Onze ware oorsprong, wie en wat we zijn

Het Vereend Bewustzijn

Alles gaat veranderen!

 

 

Onze ware oorsprong, wie en wat we zijn

Bewustzijn en Eenheid is een geestesgesteldheid, dat bij uitstek het beste wapen voor de bevrijding is uit onze eeuwenlange slavernij en onderdrukking. Ieder mens heeft recht op vrijheid, om te gaan en staan waar men wil. Er zijn geen wetten of regels; alleen respect en liefde voor anderen en de natuur, dat is de basisregel voor iedereen.

 

In de opkomende vijf dimensionale wereld, is tijd eeuwigheid, zonder haast, tijdsdruk, of limiet.

 

Wie we werkelijk zijn, is voor ons verborgen gehouden. Onze spirituele natuur is onze enig ware vorm. Daarom spenderen de Deep State machten zoveel tijd en geld om mensen alles te laten vergeten. Ze gebruiken subtiele technieken om ons gevangen te houden. Dat is waar de echte magie ligt. Als je dit niet kunt zien en/of begrijpen, ben je verslagen.

 

Alles is een illusie. Spoedig zullen mensen hun ware oorsprong ontdekken, wie en wat ze werkelijk zijn en wat nu daadwerkelijk gaande is.

 

Het duurde bijna twee eeuwen voordat het menselijk bewustzijn begon te begrijpen wat werkelijk aan de hand is. Wanneer het begrip beetje bij beetje ontstaat over wat werkelijk gaande is, start een oneindig scala aan informatie, dat steeds meer informatie geeft over wie en wat we eigenlijk zijn.

 

Eerst ontdekken we dat we geen Geest zijn, maar een gefragmenteerde ziel van de Geest. Wij zijn een Monade, dat wil zeggen een onbeperkt bewustzijn, geschapen in de Goddelijke Bron, als een goddelijk schijnatoom.

 

Dat is de Geest der waarheid, ons superieur zelf. Gemaakt naar het beeld en gelijkenis van de Schepper, want Hijzelf is het Bewustzijn, de Bron zelf, dat men GOD noemt.

 

Dit is een van de redenen waarom slechts eenderde van de wereldbevolking slaagt voor het 5D eindexamen. Twee derde moet de leerschool opnieuw volgen op een andere 3D planeet, omdat planeet Aarde haar ascensie naar 5D is begonnen en dat binnen enkele jaren zal hebben voltooid.

 

De definitieve doorbraak naar totale bevrijding van planeet Aarde komt op het moment de meute wakker wordt en ziet wie en wat de Deep State cabal zijn, wat ze ons hebben aangedaan en waar ze zich hebben verschanst. De meute moet haar vijand in de ogen kunnen kijken om zich te overtuigen wie het is!

 

Als, mensen massaal in opstand komen omdat ze begrijpen dat ze jarenlang zijn onderdrukt en voorgelogen door hun autoriteiten over o.a. Covid vaccinaties, die onnodig, niet veilig en effectief zijn, zoals is verzekerd. Gezonde mensen vallen na hun vaccinatie dood neer. Deze volkerenmoord wordt de aanleiding van de totale vernietiging van Big Pharma en het medisch kartel.

 

Aan de ene kant staan de Duistere Machten die al vijfhonderdduizend jaar bijna onbeperkt vrij spel hebben gehad op het oppervlak van planeet Aarde, terwijl aan de andere kant de Licht Krachten zijn gekomen, t.w. de Sterrenzaden, geleid door de Galactische Federatie met de steun van wakkere patriotten op Aarde die reeds op alle fronten grote vooruitgang hebben geboekt met de verwijdering van talloze negatieve krachten.

 

Het ware motief van de Deep State heersers is duisterder en kwaadaardiger dan de meeste mensen zich kunnen voorstellen, omdat het “buitenaards” is ontstaan en letterlijk, op verrassende wijze getransformeerd werd in de Archon Bloedlijn Agenda 2030, om onze wereld in beslag te nemen en te besturen namens de “buitenaardse” Anunnaki, Gray en Draco control machten.

