Deep State is in complete paniek

Verkeerd beheerde Fiat Valuta

Echte Rijkdom

Een toename in krediet is nodig om te blijven groeien

 

De Deep State is in complete paniek

Dit jaar komt onze bevrijding van schuldslavernij. Achter de schermen zijn we al lang en breed op weg naar dit doel. Vertrouw op het PLAN. Q blijft zeggen ‘We hebben alle informatie’- onze Alliantie heeft de luxe om te wachten op het perfecte moment om de doodsteek toe te dienen aan de Deep State.

 

Geen wonder dat de Deep State in complete paniek is. De wereld staat op de drempel van permanente vrede. Dit is een prestatie van super hoog kaliber, georganiseerd door de patriotten met de hulp van onze Buitenaardse Broeders en Zusters. Alle strijdkrachten en oorlogsmaterieel in het buitenland keren terug naar hun thuisbases.

 

Zal dit buitengewone nieuws dikke koppen halen in de reguliere media? Reken maar van niet. De Deep State controleert nog steeds de MSM en ze zijn wanhopig om te voorkomen dat het volk weet dat de oorlogsmachine en de centrale banken zijn opgeheven.

 

Het is over en uit voor de cabal. Voor iedereen is er reden om uit te kijken naar een welvarende en gezonde toekomst. Binnenkort zullen we voor het eerst echt leven als vrije burgers op planeet Aarde, om onze mogelijkheden te ontplooien zoals onze Schepper het altijd bedoeld heeft.

 

Zonder oorlogen, honger, armoede en ellende. We gaan ten volle van ons leven genieten. Verspreid deze boodschap alsjeblieft onder iedereen die je kent. De slapers die nog van niets weten, worden misschien wakker en kunnen niets van dit goede nieuws begrijpen.

 

Al degenen die hier op dit moment geïncarneerd zijn, hebben hun laatste ervaring in dualiteit. Dit bestaan zal bepalen wie naar de Nieuwe 5D-Aarde zal gaan, dat wil zeggen naar de Nieuwe Cyclus, die niet langer een opeenvolging van verzoeningen en beproevingen is. Degenen die nog niet in de benodigde frequentie zijn, zullen van deze planeet verwijderd worden en hun lessen opnieuw moeten doen op een andere 3D-planeet in het Universum.

 

Er zijn duizenden Buitenaardse Ruimteschepen in de hemel om ons heen, die de niet ontwaakte zielen zullen ontvangen. Bij ontvangst krijgen ze te horen dat ze nog niet op de benodigde frequentie zijn om de Nieuwe 5D-Aarde te erven.

 

Getroost door onbaatzuchtig assisterende Geesten, worden zij geleid naar wat hen te wachten staat. Zij zullen dan weten dat zij de planeet Aarde zullen verlaten om hun leertijd te voltooien op een andere Planeet van beproeving en verzoening.

 

Nadat zij in de Ruimteschepen zijn ontvangen, zullen zij, doordat zij reeds gedesincarneerd zijn, naar het Astrale van hun nieuwe Planeet worden gebracht. Zij zullen niet onmiddellijk reïncarneren zoals wordt aangenomen. Een proces van energetische aanpassing gaat hieraan vooraf.

 

We zullen dit jaar duidelijker de verwijdering van de meeste wereldleiders zien, juist dat reptielachtige hybride type deel van de dominante Deep State Matrix. Iedereen en alles wat niet de juiste 50Hz Lichtfrequentie heeft zal ophouden te bestaan.

 

De sluier die onze zielen gevangen houdt op deze planeet, door het reïncarnatieproces, zal worden opgeheven om de mensheid te bevrijden en te evolueren zoals de Schepper het heeft bedoeld.

 

Het is een van beiden of allebei: de menigte wordt massaal wakker, of het door de cabal gerunde geldsysteem stort in. Voorlopig lijkt het erop dat de laatste optie hun doodsteek is!

 

Verkeerd beheerde Fiat Valuta

Het drukken van een lawine aan fiatgeld om de wereld te overspoelen met dollars en euro’s was de oplossing voor de uiteenspattende vastgoed- en kredietzeepbel in 2007. Helaas loste de Centrale Banken, de belangrijkste beschermer van de waarde van de Amerikaanse dollar – ‘s werelds reservemunt – de problemen niet op, ze maakte ze alleen maar erger.

 

De huidige monetaire situatie heeft veel overeenkomsten met de historische verhalen die leidden tot de uiteindelijke ineenstorting van valuta. De realiteit van de wereldeconomie is vertroebeld door een perceptuele illusie. Fiatvaluta heeft alleen waarde gebaseerd op perceptie. Het kan alleen functioneren met goed beheer en controle om het vertrouwen in de munt te waarborgen.

 

Het meest voor de hand liggend is dat de bank- en monetaire systemen gebreken vertonen in hun fundering. Het basisontwerp van fiatvaluta is gerelateerd aan rente en inflatie die regelrechte diefstal zijn. De wereld bevindt zich nu in een situatie waarin de realiteit de illusie van verkeerd beheerde fiatvaluta ontmoet, de zeepbel zal barsten en wat als waardevol werd gezien zal worden gezien voor wat het werkelijk waard is.

 

De hele economie functioneert zonder echt geld; het is praktisch verdwenen. Het is een vraag en aanbod van krediet geworden; niet geld bepaalt het inflatieniveau.

 

Na overheidsschulden zijn bedrijfsschulden de snelst groeiende categorie geworden. Vandaag de dag hebben bedrijven ook hoge schuldniveaus, voorlopig nog ondersteund door hoge winsten. Maar het probleem is dat de winsten steeds sneller verdwijnen dan de schulden, die steeds moeilijker af te lossen zijn. Zonder winst krijgen bedrijven te maken met beslissingen waarvan ze zullen wensen dat ze die niet hadden genomen en met schulden waarvan ze zullen wensen dat ze die niet hadden.

