Mensen, word wakker; De Holle Aarde heeft binnenin een Kristallijne “Zon”. Een Kern die met de klok mee draait, omgeven door een Deel dat tegen de klok in draait. De verhouding tussen interne en externe rotatie beïnvloedt direct de activeringsvonk voor de ontwaking van de menigte, zoals het ook de activatie van Tijd beïnvloedt. Lichamelijk en Emotionele Genezing, Verjonging en nog veel meer zijn voor ons beschikbaar zodra planeet Aarde bevrijd is. De Puzzels worden langzaam duidelijker. Maar niet iedereen ziet of begrijpt de plaatjes. Waarom niet? Het antwoord ligt bij onszelf. Omdat Atlantis de eyeopener is voor iedereen die wakker is of wil worden.

 

 • Meestertempel Kristallen
 • De kristallijne kern
 • Kristallijne piëzo-elektriciteit en kosmisch knipogen
 • Het Nulpunt
 • Het Gebruik van kristallen
 • Atlantis is eindelijk op de kaart!

 

Meester Tempel Kristallen

De drie Atlantische “Meestertempel Kristallen” van Poseida werden veilig verplaatst door de Poseidon “Wet van Eén” Wetenschapper Priesters naar speciaal geprepareerde grotten in Arkansas vóór de uiteindelijke vernietiging van Atlantis.

 

De grotten die de verplaatste Meestertempelkristallen bevatten werden opgesloten in hyper-dimensionale velden met omringende magnetische kracht. Ze werden opgesloten voor een veilige bewaring tot de zekere terugkeer van de Wet van Eén, dat de kristallijne activering t.w. de “Ascensie” wordt genoemd. Arkansas was specifiek gekozen om de drie grote tempelkristallen te huisvesten, en wel om verschillend logische redenen.

 

 1. Het was al in gebruik als een kristalmijn-, groei- en oogstgebied. Met zeer geavanceerde ondergrondse woonverblijven en laboratoria, die reeds waren gebouwd. Als gevolg daarvan was een van de primaire Interdimensionale Tunnels van Poseida reeds geconstrueerd en waren transportfaciliteiten beschikbaar om de kristallen naar dit gebied te transporteren.
 2. Het was vooraf bekend dat de Vortex in het gebied van Arkansas een belangrijke rol zou spelen in 2012 ten behoeve van de Planetaire Ascensie. Arkansas’ unieke geologie van kwarts, diamanten, magnetisch loodgesteente, ijzer, kalksteen en enorme spelonken maakte het de perfecte broedplaats voor kristallijnen plantages. Kristallen werden al duizenden jaren vóór de zondvloed in Arkansas geplant en gekweekt.
 3. De aanwezigheid van magnetische metalen in de kristalbedden en magnetische veldgeneratoren maakten het gemakkelijker om de majestueuze Atlantische kristallen in een slaaptoestand te plaatsen in deze reeds bestaande faciliteiten.
 4. Een zeer behulpzame kolonie van Lemuriërs met blauwe huid leeft ondergronds in Arkansas, als wel is er een ondergrondse basis van Syriërs. De twee hadden zich verenigd om voor de slapende kristallen te zorgen.

 

Nu zijn de drie in Arkansas geplaatste kristallen voorgeprogrammeerd op een netwerk dat axiaal tonaal verbonden is met de overige vijf enorme Meesterkristallen die in Brazilië, Shasta, Bimini met de twee prachtige Wijsheidskristallen die onder het Titicacameer werden geplaatst. Dit zijn de gespecialiseerde kristallen voor genezing, wijsheid, energie en transport die gebruikt worden in de Tempel van Genezing, de Tempel van Geluid en Licht, de Tempel van Kennis, de Tempel van Eén, de Tempel van Thoth, de Robijnentempel van Vuur en de Tempel van Regeneratie.

 

Deze kristallen werden in het bijzonder geplaatst in gebieden die van het grootste belang zijn voor de Nieuwe Aarde ontstaan met de Ascensie in 2012. Gebieden die gemakkelijk toegankelijk waren via het Atlantisch Interdimensionale Tunnelsysteem dat was ontstaan als mega vortex en als oneindigheid in jullie huidig tijdperk. Het Goddelijk Vrouwelijke Emerald Kristal, fungeert via een verdeler als reactie trigger, naar alle andere Tempel Kristallen.

