De Doorbraak naar de Nieuwe 5D Wereld

Ontwaken is een proces dat veel tijd en energie kost. Weinigen realiseren zich dit. Degenen die dat wel doen, zijn de voorlopers van de nieuwe 5D wereld die spoedig realiteit zal zijn als de oude 3D wereld eindigt.

Tegenwoordig zijn we in twee werelden tegelijkertijd, 3D en 5D, en dit veroorzaakt verwarring bij velen.

Meditatie en concentratie is de basis voor een succesvolle overgang. Denk niet dat je er al bent of dat je alles al weet, dit zijn oude trucs van de cabal om verwarring te zaaien. Een open geest en een onderzoekende houding is het antwoord hierop.

We zijn er nog niet. Er moet aan één of twee voorwaarden worden voldaan, bij voorkeur tegelijkertijd;

    • De ondergang van de Deep State maffia en/of
    • De ineenstorting van het geldsysteem van de cabal.

De beslissing voor de uiteindelijke doorbraak zal ‘buiten’ de planeet worden genomen door Vader/Moeder GOD. Laat je niet verleiden door andere aankondigingen. Niemand op planeet Aarde weet wanneer de doorbraak zal komen. En onthoud: holle vaten klinken het hardst!

Het is een kwestie van optimaal wakker zijn, je ogen wijd openhouden en in vol vertrouwen wachten. Eén ding is zeker, de doorbraak zal komen, en die zal sneller komen als tweederde van ons echt wakker is en beseft waar de klepel in de klok hangt!

Maak je de informatie die hieronder wordt gegeven eigen – je ziel heeft deze kennis al in vorige incarnaties ervaren en toegepast!

 

Mu, de grote genezers in harmonie met Moeder Aarde

Omdat ze in bijna perfecte harmonie met Moeder Natuur leefden, wisten de mensen van Mu hoe ze hun lichaam moesten genezen met behulp van de Levende Bibliotheek. Net zoals wilde dieren zonder aarzelen weten, welke planten, kruiden en bessen ze kunnen eten en welke giftig zijn, zo wisten ook de Lemuriërs dat.

 

Hun sjamanen en andere gevoelige stamleden leerden al snel hoe ze de bibliotheek konden gebruiken om hun gezondheid te verbeteren en zieken te genezen. Ze gebruikten zelfs psychedelische paddenstoelen, hasjiesj en marihuanaplanten om ‘high’ te worden en naar andere dimensies te gaan. Sjamanen gebruikten ze altijd; ze werden, en worden nog steeds, aangeplant om ons bewustzijn te verhogen, maar in de wereld van vandaag zijn regeringen er snel bij om alles wat je multidimensionaal maakt, mits bescheiden gebruikt, te verbieden, terwijl de wereldwijde elite deze middelen voortdurend gebruikt.

 

Als iemand depressief was, losgekoppeld was van de sub-kwantumwereld of een ernstige ziekte had, groef de stam een gat in de grond en begroef de persoon tot aan zijn kin en liet hem daar een paar dagen achter, terwijl ze hem water gaven en kruiden en groenten als hij nog wilde eten.

 

Na een paar dagen in direct contact met de helende krachten van Moeder Aarde voelde de zieke persoon zich meestal veel beter, vaak zelfs genezen.

 

In Mu waren de kustgebieden vrij dicht bevolkt omdat ze van de oceaan en de dieren die erin leefden hielden. De Lemuriërs waren vegetariërs en aten helemaal geen vlees, dus de dieren, zowel op het land als in het water, voelden zich niet bedreigd via hun energieën.

 

Net als de Atlantiërs hadden de Lemuriërs een nauwe band met dieren. Het was niet zo’n sterke band als die van de Namlú’u, want door de lagere frequentie van de aarde in de Lemurische tijd waren de dieren vleeseters geworden en niet altijd zo ontvankelijk als tijdens de Eerste Gouden Eeuw.

