Verschillende episodes van de menselijke geschiedenis op aarde zijn gevormd door een opeenvolging van buitenaardse kolonies die hun territoriale en culturele invloed op onze planeet uitoefenden.

De historische archieven bevatten veel antwoorden op de veel gestelde vragen ‘wie we zijn’, ‘waar we vandaan komen’ en ‘hoe we zijn geëvolueerd’ tot de wezens die we nu zijn.

De langverwachte veranderingen zijn eindelijk hier! Mensen worden wakker en het monetaire systeem stort in elkaar als de goudprijs stijgt. Hoewel het niet zo zichtbaar is als iedereen zou willen, is alles verzegeld in de Aardse tijdlijn. Vele millennia zijn voorbijgegaan! Vele tijdperken zijn gepasseerd! Honderden opeenvolgende incarnaties!

Nu zijn we hier om deel te nemen aan het grote spektakel; de overgang van planeet Aarde van de 3e naar de 5e dimensie! Naast deze grote gebeurtenis, die het belangrijkste is binnen de Melkweg, hangt de uitkomst nog steeds af van de Ascensie van een deel van onze mensheid. Glorieuze tijden breken aan en niets kan tegenhouden wat komen gaat!

 

Hoogontwikkelde beschaving

Op het continent Mu/Lemuria was een zeer geavanceerde beschaving, veel geavanceerder dan wij vandaag de dag, op een uitgestrekte landmassa die nu is opgeslokt door de Grote Oceaan. Lijkt deze locatie het meest aannemelijk.

 

Het is veilig om te zeggen dat Mu zich zo ver naar het oosten uitstrekte als Amerika en bijna zo ver naar het westen als Oost-Azië. Toen het vermoedelijk rond 11.500 voor Christus werd vernietigd in een cataclysme en opgeslokt en zonk de oceaan. Het water steeg tot zo’n hoog niveau dat het land bijna tot aan de Andes in het oosten verzwolgen werd.

 

Alles wat overbleef waren hier en daar een paar eilanden, die vandaag de dag nog steeds bestaan, gevuld met beelden, beeldjes. Deze oriëntatiepunten getuigen van een lang vergeten tijd.

 

Het is verbazingwekkend dat mensen op aarde een decennium of langer onderwijs kunnen volgen zonder dat Mu zelfs maar in een van hun lessen wordt genoemd. Toch maakt het een groot deel uit van de mythologie van de Aboriginals in Australië, de Polynesiërs en inheemse Amerikanen.

 

Zowel Atlantis als Mu vormen ook een belangrijk onderdeel van de occulte traditie, genoemd door onder andere Madame Blavatsky en de ‘slapende profeet’ Edgar Cayce. De mysticus Rudolf Steiner, wiens leer de inspiratie vormde voor de oprichting van de beroemde Waldorf School, sprak over kolonies van het ‘derde wortel ras’ dat zich hadden gevestigd tot aan de Paaseilanden in het oosten.

 

Als iemand echt de waarheid wil weten, zonder vooroordelen of vooringenomenheid, dan is er overweldigend bewijs voor het bestaan van zowel Mu als Atlantis. Eindelijk, nu de Indiase regering dit onderwerp in de openbaarheid heeft gebracht, zijn ze begonnen onder de zee te zoeken naar een verloren beschaving.

 

De ruïnes liggen over de hele Stille en Atlantische Oceaan als ze naar Atlantis zoeken. Er zijn reeds veel artefacten gevonden.

 

Zonder James Churchward te noemen, die waarschijnlijk de beroemdste schrijver over Lemurië is, kunnen we het niet over Mu hebben. Tijdens zijn leven schreef hij boeken en gaf hij veel lezingen over het onderwerp. Hoewel veel onderzoekers tegenwoordig een deel van Churchward ’s onderzoek verwerpen, wordt echter veel ervan nog steeds als zeer aannemelijk beschouwd.

 

Hij schreef;

The Lost Continent of Mu (1931) dat als het moederland zich uitstrekte van de Hawaïaanse eilanden tot Fiji en van Paaseiland tot de Marianen. Churchward beschouwde Nan Modal op het eiland Pohnpei als een van de zeven heilige steden van Mu. Vandaag de dag liggen de ruïnes aan een moerassige lagune vol mangrovebomen. Zwarte vulkanische stenen die vele tonnen wegen en zo’n 30 meter hoog zijn, liggen kriskras op elkaar gestapeld als een grensfort voor kinderen. Het is een van de meest mysterieuze plekken in de Stille Oceaan, maar archeologen kunnen niet verklaren hoe het daar is gekomen.

