Voorwoord

Moreel, spiritueel, raciaal, economisch en cultureel bankroet

Hersenspoeling en sociale manipulatie van Tavistock

Cubaanse Raketcrisis

Gecontroleerde Presidenten

Trump laat het moeras leeglopen

 

Voorwoord

De massapsychose van Tavistock is de ruggengraat van de Deep State Cabal in de onderdrukking van de mensheid op planeet Aarde. Opmerkelijk is dat tot nu toe nog geen enkel bijdragend commentaar is geplaatst!

 

Is de mensheid al zo ver afgezakt naar de NWO dat nu alle weerstand tegen onze onderdrukking is gebroken?

 

Onthoud, als we een vrije planeet Aarde en onze vrijheid terug willen hebben, moeten we deze zelf van onderaf bereiken! Er is niemand buiten onze planeet die ons komt helpen. Begeleiding en steun van onze buitenaardse broeders en zusters is de enige hulp die we mogen verwachten.

 

Word wakker, moedig anderen aan en ga aan het werk, we hebben minstens de steun van twee derde van de bevolking nodig, want de agenda van Tavistock is al voor 98% uitgevoerd. Hierna staat geen pad meer open om onze vrijheid terug te winnen, zoals Vader/Moeder God oorspronkelijk voor ons voor ogen had!

 

Moreel, spiritueel, raciaal, economisch en cultureel bankroet

In de jaren 1920, bekend als het “Decennium van Decadentie”, zag men de opkomst van de Flapper. Vrouwen vloekten, rookten, dronken, droegen onthullende kleding en de term “losbandig” deed zijn intrede in de tijdgeest.

 

Dit was een oorzaak en gevolg, direct afkomstig van reclame en muziek die door Tavistock werden gecontroleerd, dit idee werd geboren uit hun denktanks. In de jaren 1930 werden homoseksualiteit en lesbianisme welig tierend, niet uit innerlijke of latente verlangens, maar als een middel om het oude establishment te shockeren tijdens de Grote Depressie.

 

Tijdens de Grote Depressie waren naties verdoofd. GK Chesterton, een schrijver en filosoof zei,

 

“Het morele, spirituele, raciale, economische en culturele bankroet waar we ons vandaag de dag in bevinden is geen sociaal fenomeen, maar eerder het resultaat van een zorgvuldig gepland Tavistock-programma.

 

Tavistock – Hersenspoeling en sociale manipulatie

Het MIT, het National Instituut of Mentale Health, het Stanford Research Centre en de Wharton School of Economics werden opgericht door Dr. Kurt Lewin, John Rawlings-Reese en Margaret Mead, aantoonbaar de beste Tavistock sociale engineers aller tijden.

 

Geloof het of niet, maar uit de hoofden van deze leiders kwam de hersenspoeling en propaganda voor de Tweede Wereldoorlog, Vietnam, de Koreaanse oorlog, de twee Golfoorlogen en elke oorlog die daarna volgde.

 

Volgens dr. Coleman is het best bewaarde geheim en onderzoek dat uit Tavistock kwam de Three System Response. De Three System Response is hoe de bevolking reageert op stress als gevolg van een kunstmatige situatie. Een nagebootste situatie is een crisisbeheersingsoefening voor wereldleiders.

 

Tijdens een crisis is de eerste reactie Oppervlakkigheid, de toestand die zich manifesteert wanneer een groep op een bedreiging reageert met oppervlakkige reclame en slogans, die ze proberen voor te stellen als idealen, omdat de oorzaak van de crisis niet is geïdentificeerd. De bevolking raakt in verwarring en deze fase kan zo lang duren als de controleur wil.

 

De tweede fase heet Fragmentatie, waarin paniek toeslaat en de sociale cohesie uiteenvalt. Dit leidt ertoe dat de samenleving uiteenvalt in kleine groepen, die verschillende houdingen en overtuigingen vormen, ondersteund door manipulatie van de media. Niemand zit op dezelfde bladzijde. Niemand krijgt de waarheid en mensen raken verdeeld en versplinterd.

 

Dit veroorzaakt burgerlijke onrust, protesten, verbale gevechten, fysieke gevechten, allemaal veroorzaakt doordat mensen er niet in slagen de oorzaak van de crisis te identificeren.

 

De derde fase heet de Fantasie trip. Dit is wat Tavistock “dissociatie” noemt. In deze laatste fase van de psyop zijn mensen zo getraumatiseerd door valse vlag gebeurtenissen dat ze het blokkeren of hun interesse en alle hoop voor de mensheid verliezen. Deze dissociatie zorgt ervoor dat mensen toestaan dat hun vrijheden worden afgenomen, waardoor de communistische wetgeving zonder slag of stoot wordt ingevoerd.

