Echte Rijkdom komt van Binnenuit

Je Bent wat je moest zijn!

  

Echte Rijkdom komt van Binnenuit

Het gevecht voor de bevrijding van planeet aarde en de mensheid, loopt binnenkort ten einde. Geef nu niet op maar ga door met vergrote energie. We hebben het zicht al op de haven, het is nu nog een kwestie van veilig binnenlopen, om een wereld van welvaart, overvloed en onbeperkte liefde binnen te gaan. Een wereld van volledige vrijheid, overvloed en voorspoed is onze beloning.

 

De echt wakkeren vragen zich nu af of ze wel in aanmerkingkomen voor de ascensie naar de nieuwe 5D-wereld? De verwachting is dat zeker een derde van de wereldbevolking in staat zal zijn het eindexamen 5D te passeren. In principe hebben alle nu geïncarneerden de kans aan het 5D examen deel te nemen. Top cijfers om te slagen zijn niet vereist, ook de middelmaat heeft een goede kans te slagen. Voorwaarde is echter wel eerlijkheid, oprechtheid; openstaan voor anderen en onvoorwaardelijke liefde voor mens, dier en natuur.

 

Wees blij met je gezond verstand en leven, vergeet de corrupte overheden, deze worden verwijderd. Sommigen zeggen dat geld gelukkig maakt, maar geld koopt slechts materie.

 

Geluk en echte rijkdom komt van binnenuit door bv. echte dingen te maken en diensten te leveren, die het tegenovergestelde zijn van schulden. Dit behoeft geen verdere uitleg.

 

Achter de schermen brokkelt het kaartenhuis van de onderdrukkers af. Daardoor zien meer en meer wakkere mensen de touwtjes die de marionetten verbinden met hun dirigenten. Dat zijn de zogenaamd gekozen politici; het volk neemt nu waar hoe de poppenspelers gestuurd en gesteld worden, de dirigenten zijn niet meer zoals voorheen in de schaduw verborgen.

 

Alles dat tot ons komt, arriveert op het juiste momenten tijdstip, het is Kosmische Intelligentie dat de leiding heeft over alle bewegingen in het oneindig Universum en dat ook het tijdstip van de langverwachte doorbraak bepaalt.

 

De zelfmoordcultus door vaccins is heel reëel, en het is het resultaat van massahypnose gecombineerd met een wijdverbreid verlangen naar zelfvernietiging. Door de mainstream media aangewakkerd krankzinnig psychologisch terrorisme, proberen veel mensen nu bewust of onbewust een eind aan hun eigen leven te maken. Het aantal sterfgevallen is omhooggeschoten sinds de Covid-opsluiting begon, met de sinistere oplossing van gratis Covid-vaccinatie.

 

Kennelijk ontbreekt bij velen het gevoel van eigenwaarde, door God de rug toe te keren, maar wel technologie, wetenschap, geld of roem te aanbidden.

 

Ze hebben kennelijk niets anders om voor te leven dan meer geld en roem. Als dat niet bevredigt, zoeken ze zelfvernietiging, niet realiserend dat ieder mens een goddelijk wonder is, geschapen naar het beeld van God.

 

Jezelf laten injecteren met een dodelijk biologisch wapen ontworpen om mensenlevens te beëindigen, is een belediging aan God en een daad van geestelijk onvolwaardigheid.

 

De sluier die onze ziel gevangenhoudt op deze planeet, wordt opgeheven binnen het nu opgang komend reïncarnatieproces, om de wakkere mensheid te bevrijden uit de onderdrukking, waardoor iedereen zich kan ontplooien zoals de Schepper het voor ieder van ons heeft voorzien.

 

Hieronder geeft terugkerend buitenaards correspondent Vital Frosi verslag over de vooruitgang van het goddelijk plan voor onze bevrijding.

 

 

Je Bent wat je moest zijn!

 

Het is hier al eerder gezegd dat alle ervaringen van dualiteit die zielen op Aarde in opeenvolgende incarnaties hebben mogen beleven, zowel aan de Licht- als aan de Schaduwzijde.