 

Mark. R. Williams schrijft voorts over het vrouwelijk principe dat in Mu heerste;

“Toch beweren de meeste bronnen dat de Lemuriërs veel meer op moderne mensen leken, levend in een idyllisch paradijs, grotendeels agrarisch met weelderige bossen en een overvloed aan bloemen en fruitbomen. Vrouwelijke principes van verdelen, samenwerking en creativiteit produceerden een samenleving vrijwel vrij van misdaad, strijd en oorlogvoering. Lemuriërs waren vegetarisch en leefden in harmonie met de natuur en andere wezens, en hadden hoogontwikkelde psychische en telepathische zintuigen, die werden gebruikt bij praktische inspanningen zoals tuinbouw. Het volk geloofde in ‘geest boven materie’ en was bedreven in manifestatie en andere ‘werkelijkheid-scheppende’ technieken. Deze traditie leeft volgens sommigen voort in het Polynesische concept van mana en in verschillende vuurloopceremonies in de regio”.

 

Williams heeft gelijk in dit gedeelte van zijn artikel en gaat verder met het bevestigen van sommige dingen die in andere artikelen worden gezegd. De Lemuriërs, geleid door sjamanen en hogepriesters/priesteressen, die een Lemurisch priesterschap opbouwden, konden zich gemakkelijk verbinden met het Godinnen Universum, tenminste in het begin, totdat hun kolonies werden geïnfiltreerd en het door mensen gedomineerde principe van bezit, het begon over te nemen.

 

Wetenschappers verwerpen echter het idee dat een heel continent onder de zee kon zinken zoals Mu deed. Niettemin wordt deze cataclysmische gebeurtenis – of reeks gebeurtenissen – die volgens sommige studies al 35.000 voor Christus begon, breed ondersteund door de mythologie in het gebied van de Stille Oceaan, van Australië tot de Hopi’s in Arizona. Een Hopi-legende zegt

 

“Beneden op de bodem van de zee liggen alle trotse steden, de vliegende patuwvotas en de wereldse schatten die gecorrumpeerd zijn door het kwaad …

 

Veel mensen en vreemde wezens kwamen om, in deze catastrofe, maar sommigen vluchtten ondergronds, terwijl anderen de oceaan overstaken op vlotten van riet, waarbij ze de eilanden die uit de zee staken gebruikten als stapstenen. Deze verhalen worden verteld door vele culturen in het uitgestrekte gebied van de Stille Oceaan, elk ogenschijnlijk onafhankelijk van de andere.

 

Een esoterische groep die Lemurië vaak noemt in hun leerstellingen is de Rozekruis orde, in het bijzonder de San José Loge. Zij zeggen dat de vernietiging van Mu begon met vulkaanuitbarstingen, aardbevingen en het instorten van ondergrondse gasgordels.

 

Magnetische golven begonnen zich over de aardbol te bewegen, waardoor het continent zonk. Het gebeurde niet van de ene op de andere dag, en gelukkig waren er mensen die proactief waren en veel van hun wijsheid verborgen in kristallen, en waarschijnlijk ook in de ‘kristallen schedels’ die in het gebied gevonden zijn en die volgens sommigen toebehoorden aan de Azteken en Maya’s, die post-Lemurisch zouden zijn.

 

Interessant is dat de oudst menselijke artefacten in Amerika werden gevonden op Santa Rosa Island voor de kust van Santa Barbara en gedateerd werden op ongeveer 25.000 voor Christus, wat ongeveer overeenkomt met de tijd dat het continent Mu nog bestond. Net als Atlantis zonk Mu uiteindelijk in de oceaan tijdens de zondvloed.

 

Wordt vervolgd, blijf dit volgen!

Bron: https://wespenre.com/2019/01/30/second-level-of-learning-paper-13-the-shamans-of-mu-the-fallen-ones-and-corruption-of-wisdom/

 

Geef deze informatie door aan iedereen die je kent!

 

Het Nieuwe Tijdperk is eindelijk aangebroken! Goud is op en de Cabal is neer! Het is duidelijk te zien dat regeringen achterhaald zijn. Het is zinloos door te gaan met het huidig cryptisch failliete systeem dat onderdrukt en niets bijdraagt. Blijf dagelijks op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op onze Telegram pagina.

https://t.me/thefinalwakeupcallchannel

Velen zullen vragen: wanneer komt de verandering? Weet dat het nu gebeurt, langzaam maar zeker! Er is geen weg terug, de snelheid van verandering hangt af van het ontwaken van de massa. Verspreid het woord!

Wordt vervolgd, blijf volgen …

 

Waar we vandaan komen