 

Julius Caesar zei ooit:

 

“Verdeel en heers.”

 

De machthebbers gebruiken al sinds mensenheugenis verzonnen situaties en valse vlag-evenementen om de wereld te shockeren en te traumatiseren. De moord op JFK, Waco, de achtervolging van OJ Simpson, Columbine, 9/11, Sandy Hook, de schietpartij in Las Vegas – en dan ook nog het grote aantal crisisacteurs. Doe daar alsjeblieft onderzoek naar.

 

Denken mensen echt dat al deze schietpartijen op scholen en postkantoren, kerken, concerten en winkelcentra allemaal toeval waren?

 

Volgens dr. Coleman werden ze uitgevoerd door geest gestuurde proefpersonen, die zorgvuldig werden geprofileerd, gezocht en aan gevaarlijke stemming veranderende drugs werden gezet, zoals Ritalin, bestuurd door DARPA computerprogrammeurs.

 

Herinner je je het nationale verhaal over Molly Tibbetts, de jogger die een maand lang verdween en dood werd gevonden in een maïsveld in Iowa? In het begin zei haar vermeende moordenaar dat hij stemmen in zijn hoofd hoorde en de media hadden een hoogtijdag met hem door dat te publiceren. Nu kun je dat verhaal nergens meer vinden op het internet.

 

Wist je dat de vader van Molly Tibbett een architect werkte voor de Clinton Foundation? Hij ontwierp de weeshuizen in Haïti. Zoek ook eens op internet naar moordenaars die stemmen horen et resultaat is verbazingwekkend. Het boek ‘Programmed to Kill’ van David McGowan is een aanrader.

 

Als je nadenkt over wat met vrouwen in de westerse wereld is gebeurd, is het achteraf gemakkelijk te zien hoe dat is geschied. Van de flappers tot pornografie, je kunt zien dat Tavistock echt goed is in wat ze doen.

 

Herinner je je ‘Vijftig tinten grijs’ nog? Dit was een ander mind control experiment dat iemand in zijn eigen slaapkamer kon doen. De pijn en angst die gepaard gaan met sadomasochistische seks zorgt ervoor dat de hersenen het bloed weg laten stromen van de gebieden met executieve besluitvorming, de frontale cortex, wat resulteert in een veranderde staat van bewustzijn bij zowel de gever als de ontvanger, net als het roken van cocaïne. Vraag je je wel eens af waarom bepaalde boeken of films worden opgehemeld? Dit zou een rode vlag moeten doen rijzen.

 

Herbert Hoover was de 31e president van de Verenigde Staten. Hij was Republikein en wilde niet betrokken raken bij de Federal Reserve. Hij geloofde in het versterken van het Amerikaanse bedrijfsleven en was van mening dat individuele afhankelijkheid van banken de economie zou verzwakken.

 

Coleman speculeert dat zijn terughoudendheid de beurscrash van 1929 veroorzaakte, waardoor Amerika in de Grote Depressie terechtkwam, als straf voor hem en het Amerikaanse volk. – Hm, zo te horen herhaalt de geschiedenis zich zeker.

 

Cubaanse Raketcrisis

Tavistock organiseerde de Cubaanse Raketcrisis in een poging om het FEMA-programma aan JFK te verkopen. Het was opnieuw een afwijzing door een president en Kennedy stierf datzelfde jaar.

 

Tavistock tekende meteen een contract met NASA om de publieke opinie over de ruimtevaart op te vijzelen.

 

Ronald Reagan was een andere president die niet in de pas wilde lopen, er werd een moordaanslag op hem gepleegd. Tijdens Reagans presidentschap hield het Comité van 300 een geheime vergadering om ervoor te zorgen dat ze na zijn presidentschap de touwtjes in handen zouden houden via kandidaten van hun keuze.

 

Gecontroleerde presidenten

Wie was de volgende president? George Herbert Walker Bush. Hij was de voormalige directeur van de CIA en vicepresident van Reagan. Hij was lid van Skull and Bones en getrouwd met Barbara Bush, die thuis foetussen in potjes bewaart en naar verluidt door een opvallende gelijkenis de dochter van Alister Crowley is.

 

Bush gaf de beroemde New World Order toespraak na de Golfoorlog van ’91.

 

De volgende president was de Rhodes geleerde Bill Clinton en daarna George W Bush jr. gevolgd door Obama. Met deze presidenten komt meer sociale engineering, meer valse vlaggen en meer corruptie op aller hoogste niveaus.

 

John Coleman zei dat we gehersenspoeld zijn en geloven dat het communisme het grootste gevaar is waar het westen voor staat. Dit is gewoon niet waar. Het grootste gevaar komt van de massa verraders in ons midden. De grondwet van de VS waarschuwt om waakzaam te zijn voor de vijand binnen onze eigen poorten.

