De Macht van Individuele Keuze

Onthoud, jij hebt de Leiding

Als je je zo voelt, ben je klaar om over te steken naar de Nieuwe Aarde!

 

De Macht van Individuele Keuze

Je bewustzijn is het wachtwoord om de wereld van de 5de Dimensie te kunnen betreden. Deze sleutel bezit je op het moment je bewustzijn je vertelt; doen! of, falen! Op dat moment zul je alleen zijn! Niemand zal je beoordelen of je belonen. Maar je zult het voelen wanneer het echt gelukt is. Het is het einde van een periode! En het begin van een nieuw tijdperk.

 

Pas op! Over het hele internet zijn ‘Fake Waarheden’ verkopers ondersteund door kanalen van de zogenaamde populaire media gebruikt als spreekbuizen die zelf geloven dat zij informatie van het Licht ontvangen en bevoorrecht zijn dat door te mogen geven. Terwijl in werkelijkheid ze door een cabal operatief worden gemanipuleerd. Vaak vertellen zij dat ze over een exclusieve Informant beschikken, en dat zij uitverkoren zijn, hun stem te zijn in onze samenleving. Ze geven informatie door die ten dele op waarheid berust, maar in feite tot doel heeft twijfel, leugens en bedrog te zaaien.

 

De Derde Dimensie is de wereld van leugens, bedrog, competitie, destructieve kritiek, egoïsme, diefstal, oplichting, roem en hebzucht. Controle en macht is het doel. Achterbaksheid, kwaadwilligheid en het cultiveren van lage frequentie voor overtuiging en controle. Dit zijn acties die stevige sloten zet op het Portaal naar de Vijfde Dimensie.

 

Omdat, in de 5de Dimensie altijd samenwerking, hulp en toewijding gericht is op goede, zuivere intenties, met empathie en zorg voor anderen. Dat is het spoor dat je naar de 5D-wereld leidt.

 

Niets en niemand heeft de macht om de individuele keuze te beïnvloeden. Voor ieder individu bestaat nog steeds de vrijheid van de vrije wil en keuze. Er zal geen ziel zijn die kan zeggen geen kans te hebben gehad.

 

Ascensie is hemelvaart en per definitie het pad van hen die ervoor kiezen bewust naar het hoger niveau van het Licht te gaan. Dit pad kan alleen gevonden worden wanneer het bewustzijn werkelijk voldoende verruimd is, door elke les te begrijpen die gedurende opeenvolgende incarnaties zijn gepresenteerd. Onthoud dat niets en niemand voor jou zal beslissen.

 

De ziel die op een hoge frequentie trilt, is gericht op de intentie van het goede. Ze houdt rekening met het resultaat van elk verrichtte handeling. Het verplaatst zich altijd naar de andere kant om te voelen of elke beslissing inderdaad het beste is voor beiden. Het is ten allen tijde coöperatief en wedijvert nooit voor persoonlijk voordeel. Ze is liefdevol, meelevend en respectvol.

 

Op het moment het geldsysteem instort en/of de meerderheid van gevaccineerden ontdekt dat zij zijn misleid door hun overheid, wordt de wereldomvattende bevrijding een feit. Onze vrijheid moet van onderaf worden bevochten.

 

De ziel van ieder mens wordt uitgedrukt door het bewustzijn. Als we het over de ziel hebben, is dat het bewustzijn zelf. Het vibreert voortdurend en produceert een frequentie die varieert volgens die vibratie. Er zijn geen twee zielen op dezelfde frequentie, net zomin als er twee radiozenders kunnen zijn die elkaar op dezelfde golflengte overlappen.

 

Intentie is bepalend voor de frequentie van elke ziel. Het bepaalt gedachten en daden. En het zijn de handelingen die tellen die de frequentie bepalen. Acties genereren reacties, ook wel de Wet van Oorzaak en Gevolg genoemd. Zelfs een verzuim kan een actie genoemd worden. Het is de actie van het niet doen.

 

De ziel heeft haar eigen leven, dat onafhankelijk is van het fysieke lichaam. Ze heeft echter het lichaam nodig om zich te manifesteren. Door haar manifestatie ontwikkelt ze zich. Het lichaam biedt de ziel de gelegenheid zich uit te drukken via lichaamstaal. Via fysieke en emotionele symptomen zegt de ziel wanneer en waar we moeten opletten, want elk ongemak betekent dat het een boodschap is of het leerproces van dat geïncarneerd bewustzijn.

