De macht van de overheid is gebroken

Helaas beseffen de meeste mensen niet dat hun regering in dienst

!

staat van het volk, belast met de taak om het land of de staat te besturen. De realiteit is het tegenovergestelde. Volgens de grondwet ligt de macht bij het volk; zij hebben het grondwettelijk recht om te bepalen wat wel en wat niet moet worden gedaan. Bij niet-naleving kan de regering door het volk naar huis worden gestuurd.

 

Dus als de regering niet handelt in het belang van het land en/of het volk, neemt het volk het vertrouwen terug en ontslaat de regering. Het neemt het heft in eigen handen. Dit is wat we nu zien met de protesten door verschillende delen van de bevolking. Het volk heeft het recht zich te verzetten en wij ouderen hebben de plicht dat te doen! Voor onszelf en voor onze kinderen.

Dus sluit je aan bij de beweging om planeet Aarde en onszelf te bevrijden van duizend jaar cabal onderdrukking. Dit is onze allerlaatste kans, iedereen moet meedoen.

 

Indigokinderen

Een Indigokind is een verbeterde kopie van de mensheid, een term die in 1970 werd bedacht door een parapsycholoog met de gave van ‘synesthesie’, een mengeling van zintuigen en helderziendheid. om deze zeer verschillende kinderen te analyseren.

 

Het aura-veld van Indigo wordt gedomineerd door een koningsblauwe kleur. Dit bracht een verandering teweeg in de menselijke evolutie en hun indigo aura.

 

Hoogbegaafde kinderen met een duidelijke missie om de werkelijkheid uit te dagen en te veranderen werden voor het eerst herkend in de jaren 1970. Ze zijn niet alleen paranormaal begaafd, maar ook zeer gemotiveerd en creatief, met een perceptie die de gevestigde normen van de samenleving doorziet.

 

Het zijn oude zielen met een missie om de moderne wereld op te schudden en de weg vrij te maken voor toekomstige generaties om meer vrede en harmonie voor iedereen te creëren. Lezers zullen vragen wie dat dan zijn? Enkele voorbeelden zijn; Leonardo da Vinci, Nicola Tesla, uw auteur en zijn echtgenote.

 

Indigokinderen zijn voorbestemd om veranderingen teweeg te brengen, de maatschappij uit te dagen en de gebreken in het bestaande systeem bloot te leggen. Als deze missie voltooid is, moeten ze hun doel in het leven drastisch veranderen. Ze zijn voorbestemd om nu op de planeet Aarde aanwezig te zijn.

 

Andere kenmerken zijn: wilskrachtig, een oude ziel, onafhankelijk, snel verveeld, geneigd tot rusteloze slaap, op zoek naar diepe en blijvende vriendschappen en een goede relatie met planten en/of dieren.

 

Een van de meest gezegende kwaliteiten van Indigokinderen is hun integriteit. Ze dragen het in zich en kunnen voelen wanneer anderen oneerlijk zijn. Ze zien dit niet altijd als een geschenk, want de wereld kan corrupt en onverschillig zijn. Ze dragen echter een diep geweten met zich mee omdat ze vaak ‘gelijk’ hebben, ook al kunnen ze dit niet met zekerheid bevestigen.

 

Kristalkinderen, Regenboogkinderen en Sterrenkinderen zijn allemaal verschillende manifestaties of variaties van het concept Indigo. Kristalkinderen worden verondersteld de nakomelingen van Indigo’s te zijn, terwijl een Sterrenzaadje de overkoepelende term is voor een ziel uit een ander deel van het Universum die hier op Aarde is geïncarneerd.

 

Deze kinderen zijn zich ervan bewust dat ze veel multi-dimensionaler zijn dan wat tegenwoordig als de ‘norm’ wordt beschouwd. Velen hebben een diep begrip van hun multidimensionale realiteit en spreken over het helpen van de mensheid om te ontwaken naar een hogere staat van bewustzijn. Ze kunnen zich ook bewust zijn van contact met niet-menselijke buitenaardse intelligenties.

