Maak het onbewuste bewust

De Vuurelementen

 

Maak het onbewuste bewust

De energie voor de laatste stap in de doorbraak bouwt zich op bij het volk en op een dag die niemand kan voorspellen, zal geheel onverwacht, de volle omvang van alle leugens aan het Licht komen en door de massa te worden gezien. Ze zullen ontdekken dat ze door hun eigen gezaghebbers grandioos zijn bedonderd.

 

Inmiddels, hebben honderden miljoenen mensen ontdekt dat wereldwijd een omkoperijnetwerk bestaat, dat middels chantage en hersenspoeling gebruik maakt om invloed te verkrijgen op elk gebied van onze samenleving, om buiten het bewustzijn van het publiek hun snode agenda van wereldheerschappij door te drukken.

 

Ze ontdekten de ijzeren greep van de diep state cabal, die wereldwijd mensen verhandelt om slachtoffers te leveren voor ritueel misbruik en offers. In ruil voor deze praktijken ontvangen deze handlangers astronomische financiële macht.

 

Het zien van de realiteit van deze wijdverspreide en goed georganiseerde misdaad is de eerste stap in het ontwakingsproces. Maak de menigte wakker en werk samen voor totale bevrijding van planeet aarde.

 

Want; de opdracht van de Deep State aan elke overheid is, altijd en overal, enkelen in staat te stellen de velen te exploiteren. Het schuldgeldsysteem is een slimme manier dit te bereiken. De moderne wereld van Industrie, Handel en Investeringen, werkt op win-win-software. Alleen de overheid met haar veldslagen, oorlogen, belastingheffingen, en hun ‘niet doen’ bevelen, en verboden, blijft opereren op prehistorische programmering. Te weten; pluk de bevolking kaal zoveel als mogelijk is, zonder dat ze in opstand komen.

 

Zolang het onbewuste niet bewust wordt, zal dat je leven beheersen en noem je dat je lot. – Carl Jung

 

Als planeet Aarde een ander Matrix-systeem invoert, gebaseerd op vier hoofdfactoren: Milieu, Gezondheid, Voedsel en Geluk, zullen meer banen worden gecreëerd om onze wereld op natuurlijke wijze te herstellen en te verbeteren.

 

Als mensen wakker worden en beseffen dat het doel van het leven anders is dan de toegepaste overheidsbeleidsmaatregelen, die burgers tot op het bot kaalplukt, wordt begrepen dat deze maatregels nooit enig positief effect kunnen opleveren!

 

Wees blij met je gezond verstand en leven, vergeet de corrupte regering want die wordt verwijderd. Sommigen zeggen dat geld geluk koopt, maar geld kan alleen materiele zaken kopen.

 

Echte rijkdom komt van binnenuit bv. door met echt geld, heuse dingen te maken en diensten te leveren, dat het tegenovergestelde is van schulden. Dit behoeft geen verdere uitleg. Iedereen, accepteert een goudenmunt zoals die is. Zonder achtergrondverhaal of balansoverzicht. Zo werkt echt geld: het sluit transacties af. Je accepteert betaling en de rekening is vereffend.

 

De Deep State die ons op slimme wijze manipuleert en ons via het geldsysteem slaaf maakte, geeft steeds minder om het feit of we wel of niet hun zorgvuldig gecultiveerde 5-zintuigen 3D nep-werkelijkheid accepteren, dat de illusie vormt in dit wereldtheater.

 

Het kaartenhuis brokkelt langzaam af. Waardoor meer mensen de touwtjes die de overheidsmarionetten dirigeren waarnemen. Dat zijn de zogenaamd gekozen politici: de wakkeren nemen waar hoe de poppenspelers aan de touwtjes trekken, ze zijn niet langer meer in de schaduw verborgen zoals voorheen.

 

Alles wat nu tot ons komt, komt op het juiste moment; het is Kosmische Intelligentie dat leiding geeft aan alle bewegingen in het oneindig Universum.

 

Ons Bewustzijn en Eenheid staan op gespannen voet met de Deep State sociale engineering programma’s. Enig begrip is nodig om de sociale engineering programma’s van de globale elite te identificeren, en hoe hiervan niet het slachtoffer te worden. De globale elite wil 90% ontvolking. Ze willen totale controle en bewaking van elk aspect van je leven. Ze willen socialisme, met de macht en rijkdom in hun eigen zakken, met andere woorden communisme.

