Eerlijk geld heeft waarde van zichzelf

Door de eeuwen heen zijn veel objecten gebruikt als geld, de belangrijkste waren koeien, zout, en schelpen. In de 4e eeuw voor Christus dacht Aristoteles hierover na en concludeerde dat eerlijk geld vijf kenmerken heeft;

    1. waarde van zichzelf, om te ruilen tegen waardevolle goederen of diensten,
    2. duurzaam, bv. tarwe rot
    3. deelbaar, maakt kunstwerken niet geschikt
    4. handig, bv. lood is teveel van nodig
    5. structureel, waarom grondstukken niet als geld in aanmerking komen, omdat elk grondstuk anders is.

 

Van de 92 in de natuur voorkomende elementen, heeft goud bewezen het beste geld te zijn en zilver de next best.

  

De Duistere Machten

De patriotten strijden voor een uitzonderlijke toekomst, die echt is en ook komt. Om een ​​paar dingen te noemen; Gratis energie, interstellaire reizen, Tele Time Travel, asset-gesteund monetair systeem, natuurlijke geneeswijzen i.p.v. geldverslindend corrupt ziekmakend systeem in stand gehouden door creatie van chronische ziektes, zoals o.a. kanker en alzheimer, nieuwe methodologie om onze atmosfeer te reinigen van giftig rampzalige gevolgen door chemtrails, en blootstelling aan gevaren van GMO-voedsel.

 

Een terugkeer naar 100% biologisch voedsel, oftewel voeding zonder vergif, in het kort samengevat;

 

een ware gouden eeuw ligt voor ons.

 

Veel van de verborgen geschiedenis zal worden teruggevonden en onthuld.

 

Aan de ene kant staan de Duistere Machten die bijna onbeperkt de vrijheid hebben genomen te regeren over het oppervlak van onze planeet, gedurende tienduizenden jaren, met aan de andere kant de Krachten van het Licht, de Patriotten die grote inspanningen leveren om alle negatieve krachten van onze planeet te verwijderen.

 

Opkomende massale arrestaties zal de wereld de waarheid tonen over bankinstellingen, de overheid en alle gruwelijke acties door de cabal tegen de mensheid.

 

Het Licht komt letterlijk voor iedereen naar de Aarde. Achter de schermen is veel activiteit gaande, waardoor het nu veiliger is geworden voor welwillende helpers te handelen volgens instructies, om de duistere machten die de Deep State vormt te verwijderen.

 

Het financiële systeem van de cabal staat op instorten. De Cabal heeft elk jaar triljoenen euro’s/dollars uitgegeven om ons de indruk te geven dat niets is veranderd en nooit iets ongewenst kan gebeuren.

 

Als de Deep State de keuze had, zouden ze de Derde Wereldoorlog beginnen, met als enig doel hun Fiat Geldsysteem opnieuw te starten, ditmaal met de SDR als basis munt i.p.v. de US-dollar als reserve munt. Alles wat ons verteld is, zijn leugens en pure onzin.

 

“Producten worden gekocht met producten”

 

Niet met geld alleen, zei de grote 19e-eeuwse Franse econoom, Jean-Baptiste Say. Hij beschreef de echte wereld, als de win-win-wereld. Als je iets wilt, moet je iets van waarde ervoor teruggeven. Dat betekent dat je iets moet produceren om te geven – en niet alleen maar een stukje papier met wat inkt erop.

 

De realiteit is dat financiële autoriteiten niet alleen sussende en onsamenhangende leugens vertellen; ze voorkomen ook dat mensen de waarheid zien. Optimistisch gekleurde weergaven en opmerkingen zijn niet voldoende. Hun principes zijn absurd en schandelijke bedrog. Ze vertellen mensen dat ze rijker worden door hun magie; nl. door de hoeveelheid geld te verhogen, de rente te verlagen, statistieken te vervalsen en van toekomstige generaties te stelen door inflatie en obscene schuldniveaus te creëren.

 

Al dit wordt opzettelijk ondernomen om hun greep op de mensheid continue te verstevigen voor permanente slavernij van het volk. Het uiteindelijk doel is planeet Aarde voor zichzelf te hebben: dat zijn de 13 Bloodline Families, de zogeheten Een Procent Ultra Rijken, van de Aarde. Die bestaan uit criminele bankiers en multinationale bedrijfsgoeroes.

 

Een ander deel van hun script is de implosie van de aandelenmarkt. Opdat de financiële instellingen eigendom van de heersers alle leningen opeisen, gevolgd met ingebrekestellingen en faillissementen, ter verdere verrijking van de een procent.

 

Onze terugkerende buitenaardse correspondent Vital Frosi helpt de mensheid beneden zich voor te bereiden op onze nieuwe wereld.

 

EEN WERELD ZONDER HEERSERS

 

Geliefden!

Terwijl de Planetaire Overgang ten einde loopt, breidt het menselijk bewustzijn zich ook op dezelfde manier verder uit, zodat iedereen kan begrijpen dat definitief een Cyclus wordt afgesloten op onze Planeet Aarde.