 

De Lemuriërs hadden echter in hun DNA het ingebouwde vermogen om de dieren te beschermen en dit was een erfenis van de Namlú’u.

 

Het was mogelijk om mensen en zeedieren samen in het water te zien spelen; mensen die dolfijnen bereden; soms zelfs walvissen en orka’s. Maar de band tussen mens en dolfijn was niet alleen spelen; ze werkten samen en communiceerden op telepathisch niveau.

 

Het is interessant te zien hoe dolfijnen vandaag de dag proberen met ons te communiceren, maar wij zijn dat vermogen kwijtgeraakt en zij hebben dat nooit geaccepteerd. Ze proberen nog steeds dat soort communicatie met ons mogelijk te maken. Dolfijnen zijn veel multi-dimensionaler dan de mens in de wereld van vandaag en dat geldt ook voor walvissen.

 

Zij houden de frequentie van de planeet vast. Helaas spoelen dolfijnen dood aan op de stranden, ook al neemt de frequentie van de aarde vandaag de dag toe, deels door verhoogde niveaus van gammastralen die de aarde raken. Dit is een mysterie voor biologen, maar niet zozeer voor de metafysicus. Dolfijnen zijn één met Moeder Aarde en als zij vernietigd wordt, zullen haar helpers (dolfijnen, walvissen en anderen) niet blijven. Ze zullen de planeet verlaten en door de dimensies reizen naar een realiteit die meer geschikt is voor hun energieën, die hen onderdak biedt en hun dienst waardeert.

 

In Mu hielden dolfijnen ervan om mensen te helpen met hun klusjes en dingen op hun rug te dragen. Ze wisten dat mensen hen geen pijn zouden doen en ze wisten dat hun aanwezigheid de vibratie zou verhogen van de mensen met wie ze in contact kwamen. Dit is vandaag de dag nog steeds waar!

 

De heilige symboliek van Mu

Wat ook heel interessant is, is de symboliek van de Lemuriërs. Het laat zien dat ze zeker de Moeder Godin religie beoefenden. Een van hun belangrijkste symbolen was het hakenkruis, dat in die tijd een voorstelling was van het spiraalvormig bewustzijn van het Melkwegstelsel, een symbool van de Moedergodin. In het midden van dit symbool bevindt zich de schoot van de Moeder, met bliksemschichten, die de schepping symboliseren van het bewustzijn dat zich door de Melkweg verspreidt. Het getoonde symbool is afkomstig uit het onderzoek van James Churchward, een symbool dat hij vond op een van de verborgen tabletten.

 

Het hakenkruis vertegenwoordigt de spiraal van bewustzijn

In dit Figuur hebben we het ’12 rond 1′ patroon, wat ook een symbool van de Godin is, iets wat de lezer zich misschien herinnert uit de Metafysica Papers. Namelijk, het getal ’12’ vertegenwoordigt de 12 Universa in een ‘vijver’ en de ‘1’ (getal ’13’) is het getal van de Moedergodin, de Eerste Schepper en het Godinnen Universum.

Dit, is het Lemurische symbool voor de Moedergodin en haar 12 Universa in een ‘vijver’.

 

De ‘Crystal Link’ website http://www.crystalinks.com/12around1.html

geeft enkele aanvullende interpretaties van wat het ’12 rond 1′ patroon is:

 

“De schepping begint als vibrerend geluid, licht en kleuren die uitgaan van een pulserende bol dat we Bewustzijn of Bron noemen. 12 Spiralende kegels (hoorns, tonen, harmonische) barsten uit en vormen een cirkel rond het Bronbewustzijn, verbonden met elkaar teneinde eindeloze rasterprogramma’s van ervaring te creëren volgens een geometrische blauwdruk die Heilige Geometrie wordt genoemd. Zielsvonken van licht spiraalsgewijs uit de centrale bron en bewegen willekeurig in de rasters om bewust ervaren te worden”.