 

De Kristallijne Kern

De Kristallijne Kern van de Aarde speelt een belangrijke rol in veel aspecten van jullie Planeet en haar dimensionale dualiteit. Hoewel dit voor velen van jullie verwarrend kan klinken, vertellen we ook dat de Aardkern jullie perceptie van realiteit beïnvloedt.

 

De Inwendige “Zon” van de Aarde, binnen in de Holle Aarde, is een inwendige Kern die met de klok mee draait en een buitenste Kern die tegen de klok in draait. De verhouding tussen de binnenste en de buitenste draaiing van de Aarde heeft een directe invloed op de activeringsvonk van de Tijd.

 

De inwendige kern  draait nu sneller waardoor jullie Tijd versnelt. Het is in feite de toename van de Lichtsnelheid die deze toename in spin beïnvloedt. Omdat de Innerlijke Kern nu sneller draait, neemt deze in warmte en omvang toe. Dat is in grote mate verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde die nu plaatsvindt.

 

De Kristallijne Kern “Zon” heeft een fysieke en niet-fysieke realiteit. De ene is Materie, de andere Antimaterie. De Fysieke Kern is qua samenstelling gekristalliseerd in een magnetisch ijzer-nikkel legering. De Inner Kern zelf is niet hol. De Kristallijne Kern is helder samenhangende Energie die vergeleken kan worden met de bewuste straling van de Zon zoals die vanuit de Kern in elke richting omhoog straalt.

 

In de opwaartse stroom creëert het een Stralingssfeer van Invloed die elke Levenskracht vergroot, expandeert, verspreidt en van energie voorziet. Dit Stralingsveld is een domeinomvormer die Vitale Energie fysiek maakt. Het heeft de opmerkelijke capaciteit om de vastberadenheid en intentie van de aanvoelende Aarde te concentreren in fysiek tastbare realiteit. Zodoende beweegt de niet-fysieke Energie zich hier doorheen en wordt Vaste Energie verzameld in Kristallijne formaties die toenemen en Energie versterken.

 

Deze massieve kristallijne vortexen dienen als ontvangers/zenders en ontvangers/geleidende krachtvelden van energie die vitale kosmische levenskracht overbrengen naar alles wat op en in de Aarde bestaat. Zonne- en Stellaire Stralingsgolven en emissies versnellen en optimaliseren de verzamelde bedden van Kristallijne Energieën. Dergelijke emissies stimuleren en intensiveren de kristal transformerende versterkingen van Energie en creëren als zodanig een optimaal verhoogde proliferatie van alles wat zich binnen het invloed veld van de Aarde bevindt.

 

Het noordelijk halfrond van de Aarde bevat het grootste deel van het landoppervlak en heeft ruwweg 80% van de menselijke bevolking van de Planeet. Daardoor heeft de Kristallen Vortex van Arkansas de grootste invloed. Laat het duidelijk zijn dat beide Kristallen Vortexen van groot belang zijn in de Ascensie en balans van Planeet Aarde, echter heeft Arkansas grotere invloed op de Mensheid om de hierboven genoemde redenen.

 

Kristallijne piëzo-elektriciteit en kosmisch knipogen

De Arkansas Vortex stroomt niet zoals de meeste andere vortexes, in een cirkelvormig patroon. In plaats daarvan stroomt het in heen-en-weergaande beweging over het grootste deel van de afgezonderde afzetting van Kwartskristal op Aarde. Dit ongewone patroon is te wijten aan een eigenschap van kwarts die piëzo-elektriciteit wordt genoemd.

 

De piëzo-elektrische kwaliteiten van Arkansas Kwarts zijn extreem krachtig en de energie van deze configuratie neemt toe naarmate de Meesterkristallen van de Vortex meer geactiveerd worden. Hun energie kan schokken in de lucht sturen en het Land laten schudden.

 

Een voorbeeld hiervan is het welbekende incident van januari 2011, toen zich in Arkansas een onverklaarbaar fenomeen van stervende vogels voordeed. De vogels die uit de lucht vielen, vielen als direct gevolg van een piëzo-elektrische golf die Crysto-elektrische schokgolven in de lucht losliet. Ongeveer 15.000 vogels werden tijdelijk verdoofd, vielen op de aarde en stierven door het trauma van de inslag.