 

“Zij zijn een ras van wezens op de planeet, groeiend in aantal, hoewel visueel en fysiek niet te onderscheiden van gewone burgers. Zij zijn de “Lichtbrengers” en zijn hier om het ontwaken van het Aardebewustzijn te begeleiden.

 

Deze nieuwe kinderen worden geboren zonder programma en zullen een wereldwijd ontwaken teweegbrengen. – aldus een expert op dit gebied.

 

Metafysische onderzoeksgroepen – die de realiteit waarnemen – hebben deze kinderen herkend en labels gegeven om de verschillen te verklaren. Sommigen worden echter als disfunctioneel bestempeld omdat ze moeite hebben om te socialiseren of om te gaan met de druk en de eisen van de moderne samenleving.

 

Deze labels zijn onder andere ADD (Attention Deficit Disorder), het syndroom van Asperger, vormen van autisme en dyslexie. Deze etiketten kunnen echter voortkomen uit ons gebrek aan begrip van hoe deze generaties werken of de werkelijkheid waarnemen.

 

Het lijkt erop dat velen worstelen met de gewenning aan de 3D-realiteit.

 

Dr. Ohlson, een moleculair bioloog, noemt deze mensen “lettermensen”. Ze gelooft zelf dat ze een lettermens is, d.w.z. Asperger/ADHD, en heeft haar multidimensionale en fysieke gevoeligheden onderzocht vanuit een praktisch en wetenschappelijk perspectief.

 

Wil je meer weten over De Nieuwe Mens? Bekijk deze video

 

Twee belangrijke perspectieven op dit fenomeen zijn;

 

  • het perspectief van de zielenreis en
  • onze buitenaardse sterrenoorsprong.

 

“Het is niet zo eenvoudig als buitenaards DNA. Het is een combinatie van genetisch verbeterde lichamen gecombineerd met zielen van verschillende plaatsen in ons universum die in deze ‘verbeterde’ lichamen zijn geïncarneerd. De zielen hebben verschillende frequenties/vibraties afhankelijk van hun evolutionaire status en dit speelt een rol bij het activeren van het DNA in dat specifieke lichaam.

 

“Ik geloof dat we ook rekening moeten houden met de collectieve ziel van Homo sapiens. De ‘lettermensen’ hebben bovennormale zintuigcellen op hun huid. Ze horen boven normaal. Ze zijn zich meer bewust van subtiele kleurverschillen dan normaal. Smaak en reuk zijn versterkt. Ze zijn gevoelig voor alle frequenties en kunnen overweldigd worden door zintuiglijke overbelasting. Ze zijn gevoelig voor radioactieve straling, energievelden en energiestralen van boze mensen of dieren. – zegt Dr. Ohlson, Ph. D

 

Dr. Ohlson heeft ontdekt dat de berekende niveaus van acetylcholine en dopamine in de hersenen hoger zijn bij Lettermen en stelt manieren voor om deze kinderen te helpen om te gaan met 3D-uitdagingen. Lettermensen hebben extra hulp nodig bij hun dieet om ermee om te kunnen gaan, evenals multivitaminen- en mineralensupplementen.

 

Ze legt uit dat acetylcholine wordt gemaakt van choline uit de vitamine B-familie en dat Lettermen meer choline nodig hebben, net als andere leden van de vitamine B-familie, omdat ze er meer van gebruiken. Dit is de eenvoud van deze ‘remedie’.

 

Buitenaards bezoek is een zeer belangrijke factor omdat van deze ‘intelligenties’ bekend is dat ze zeer geïnteresseerd zijn in menselijk DNA en onderzoek suggereert dat ze betrokken zijn geweest bij het veranderen van menselijk DNA. Het is dus niet meer dan logisch en zou een aantal van de ‘verschillen’ die we waarnemen in het gedrag van de Nieuwe Mens kunnen verklaren.

