De Doorbraak naar de nieuwe 5D Wereld

Laatste kans om onze beschaving te redden

Openbaring brengt Licht

Alle oorlogen zijn bankiersoorlogen

 

De Doorbraak naar de Nieuwe 5D Wereld

Ontwaken is een proces dat veel tijd en energie kost. Weinigen realiseren zich dit. Degenen die dat wel doen zijn de voorlopers van de nieuwe 5D wereld, die spoedig realiteit zal zijn als het gedaan is met de oude 3D wereld.

 

Tegenwoordig bevinden we ons in twee werelden tegelijk en dat leidt bij velen tot verwarring.

 

Meditatie en concentratie is de basis voor een succesvolle doorgang. Denk niet dat je er al bent of alles al weet, dat zijn de oude kabaaltrucs om verwarring te zaaien. Een onderzoekende geest en open attitude is het antwoord hiertegen. We zijn er nog niet. Er moet aan één of twee voorwaarden worden voldaan, bij voorkeur beiden tegelijkertijd;

 

  • De ontwaking van de meute en/of
  • Ineenstorting van het geldsysteem van de cabal.

 

De beslissing voor de definitieve doorbraak zal ‘buiten’ de planeet genomen worden door Vader/Moeder GOD. Laat je niet verleiden door andere aankondigingen. Niemand op planeet Aarde weet wanneer de doorbraak zal komen. En onthoud: holle vaten klinken het hardst!

 

Het is een kwestie van optimaal wakker zijn, de ogen wijd open houden en in vol vertrouwen afwachten. Eén ding is zeker: de doorbraak zal komen, en zelfs sneller als twee-derde van ons echt wakker is en beseft waar de klepel van de klok hangt!

 

Laatste kans om onze beschaving te redden

We leven in een prachtige tijd! En elke dag die voorbijgaat nadert het einde van een lange Cyclus. Die ons de Nieuwe Tijd toont. Wat een voorrecht om daar op dit moment getuige van te zijn en deel te nemen aan de grote gebeurtenis van planetaire transitie!

 

Planeet Aarde is aangekomen op het belangrijkste kruispunt in onze beschaving, terwijl niemand het lijkt op te merken of er iets omgeeft. De globalisten hebben met de hulp van het politieke establishment grote schade toegebracht aan onze samenleving, industrie, cultuur, enz. Ze zijn nu in paniek omdat over de hele wereld hun corruptie wordt herkend en bevestigd.

 

Dit is de laatste kans om onze belangen en beschaving te redden. Het is nu of nooit, tegenwoordig moet de hele wereld weten dat de wereldmachten met hun Nieuwe Wereld Orde erop uit zijn om de mensheid te vernietigen door middel van Covid gif injecties. Gepromoot met vele leugens door de corporate media, die niet in het minst geïnteresseerd is in journalistiek, maar alleen in het promoten van de globale politieke agenda; namelijk de vernietiging van de beschaving en de mensheid.

 

Het herstellen van de schade die is aangericht aan alle volkeren op onze planeet kan lang duren. Maar uiteindelijk zal alles gecorrigeerd worden, tenminste als de mensheid massaal wakker wordt en de controle terugneemt met de invoering van het nieuwe QFS-geldsysteem en de vervanging van het heersende zeerecht door landrecht.

 

De mensheid heeft haar verstand en verantwoordelijkheid massaal weggegeven aan corrupte regeringen. Denk eens aan de bredere implicaties van dit gedrag voor het menselijk bestaan. Wanneer we ons verstand en onze verantwoordelijkheid weggeven, geven we ook onze vrijheid en in wezen ons leven weg.

 

Het moet nu wel duidelijk zijn; de ontwaakte mensheid zal dit plan van de cabal niet laten gebeuren. En, nog belangrijker, we zijn bereid ervoor te vechten omwille van de toekomst van onszelf, onze kinderen en de generaties na ons.

 

De overheersers, de bedriegers, de uitbuiters, de slavendrijvers, kortom alle macht die door enkelen over de massa wordt uitgeoefend, zal ophouden te bestaan. Moeder Aarde, als vrouwelijke energiebron, zal alles geven wat haar kinderen nodig hebben.

 

Wanneer alle heersende machten wegvallen en concurrentie plaats maakt voor samenwerking; is het eindelijk de tijd voor Overvloed en Welvaart!

 

Het oude axioma is nog steeds erg sterk dat de aardse mensheid heeft doen geloven dat alles eindigt met de dood van het fysieke lichaam. De des-incarnatie van de ziel is echter een noodzakelijk proces, juist zodat de ziel ziet dat de dood niet bestaat. Los van het fysieke lichaam herkent de ziel het voortdurend leven.