 

Het brein dat de menselijke geest voedt, is de toevoeging aan de ziel. Het is een mechanisme van manifestatie. Het heeft de polariteiten die acties mogelijk maken, zowel in wat wij kennen als goed, als in de tegenovergestelde polariteit, welk het kwaad wordt genoemd. Het ervaren van beide polariteiten is de regel van deze 3D-zielenschool.

 

Daarom bestaan goed en kwaad niet zoals wij het begrijpen, want alles is leren. De mensheid heeft de top van dit leerproces bereikt. Geen enkel vandaag geïncarneerde ziel kan beweren dat het zich niet bewust is en het verschil niet kent tussen een ethisch en een onethische handeling. Of, van een morele actie en een immorele actie.

 

Terugkerend buitenaards correspondent Vital Frosi bericht over de laatste ontwikkeling en waarschuwt dat we zelf het initiatief oftewel de leiding moeten nemen.

 

ONTHOUD, JIJ HEBT DE LEIDING

 

Geliefden!

De tijd is gekomen dat de sluiers die het menselijk bewustzijn bedekten, beginnen te verdwijnen. Aan het einde van de beproeving- en verzoeningsfase laat de geïncarneerde ziel deze sluiers oplossen zodat ze werkelijk de omvang van haar ervaring op deze Schoolplaneet kan begrijpen.

 

Het leren van elke ziel, haar individuele emoties en haar kennis, verrijkt niet alleen zichzelf, maar draagt deze indrukken in het ene bewustzijn van de oneindige Kosmos.

 

In feite heeft de ziel elke seconde die ze hier ervaart, terwijl ze geïncarneerd is, in real-time naar de Centrale Bibliotheek van de Plejaden gestuurd en van daaruit naar de Bron van de Schepper, waar alles continu en oneindig wordt verwerkt.

 

Onder geen enkele omstandigheid zijn twee ervaringen hetzelfde, omdat geen twee identieke bewustzijns bestaan, aangezien alles wordt samengevat op de manier waarop we elke ervaring en elke handeling in dit grote theater van het leven beleven.

 

Dit is de schoonheid van het Goddelijke Plan voor zielen die hier gekomen zijn. Dit is ook jullie bijdrage aan de Schepper, omdat jullie deel uitmaken van dit Plan.

 

Deze School van Zielen maakt nu ook haar Overgang. En samen met haar zullen veel van haar studenten ook in frequentie stijgen in hun bewustzijn. Er breekt nu een Nieuwe Tijd aan voor Planeet Aarde en voor degenen die jullie naar hogere Dimensies zullen vergezellen.

 

Maar zelfs voor degenen die de frequentie van de Nieuwe Aarde niet hebben bereikt, zullen hun ervaringen niet ongeldig zijn, want zelfs falen bevordert een soort leren. De indrukken van het falen in deze poging worden ook als informatie en ervaring doorgegeven aan de bibliotheken die alles voortdurend registreren.

 

Jullie die deze boodschap lezen of beluisteren doen dat duidelijk op grond van jullie bewustzijnsverruiming. Anders zou je niet geïnteresseerd zijn in dit soort onderwerpen.

 

Jullie bewustzijn is zeker klaar voor ascensie, maar het hangt allemaal van jullie zelf af. Je moet beseffen dat nog enkele obstakels bestaan, wat normaal is in elke school. Het zijn de eindexamens die testen welke studenten klaar zijn om naar een hoger niveau te gaan.

 

De boodschap van vandaag is bedoeld om je die vastigheid en zekerheid te geven.

 

ONTHOUD, JIJ HEBT DE LEIDING

 

Zolang de sluiers de waarheid van wat je bent bedekten, probeerden degenen die tegen de evolutie van de zielen zijn op elke mogelijke en denkbare manier deze expansie van elk menselijk bewustzijn te belemmeren.

 

Maar het Licht overwint altijd de duisternis, en voor degenen die op hun Licht vertrouwen, is er niets en niemand die hen ervan kan weerhouden hun reis in een Wereld van Beproevingen en Verzoeningen te voltooien.

