactics Alliance het Centrale Bankenstelsel van de cabal volledig. Het werd ontworpen om de wereldeconomie te vernietigen en de wereldbevolking in schuldslavernij te houden.

 

De weinig bekende werkelijkheid is, dat QFS al meer dan een jaar, parallel meeloopt met het Centrale Banking System en vele pogingen tot hacken door de Cabal heeft weerstaan. Met als resultaat; veel bankiers op heterdaad werden betrapt met illegale geldoverdrachten en consequent werden gearresteerd.

 

Het is nog minder bekend dat dit nieuwe geldoverdrachtsysteem is uitgevonden als voorbereiding voor de overname van het schuldgeldsysteem van de centrale banken ter beëindiging van hun financiële schuldslavernij en controle over de bevolking op aarde.

 

Onze terugkerende buitenaardse auteur Vital Frosi, bericht hieronder over onze toekomst nog meer.

 

JE MOET NU STERK ZIJN

 

Geliefden!

Als we ons realiseren dat het heelal zich in een spiraal beweegt, maar ook de sterrenstelsels, maar ook alle zonnestelsels en hun sterren, dan wordt het gemakkelijker te begrijpen dat alles cyclisch is. Permanente beweging houdt het leven overal in de oneindige kosmos in stand. Het is niet anders hier op planeet Aarde. Het is ook niet anders voor de mensheid die hier leeft.

 

Zielen die zich nog steeds in de psychosfeer van de Aarde bevinden, zij het in de Astrale of in de Korst, kunnen nu ook de versnelling van deze galactische spiraal ervaren.

 

Ons Zonnestelsel is geconsolideerd in een positie binnen de Orion-arm, die overeenkomt met een octaaf verder naar binnen in de richting van de Centrale Zon van de Melkweg.

 

Sinds het Waterman Tijdperk begon, heeft de spiraal, naast het feit dat we ons zoals altijd binnen de Fotonengordel bevinden, niet alleen in het Aquarius Tijdperk maar ook in het Leeuw Tijdperk, ons Zonnestelsel nu naar binnen getrokken, in een bereik dat overeenkomt met een octaaf. Dit betekent dat we nu dichter bij het Licht zijn dat van de Centrale Zon uitgaat, en dit zal vanaf nu het verschil maken.

 

Een octaaf betekent iets meer dan 12 procent, maar als het op licht of energie aankomt, is het een verschrikkelijk groot verschil. Bovendien wordt het Licht dat eerst als Fotonisch werd geclassificeerd, nu geclassificeerd als Adamantijns Licht, ook bekend als Kristallijn Licht.

 

Het Licht creëert alles dat op elke planeet bestaat. Is het ook natuurlijk dat vanaf nu alles hier verandert.

 

Als we nu zeggen, wordt daarmee de huidige tijd mee bedoeld, niet noodzakelijk vandaag, deze maand of dit jaar. Er is hier al eerder gezegd dat de Aardetransitie naar schatting drie Eeuwen duurt en rond 1750 is begonnen. We zijn dus op weg naar het einde van de Planetaire Overgang waardoor nu alles in een stroomversnelling komt.

 

Ongeacht of zielen hun ascensie maken of niet, de Aarde gaat haar overgangsproject vervullen, omdat het deel uitmaakt van het Goddelijke Plan, dat op haar beurt de hele Melkweg en alle Universa binnen de oneindige Kosmos omvat.

 

Denk aan de spiraalbeweging die de posities en energie van alles en iedereen, overal, verandert.

 

Je bent niet afgescheiden van dit alles. In tegenstelling tot wat je je zou kunnen voorstellen, ben jij deel dat van dit geheel, en het geheel is het deel dat jij bent. Ik heb hier ooit geschreven dat je een mini-universum bent. Het is waar, want elke geïncarneerde ziel is een Goddelijk Zaadatoom.

 

Jij bent een Vonk van Licht van deze Schepperbron. Je herinnert het je nu alleen nog niet, maar binnenkort zal dat wel zo zijn.

 

De ziel is in feite het bewustzijn dat zich in elk menselijk lichaam bevindt. Je bent dus een bewustzijn dat geïncarneerd is in dit lichaam dat je met je fysieke ogen kunt zien.