 

Deze huidige incarnatie dient om de bureaulades te sluiten en de plaats op te ruimen die ze tijdens de leertijd werd bezet. Het is ook de tijd voor individuele keuzes, die het lot van elke ziel zal bepalen.

 

We zouden kunnen zeggen dat deze huidige incarnatie de eerste is waarin de ziel daadwerkelijk de gelegenheid heeft gekregen om alle lessen die ze in al haar vorige levens heeft geleerd in praktijk te brengen.

 

Geen enkel geïncarneerde ziel kan zeggen dat het niet wist dat een houding of handeling het Licht diende of tegenin ging. Veel geïncarneerden zijn nog steeds huiverig hun overdreven ego op te poetsen. Dit is misschien wel de grootste barrière om te overwinnen.

 

Maar ondanks alles is deze huidige incarnatie niet de moeilijkste zoals velen geloven. Ook al bepaalt het de bestemming van elke ziel, het is slechts een gelegenheid om bij te sturen wat eerder geleerd is.

 

Je bent wat bedoeld was te zijn!

 

Wat je hier heeft gebracht, in de staat waarin je nu verkeert, het resultaat van je daden, handelingen en keuzes in elk vorig bestaan. Alle ervaringen die in het Zielenplan voor elke incarnatie waren geplaatst, zelfs alles vergetend, werden uitgevoerd volgens dat Plan.

 

Wat echter de individuele reis bepaalt, is ongetwijfeld de keuze die de ziel maakt in elke gelegenheid die zich voordoet vanuit dat Plan. Jouw keuzes hebben je gemaakt tot wie je vandaag bent. Zoals we al vaak gezegd hebben, is iedereen de Architect van zichzelf.

 

Niets buiten jou kan veranderen wat voortkomt uit je eigen keuzes. Dit is het goede van het grotere Plan, want als we afhankelijk zouden zijn van anderen, zou het leven een loterij worden. Of een gelukspel, zoals sommigen zeggen.

 

Jouw ervaring is uniek tussen alle zielen die naar de Aarde zijn gekomen. Er is geen mogelijkheid dat twee dezelfde indrukken en dezelfde frequentie hebben, omdat het emoties en gevoelens zijn die het ware individuele verhaal bepalen, dat vervolgens aan iedereen in de oneindigheid van de Universa zal worden verteld.

 

Jullie zijn wat bedoeld was te zijn, omdat het jullie keuzes, ervaringen en beslissingen waren, elke minuut van elke dag, elk uur en elke incarnatie, liet jullie werkelijk voelen hoe het is om te leven en te creëren in een wereld waar Licht schaars is.

 

Jullie zijn altijd deel geweest van de Goddelijke Vonk die je Monade vormt en zal dat ook altijd blijven, omdat het puur Licht is, hebben jullie een beetje Licht in deze Wereld van Duisternis gebracht.

 

De Aarde begint nu op te Lichten. Gedeeltelijk omdat jullie je Licht hebben geactiveerd, het Licht van ascensie. Jullie bijdrage is heel belangrijk voor de planeet. Zelfs van degenen die nu niet zullen ascenderen, jullie tijd op de planeet Aarde, heeft ook op een of andere manier bijgedragen. Niets is verloren gegaan in dat wat gecreëerd is door de Goddelijke Wetten.

 

En nu de sluiers worden opgelicht, zal jullie bewustzijn zich beginnen te herinneren wie jullie zijn. Het zal zich herinneren wie je in elk vorig leven was. Het zal weten waar je thuis was voor je hier kwam. In het geval van ascensie, zul je natuurlijk kunnen kiezen om op de Nieuwe Aarde te blijven of zelfs er naar terug te keren. Natuurlijk heb je deze Nieuwe Aarde helpen bouwen en zul je niet willen vertrekken zonder de nieuwheid te beleven en te proeven.

 

Je bent wat je bedoeld was te zijn, want niets en niemand kan je keuzes veranderen. Zelfs de Donkere machten niet, die hier kwamen konden het niet, ze konden alleen de moeilijkheidsgraad vergroten, wat jou nog meer een winnaar maakt.

 

Je bereikt nu de laatste sport van de ladder van opstijging.

Vier het! JE BENT WAT JE MOEST ZIJN!

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!