 

De ongewone aardbevingen die zich de afgelopen 2 jaar in Arkansas hebben voorgedaan, zijn ook een gevolg van het ontwaken van de kristallen. Deze bevingen hebben geologen echt verbaasd, want ze vinden plaats in gebieden die niet bekend staan om tektonische breuken of eerdere bevingen. Ze hebben plaatsgevonden in gebieden die niet in verband staan met de New Madrid Breuk Line.

 

Nogmaals, de aardbevingen in Arkansas waren het gevolg van de activering van de kristallen. Het is een nieuw concept en wordt niet begrepen door de huidige Wetenschappers. De mainstream academici vinden het idee vreemd en onacceptabel. Maar, toch bestaat dit feit.

 

Op 10-10-10 vond bij het Portaal een beving plaats vlakbij het Smaragden Kristal, dat nationaal werd gemeld. In tegenstelling tot ‘gebruikelijke’ tektonische bevingen, waren de dieren niet bang. De vogels bleven zingen, terwijl de dieren van tevoren niet hun toevlucht zochten.

 

Op 9-9-9 werd door de lokale media bij het Portal een “groene mist” boven Mount Magazine gerapporteerd terwijl de elektriciteit in het gebied kortstondig werd onderbroken. De “groene mist” was geen vreemd gekleurde waterdamp. Het was de ionische mist die optreedt rond en in Dimensionale ‘Wormgaten’. Het was het Smaragd Kristal.

 

Vrees niet, de Kristal “ontwakingen” zullen geen bevingen of schokken veroorzaken die schadelijk zijn voor de Mensheid. De activeringen worden opzettelijk verzacht door geleidelijke Tijdsontlading.

 

Het Nulpunt

Er zijn Primaire en Satelliet Energiepunten op Planeet Aarde. Het Atla-Ra priesterschap kende niet alleen de exacte locaties en de aard van elk van hen, zij waren ook in staat om hun energie te benutten, te verfijnen en te versterken, om ze in een Wereldwijd Energienetwerk op te nemen.

 

Een Wereldwijd Systeem met verfijnde Leylijnen die ook Axiale tonaal lijnen genoemd kunnen worden. Deze werden in een netwerk opgenomen en inderdaad opgeladen met Kristallen. Arkansas en Brazilië komen naar voren als de twee belangrijkste centra voor de overgang-Ascensie, te weten; de verandering van Magnetisch naar Kristallijne energie. Het Magnetische Raster neemt af, om vervangen te worden door het Kristallijne Raster.

 

Magnetische stromen zijn per definitie Polair. Kristallijne energie is niet-polair, en vormen het Nulpunt! De verschuiving naar het Nulpunt vindt plaats van de 5de naar de 12de Dimensie. De 12de Dimensie is de Kristallijne top. De Ascensie in simplistische termen, is de expansie van de Aarde van de magnetische polariteit van de 1ste Drie Dimensies naar de Nulpuntvelden van de Kristallijne Dimensies.

 

Earth structure, 

Ter voorbereiding hierop worden de ‘Zonneschijven’ her-geprogrammeerd om het Kristallijn om te zetten naar een tastbaar formaat voor de Mensheid. Degenen van jullie die de primaire Zonneschijflocaties bezoeken zijn betrokken bij het aanpassen van de nieuwe codes.

 

Degenen onder jullie die het 11-11-11 Portaal in Arkansas kwamen ervaren zullen hieraan hebben deelgenomen op Mount Pinnacle. Sommigen van jullie zullen de Kristallijne Codes naar Gizeh en andere primaire punten van Zonneschijf hebben gebracht. Codedragers zijn in feite betrokken geweest bij deze Missie sinds de Kosmische Trigger van 2009.

 

Dat wat jullie “Zonneschijven” noemen zijn in werkelijkheid Kristallijn apparaten van Siriaanse-Plejadische-Arcturius oorsprong die gebruikt worden om Planetaire Energieën in evenwicht te brengen en te houden. Het Zonneschijvennetwerk werd opgericht na het uiteenvallen van het Kristallijne Firmament van de Aarde dat ooit de Planeet omringde. De 12 schijven dienen om Kosmische en Dimensionale energieën om te zetten en te vermengen om de Planeet velden van “Dualiteit” te stabiliseren.

