De vijf dimensionale wereld

Deugden zijn het Erfgoed van de Ziel

Onthulling van geheimen

 

De vijf dimensionale wereld

Bewustzijn en Eenheid is een geestesgesteldheid, dat bij uitstek geschikt is als wapen voor de bevrijding uit onze eeuwenlang onderdrukking en slavernij. Ieder mens heeft recht op vrijheid, te gaan en staan waar men wil. Er bestaan in het Universum geen wetten of regels; alleen respect en liefde voor anderen en de natuur, is de basisregel voor iedereen.

 

In de opkomende vijf dimensionale wereld, is tijd eeuwigheid, zonder haast, tijdsdruk, of limiet.

 

Wie we werkelijk zijn, is voor ons onder sluier verborgen gehouden. Onze spirituele natuur is onze enig ware vorm. Daarom spenderen de Deep State onderdrukkers veel tijd en geld om mensen alles te laten vergeten. Ze gebruiken subtiele technieken om ons gevangen te houden. Dat is waar de echte magie ligt. Als je dit niet kunt doorzien, ben je verslagen. Het is allemaal een illusie. Spoedig zullen mensen hun ware identiteit ontdekken, wie en wat we werkelijk zijn en wat nu werkelijk gaande is.

 

Dat is ook de reden waarom slechts eenderde van de wereldbevolking slaagt voor het 5D eindexamen. Twee derde moet de 3D-leerschool opnieuw volgen op een andere 3D planeet, omdat planeet Aarde haar ascensie naar 5D reeds is begonnen hetwelk binnen enkele jaren voltooid zal zijn.

 

De definitieve doorbraak naar totale bevrijding van planeet Aarde komt, zodra de meute wakker wordt en ziet wie en wat de Deep State cabal en de overheden zijn en hoe ze zich hebben verschuilt. De meute moet haar vijand in de ogen kunnen kijken om zich te overtuigen wie hun onderdrukkers zijn!

 

Als, mensen massaal in opstand komen hebben ze begrepen dat ze jarenlang zijn voorgelogen door hun autoriteiten, zoals recent nog betreffende levensgevaarlijke Covid injecties, die noch veilig of effectief zijn, zoals werd verteld. Gezonde mensen vallen na hun vaccinatie dood neer. Deze volkerenmoord wordt het keerpunt van de totale vernietiging van Big Pharma en het medische kartel.

 

Je bewustzijn is het wachtwoord om de wereld van de 5de Dimensie te kunnen betreden. Deze sleutel bezit je op het moment je bewustzijn je vertelt; doen! of, falen! Op dat moment zul je alleen zijn!

 

Niemand zal je beoordelen of je belonen. Maar je zult het voelen wanneer het echt gelukt is. Het is het einde van een periode! En het begin van een nieuw tijdperk.

 

 

Onthoud; De Pléiadiens zijn de meesters van het licht, bewustzijn en ascensie zij zijn onze welwillende begeleiders in de evolutie van het mensdom op aarde!

 

Zij spreken duidelijk hogere waarheden tot ons, op nuchtere wijze en in gemakkelijk begrijpbare taal!

 

De informatie die zij brengen is puur licht en is op zo’n manier gecodeerd dat slapende DNA-strengen geactiveerd worden en het bewustzijnsniveau verhoogd!

 

Er is niets méér waar dan ‘wat is’, want het hoger licht waarover we spreken, bestaat uit eeuwig universele akashische data en is de ultieme waarheid!

 

Wanneer dit licht in het lichaam komt, beginnen feitelijkheden zich te activeren en te veranderen! Deze nieuwe lichtgegevens activeren het cellulaire DNA en zorgen dat veel groter of complexere stromen informatie op andere wijze door het lichaam op kosmisch niveau door de DNA-strengen stromen!

 

Dan komen deze nieuw hogere gegevens beschikbaar voor het bewustzijn, waardoor het bewustzijn en de niveaus van weten gigantisch toenemen!

 

Hieronder doet buitenaards correspondent Vital Frosi verslag over het arsenaal aan deugden verworven in voorgaande levens.

 

 

DEUGDEN ZIJN HET ERFGOED VAN DE ZIEL

 

 

Geliefden!

Jij bent een goudzoeker van de Sterren, die naar deze Planeet is gekomen om te zoeken naar wat het meest waardevol is, niet alleen voor jou individueel, maar voor je hele Monade en, volgens het Plan van de Schepper, om deze ervaring mee te nemen naar de oneindig Kosmos.

 

De Aarde als zielenschool is ontworpen om een van de moeilijkste, maar ook een van de meest begeerde scholen te zijn van de vele die de ladder van opstijging (ascensie) en evolutie vormen. Hier wordt iedereen getest door de moeilijkste beproevingen die een bewust wezen kan ervaren.

 

In feite is het grootste obstakel dat elke ziel hier moet overwinnen de verspreiding van de kleine vlam van Licht die zij met zich meedragen, totdat de Planeet volledig verlicht kan worden, aangezien de Aarde zich heeft ontwikkeld binnen een niveau van bijna volledige energetische en frequentieduisternis.

 

Als een Wereld van beproevingen en verzoeningen, kwamen de zielen die zich aanmeldden voor de leertijd ook met de taak om het Licht te verspreiden. Ze kenden allemaal de echte moeilijkheden die ze hier zouden tegenkomen en ook de lange tijd die nog moest verstrijken, voordat de verwijdering van de duisternis het einde van deze grote Cyclus inluidt.

 

Sinds de vorming van planeet aarde ligt haar geografische positie binnen de rand van het Melkwegstelsel, in de Orion Arm, en dit is ook de reden voor de lage lichtinval van Fotonisch Licht. Het handhaven van een minimum aan licht hier voor eons was onderdeel van de plannen van die zielen die hier voor altijd geland zijn.

