Geld heeft waarde van zichzelf, Currency niet

Doe Wat Goed Voor Je is

Geld heeft waarde van zichzelf, Currency niet

Geld is niet wat mensen denken dat het is. Tegenwoordig is geld ‘geld’ uitgevonden door de overheid of in de juiste volgorde door de Centrale Bank, om zoveel als mogelijk van de bevolking te stelen; o.a. middels opgelegde ‘belastingen zonder toestemming’ van het parlement resp. van het volk. Door de valuta stapsgewijze in koopkracht te verlagen via inflatie om de munt in waarde te verlagen. Dat feitelijk het verdiende geld van het volk is, verkregen o.a. door inspanning uit arbeid.

Het oorspronkelijk abstracte denkbeeld is, dat;

 

Valuta is een metafysische technologie, dat het vertrouwensproces vergemakkelijkt en feitelijk het echte geld is.

 

Vertrouwen bestaat tussen twee of meer personen, het is de echte bron van alle rijkdom, dat iedereen voor zichzelf kan creëren en van nature door het milieu wordt meegegeven. Met andere woorden; Rijkdom, in al zijn vormen, is iets van waarde gecreëerd door mensen of de natuur.

 

Valuta, of currency in deze zin van het woord, is een sociaal smeermiddel, waarmee twee of meer mensen samenwerken aan een bepaald project, object, of agenda. Het doel behoeft niet echt waardevol te zijn voor de betrokkenen; ze kunnen niet alleen samenwerken om het doel te bereiken; maar bieden of verkrijgen geld om een ​​waardevol aandeel in het gebeuren te hebben. Over het algemeen hebben mensen de motivering deel te nemen aan dingen die ze waardevol vinden, dat meestal geld is, als effectieve enthousiasme.

 

Dus ook, met betrekking tot het schuldgeld, dat geld is “gedrukt uit dunne lucht” dat mensen vertrouwen. Het is het vertrouwen dat een monetair systeem macht geeft. Als mensen geen waarde verkrijgen uit het gebruik van geld, zouden ze het niet gebruiken.

 

Maar wat een samenleving bevordert, is dat mensen het echte belang inzien om hun vertrouwen te schenken aan alleen eerlijke, objecten, projecten en mensen.

 

Dit wil zeggen, indien moraliteit, ethiek en rechtvaardigheid verloren zijn gegaan door omkoping, geen enkele (geld)belofte standhoudt en dus resulteert in bedrog. En dit is in wezen de situatie waarin de wereld is aangeland.

 

De elite machten gebruiken ons als tandwielen in een machine om hun systemen van controle en bedrog in stand te houden, omdat we vrijwillig hieraan meedoen, vooral bewezen door het gebruik van hun nepgeld.

 

Echte Rijkdom vereist weinig geld

Echte rijkdom heeft geen geld nodig. Het kost wat geld, maar de hoeveelheid hangt af van de kosten voor de vervulling van ambities, de kans en de tijd. Voor degenen met weinig behoeften en prioriteiten zijn de kosten minimaal.

 

Geld kan het kernprobleem van de mensheid niet oplossen. Het volk, alhoewel niet direct door eigenschuld, accepteert wantrouwen betreffende de overheid als een onveranderbaar feit; onder het motto “Dit is zoals de dingen zijn!”

 

Onze wereld wordt geteisterd door oneerlijkheid, onwaarachtigheid en grootschalige verkrachting van de waarheid als fundamenteel levensprincipe.

 

Misschien lijkt het acceptabel, maar de orde van de dag is; wetteloosheid; waar de wet van de jungle en overleving van de “sterkste” de belangrijkste autoriteit is. En toch, ondanks de armetierige status van menselijk vertrouwensnormen, is niets dat ons tegenhoudt om het schip van de beschaving te keren en op goede koers te leggen van welvaart en overvloed.

 

Al het geld in de wereld kan deze problemen van de mensheid niet oplossen.

De grootste zwendel in ons leven, is belasting betalen over geld dat je verdient, belasting over geld dat je uitgeeft en belasting over dingen die je koopt. En dan ook nog belasting betalen moet over dingen die je bezit, waarover je belasting betaalt met eerder belast geld!

 

Mensen wordt wakker en neem ter Harte!

