De ware geschiedenis van de mensheid

Dit is waar het allemaal om draait voor alle inkarnaten die nu aanwezig zijn, om deel te nemen aan de grootste en meest unieke omwenteling in de geschiedenis van het universum.

In deze artikelen lezen we wie en wat we zijn. Helaas hebben velen dit nog niet begrepen.

Lees de essays over de Tartaren, Atlantiërs, Mu en de Lemuriërs om te begrijpen welke evoluties we hebben doorgemaakt en dat we slechts vijfhonderd jaar geleden wijzer en bekwamer waren dan nu. Denk hierover na en doe je huiswerk.

De Pléiadiens vertellen vaak informatieve verhalen om je naar hogere niveaus van bewustzijn te brengen.

Deze keer vertellen ze ons het grote verhaal van het ware verleden van de mensheid. Er is een gemeenschappelijk verhaal, maar hier is eindelijk het ware en volledige verhaal. De waarheid en het volledige verhaal vertellen is de reden waarom ze naar de Aarde kwamen.

Vele prachtige en geavanceerde beschavingen bewoonden planeet Aarde in de prehistorie. De meeste van deze beschavingen waren mensachtig, maar niet één van deze oude mensenrassen kwam oorspronkelijk van de Aarde.

Vandaag de dag vertellen de wijsheid bewaarders van elke cultuur op Aarde hetzelfde verhaal over hun voorouders die vanuit de sterren naar de Aarde kwamen.

Miljoenen jaren geleden migreerden kleine groepen 5D sterrenmensen naar de Aarde. Deze eerste sterrenreizigers naar de Aarde staan bekend als de Pre-Adamieten. Het zijn formidabele wezens die bekend staan als de Lemuriërs en Atlantiërs uit de prehistorie, geavanceerde mensachtigen uit de Plejaden en uiteindelijk ook uit het Lyra sterrensysteem.

Deze eerste mensachtigen die naar de Aarde kwamen, waren de oorspronkelijke terra-vormers van de Aarde. Zij introduceerden geavanceerde mensachtigen, de voorouders van de Homo Erectus en Neanderthalers, die later door de Anunnaki werden geëvolueerd tot de moderne Homo Sapiens.

Deze oorspronkelijke geavanceerde terra-vormers en wereldplanners verlieten de Aarde miljoenen jaren geleden op verschillende tijdstippen om verschillende redenen en keerden terug naar hun 5e dimensie.

Deze 5e dimensionale mensachtige wezens van de sterren zijn een ras met geavanceerde kennis, vaardigheden en technologie. Ze kunnen tienduizenden jaren leven in hun fysiek lichaam. De telomeren in hun DNA breken nooit af, waardoor lichaamscellen eeuwig kunnen kopiëren en reproduceren. Ze bereiken een lang leven door de Wijn des Levens te drinken, versmolten met hun eigen stamcellen, en het Brood des Levens te eten, witte koeken gemaakt van monatomisch goudpoeder.

Sommige buitenaardse wezens hielpen het menselijk ras genetisch te manipuleren, terwijl de Anunnaki later de menselijke genetica lamlegden door 10 van onze 12 DNA-strengen door te snijden, waardoor de mensheid hun slaven werden.

Arische symboliek in Mu

Wat ook heel interessant is, is de symboliek van de Lemuriërs. Het laat zien dat zij zeker de Moedergodin religie praktiseerden. Een van hun belangrijkste symbolen was het hakenkruis, dat in die tijd het spiralende bewustzijn van de Melkweg voorstelde, een symbool van de Moedergodin. In het midden van dit symbool bevindt zich de schoot van de Moeder, met bliksemschichten – die de creatie van bewustzijn symboliseren en zich over de Melkweg verspreiden, een symbool dat op een van de verborgen tabletten werd gevonden.

 

Het hakenkruis is het oudste symbool op aarde, en het heiligste symbool, dat niets met de Nazi’s heeft te maken. Het Arisch geloof deelt echter dezelfde waarden. Maar heeft echter veel aspecten gemeen met de nazi-ideologie, vooral wat betreft raszuiverheid. Niet vanwege politiek, maar vanwege gezond verstand. En ook omdat hun God hen dat heeft geleerd.

 

De getallen 12 en 13 zijn al sinds de oudheid heilig, omdat de schepping rond het getal 12 is opgebouwd en 13 het getal van het Goddelijke is – de Godin. In de numerologie kunnen deze getallen worden uitgesplitst om iets anders te betekenen. Dit geldt ook voor andere heilige getallen.

 

Er waren meer buitenaardse rassen hier op Aarde gedurende deze tijd dan alleen mensen en Sirianen, maar om ons verhaal zo geconcentreerd mogelijk te houden worden deze alleen genoemd. Sommige van deze ‘buitenaardse wezens’ die mensen vandaag de dag nog steeds zien, zijn echter niet zo, maar zijn eigenlijk inheems op Aarde. Het waren gewoon eerdere experimenten in genetische manipulatie en manipulatie; experimenten die later werden opgegeven door Lord EA en de Sirianen en anderen voor hen. De meesten leven nog steeds onder de grond.