 

Jij bent een van deze zielen. Je missie alleen daarom is al groots, om nog maar te zwijgen van alle andere doelen die hun vruchten zullen afwerpen in de oneindigheid van tijd.

 

Je kreeg de missie het Licht hier te verankeren, maar je had ook de vrijheid om te kiezen binnen een oneindigheid van andere mogelijkheden, die je nu voorzien van de voorwaarden van een ASCENDED MASTER STATUS.

 

Uiteraard wordt dit niveau alleen bereikt door zielen die klaar zijn voor ascensie.

 

Als geïncarneerde ziel heeft iedereen dezelfde mogelijkheden, zelfs in verschillende levens, maar het leerplan is voor iedereen hetzelfde. Vrije wil is de meesterwet die bepaalt wat elke ziel individueel en collectief wil ervaren in elke incarnatie.

 

Maar de grote schat die moet worden ontgonnen is ongetwijfeld de reeks deugden die ze als zielsbagage zal meenemen, aangezien deze onsterfelijk is. Zelfs als je honderden keren dis-incarneert, wordt alles in je etherisch lichaam ingeprent en blijft het in je onderbewustzijn elke keer dat je reïncarneert voortbestaan.

 

De ziel is je eigen bewustzijn. Dus tijdens opeenvolgende reïncarnaties draag je, zelfs met de sluier van vergetelheid, de onbewuste indrukken van vroegere ervaringen met je mee en bezit je ook de bijbehorende neigingen. Dit betekent dat als je je vorige levens zou kunnen herinneren, je kan zien dat alles een voortzetting is.

 

De intervallen tussen het ene bestaan en het volgende stellen de ziel in staat om dit geheugen terug te krijgen, om een zelfevaluatie van de reis te maken en een plan op te stellen voor een nieuwe incarnatie, waarin zichzelf tot doel wordt gesteld de lessen te leren die nog te leren zijn en de fouten te corrigeren die eerder zijn gemaakt.

 

Zelfs wanneer later reïncarneert het weer vergeet, bestaat een Natuurlijke Wet van de Werelden die het mogelijk maakt dat elk onderdeel van dit Plan je bereikt op het exact juiste moment in die mate waar je om vroeg voordat je reïncarneerde.

 

Laten we, om dit alles een beetje samen te vatten, zeggen dat het grote patrimonium dat tijdens opeenvolgende incarnaties moet worden opgebouwd altijd hetzelfde is, met andere woorden, ieders uiteindelijke doel is om de reeks deugden te vergaren die nodig zijn voor de opstijging van de ziel.

 

Het zijn deze deugden die worden verworven en ingeprent op elke ziel die de noodzakelijke frequentie opbouwen om een veilig kanaal te bieden voor het oversteken van de dimensionale brug die de ziel naar de Nieuwe Aarde zal brengen, om de Wereld van Verzoeningen en Beproevingen voor eens en voor altijd achter te laten, alsde ziel opstijgt naar een Wereld van Regeneratie.

 

DEUGDEN ZIJN HET ERFGOED VAN DE ZIEL

Niets en niemand kan deze schat wegnemen of aftrekken omdat deze niet overdraagbaar is. De ziel is het puntje op de weegschaal bij het wegen van je frequentie als je het Ascensie Portaal binnengaat. Daarom moeten we ook denken aan een van de uitspraken van Christus Jezus tijdens zijn tijd onder de geïncarneerden:

 

“Bouw schatten in de Hemel, want die op Aarde worden gebouwd, zullen je niet toebehoren.”

 

Om de erfenis van deugden te bereiken, wordt de ziel, terwijl ze incarneert, onderworpen aan een oneindigheid van beproevingen en verzoeningen, en dit is voor niemand gemakkelijk. Daarom is de schat, wanneer deze is verdiend, zo waardevol. Zo waardevol dat het je het recht geeft om hogere werelden te bewonen, alsook de titel van Opgestegen Meester te verwerven.

 

In feite zal de opgestegen ziel die zulke schatten bezit geen belang hechten aan zulke onderscheidingen, omdat de deugden die ze verdiend hebben hen al toelaten zich waardig te voelen, zonder de egoïstische ijdelheid die gebruikelijk is op de Oude Aarde.

 

Zodra je deze erfenis hebt veroverd, is er niets meer te doen voor de ziel in een Wereld van Beproevingen en Verzoeningen. Velen van jullie hebben dit evolutionaire stadium al bereikt en in deze huidige incarnatie zullen jullie in staat zijn de opstijging te maken.

 

Alle deugden die jullie in vorige levens hebben bereikt, zullen zich nu manifesteren. Het maakt deel uit van de openbaringen, want zelfs jijzelf kon je ware potentieel van eerder niet kennen.

 

Je bent veel meer dan je denkt. Het arsenaal aan deugden dat je hebt verworven zal geleidelijk aan in het licht komen, en ook al kan dit op een gegeven moment dienen als een laatste test, je moet gewoon standvastig blijven in je ethisch en morele intenties, want we zijn op het laatste stuk van de grote reis, en dat betekent dat de mijnbouw over is.

 

Verspil je schat nu niet. Het heeft je veel gekost deze te verkrijgen. Het is je zielsbagage, dus niemand kan het van je afpakken, maar elke afleiding brengt het risico met zich mee dat je het langs de kant van de weg laat liggen.

 

Zorg goed voor je bezittingen!

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

 

Onthulling van geheimen

Het Boek van Enoch, Gevallen Engelen en de Grote Zondvloed