De Archon Bloedlijn families zijn intensief betrokken bij de schepping van een geheel nieuw en meer losgekoppeld menselijk wezen, dat volledig gevangen zit in de Matrix van de derde dimensie.

 

Deze wezens zijn onbruikbaar gemaakte, op een niveau ver beneden het huidig levensniveau. Beter controleerbaar door middel van computers, het zijn lege hulzen zonder inhoud en vrije wil, die doen wat de cabal van ze verlangt.

 

Deze hypnotische magie, wordt ondersteund door manipulatief liegen. Verzonnen illusie van een Schepper God, waarover niemand enige oriëntatie heeft in termen van realiteit en/of waarheid.

 

De werkelijkheid is echter, dat de mensheid tot nu toe voor altijd werd misleid en op onrechtmatige wijze verwijderd werd uit haar paradijselijke staat. Ze willen niet dat de mens zich dat realiseert. Want anders, is dat het begin van de grote ontwaking van de mensheid.

 

Terugkerend buitenaards correspondent Vital Frosi, bericht hieronder over de noodzakelijke bewustzijnsaanpassingen.

 

 

HET VEREEND BEWUSTZIJN

 

Geliefden!

Als een Schoolplaneet, waar het leren van de ziel door de universele regels ging die het kenmerkten als een Wereld van Beproevingen en Verzoeningen, voorzag de Aarde ook elk geïncarneerde ziel van de ervaring van individualiteit.

 

We hebben al bij andere gelegenheden gezegd dat wanneer de ziel incarneerde, zij haar eigen evolutionaire project volgt en in elke incarnatie een ander karakter beleeft, omdat door de polariteiten ook de Dualiteit wordt ervaren welke deze School biedt.

 

Om werkelijk elk karakter te leven, moest de ziel niet alleen vorige incarnaties vergeten, maar ook elke sensatie en emotie voelen en vastleggen, of het nu in een situatie van vreugde of pijn en lijden was. De som van al deze karakters gaf de ziel de vorming van haar huidige persoonlijkheid.

 

Als de ziel in elke incarnatie individualiteit heeft ervaren, is het logisch dat ze ook af gescheidenheid heeft ervaren. Zich afgescheiden voelen van de Bron is ook de harde beproeving voelen van de strijd om te overleven.

 

En in deze overlevingsstrijd heeft de ziel ook de Wet van Actie en Reactie ervaren. Vele malen moest de ziel vechten voor haar eigen fysieke leven en in bepaalde situaties ging ze te ver in haar verdediging, vooral in situaties die neerkwamen op doden of gedood worden.

 

Angst en schuld waren de belangrijkste oorzaken die de leermogelijkheden brachten, echter niet altijd ethisch vervuld binnen de Morele Wetten. Wanneer deze wetten werden overtreden, was er vervolgens behoefte aan verlossing en harmonisatie van elke mislukte actie. Deze verlossing werd ook Negatief Karma genoemd.

 

Ondanks alle moeilijkheden op deze School, evolueerde de ziel en heeft het daardoor zover gebracht. Dat was het doel: om in deze positie te komen, teneinde samen met Planeet Aarde te ascenderen.

 

Ten minste 1/3 van de zielen die vandaag de dag geïncarneerd zijn, zijn in staat op te stijgen. Dit leidt ook tot een verandering in de nieuwe Tijdlijn welke de oude Tijdlijn verving dat het Armageddon mogelijk maakte.

 

Als de ziel voorheen steeds ervoer hoe het is om in de toestand van afscheiding te leven, ontvangen we nu, nu we verder gaan in de Planetaire Overgang, meer mogelijkheden om de frequentie van de Nieuwe Aarde te ervaren.

 

Deze afscheiding maakt plaats voor eenwording van bewustzijn.

 

De tijd van vechten om te overleven wordt achter ons gelaten, samen met zowel de oude Derde Dimensie energieën. Zoals reeds gezegd is, zal het Oude plaats maken voor het Nieuwe. En Scheiding zal ophouden te bestaan, zodat Eenwording definitief kan worden geïmplementeerd, waardoor deze huidige School van beproevingen en verzoeningen getransformeerd wordt naar het hoger niveau van Regeneratie.