“Het ’12 rond 1 patroon’ (12 = 1+2=3) of de derde dimensie verwijst naar de fysieke werkelijkheid als niets meer dan een biogenetisch experiment gebaseerd op lineaire tijd om emoties te ervaren. We markeren de tijd in cycli en lussen volgens dit patroon – klok, kalender, dierenriemwiel, alchemiewiel, etc.”.

 

De getallen 12 en 13 zijn al sinds de oudheid heilig omdat de schepping rond het getal 12 is opgebouwd en 13 het getal van het Goddelijke (de Godin) is. In de numerologie kunnen deze getallen worden uitgesplitst om iets anders te betekenen. Dit geldt ook voor andere heilige getallen.

 

Waarom weten we niet meer over ons verleden?

Veel van de mysteries van onze planeet zijn verbonden met artefacten die duizenden jaren oud zijn. Zo zijn er kleitabletten gevonden en vertaald die onder andere de schijnbare posities van de planeten Venus en Saturnus en hun zeven satellieten beschrijven. Welken blijkbaar zonder telescopen konden worden waargenomen in het oude Babylon?

 

Verder, ook een rechthoekige ziggoerat en lanceerplaats voor ruimtevaartuigen, gebouwd vóór 8000 voor Christus en onlangs ontdekt in de buurt van Okinawa. Dit suggereert een volk met geavanceerde technologieën dat leefde lang voor de algemeen geaccepteerde datum van het ontstaan van de eerste beschaving.

 

De vraag rijst: Waarom weten we zo weinig over ons verleden en de vele artefacten die zijn gevonden? Misschien is door de eeuwen heen veel van de literatuur en artefacten opzettelijk vernietigd, om mensen dom en slapend te houden?

 

Na de vernietiging van de Egyptische bibliotheek in de Tempel van Ptah in Memphis bleef er niets over. Op dezelfde manier verdwenen ook 200.000 kostbare werken toen de bibliotheek van Pergamum in Klein-Azië werd vernietigd.

 

Toen de Romeinen de stad Carthago met de grond gelijk maakten, vernietigden ze 500.000 boeken, en daarna kwam Julius Caesar met zijn oorlog tegen Egypte, dat resulteerde in het verlies van de bibliotheek van Alexandrië, die werd beschouwd als de grootste verzameling boeken in de oudheid.

 

Door deze tragedies zijn we nu afhankelijk van fragmenten, willekeurige passages en magere verslagen, klaagt auteur Andrew Tomas. Ons verre verleden is in een vacuüm terechtgekomen, lukraak gevuld met tabletten, perkamenten, beelden, schilderijen en allerlei andere artefacten.

 

De geschiedenis van de wetenschap zou heel anders uitzien als de boekenverzameling van Alexandrië vandaag de dag nog zou bestaan. Maar, er is nog een sprankje hoop: onlangs zijn duizenden oude manuscripten gevonden en veiliggesteld in de bibliotheek van het Vaticaan. Zouden deze de ontbrekende feiten uit het verleden kunnen bevatten?

Referenced

 

Wordt vervolgd

 

Geef deze informatie door aan iedereen die je kent!

 

De Nieuwe Tijd is eindelijk aangebroken! Goud is omhoog en de Cabal is omlaag! Het is duidelijk te zien dat regeringen achterhaald zijn. Het is zinloos om door te gaan met het huidig cryptisch failliete systeem dat onderdrukt en niets bijdraagt. Blijf dagelijks op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op onze Telegram pagina.

https://t.me/thefinalwakeupcallchannel

 

Velen zullen vragen: wanneer komt de verandering? Weet dat het nu gebeurt, langzaam maar zeker! Er is geen weg terug meer, de snelheid van verandering hangt af van het ontwaken van de massa. Verspreid het woord!

 

Wordt vervolgd, de tijd gaat het ons leren…

 

 

Schokkendste ontdekkingen in Rusland!