Valse waarheid verkondigers

Nederigheid Leidt tot Evolutie

 

Valse waarheid verkondigers
Over het hele internet zijn valse waarheidsverkondigers die met medewerking van de zogenaamde populaire media en andere spreekbuizen zelf geloven dat zij exclusieve informatie ontvangen van het Licht  en bevoorrecht zijn dit door te geven. Terwijl in feite ze door cabal medewerkers worden gemanipuleerd.

 

Vaak vertellen deze internet ruiters dat ze over exclusieve Informant beschikken, en uitverkoren zijn, om in onze samenleving de spreekbuis van de waarheid te zijn. Ze geven informatie door die slechts ten dele op waarheid berust, maar in feite als doel heeft twijfel, leugens en bedrog te zaaien.

 

De mensheid is diepgaand hersen gespoeld om positief in negatief om te zetten en te geloven dat het de waarheid is. Om het schapenvolk in een wereld van illusie te laten voortleven. Een wereld waar democratie wordt verkondigd als vrijheid, terwijl het in werkelijkheid dictatuur is waar 51% de overige 49% bestiert. Om die reden, werd anarchie veranderd in opstand tegen het gezag, terwijl het feitelijk zelfbestuur is!

 

De hersenspoeling is diepgaand, bij twijfel op positieve berichtgeving is men niet meer in staat zelfstandig de juistheid te controleren; omdat in de 3D-wereld negatieve informatie vaststaand feit is!

 

Hoe eerder het mensdom wakker wordt voor de vele eclatante leugens en het bedrog, des te beter is het voor iedereen. Wees niet timide; laat het een uitdaging voor je zijn te kunnen helpen ons maximaal potentieel te bereiken en de wereld te wekken.

 

De 3D-wereld is de wereld van leugens, bedrog. competitie, destructieve kritiek, egoïsme, diefstal, oplichting, roem en hebzucht. Met als doel; Controle en Macht.

Achterbaksheid, kwaadwilligheid en het instant houden van lage frequenties ter overtuiging en controle. Dit zijn acties die grote hangsloten zet op het Portaal naar de Vijfde Dimensie.

 

Anderzijds;

 

in de 5D wereld is altijd, samenwerking, hulp en toewijding, gericht op het goede, zuivere, met empathie en zorg voor anderen. Dat is het ware spoor dat je naar de 5D-wereld leidt.

 

Niets en niemand heeft de macht om individuele keuzes te beïnvloeden. Voor ieder individu bestaat nog steeds de vrijheid van de vrije wil. Zo, zal geen enkele ziel bestaan die kan zeggen geen kans te hebben gehad.

Ascensie is opstijgen en per definitie het pad van hen die ervoor kiezen, bewust naar een hoger niveau van het Licht te gaan. Het kan alleen gevonden worden wanneer het bewustzijn werkelijk voldoende verruimd is, en elke 3D-les begrepen is, die gedurende opeenvolgende incarnaties zijn gepresenteerd.

 

Onthoud dat niets en niemand voor jou kan en zal beslissen.

 

Op het moment de meerderheid van gevaccineerden ontdekt dat ze zijn misleid door hun overheid, wordt de wereldomvattende bevrijding een feit. Onze vrijheid moet van onderaf veroverd worden.

 

Onze extraterrestriale correspondent Vital Frosi vertelt hieronder over het verder verloop van de overgang van de 3D naar de 5D-wereld.

 

 

NEDERIGHEID LEIDT TOT EVOLUTIE

 

Geliefden!

 

Er is een citaat dat zegt:

 

“Nederigheid leidt tot evolutie, en evolutie brengt nederigheid”.

 

Het klinkt een beetje verwarrend, maar het is eigenlijk een logische zin. De evolutie van de ziel geïncarneerd in een Wereld van Beproevingen en Geesten, waar de Wet van Oorzaak en Gevolg de heerser is van goddelijke normen, wordt niet bereikt zonder dat nederigheid een gewoonte wordt.

 

De passies van de Derde Dimensie zijn de grote belemmering voor ascensie. IJdelheid, ego, het brandend verlangen naar macht en ongecontroleerde trots staan nederigheid altijd in de weg. Door deze passies los te laten, begint de geïncarneerde ziel haar opwaartse pad te betreden.

 

Als de hogere sporten van de evolutionaire ladder zijn bereikt, wordt de ziel nog nederiger en in deze toestand begrijpt het andere geïncarneerde zielen en kan dus op een efficiëntere manier helpen. In deze staat van bewustzijn communiceert het met andere inkarnaten in de ware taal van de ziel.

 

Therapeuten, begeleiders en counselors die over de hele planeet Aarde verspreid zijn, beginnen zich te realiseren dat het niet zozeer de inhoud van hun boodschappen is, noch de gebruikte technieken die troost en genezing brengen aan anderen. Wat in feite goede resultaten bevordert is de frequentie die in dit werk wordt benut.