 

Het enige wapen dat nog mogelijk is, en dat veel gebruikt wordt door degenen zonder Licht, is angst. Als je in angst vibreert, geef je juist macht aan diegenen die jouw ascensie niet willen. Dat kan misschien je laatste test in deze School zijn. Overwin angst!

 

Deze angst is gerechtvaardigd, want in al jullie vorige incarnaties hebben jullie moeilijke en traumatische situaties meegemaakt en angst is als zielenarchief geïmpregneerd.

Al die tijd, tenminste in jullie laatste paar honderd incarnaties, heeft de duisternis jullie bang gemaakt met haar trucs. Ze hebben je evolutionaire reis zo moeilijk mogelijk gemaakt, maar in plaats van je te laten opgeven, hebben ze je nog sterker gemaakt; meer de winnaar.

 

Ze probeerden, en proberen nog steeds, jullie te verdelen en te beheersen. Ze probeerden en proberen nog steeds te liegen om jullie te misleiden. En ze gebruiken alle mogelijke middelen om dat te doen.

 

Vandaag de dag heb je alle middelen in je geweten om het gemene spel dat ze altijd tegen je hebben gebruikt te begrijpen. Het grote wapen dat je hebt en altijd in je voordeel kunt gebruiken is je aangeboren kracht. Jullie zijn een bewustzijn en niets en niemand kan dat gevangen houden.

 

Wat ze altijd gedaan hebben, en nog steeds doen, is de menselijke geest beheersen. De geest maakt deel uit van het fysieke lichaam en vergaat wanneer het lichaam tot stof vergaat. Bewustzijn daarentegen is de onsterfelijke ziel en overleeft incarnatie na incarnatie. De ziel is van nature vrij. De geest coördineert alleen ervaringen als de ziel in een fysiek lichaam zit.

 

En als je dit vrije bewustzijn bent, waarom tril je dan zo in angst? Omdat de geest altijd beïnvloed wordt, de hele tijd. Maar nu is de tijd gekomen dat je dit spel begrijpt en je voor eens en altijd ervan kunt bevrijden.

 

Geloof niet in verhalen die de frequentie van je vibratie verlagen. Geloof de media niet, want ze worden betaald om angst, haat en confrontatie tussen mensen te verspreiden. Ze zullen zich nooit wijden aan het opbouwen van liefde, vrede en hartelijkheid, omdat niemand hiervoor betaalt, omdat het gratis te bereiken is.

 

Verspreid geen nieuws op je sociale netwerken dat angst, zorgen of onzekerheid veroorzaakt. Bots niet met je broeders en zusters in deze School van Zielen, want dat is wat degenen zonder Licht willen.

 

Ze verdelen om te kunnen controleren. Creëren conflicten omdat de energie die ervan uitgaat negatief is en hen in stand houdt. Draag niet bij aan het verlengen van de pijn van de mensheid en natuurlijk van jezelf. Bevrijd jezelf! Jij hebt de leiding. Geef geen macht aan degenen die je kwaad willen doen.

 

og nooit ben je je zo bewust geweest. Wees wijs in deze tijd en draag bij aan de bevrijding van de mensheid en je eigen vrijheid, want de gevangenis waar je in zat was altijd illusoir. Je bent een vrije ziel, omdat je puur Licht bent.

 

Men heeft jullie anders doen geloven, maar dat is nooit waar geweest. Je bent een Goddelijke Vonk, geschapen uit de Bron waarin alles is. Jij bent het Zaad van die Bron. Je bent dus de energie van de Bron en dat betekent dat je altijd puur Licht bent geweest.

 

Geef je kracht niet over aan degenen die willen dat je zwak bent.

 

ONTHOUD, JIJ HEBT DE LEIDING!

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting.

Namaste!

 

Als je je zo voelt, ben je klaar om over te steken naar de Nieuwe Aarde!

Dolores Cannon

Voel je een verschuiving in jezelf? Een verlangen naar iets meer, iets voorbij de alledaagse routines van het dagelijks leven? Misschien voel je dat je klaar bent om over te steken, klaar om een hogere staat van bewustzijn te omarmen en de oude cycli van het bestaan op de 3D-Aarde achter je te laten. Op deze reis van zelfontdekking ben je niet alleen. Er is een collectief ontwaken, een beroering van zielen die hun ware potentieel beginnen te herkennen. Welkom in het tijdperk van transitie, waar je de meester bent van je eigen realiteit en de mogelijkheden onbegrensd zijn.