 

De Titanen

In de vele millennia dat Mu bestaat, is achter de schermen veel gebeurd, zonder dat de Lemuriërs, die al lang hun eigen leven leiden, het wisten.

 

De Titanen, die de vernietiging van Oud-Terra hadden overleefd door zich diep in de planeet te verbergen, zijn nu teruggekeerd naar de oppervlakte. Ze moeten de Lemuriërs lange tijd hebben bestudeerd door middel van nano-reizen en op afstand hebben bekeken, zodoende zagen ze dat ze de religie van de Moedergodin praktiseerden, waardoor de Titanen voelden dat ze aan deze samenleving wilden deelnemen.

 

De eerste ontmoeting tussen de mensen en de Titanen, waarbij de Titanen groot van gestalte waren, moet een schok voor de mensen zijn geweest. Sommige Titanen konden erg groot zijn. Maar toen de mensen eenmaal begrepen dat de reuzen in vrede kwamen en telepathisch met hen konden communiceren, werden ze welkom geheten in de stammen.

 

Gedurende vele millennia hielpen de Titanen de mensen meer ware kennis te vergaren en ze verbeterden hun vermogen zich met de overige 96% te verbinden door het Raster te omzeilen. Dit kon gedaan worden door de gaten in het Raster te lokaliseren en daardoorheen te verdwijnen naar het Godinnen Universum, terwijl ze nog steeds geaard bleven in hun lichaam hier op Aarde.

 

Ze leerden ook hoe ze het Siriaanse bewakingssysteem konden omzeilen zodat degenen die hun voortgang in de gaten hielden hen niet konden detecteren. Al met al leerden sommige Lemurische stammen met de hulp van de Titanen, die nu helaas erg klein in aantal waren, hoe ze echt multidimensionaal konden worden en hoe ze door de dimensies en naar de 96% konden reizen. Deze stammen floreerden en bloeiden op een manier die sindsdien niet meer is vertoond.

 

In hun interactie met de Titanen leerden sommige Sjamanen, Hogepriesters en Hogepriesteressen, en zelfs sommige ‘normale’ mannen en vrouwen van de stammen, dat zij oudere zielen waren en niet door EA waren geschapen. Het waren gevangen Titanen en Namlú’u die in de geest waren toen de Siriërs de planeet verzegelden en het vangsysteem creëerden.

 

Deze zielen werden ontdekt en gevangen door de Sirianen met behulp van technologie en in hun recyclingsysteem gegooid samen met minder geavanceerde zielen, die van het Vuur. Natuurlijk waren de oudere zielen van de Titanen en Namlú’u ook van het Vuur.

 

De Titanen vertelden hen uit angst voor de gevolgen echter niet over de val  van het geheugenverlies en het ware mechanisme van zielenrecycling. Alhoewel de Lemuriërs snel in aantal toenamen en uiteindelijk zo’n 63 miljoen zielen bereikten, was de planeet nog steeds niet genoeg bevolkt om een probleem te vormen voor de Siriërs hen te beheersen midels de toepassing van hun technologie.

 

Vandaag de dag, nu de planeet 8 miljard mensen heeft bereikt en het raster vol gaten zit, hebben de Dark Lords hun strakke controle verloren, dus het is mogelijk om uit deze val te ontsnappen, waarover later meer, maar ten tijde van Mu was het erg moeilijk.

 

Alhoewel toen ook al gaten in het raster zaten, kon een ziel uit een stervend lichaam worden gedetecteerd door elektronische apparatuur die buiten en op de planeet waren geïnstalleerd, terwijl de ziel werd klaargemaakt voor recycling.

 

Als de Titanen het destijds aan de mensen hadden verteld, had het een opstand kunnen veroorzaken, gevolgd door een verwoestende oorlog – die de mensen niet konden winnen.

 

De Overheersers hadden dan immers nog strengere veiligheidsmaatregelen moeten nemen. De Titanen, die de Sirianen kenden en vreselijke ervaringen met hen hadden gehad in de oudheid toen Oud Terra werd vernietigd, zouden een oorlogszuchtig conflict zeker hebben willen vermijden.

 

De Titanen arriveerden in het latere deel van het Lemurische Tijdperk, maar een groeiend deel van Mu nam hun leer over en begon de religie van de Moedergodin te praktiseren, net zoals in het Orionrijk.

 

Maar Mu was een enorm continent en hoewel het beschouwd kon worden als een groot land zonder grenzen, had het nog steeds zijn stammen die zich individueel ontwikkelden. Ook reisden stammen van Mu per boot naar het Amerikaanse continent in het oosten en het Aziatische continent in het westen.

 

Hierdoor kreeg niet iedereen de kans om van de Titanen te leren en dit bleek verwoestend te zijn voor de hele Mu beschaving. Als er geen verdere inmenging was geweest, was het misschien anders gelopen, maar er was gewoon niet genoeg tijd en de Titanen waren met te weinig in aantal om invloed te hebben op het hele Mu continent.