 

Natuurlijk heeft elk bewustzijn zijn eigen individuele capaciteit om deze informatie te verwerken, daarom zijn er nog steeds tegenstrijdige en arbitraire inzichten.

 

Maar zoals hier al bij andere gelegenheden is gezegd, kunnen we elke dag duidelijk de vorming van twee Tijdlijnen zien, en het zullen deze Tijdlijnen zijn die de zielen zullen verzamelen, of ze nu klaar zijn voor ascensie of niet. Ieder zal met de groep gaan die bij hun frequentie past.

 

In de afgelopen jaren, toen het bewustzijn zichzelf toestond nieuw te zijn, hebben menselijke wezens begeleiding, informatie en aanwijzingen ontvangen die in lijn waren met hun vermogen tot perceptie en begrip. Pas na begrip kun je de veranderingen die plaatsvinden echt waarnemen. Alles versnelt nu naar de laatste momenten van deze Planetaire Overgang.

 

Het Plan voor de Werelden is zo uitgebreid dat de menselijke geest nog niet in staat is dit te begrijpen. Slechts een paar zeer oppervlakkige indicaties komen beschikbaar, en zelfs dan, alleen voor diegenen die zich bewust zijn en zich openen deze informatie te ontvangen. Gelukkig groeit elke dag de groep die in staat is deze ongelooflijke veranderingen voor de mensheid op Aarde uit te leggen.

 

In eerdere berichten hebben we sinds 2015 begeleiding en analyses gegeven over dit moment van Planetaire Transitie te bergrijpen. Degenen onder jullie die het tot nu toe hebben gevolgd, hebben reeds een duidelijk beeld van de evolutie van dit overgangsproces en de uiteindelijke veranderingen. We spreken op een eenvoudige en objectieve manier en brengen stap voor stap een crescendo aan informatie, zodat iedereen het op zijn eigen manier kan begrijpen en verwerken.

 

De interpretatie hoeft niet voor elk bewustzijn hetzelfde te zijn, maar het begrip dat ieder heeft, maakt het mogelijk de beste keuzes te maken en ook het vertrouwen geeft dat het pad op de beste manieren wordt bewandeld en dat het einde werkelijk nabij is.

 

Velen zien al aan de horizon de vlag die de twee Dimensies 3 en 5 scheidt.

 

Alle systemen die bekend zijn in 3D zullen niet langer bestaan op de 5D-wereld. Zoals we een paar weken geleden reeds zeiden, zullen we het verleden niet vergeten, want het was de tredmolen van ons leren, maar laten we onszelf het nieuwe toestaan, want niets zal ooit nog hetzelfde zijn.

 

Omdat de Overgang plaatsvindt over een periode van ongeveer 3 Eeuwen, en begonnen is rond 1750, kunnen we nu begrijpen dat we ons in feite in de laatste fase bevinden.

 

De beste en meest ongelofelijke jaren binnen de Overgang worden nu ervaren door de huidige generatie inkarnaten op Aarde. Jij, ik en bijna 8 miljard andere zielen hebben het voorrecht hierbij aanwezig te zijn en samen met planeet Aarde de langverwachte Overgang te beleven.

 

Er zullen genoeg uitdagingen komen, maar er bestaat niets groters dan de beloning van deze ervaring. We zullen deze erfenis meenemen naar de kosmos, voorbij de oneindigheid van de tijd. Je zult met je verhaal voor altijd in de kosmische annalen genoteerd staan. Je zult voor altijd kunnen zeggen: ik was er bij.

 

Terugkomend op de laatste verandering van de Overgang, wanneer alle Systemen worden veranderd, zal één ervan zeer impactvol zijn: nl. het regeringssysteem. Geen enkel systeem maakte deel uit van het leerplan van deze School der Zielen. Ze werden allemaal gecreëerd en ontwikkeld door de mens zelf. Leren was hier immers onbeperkt met vrije keuze om te creëren, ontwikkelen en de resultaten van alles te oogsten, altijd binnen de Dualiteit, polariteiten en onderworpen aan redelijke Goddelijk Rechtvaardigheid, binnen de Wetten van Actie en Reactie.

 

Het regeringssysteem had zijn oorsprong aan het begin van de menselijke beschaving, toen mensen de grotten verlieten en in groepen of collectieven gingen leven. Vanaf het begin was het idee om deze groepen te leiden en te organiseren en ieders lot te regelen.

 

Het ego en het verlangen naar macht werd echter in het menselijk DNA geïntroduceerd door de genetische experimenten van de binnenvallende rassen (w.o. Anunnaki). Omdat deze rassen niet in fysieke lichamen op Aarde mochten incarneren gebruikten ze de mens in hun eigen voordeel, door ze te controleren en te benutten voor dienstbetoon.

 

Het huidig regeringssysteem is dus voortgekomen uit deze zeer oude belangen. Dat in de loop der tijd werd gesteund door buitenaardse fysische entiteiten, en zo werden steeds meer mensen bewerkt met reptielachtig DNA.