 

Een tijdelijk vleselijk omhulsel dat jullie in staat stelt om deze school van zielen te ervaren, die de Wereld van beproevingen en verzoeningen wordt genoemd. Deze school gaat nu ook veranderen naar een hoger niveau, met andere woorden, naar een Wereld van Regeneratie. Denk aan de spiraalbeweging.

 

Volgens jullie frequentie in deze huidige incarnatie, zullen jullie als onsterfelijk bewustzijn naar een hoger niveau getild worden, wat niets meer is dan wat wij Ascensie noemen.

 

Een groot deel van de mensheid zit in deze groep die een ronde hoger zal gaan in de evolutionaire spiraal. Velen hebben echter nog niet de lichtheid van bewustzijn bereikt dat hen in staat stelt naar een hoger niveau te vliegen.

 

Als je op de Nieuwe Aarde tijdlijn bent, is het alleen maar natuurlijk dat je door momenten van grote turbulentie gaat, omdat de uitwisseling van energie in deze spiraal je verschillende symptomen brengt, vooral het gevoel overweldigd te worden.

 

We hebben het hier vroeger ook al eens over ascensie-symptomen gehad. Ondanks het ongemak dat ze met zich meebrengen, is het een noodzakelijk en zeer interessante fase voor de opstijgende ziel.

 

Maar er is nog een andere kwestie die hier nog niet eerder werd vermeld. Het is de verandering die elk mens dat klaar is voor ascensie in zich voelt in het emotionele lichaam.

 

Het is geen onzekerheid zoals in het gewone praktische leven, maar een innerlijk ongemak, alsof het een mengeling is van angst, vrees, angst en onzekerheid. En in deze zoektocht naar affirmaties vindt iedereen een scala aan informatie dat zichzelf voor het grootste deel tegenspreekt.

 

Deze tegenstrijdigheden in de informatie veroorzaken nog meer ongemak, dat je misschien nu al voelt. Wie moet je geloven? Wat moet je geloven? Welke kant is echt waar? Ik realiseer me dat dit de meest afschuwelijke twijfels zijn die veel mensen voelen. Maar het is ook normaal om dit allemaal te ervaren, omdat het deel uitmaakt van de laatste lessen van deze Cyclus die op het punt staat te eindigen.

 

Onze aanbeveling is te vertrouwen op het Goddelijke Plan. Hij heeft in alle mogelijkheden voorzien en zal je altijd het beste bieden, zolang jij ervoor kiest om jouw deel en je best te doen.

 

Vertrouw ook op je eigen individueel zielenplan, want dit plan werd door jou opgesteld voordat je in dit huidig fysieke bestaan op aarde incarneerde. Daar, op het astrale vlak werd je bewustzijn verruimd omdat je toen in de vierde dimensie was, en bij het evalueren van je eigen evolutionaire pad, koos je de beste opties die je nu in je ascensie komt verheffen.

 

Vertrouw op je intuïtie, want het is de stem van de ziel. Alleen je ziel weet echt wat nu het beste voor je is. Sta jezelf het Nieuwe toe, maar weet hoe je een stapje terug kunt doen als je voelt dat je dat nodig hebt.

 

Ga op zoek naar informatie, maar gooi bepaalde concepten overboord als je beseft dat ze niet passen bij de verlangens van je ziel. Twijfel nergens aan, maar weet hoe je moet wachten op tekenen die je de juiste richting zullen wijzen voor de behoeften van je ziel.

 

Vermijd vergelijkingen, want dat wat bij iemand anders past, past misschien niet bij jou en omgekeerd. Leg niemand iets op en laat je door niemand overhalen.

 

Je bent een geïncarneerde ziel, dat wil zeggen een uniek bewustzijn binnen het oneindig Universum. Je kwam hier om deze unieke ervaring te beleven, net als alle andere zielen die hier door de tijd heen hier zijn gekomen.

 

Geen twee ervaringen zullen hetzelfde zijn, want als ze dat wel waren, zou een van hen worden weggegooid. Erken dus je belangrijkheid, zonder vergelijkingen. Voel je nooit minderwaardig, laat staan superieur aan anderen.

 

Je bent uniek, want je bent een sterrenzaadje dat alles zal herscheppen wat de Bron die jou heeft voortgebracht kan scheppen. Je bent een Goddelijke Vonk, je hebt het alleen nog niet ontdekt.

 

Maar de tijden van openbaring staan reeds voor de deur. Vertrouw op het Goddelijk Plan! Je bent al zo ver gekomen! Je bent eigenlijk al een winnaar!

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!