 

Het was alsof je op het nippertje kon overleven, maar hoop is het laatste wat ons verlaat, zoals het gezegde luidt. Het is waarschijnlijk niet anders met de sterrenwezens.

 

Er zijn andere reuzen geweest die grote invloed hebben gehad op de culturen van de Mu in andere delen van het uitgestrekte continent, en deze invloeden zijn niet altijd in het beste belang van de stammen geweest. Deze keer waren de Sirianen niet de enige boosdoeners.

 

De Zwitserse archeoloog, onderzoeker en auteur Erich von Däniken werd door felle critici vanuit het establishment jarenlang met woedende aanvallen als hoax in diskrediet gebracht. We kunnen ons afvragen waarom.

 

Sommige van zijn conclusies houden geen stand bij nader onderzoek en dit zijn natuurlijk de theorieën die venijnig worden aangevallen in een poging zijn hele werk in diskrediet te brengen. Niemand wil begrijpen dat veel van zijn ideeën slechts theorieën zijn; in een poging om wat hij gevonden heeft in de juiste context te plaatsen. Het is aan zijn lezers en volgelingen hun eigen mening te vormen. Dat is het mooie ervan; en goede kans voor ons om erover na te denken.

 

Als we naar het werk van von Däniken kijken, zijn er veel interessante bevindingen die moeilijk te verklaren zijn. Eén daarvan is een vervolg op een eerdere ontdekking op Tawara, een atol in de Stille Oceaan, dat duidelijk deel uitmaakt van het oude Mu.

 

Een boek, ‘The Footprints of Tawara’ werd geschreven door I.G. Turbott, uit het Journal of the Polynesian Society, Vol. 58, No. 4, december 1949, Wellington, Nieuw-Zeeland, over het onderwerp van gigantische voetafdrukken die op het atol te vinden zijn voor iedereen om ervan getuige te zijn.

 

Von Däniken werd geïnspireerd door dit werk en besloot er zelf naartoe te gaan, en precies zoals het materiaal zei, waren de voetafdrukken er. Sommige waren zelfs te vinden op nabijgelegen eilanden, maar de belangrijkste vindplaats is in het dorp Banreaba op een plek die Te Aba-n-Anti, ‘de plaats van de geesten’, of Te Kananrabo, ‘de heilige plaats’, wordt genoemd.

 

Op veel plaatsen op het eiland waren ze diep in het vulkanisch gesteente ingegrift. De voetafdrukken zijn enorm en de meeste hadden zes tenen aan elke voet. Rapporten zeggen dat de voetafdrukken heel duidelijk zijn en vaak de hele voet omvatten, met intacte tenen, hielen en contouren, natuurlijk gebogen zoals een menselijke voet. Deze reuzen zouden, afgaande op de grootte van hun voeten, ongeveer 3,50 m lang zijn geweest.

 

De inboorlingen moesten tegen deze grote wezens vechten voor voedsel en om hun vrouwen en kinderen te beschermen tegen deze wezens, die kannibalen zouden zijn en mensen levend opaten. Dit komt ook rechtstreeks overeen met wat de Plejadiers zeggen in een van hun recentere lezingen, waar ze ook vermelden dat de Nephilim een dubbele rij tanden hadden, iets wat de critici ook niet kunnen verklaren.

 

Volgens dezelfde legenden moesten mensen onderduiken terwijl hongerige reuzen door het land zwierven op zoek naar menselijke schuilplaatsen zodat ze een goede maaltijd konden bemachtigen.

 

De Plejadiers vertellen ons dat de reuzen in eerste instantie geen kannibalen waren, maar dat werden toen ze genetisch degenereerden, wat tegen het einde van het Lemurische tijdperk zou zijn gebeurd.

 

Deze voetafdrukken en de legenden zijn overblijfselen van het zeer oude verhaal van de Nephilim, Anakin en Rephaim reuzen, die allemaal in de Bijbel worden genoemd.

 

Sommige van de reuzenvoetafdrukken die op de eilanden in de Stille Oceaan zijn gevonden, zouden echter wel eens van de Titanen kunnen zijn.

 

Onze geschiedenis en literatuur staan vol verhalen over reuzen en genetische manipulatie. Homerus’ ‘Odysseus’ is er slechts één van, maar het vertelt ons eigenlijk over zowel reuzen als genetische manipulatie.

 

Wordt vervolgd

 

Geef deze informatie door aan iedereen die je kent!

 

De Nieuwe Tijd is eindelijk aangebroken! Goud is op en de Cabal is neer! Het is duidelijk te zien dat regeringen achterhaald zijn. Het is zinloos om door te gaan met het huidige cryptisch failliete systeem dat onderdrukt en niets bijdraagt. Blijf dagelijks op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op onze Telegram pagina.

https://t.me/thefinalwakeupcallchannel

Velen zullen vragen: wanneer komt de verandering? Weet dat het nu gebeurt, langzaam maar zeker! Er is geen weg terug, de snelheid van verandering hangt af van het ontwaken van de massa. Verspreid het woord!

 

Wordt vervolgd, als de tijd ons meer vertelt …