 

In het hiernamaals breidt haar bewustzijn zich voldoende uit om haar prestaties te evalueren en meer te leren over dat aspect. Ze zal zich herinneren dat ze al vele incarnaties heeft doorgemaakt en er waarschijnlijk nog vele meer nodig zal hebben.

 

Deze keer komt de doorbraak die 2000 jaar geleden al door Christus Jezus werd aangekondigd er echt aan. Dit is de reden voor de versnelde veranderingen die de meesten van jullie vandaag kunnen waarnemen.

 

Openbaring brengt Licht

Openbaring brengt licht, verandering en genezing Nergens in de opgetekende geschiedenis was de kunst om geld te verdienen uit het niets meer ontwikkeld dan in het oude Khazarenrijk, dat zich ontwikkelde uit nomadische roverclans die opereerden op de westelijke karavaanroutes in het Kaukasusgebergte, ten noorden van Irak en tussen de Zwarte Zee en het gebied rond de Kaspische Zee.

 

Tegen de tiende eeuw hadden de Khazaren een welvarend rijk opgebouwd dat zich uitstrekte van het noorden van de Zwarte Zee tot aan de Oeral en van het westen van de Kaspische Zee tot aan de Dnjepr rivier.

 

De Khazariaanse krijgsheren besloten dat het uitwisselen en uitlenen van geld winstgevender en minder gevaarlijk zou zijn, dan het plunderen van karavanen. Er was één probleem. Het Khazaarse Rijk was bijna gelijk verdeeld onder Christenen, Moslims en Joden. Zowel Christenen als Moslims geloofden dat het heffen van rente op een lening, toen woeker genoemd, een zonde was. Alleen Joden mochten openlijk rente vragen over leningen. Of ze het nu deden uit praktische overwegingen of uit religiositeit, de Khazariaanse aristocraten bekeerden zich tot het Jodendom.

 

Het verhaal van wat er nu gaat gebeuren zal het grootste nieuwsverhaal worden in de geschiedenis van de mensheid op planeet Aarde en zelfs in ons Universum. De Khazariaanse rovers met hun criminele bedrog van schuld-bankieren, inside jobs, massamoorden, massasurveillance, terreuraanslagen, neerhalen van vliegtuigen en religieus bedrog, zijn nu aan het desintegreren. Meer dan dertien eeuwen van door elites geleide misinformatie komen spoedig tot een einde.

 

De geld manipulatie methoden van de Rothschild bankdynastie worden al eeuwenlang nagestreefd door de Globalistische financiers, of ze nu Joods zijn of niet. Een belangrijk onderdeel van deze controle is totale geheimhouding. Door gebruik te maken van de tactiek van omgekochte politici of gecompromitteerde politici die door chantage als stroman fungeren en het onderwerp zijn van publieke woede en nauwkeurig onderzoek, kunnen de globalisten zelf ongestraft buiten het publieke oog opereren.

 

Energiek beroven ze de arbeidersklasse van echte rijkdom met hun nepgeld en nepoorlogen om triljoenen uit de Main Street-economie naar hun eigen zakken te sluizen. En nadat ze de grootste diefstal uit de geschiedenis hebben gepleegd, lezen ze hun arme slachtoffers de les over de opwarming van de aarde, racisme en genderkwesties.

 

Let op: de Globalistische Parasitocraten worden beschreven en gekwalificeerd met namen als: illuminatie, insiders, de Deep State, meer specifiek Rothschild Khazariaanse Maffia, elite, establishment, of Powers that Be. Dit zijn degenen die de vrijmetselaars, joodse centrale bankkartel, de CIA, MI-6 en de Mossad leiden; ze manipuleren de regering, bedrijven, wetshandhaving, onderwijs en de media in een complot om de de mensheid van haar bezittingen te onteigenen en slaaf te maken.

 

De uitvinding van de drukpers, die het drukken van geld en de Bijbel mogelijk maakte, leidde tot het tijdperk van de Verlichting en de ondergang van de Roomse Kerk.

 

Geld verving religie als het nieuwe controlemechanisme van de rijke elite. Rijkdom staat gelijk aan macht, door de uitgifte van vals geld dat het echte geld uit handen van de bevolking neemt en in handen van de internationale bankiers bezorgt.

 

Dit is het belangrijkste onderdrukkingsmiddel, waarmee rijke opperheren en arme burgers wordt gecreëerd. Door de toepassing van deze clandestiene onderdrukkingsmiddelen heeft de mens haar vrijheid verloren.

 

Om onze vrijheid terug te krijgen, moet het volk de macht van de cabal breken, omdat ze het eigen geldsysteem van het volk buiten de wet heeft gesteld, via het koloniale script.