 

De liefde, vreugde en compassie in dit werk creëert automatisch de energie van genezing, omdat het de frequentie van de Schepper en de Universele Wetten van het Ene binnenkomt. Het bekendste voorbeeld van dit proces is dat van Jezus Christus zelf. De hoge frequentie van zijn woorden, de liefde waarmee hij sprak en het mededogen voor degenen die hem volgden, waren de ingrediënten die de zogenaamde wonderen voortbrachten.

 

Toen Jezus sprak over de Koninkrijken van de Hemel, kwamen mensen in speciale bewustzijnstoestanden en bereikten ze een bijna identieke vibratie van de Meester zelf.

 

Het was deze vibratie die de frequentie creëerde die de wonderbaarlijke effecten en zelfgenezingen voortbracht waarover in de geschriften wordt verteld. Wanneer de ziel in extase komt, bereikt ze het nirwana, en daar is alles Licht.

 

Bij het bereiken van de frequenties van vloeibaar Licht worden de tachyonen geactiveerd, wat de eerste vorm van Licht is die in materie wordt getransformeerd. Deze frequentie corrigeert de schepping op zo’n manier dat een ziek beeld verandert in een gezonde toestand van het materiële lichaam.

 

Dezelfde techniek wordt gebruikt voor replicatie, wat niets anders is dan het transformeren van het Licht in materiële dingen, zoals het wonder van de vermenigvuldiging van de broden en vissen, en ook de transformatie van water in wijn.

 

Vandaag kunnen we zijn woorden begrijpen, toen hij zei dat we dat allemaal konden doen en nog veel meer. Het duurde tweeduizend jaar voordat ons bewustzijn zich kon realiseren welke kracht het heeft.

 

We zijn in essentie medescheppers, want we maken deel uit van het goddelijke bewustzijn, dat wil zeggen de Bron die alles creëert. Beperkt door sluiers en breukverschijnselen, maar zoals we weten, is het een deel in het geheel en is het geheel in dat deel.

 

We zijn in feite een mini-universum in de vorm van belichaamd bewustzijn. Alle goddelijke wijsheid die de werelden creëert en alles wat zich daarin bevindt, bevindt zich in zekere zin in ieder van ons.

 

Dit vergeten was de regel, om de schepping te ervaren in de illusie van afwezigheid van Licht. Nu loopt deze tijd ten einde, want de deadline gesteld door de Grotere Schepper is spoedig verstreken.

 

Dat wat een Wereld van Duisternis leek, wordt geleidelijk aan Verlicht en de Aarde zal energetisch gezien een kwantumsprong ondergaan en van de Derde Dimensie naar de Vijfde Dimensie.

 

Alle vormen van bewustzijn die op deze Planeet bestaan zullen een fantastische upgrade ondergaan, en dit wordt Planetaire Transitie genoemd. Niets en niemand kan tegenhouden wat geregeerd wordt door de Goddelijke Wetten.

 

Jullie die deze boodschap lezen of horen, kunnen er zeker van zijn dat deze hogere frequentie, diegene de genezingen geeft en wonderen verschaft, nu binnen jullie bereik ligt.

 

Het is geen kwestie van kennis, maar van liefdevolle frequentie. Zie, hoor en spreek met barmhartigheid. Met deze harmonieuze zintuigen is de mens in staat de Wereld en zijn menselijkheid te herscheppen. Hij zal in staat zijn om alles te produceren wat Christus Jezus ons toonde en leerde.

 

De Lichtwerker, als hij nederig is door evolutie en overtuigd van wat hij predikt of doet, komt in de frequentie van de Essentie van de Eeuwige Bron en voorziet zijn volgelingen van de energetische verbinding met dat wat in focus is. Deze symbiose creëert de energie van heling, begrip en besef dat ieder nodig heeft, zowel individueel als collectief.

 

De Lichtwerker moet Zuiver van Hart zijn, wat de broederschap en de coagulerende kracht zal vergemakkelijken. Het contact van mensen met dit type Werker bevordert een samensmelting van aura’s, tussen degene die luistert en degene die spreekt.

 

Dit wekt in ieder de stem in de frequentie van kalmeren; het constructieve gevoel in spreken, schrijven en leiden; de oefening van nederigheid; transparantie en de heiligheid van het leven.

 

Het is de individuele taak van de Lichtwerker om de trillingsfrequentie voortdurend te verbeteren. Deze oefening geeft de noodzakelijke bescherming om de positieve energieën in stand te houden, door altijd de praktijken van het goede en liefde te bieden, door middel van goede gedachten, goede intenties, naastenliefde, onvoorwaardelijke liefde, mededogen, dankbaarheid en respect.

 

Maak je los van egoïstische passies, want op de Nieuwe Aarde zal geen enkele vorm van competitie of gehechtheid bestaan, zoals we die tot nu toe kenden. Samenwerking en respect zijn fundamentele verzen in het hogere bewustzijn, omdat het begrip van het leven niet eens een schaduw zal zijn van wat het was op de Oude Aarde.

 

Nederigheid is daarom de sleutel die vele deuren naar ascensie opent. Nederigheid leidt tot evolutie en evolutie brengt nederigheid.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!