 

Zulke geïncarneerde zielen met dit profiel bezitten een onverzadigbaar verlangen naar macht en hebzucht. Ze zijn verstoken van mededogen en emoties. Zoals al eerder is gemeld, zijn ze koelbloedig. Ze geven niets om de gevolgen, zolang hun doelen maar worden bereikt.

 

In zekere zin hebben door de eeuwen heen vrijwel alle mensen in meer of mindere mate, enkele sporen van reptielachtig DNA opgedaan. Dit is in zekere zin binnen het Goddelijke Plan toegestaan, en wel om verschillende redenen, onder andere heeft het mensen voorbereid om steeds meer vooruitgang te zoeken, want zelfs degenen die niet naar posities van bestuur of collectieve verantwoordelijkheid worden geleid, streven naar succes in hun inspanningen voor dagelijkse activiteiten.

 

Maar het hoofd van de regeringspiramide is te groot geworden en heeft een steeds bredere basis nodig. In de loop der tijd werden geografische divisies, landen, staten, autarchieën, conglomeraten, organisaties, NGO ‘s, vakbonden, rechtbanken, forums, gemeenten, congressen, secretariaten en een parafernalia aan mogelijkheden gecreëerd om het steeds groter wordende aantal machtswellustelingen te bevredigen.

 

Elk gecreëerd openbaar ambt vereist ook meer financiële middelen van degenen die daadwerkelijk in het Productieve Systeem werken. En zo ontstond wat hier al de Wet van Slavernij door Arbeid en Schuld werd genoemd.

 

Alleen degenen die de productiefuncties verlaten en zich aansluiten bij degenen die ervan profiteren, blijven buiten de greep van deze wet. Zo werd de staat steeds meer opgeblazen doordat velen ontdekten dat ze van kant konden wisselen.

 

Vandaag de dag hebben we een realiteit zoals een zeepbel. Eén kleine klap en deze zal exploderen, en dus ophouden te bestaan. Zowel het Systeem als alle andere middelen die niet werden gecreëerd om te dienen maar om te profiteren, zullen in korte tijd ophouden te bestaan.

 

De omwisseling van alle Systemen vindt gedurende een paar jaar plaats in de bekende lineaire tijd. Dit is het belangrijkste deel van de Planetaire Overgang.

 

Wanneer de frequentie van de Aarde de trilling van de Derde Dimensie achter zich laat, zullen deze energieën ook niet langer de oude Systemen voeden.

 

De mensheid zal niet langer bestuurd hoeven te worden, aangezien elk bewustzijn autonoom, zelfstandig en verantwoordelijk voor zichzelf zal zijn.

 

Op de Nieuwe Aarde zal samenwerking competitie vervangen, waardoor niemand zal verliezen of een ander kan winnen. Iedereen zal altijd winnen, omdat hun bewustzijns zuiver zijn. Deze zuiverheid is al in elke ziel aanwezig. Het werd verborgen door de sluiers zodat elk inkarnaat de polariteiten kon ervaren binnen de dualiteit die hier in de Derde Dimensie bestaat.

 

Door de sluiers op te lichten, zal alle waarheid en aangeboren kennis in het volle bewustzijn van elk opgestegen menselijk wezen zich openbaren. Uiteraard zal dit niet het geval zijn voor degenen die hun leertijd in deze school nog niet voltooid hebben.

 

Alle werelden vanaf de Vijfde Dimensie gebruiken geen dominerende systemen. Noch hebben zij heersers nodig. Er zullen hiërarchieën zijn, zoals Raden van Ouderen, waar beslissingen genomen moeten worden, maar deze beslissingen zullen enkel voor collectieve discipline en organisatie zijn.

 

Het bewustzijn zelf, dat hoger zal zijn in deze Werelden, is haar eigen regering. Iedereen weet te allen tijde welke bevoegdheid en verantwoordelijkheid het heeft.

 

Het is een Nieuwe Tijd die eindelijk nadert! We kunnen nu al duidelijk zien dat regeringen echt overbodig zijn. Het heeft geen zin om door te gaan met dit geheimzinnig en failliete systeem, dat meer onderdrukt dan toevoegt.

 

We hoeven geen voorbeelden te geven; we hoeven ze alleen maar waar te nemen, want ze zijn overal en altijd. De storm gaat nu eindelijk liggen. Er breekt een tijd aan van voorspoed en de zachtmoedigen en de reine van hart zullen ervan genieten.

 

Verdien deze nieuwe tijd. Het hangt alleen van jou af. Niets en niemand heeft de macht om je tegen te houden.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

 

Er verandert nu zo veel en zo snel; bekijk ons Telegram-kanaal dagelijks voor updates.

Het nieuwe tijdperk is eindelijk begonnen! Het is duidelijk te zien, overheden zijn overbodig. Het is zinloos door te gaan met het huidige cryptisch failliete systeem, dat onderdrukt en niets bijdraagt.

https://t.me/thefinalwakeupcallchannel

Velen zullen zich afvragen wanneer? Als de protesten van boeren, vrachtwagenchauffeurs, burgers en anderen die vandaag actief zijn, zich wereldwijd blijven manifesteren, is de doorbraak eind maart aanstaande realiteit.