 

Mensen ploeteren en zwoegen om vooruit te strompelen, ze doen wat hen gezegd wordt, zonder idee te hebben waar dit allemaal toe leidt, omdat deze look-alikes simpelweg niet van deze wereld zijn, ook al is het op dit moment moeilijk te begrijpen en te accepteren!

 

Een groep Satan-aanbidders – Luciferianism/Satanisme/Baal Aanbidding – zijn erin geslaagd om te infiltreren in de hoogste niveaus van Financiën – Het Vaticaan – Regeringen – het leger – Religies, en zelfs in eeuwenoude Geheime Genootschappen zoals de Tempeliers, de Jezuïeten, Vrijmetselaars en de Ridders van Malta. De leugen is ondertussen zo groot geworden dat hij bijna niet meer van waarheid te onderscheiden is!

 

Het is allemaal groot bedrog, van boven tot onder, en alles daar tussenin.

De leugen is op elk niveau anders! Het resultaat is wereldwijde corruptie, waaronder: Steekpenningen, chantage, moord, drugshandel, witwassen van geld, wereldwijde wapenverkoop, mind control, mensenhandel voor seks, pedofilie en uiteindelijk zelfs de Satanische Ritualistische Bloedoffers van jonge kinderen zoals naar voren kwam in het PizzaGate onderzoek en op grotere schaal, door PedoGate.

 

“De hele menselijke geschiedenis draait om Messiaans-Satanisch Jodendom (“Chassidisme”); zij maken het. Geschiedenis terwijl politiek één grote film is, zij zijn de regisseurs, die oudtestamentische profetieën in werkelijkheid brengen. Ze veroverden de vrijmetselarij door het illuminatie-idee op te bouwen (via Rothschild/Jacob Frank/Weishaupt); ze sloten een pact met de Britse monarchie toen ze Willem III financierden om koning te worden; ze plaatsten de Britse Royals aan het hoofd van de vrijmetselaars; ze creëerden het moderne banksysteem en de Fed (via Rothschild); ze maakten het zionisme, de wereldoorlogen, de Europese Unie enzovoort. Ze regeren via hun marionetten. Rothschild (wiens voorouders deel uitmaakten van de Chassidische cultus) en Rockefeller, zijn de leidende krachten achter CFR, Bilderberg Groep, de Trilaterale Commissie enz. We bevinden ons nu in het “Einde der Tijden”; ze proberen een “voorspelde” Derde Wereldoorlog aan te wakkeren. – Lees hier meer:

 

Alle oorlogen zijn bankiersoorlogen

Oplossing; alle Centrale Banken afschaffen is het meest urgente en belangrijkste antwoord voor het overleven van de mensheid.

 

Het is de enige manier om uit onze schuldslavernij te komen.

 

Aan de top van deze ijsberg staan verraderlijke individuen, criminelen die overal misdaden begaan. Maar de ergste misdaad is die tegen de mensheid door hun fiatvaluta uit het niets te creëren en ondertussen over de hele wereld samen te werken met talloze grote bedrijven, om hele landen te controleren via hun financiën.

 

Deze criminelen hebben een persoonlijk belang bij het vals geldsysteem, geld dat ze uitlenen aan regeringen, bedrijven en burgers, om elk individu voor altijd in slavernij te houden door middel van het waardeloze geld dat wordt uitgegeven door centrale banken tegen rente, geld dat we zelf zonder rente hadden kunnen verschaffen!!!

 

Denk daar eens diep over na!

 

  • “De weinigen die het systeem begrijpen, zullen of zo geïnteresseerd zijn in de winsten of zo afhankelijk zijn van de gunsten, dat er geen tegenstand zal zijn vanuit die klasse.” — Rothschild Brothers uit Londen, 1863

 

  • “Geef mij de controle over het geld van een land en het kan me niet schelen wie de wetten maakt.”– Mayer Amschel Bauer Rothschild

 

  • “Elk Congreslid en elke Senator weet precies wat inflatie veroorzaakt… maar kan, [wil] de drastische hervormingen om het te stoppen [intrekking van de Federal Reserve Act] niet steunen omdat het hem zijn baan kan kosten.” — Robert A. Heinlein,

 

  • “De Federal Reserve banken -en bijna alle andere banken- zijn een van de meest corrupte instellingen die de wereld ooit heeft gezien. Er is geen mens binnen het bereik van mijn stem die niet weet dat deze natie wordt bestuurd door de internationale bankiers.” — Congreslid Louis T. McFadden (Rep. Pa)

 

Stop het financiële terrorisme van schuldslavernij door banksters en hun eindeloze oorlogen voor winst:

 

schaf alle banken en de Federal Reserve af!!!