 

Deze vijanden zijn dienaren van het Comité van 300, die de hoogste posities binnen elke overheidsstructuur bezetten.

 

Trump laat het moeras leeglopen

De mensen zijn erg moe, we moeten onze strijd beginnen om het tij te keren dat ons dreigt te overspoelen; we moeten dringend deze interne samenzweerders ontmoeten en verslaan.

 

Trump heeft hard campagne gevoerd en een van zijn boodschappen was:

 

“Drain the swamp.”

 

Dit is precies wat we moeten doen. Trump wilde het kwaad van binnenuit de regeringen verwijderen.

 

Van alle presidenten was Trump de moeilijkste voor Tavistock. Hij werd besproken in een paar tijdschriften van Tavistock geschreven door James McKay, de directeur voor Tavistock Coaching. In 2016 uitte hij zijn bezorgdheid dat het op basis van Trump’s persoonlijkheid erg moeilijk zou zijn om hem te coachen en in 2018 besprak hij hoe Trump een soort bedrieger is. Dit kan gezien worden als een compliment dat Trump niet in de pas loopt, maar het Comité een stap voor is!

 

Een ander modern doel van het Comité van 300 is de opkomst van het

 

“Technetronic Era”.

 

In het boek ‘Between Two Ages’ van Brzezinski. Zegt hij dat het Technetronic Tijdperk de geleidelijke komst van een meer gecontroleerde samenleving inhoudt. Zo’n samenleving zou worden gedomineerd door een elite die zich niet laat beperken door traditionele waarden.

Binnenkort zal het mogelijk zijn om bijna continu toezicht te houden op elke burger en up-to-date, complete bestanden bij te houden met zelfs de meest persoonlijke informatie over iedereen. Deze bestanden zullen onmiddellijk opgevraagd kunnen worden door de autoriteiten.

 

Dat is verontrustend.

 

Mika Brzezinski, zijn dochter, presenteert de talkshow Morning Joe met Joe Scarborough.

 

Dit is de man die Trump beschuldigde van de moord op een van zijn medewerkers.

 

Het boek van Brzezinski gaat ook over toekomstig menselijke klonen en robotica, mensen die zich gedragen als mensen en die mensen lijken te zijn maar geen mensen zijn.

 

Er zijn psyops binnen psyops. Desinformatie is overal. Corrupte mensen maken amok in regeringen. Dit is Tavistock. Vandaag de dag worden mensen nog steeds afgeleid door wat de elite de “brood-en-botercircussen” noemde: zoals honkbal, voetbal, eindeloos Hollywood en sociale zekerheid.

 

Er is niets veranderd. Het programma is zo goed dat als je dit aan iemand probeert uit te leggen, diegene zou denken dat je gek bent. Zo goed is de programmering. Want per slot van rekening, als je je geest niet programmeert, zal iemand het voor je programmeren.

 

Het doet denken aan de klokkenluider van Tavistock, Spiridovich, de man die zichzelf op 59-jarige leeftijd van het leven beroofde in New York (zie deel 1), of toch niet? Waarschijnlijk wist hij te veel?

 

Terugkijkend wist hij ontzettend veel. Maar het is aan jou om kritisch na te denken. Tot die tijd, blijf veilig buiten en blijf de wereld om je heen analytisch bekijken.

 

Als we NU niet beginnen de wereld zelf te bevrijden, is onze toekomst somber, voedsel wordt gerantsoeneerd, net genoeg om te overleven, maar niet om te delen. In opstand komen tegen onderdrukking leidt tot uitsluiting van voedsel en verhongering.

 

Het antwoord is;

 

 

Word wakker en sta op om hier een eind aan te maken!

 

Onthoud;

 

Als we ons verstand en onze verantwoordelijkheid weggeven, geven we ook onze vrijheid weg en in essentie ons leven.

 

 

Wetenswaardigheden;

De stad Tavistock ligt aan de westelijke rand van het Dartmoor National Park, ongeveer 15 mijl ten noorden van Plymouth. De naam is afgeleid van de rivier de Tavy, die door de stad stroomt, en ‘stoc’ wat een Oud Engels woord is voor nederzetting.

 

Meer dan 900 jaar lang werd Tavistock gedomineerd door twee rijke en machtige instellingen: de middeleeuwse benedictijnenabdij en de hertogen van Bedford.

 

Het Tavistock Instituut of Human Relations is een Britse non-profitorganisatie die sociale wetenschap toepast op hedendaagse vraagstukken en problemen. Het werd opgericht in 1946, toen het voortkwam uit de Tavistock Clinique, en werd formeel opgericht als een aparte entiteit in september 1947.