 

De Kristallen Schijf in Arkansas is uiterst belangrijk omdat het samenhangt met de integratie van Kristallijne Dimensies Energie van de “Dualiteit” 3D Dimensies. Juist, daarom werd het Platina Kristal in de Kristallen Vortex van Arkansas geplaatst.

 

Het Gebruik van Kristallen

De Wet-van-Eén Atlantiërs gebruikten Kristallen op vele goedaardige manieren en middelen. De Terugkeer van hen zal het gebruik van kristallen heropenen. Het is de eed van de Wet-van-Eén dat zij nooit meer bij de neus zullen worden om deze Technologie in verkeerde handen te laten vallen. Onthoud: ieder van ons is gebonden aan deze eeuwigdurende eed!

 

Het goedaardige gebruik van kristallen omvat:

 

 • Fysieke en Emotionele Genezing, Verjonging – Geluid en Muziekverrijking en kristallijne muziekinstrumenten

 

 • Meditatie, Versterking van Mentale Capaciteit en het Downloaden van Informatie

 

 • Dematerialisatie – teleportatie – telekinese via het ‘Hyper dimensionale Tunnel’ Netwerk

 

 • Antizwaartekracht Plasma, Magnetische krachtvelden

 

 • Bibliotheken – archieven en andere opgeslagen kennis, zoals in een computer

 

 • Creatie van ‘hogere energievelden’ voor gebruik in scholen, onderzoeksfaciliteiten en fabrieken

 

 • Toename van plantengroei in landbouw en veeteelt

 

 • Weerbeheersing – Versterking van natuurlijke Ley-energie – Communicatie

 

 • Energietransmissie Kristallen hebben het vermogen om energie over te dragen, vast te houden, de intensiteit ervan te behouden, te concentreren en over grote afstanden te verzenden.

 

De zogenaamde Phi-kristallen, of tegenwoordig Vogel Phi-kristallen, werden op grote schaal gebruikt om energie van ‘Menselijk Theta-denken samen te voegen via teams van Atla-Ra Wetenschappers en Priesters. Theta niveau Gedachte Golven werden gecombineerd met Praniek Chi energie en geïntegreerd en versterkt in een unieke kristallijne ‘manifestatie’ golf.

 

Er bestond een zeer geavanceerd Atlantisch laboratorium in de ondergrondse stad in Arkansas om met dit en ander toepassingen van kristalenergieën te werken, waaronder hyper-dimensionale teleportatie.

 

Vanwege de enorme afzettingen van Kwarts Kristal en Magnetische Mineralen van Arkansas, en de aanwezigheid van Koolstof Kristal Diamanten en Radium houdende waters, was Arkansas het perfecte Aardse laboratorium voor Kristal Technologie. Door dit mengsel van Mineralen zijn de Dimensionale Portalen gemakkelijker toegankelijk in dit gebied.

 

Deze zeldzame cocktail van energieën maakte het mogelijk voor Siriaanse-Pleiadeaanse tech-generatoren om Antigravitatievelden te creëren in de gebieden van Arkansas, uiteenlopende energieën die technisch kunnen worden gemanipuleerd en gecontroleerd door de Kristallijne Schijf en Satelliet.

 

Wordt vervolgd met het laatste deel 6

 

Intro

Atlantis is eindelijk op de kaart!

Een nieuw bewijs! (2023)

 

Stel je voor dat je in een wereld leeft waar een grote beschaving onder de golven is verdwenen, alleen legendes en mysteries achterlatend.

 

Een wereld waar een oud eiland van goud en glorie verborgen ligt onder de zee, wachtend om ontdekt te worden.

 

Een wereld waar de goden de trots en hebzucht van een machtig volk hebben gestraft door hen uit te roeien in een catastrofale gebeurtenis.

 

Dit is de wereld van Atlantis, de mythische, verzonken stad, dat de mensheid al eeuwenlang fascineert en verbijstert. Maar is Atlantis slechts een mythe of is het echt? Een verbluffende ontdekking op een oud Romeinse kaart kan het antwoord geven en de mogelijke locatie van Atlantis onthullen.

 

Welke andere geheimen liggen verborgen in de diepten van de oceaan of in de uithoeken van de aarde?

 

Ontrafel samen met ons het mysterie van Atlantis en andere legendarische plaatsen die tot onze verbeelding spreken.