 

Het is logisch om aan te nemen dat dit direct gerelateerd is aan menselijke ontmoetingen met niet-aardse intelligenties. Deze hypotheses zijn gebaseerd op 20 jaar onderzoek naar buitenaardse ontmoetingen in ongeveer 3000 gevallen.

 

Deze kinderen zijn zich vaak bewust van hun tijd in ruimteschepen, hun thuisplaneet van herkomst en hun ‘missie’.

 

Dr. Roger Leir, auteur van ‘The Aliens and the Scalpel’, stelt het als volgt;

 

“Ik ben tot de conclusie gekomen dat er niet alleen sterrenkinderen onder ons zijn, maar dat het menselijk ras als geheel snel vooruit is gegaan, waarschijnlijk niet door langzame evolutionaire oorzaken, maar veel waarschijnlijker dat deze snelle vooruitgang van het menselijk ras te danken is aan buitenaardse interventie in onze lichamen en geesten.”

 

Het is een voortdurende strijd voor Nieuwe Mensen om te functioneren wanneer hun bewustzijn en begrip niet wordt begrepen of erkend. Dit kan zich manifesteren als arrogantie of frustratie, maar vaker is het verdriet of verwarring. Hoe dan ook, het vereist ‘standvastigheid’ door vasthoudend te blijven.

 

Ze kunnen het gevoel hebben dat hun sterrenfamilie hen in de steek heeft gelaten en worstelen om hier te blijven, terwijl ze alleen maar naar huis willen. Het kan heel overweldigend zijn en leiden tot een bewust of onbewust verlangen om zichzelf te verdoven met alcohol, drugs of te ontsnappen door zelfmoord.

 

Het is belangrijk voor de mensheid om deze evolutionaire sprong in het menselijk bewustzijn te erkennen. Om te begrijpen dat deze nieuwe generaties niet voor niets anders zijn, moeten we echt luisteren naar wat zij ons te vertellen hebben.

 

Zij zijn werkelijk de ‘wegwijzers’ naar een evoluerende mensheid.

 

Openbaring; of je een sterziel bent

Als je wilt weten of je een van de Sterzielen bent, vraag het dan gewoon aan jezelf.

 

Hier zijn vijf basisvragen die je jezelf zou moeten stellen. Als het goed bij je past, doe dan je onderzoek en verdiep je in de wereld van de Sterzielen.Wordt in een volgend artikel nader uitgelegd.

Het zal je verbazen wat je over jezelf te weten komt.

 

Er zijn drie verschillende groepen;

  • Indigo Kind
  • Kristalkind
  • Regenboogkind

 

Elk van deze groepen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van de mensheid en als je tot een van hen behoort, ben je hier geplaatst met een belangrijke missie.

 

Je zult helpen, of al helpen, om de wereld ten goede te veranderen.

https://aluska.org/tyto-otazky-odhali-zda-jsi-hvezdna-duse/

 

Indigokinderen en Sterrenkinderen

Alexis verwelkomt ET-contactonderzoeker Mary Rodwell in ‘De Nieuwe Mens’ en legt uit wat haar connectie is met autisme, ET-intelligentie en hun doel om op dit moment op onze planeet te zijn. Hoewel dit geen erg gestroomlijnd interview is, is de informatie essentieel voor een beter begrip van dit onderwerp.

 

Er verandert nu zo veel zo snel, bekijk ons Telegram-kanaal dagelijks voor updates.

 

Het nieuwe tijdperk is eindelijk begonnen! Het is duidelijk te zien dat regeringen achterhaald zijn. Het is zinloos om door te gaan met het huidige cryptisch failliete systeem dat onderdrukt en niets bijdraagt.

https://t.me/thefinalwakeupcallchannel

 

Velen zullen zich afvragen wanneer? Als de protesten van boeren, truckers, burgers en anderen die vandaag actief zijn zich wereldwijd blijven manifesteren, zal de doorbraak eind maart a.s. komen.

 

 

Bekijk deze video – Het Indigokind met talent dat uit de hemel kwam