 

Bewustzijn en Eenheid zijn een directe belemmering voor deze plannen. Daarom willen ze alles dat waarde heeft van ins afpakken. Ze doen dit in de naam van het behoud van planeet Aarde en klimaatverbetering, argumenten die leugens zijn. Als iedereen in quarantaine wordt geplaatst en wordt rondgereden in elektrische voertuigen met beperkte actieradius, kunnen ze ons beter onder controle houden. Wees ervan verzekerd dat alle klimaat- en andere nieuwe bepalingen zijn ontworpen om de rest van ons op te sluiten in beperkt aangewezen gebieden.

 

Hieronder legt Vital Frosi uit wat de klimaatverandering werkelijk inhoudt.

 

 

DE VUURELEMENTEN.

 

Geliefden!

De meesten van jullie hebben wel eens iets gehoord over de elementen van de natuur op planeet Aarde. Tot enige tijd geleden waren er vier elementen: water, lucht, aarde en vuur. Toen werd ontdekt dat er een vijfde element was: ether.

 

Wanneer we zeggen dat de planeet Aarde een levend wezen is, erkennen we in feite dat het deze elementalen zijn die haar leven geven. Lange tijd heeft de mensheid het bewustzijn van de mens gescheiden van het bewustzijn van de andere mensen op deze planeet. Maar naarmate we onze kennis over de schepping van werelden uitbreiden, beginnen we te begrijpen dat alles één bewustzijn is.

 

Of het nu een menselijk bewustzijn is of een ander, dierlijk, plantaardig, mineraal of zelfs elementair, ze maken altijd deel uit van een groter bewustzijn, dat het bewustzijn van Gaia is. Dit is op haar beurt een deel van het bewustzijn van dit lokale Zonnestelsel, dat deel uitmaakt van het bewustzijn van de hele Melkweg.

 

De Melkwegstelsels maken deel uit van het bewustzijn van hun Universum, en vervolgens van de Multiversa en tenslotte van de Bron, die alles in de oneindige Kosmos heeft geschapen.

 

Er is dus maar één bewustzijn, dat uitgaat van deze Bron, ook God genoemd. Niets staat los ervan, want het is dit, dat voortdurend zorgt voor de schepping van werelden en dingen. Wij zijn een met de Bron en alles convergeert ermee, aangezien de bewegingen altijd in de vorm van een Spiraal verlopen.

 

Het is deze beweging die het leven van alles in stand houdt. Leven en dood maken deel uit van deze voortdurende spiraal. Maar het is niet helemaal zoals we ons altijd voorstellen, want niets heeft een einde. Zoals Lavoizier zei:

 

 “Niets wordt gecreëerd, niets gaat verloren; alles wordt getransformeerd”.

 

De Bron zendt deze energie uit en transformeert dat wat bestaat op alle punten van de Kosmische oneindigheid.

 

Elke planetaire, stellaire, galactische of Universele Wereld heeft zijn eigen kenmerken, dat wil zeggen een specifieke vorm van bewustzijn, omdat het anders geen zin zou hebben. De Schepper Zelf kan Zijn ervaringen maken, binnen dit mechanisme dat in elke vorm van bewustzijn bestaat. En de Aarde, als Planeet, heeft zijn persoonlijke en niet-overdraagbare eigenschappen.

 

We gaan het hier vandaag niet hebben over het menselijke bewustzijn, noch over de andere dierlijke, plantaardige en minerale rijken. We gaan het hebben over het bewustzijn van Gaia. Zij gebruikt de noodzakelijke middelen voor haar overleving en evolutie. En de 5 elementen van de natuur zijn fundamenteel in dit proces. Ze maken een beweging die te vergelijken is met het metabolisme van een menselijk lichaam.

 

De belangrijkste functie van de elementalen is de reiniging en hygiëne van het planetaire lichaam. Zonder deze reiniging zou de planeet bedwelmd raken en zou het leven erin vergaan door gebrek aan energie.

 

Water, maar ook lucht en vuur, zijn het belangrijkst in deze reiniging en zuivering, omdat ze in feite de meest zichtbare bewegingen zijn.

 

Elk element heeft zijn specifieke eigenschap, die het bewustzijn binnen het groepsbewustzijn, die op hun beurt ook deel uitmaken van het bewustzijn van Gaia en de Bron.