 

Echte rijkdom

Echt geld is anders dan schuld. Het hoeft zichzelf niet uit te leggen. Het hoeft niet uit te leggen waar het is geweest of wat het heeft gedaan.

 

Neem bijvoorbeeld een gouden munt zoals hij is. Er is geen achtergrondverhaal of balans nodig. Zo werkt echt geld: Het sluit transacties af. Je accepteert betaling en de rekening is vereffend.

 

Maar schulden zijn anders. Het komt met vraagtekens: Wie heeft deze schuld uitgegeven? Wat is het echt waard? Word ik wel betaald?

 

De sleutel tot het begrijpen van schuldgeld in tegenstelling tot echt geld is dat echt geld de vrucht is van inspanningen in het verleden – gedistilleerd en bewaard voor toekomstig gebruik. Schuldgeld is een claim op rijkdom die nooit is geproduceerd en misschien ook nooit zal worden geproduceerd.

 

Naarmate de hoeveelheid echt geld toeneemt, wordt de samenleving rijker en financieel stabieler. Omdat het echte rijkdom is. Maar naarmate de hoeveelheid schuldgeld toeneemt, hebben meer mensen meer schuld; de economie wordt kwetsbaarder en gaat uiteindelijk failliet. En dat gaat binnenkort gebeuren!

 

Samenlevingen kunnen niet gedijen – en misschien niet overleven – zeker niet wanneer burgers het vertrouwen in hun basisinstellingen verliezen. Dat is precies wat nu gebeurt. Dit verlies aan vertrouwen en een bittere ideologische kloof zijn onze grootste uitdagingen.

 

Meer krediet is nodig om te blijven groeien

Banken lenen geen bestaand geld uit dat ze in hun kluizen hebben liggen. Als ze geld uitlenen, creëren ze geld dat daarvoor niet bestond. En in de afgelopen 30 jaar is de wereldeconomie daarvan afhankelijk geworden. Dit krediet hielp de economie groeien. Het stelde leners in staat om de middelen te verkrijgen die nodig waren om hun huizen te bouwen.

 

Onder de goudstandaard was lenen verankerd aan het beschikbare spaargeld, maar dat is niet het geval in de bestaande kredieteconomie. Vandaag is de ‘sky the limit’! Kort samengevat; dit is min of meer een exacte weergave van de toestand en groei van de wereldeconomie gedurende de afgelopen vijf decennia. Gecreëerd met geld uit het niets, omgezet in reële activa ten behoeve van de financiële sector. Om daarmee de burgers in slavernij te houden!

 

Om de wereldeconomie te laten groeien moest het krediet met meer dan 2% per jaar toenemen. Als krediet onder dat groeipercentage valt, is de economie in recessie. Als we uitgaan van een inflatie van 2%, betekent dit dat de kredietverlening alleen al in de VS met $ 2,3 biljoen per jaar moet toenemen. Als we de EU en Japan erbij optellen, komt dit neer op een bedrag van minimaal $ 7 biljoen op jaarbasis. Maar wie zou er zoveel willen lenen?

 

Het federale tekort van de VS daalt; het zal naar verwachting minder dan 600 miljard dollar bedragen. De Fed is bezig aan haar vierde of vijfde tapering spree. Dus wie zorgt er dan voor de overige $1,7 biljoen? Voor zover bekend… niemand.

 

Wanneer niet-hedonische inflatiemetingen worden toegepast, zoals nauwgezet berekend is, beloopt de prijsinflatie in werkelijkheid rond de 8 – 9 procent, wat betekent dat het reële BBP gedefleerd is met 7 procent of meer, gebaseerd op de werkelijke prijsinflatie!

 

Als alles wat nu gebeurt samenkomt, kan de wereld financiële oorlog, deflatie, hyperinflatie en instorting van de markt meemaken. En toch ploeteren de markten vrolijk voort.

 

Leven we in een fictieve wereld? Met alles wat bekend is, zal er zeker iets gebeuren waardoor de wereldeconomie eerder vroeger dan later zal instorten.

 

De financiële gevolgen op lange termijn zijn een verzwakkende dollar en euro, etc., wat goed is voor goud. Een verzwakkende munt betekent hogere prijzen voor alles, vooral geïmporteerde goederen zoals olie.

 

Hogere prijzen zullen de rente opdrijven. Als Rusland zijn energieverkoop aan China uitbreidt dat inmiddels feit is, zal de restvoorraad voor Europa kleiner worden, waardoor de Europese energieprijzen zullen stijgen.

 

Escalerende internationale conflicten zullen leiden tot grotere militaire budgetten, waardoor toekomstige tekorten toenemen en niet alleen de dollar, maar ook alle andere valuta verzwakken.

 

Schuldgeld is een claim op rijkdom die nooit is geproduceerd en misschien ook nooit zal worden geproduceerd.

 

Daarentegen wordt de samenleving rijker en financieel stabieler naarmate de hoeveelheid echt geld toeneemt. Dat is echte rijkdom!

 

Echter, als de hoeveelheid schuldgeld toeneemt, zijn steeds meer mensen meer geld verschuldigd; de economie wordt kwetsbaarder en gaat uiteindelijk failliet.

 

Als autoriteiten de geldvoorraad willen vergroten, is de enige vorm van geld die ze kunnen vergroten, de nep vorm. Echt geld moet verdiend worden; net als rijkdom kan het niet gedrukt worden.

 

Goud en zilver moeten ook eerst “gedolven” worden door middel van energie, of je moet het ruilen voor iets.