 

De Goddelijke Wetten zullen ook worden aangepast aan de nieuwe fase van de Aarde en haar mensheid. Bewustzijn zal het vermogen tot handelen en begrijpen volledig veranderen. Het is zich al aan het aanpassen aan de nieuwe fase binnen deze expansie.

 

Het bewustzijn begint zich steeds meer te realiseren dat wat het was, niet langer is. Het laat achter wat niet langer nodig is om door te gaan.

 

De Eenwording van Bewustzijn maakt alle noodzakelijke aanpassingen mogelijk. Het zal de ziel naar het stadium brengen waarin het voor eens en altijd zal beseffen dat we allemaal een zijn. Eenwording zal het mogelijk maken te beseffen dat andere mensen ook van dezelfde Schepperbron komen, en dus dezelfde energie hebben, dezelfde oorsprong, dat hetzelfde zaad is, omdat het van dezelfde boom komt.

 

Eenwording van Bewustzijn zal het inzicht brengen dat een dier, van welke soort dan ook, ook een bewustzijn is dat uit dezelfde Bron voortkwam, dus ook deel uitmaakt van onze energie en trilling. Dat het ook een broeder/zuster uit de schepping is.

 

Je zult beseffen dat een groente ook een bewustzijn is dat uit de Bron is voortgekomen. Het ervaart alleen de fase en sensaties van het leven als groente in deze Aardse School.

 

Eenwording van Bewustzijn brengt ook het inzicht dat mineralen, Sterren, andere Planeten en alle Melkwegstelsels delen zijn van hetzelfde Eenheidsbewustzijn uit de Schepperbron. Alle entiteiten die buiten de Aarde leven zijn ook delen van ons, omdat we uit dezelfde energie voortkomen.

 

Het verenigd bewustzijn zal zich uiteindelijk met dit alles realiseren dat het slechts een fractal is van het eigen grotere bewustzijn, dat wil zeggen, de Monade. Het zal zich realiseren dat het hogere versies van zichzelf bezit. Dat de werelden bewoont in alle dimensies in de oneindigheid van de Kosmos. En het zal bovenal begrijpen dat nu zijn ervaringen in Dualiteit zijn beëindigd, in het afscheiden van de Derde Dimensie, geïntegreerd wordt in de hogere versie van zichzelf.

 

Deze integratie is niets meer dan de eenwording van het bewustzijn. De ascensie van de ziel is niets anders dan de eenwording van bewustzijn.  Maar om de voltooiing van de ascensie te bereiken, is het noodzakelijk zich te verenigen met andere bewustzijns die dit planetaire thuis bewonen. De ziel die hier nog steeds afscheiding ervaart, is niet klaar voor ascensie.

 

Zij die werken aan de creatie van de Niet-Licht Tijdlijn zijn zich goed bewust van alle menselijke mogelijkheden en capaciteiten. En hun hoofddoel vandaag is precies om hulpmiddel te creëren die in strijd zijn met de eenwording van het menselijk bewustzijn en dat moet voorkomen.

 

Het creëren van redenen en oorzaken die afscheiding bevorderen is het meest dodelijke wapen dat vandaag de dag wordt gebruikt. Maar het kan alleen diegenen raken die zich laten meeslepen door de golf van duistere belangen.

 

Stap uit het kruisvuur dat zij uitoefenen, en kom in het licht dat vanaf nu je stappen zal verlichten. De keuze is aan ieder van jullie en dit maakt deel uit van de Wet van Vrije Wil. De kracht is en was altijd al in jou. En dit is een van de meest heilige Goddelijke Wetten.

 

Niets kan je bewustzijn tegenhouden om verenigd te worden, als dat inderdaad je doel is.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

 

“Alles gaat veranderen!

Ik maak hier geen grapje over!” Saint Germain

 

De Grote Opgestegen Meester, Graaf St Germaine spreekt tot ons!

Alles zal nu veranderen! Ik maak hierover geen grapjes!