 

Als elementen handelen namens hun gastheer, dat het planetaire lichaam van Gaia is. Ze zijn als soldaten in een leger, ter verdediging van op bevel.

 

De vuurelementen zijn de Salamanders. De meest gevoelige mensen kunnen deze vorm voelen en zelfs zien als iets brandt, als de vlammen vuurhaarden vormen. Maar ze zijn altijd overal, zelfs als geen vuur brandt.  Dit is mogelijk omdat ze het bewustzijn zijn.

 

Alleen al de aanwezigheid van de Salamanders verwarmt de Planeet Aarde en handhaaft het aangename klimaat dat we kennen. Het is niet het zonlicht dat verwarmt, zoals we altijd hebben geloofd. In feite is het zonlicht koud, dat wil zeggen dat het de temperatuur niet direct beïnvloedt, zozeer zelfs dat op 10.000 meter hoogte boven ons, de temperatuur tussen de 50-60 graden Celsius onder nul ligt.

 

Wat wel opwarmt zijn de elementen aan het oppervlak. Onthoud dat deze vuur zijn, ook al laten ze zich niet zien in de vorm van vlammen. Hoe meer ze aanwezig zijn, hoe meer de temperatuur op die plek stijgt. Zij zijn het die de seizoenen organiseren in de termen van temperatuurverschillen. Deze variaties bevorderen de nodige biosferen op deze Planeet. Het leven van alles hangt altijd af van een energieketen die nodig is voor de continuïteit ervan. De elementen verzorgen deze keten.

 

Wij staan aan het einde van de Planetaire Overgang. Alles gaat veranderen op deze Planeet en de elementen doen het werk van energetische aanpassing, dat het leven en transformatie garandeert dat nu komt,. We hebben deze beweging reeds waargenomen, in de toegenomen beweging van lucht, water en vuur. Meer intense winden, buitengewone regens en zelfs branden in vele delen op de Planeet.

 

We zien de andere twee elementen niet zo actief, maar ze werken in stilte. Het element aarde absorbeert afval opdat het zich niet ophoopt op de korst, en de ether transmuteert de vervuilde atmosfeer. Alles is de laatste tijd intensiever geworden, want de schoonmaak is intensief. Ze bereiden het planetaire huis voor op de Nieuwe Aarde die nu wordt geïnstalleerd.

 

De temperatuurstijging die we de laatste tijd waarnemen, kan zelfs nog intenser worden, maar we moeten voorzichtig zijn met de media verhalen. Ze willen ons doen geloven dat dure maatregelen noodzakelijk zijn, dat niet waar is. Niets en niemand kan het beeld veranderen binnen dat wat deel uitmaakt van de Overgang. Er is een Goddelijk Plan voor alles, en dat zal de veranderingen realiseren op een manier die geen ernstiger gevolgen voor de mensheid met zich meebrengt.

 

Natuurlijk zullen degenen die iets of iemand niet respecteren de gevolgen van hun daden dragen, want dit is onderdeel van de Wetten van Oorzaak en Gevolg, die het menselijk bewustzijn besturen. Niemand betaalt voor de fouten van anderen, dit is ook een van de Goddelijke Wetten. Herinner, dat we vorige levens hebben gehad, die nog steeds gevolgen hebben in de huidige incarnatie.

 

Het Portaal Stemmen van Multidimensionaliteit bracht  op, 01 augustus 2023, onder de aantekening die zei: “Salamanders vermenigvuldigen zich in dit momentum”. Niet toevallig hebben we een hete zomer op het noordelijk halfrond en een minder koude winter op het zuidelijk halfrond. Gisteren meldde een meteorologisch rapport ook dat de staat Santa Catharina een atypische dag had, met temperaturen die varieerden van nul tot 30 graden. Ook hier zijn de salamanders aan de gang.

 

Laten we degenen die ons altijd hebben misleid niet geloven. Laten we eer bewijzen aan de stem van onze ziel die ons nu begint te vertellen wat altijd verborgen is gebleven.

 

Terwijl ons bewustzijn zich verruimt, sluit het zich aan bij het bewustzijn van Gaia en het Universele en Kosmische bewustzijn en brengt het de energie van transformatie. We kunnen nergens heen vluchten of ons verstoppen, want we maken deel uit van het geheel en het ene. Weerstand tegen verandering is meestal de oorzaak van onze pijn.

 

Denk hierover eens na.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting.

Namaste!