 

Zoals reeds 100 jaar geleden Sir Josiah Stamp (1880-1941) President van de bank Engeland, zei;

 

“Als jullie de slaven van bankiers willen blijven en de kosten van jullie eigen slavernij willen betalen, laat ze dan geld blijven creëren.”

 

Denk hierover eens na; sta op en ontwaak de meute!

 

Onze Exterrestriale correspondent Vital Frosi beschrijft hieronder meer details over de Planetaire Overgang die staat te gebeuren.

 

DOE WAT GOED VOOR JE IS

 

Geliefden!

Ieder van jullie is een ziel die het leven in een menselijk lichaam ervaart. De Aarde is het planetaire thuis dat deze grote kosmische familie huisvest, aangezien de oorsprong van elke ziel niet dezelfde is als voor de incarnatie. Ook al leeft men hier als een collectief, het zijn de individuele ervaringen die de vooruitgang, evolutie en ascensie van elke ziel bepalen.

 

De Grote Cyclus van beproevingen en boetedoeningen loopt nu ten einde en een Nieuwe Tijd nadert snel. We zijn in de laatste incarnatie binnen het Oude Systeem, en dit is ook de fase van de Planetaire Overgang.

 

De Terranische School zal overgaan in de klasse van een Wereld van Regeneratie, waar niet langer de pijn en het lijden het euvel zal zijn dat de mensheid tot nu toe heeft geteisterd.

 

Het is een glorieus moment voor de zielen die nu op Aarde geïncarneerd zijn. Iedereen heeft de lessen geleerd, ook al is er nog steeds een deel van de mensheid dat plezier schept in houdingen en handelingen die niet in overeenstemming zijn met de Morele Wetten.

 

Dit is het grote risico dat ascensie in gevaar kan brengen. Het waken en bidden moet nu worden gememoreerd als nooit tevoren. Sommige misstappen kunnen zelfs gecorrigeerd worden, echter grote misstappen kunnen de ziel in moeilijkheden brengen of zelfs verplicht losgeld eisen, waardoor het niet verder kan opstijgen naar de Nieuwe Aarde.

 

Hoewel alle lessen geleerd zijn en hoewel veel zielen zich nog steeds overgeven aan kwade praktijken, zou veel pijn en lijden vermeden kunnen worden, omdat ze noch karma noch het nieuw leren vertegenwoordigen. Het is de weerstand die ieder oproept wanneer veranderingen noodzakelijk zijn. Hoe groter de weerstand, hoe langer de moeilijkheden in iemands leven blijven doorgaan.

 

Om aan het einde van deze cyclus in de natuurlijke stroom van de noodzakelijke veranderingen te stappen, is de aanbeveling die ons in deze laatste jaren blijft waarschuwen.

 

Wat houdt je tegen om te veranderen? Natuurlijk zijn het de al dan niet opgelegde overtuigingen, die nog steeds in ieder van ons leven, ook al worden ze niet toegegeven.

 

De ziel heeft vele vorige levens geleefd, dat wil zeggen een geschiedenis die is opgebouwd tijdens haar opeenvolgende incarnaties. Alle ervaringen werden geregistreerd in haar onbewuste herinneringen, maar bemoeien zich ook nu nog met haar handelingen. Sommige zijn bepalend. Een daarvan is het overdragen van je macht aan anderen.

 

Er was een tijd dat sommige groepen andere groepen begonnen te domineren. Degene die sterker was, won. De overwonnenen moesten gehoorzamen aan de overwinnaars. En dit creëerde in elke ziel een overlevingsinstinct, omdat de overheersers altijd hun wil oplegden aan de gedomineerde personen.

 

Opgelegde gehoorzaamheid is de oorzaak van al het kwaad dat de mensheid vandaag de dag treft. Deze gehoorzaamheid was alleen verzekerd door angst. En angst ontstond juist door de excessen van de onderdrukkers. Angst verlamt en zorgt ervoor dat de prooi zich gedwee onderwerpt aan het misbruik van de sterksten.

 

In een van onze laatste boodschappen zeiden we dat de overheersing van mensen over mensen hier eindigt. Deze energie komt van de Oude Aarde en heeft hiervoor niet de vereiste frequentie.

 

Hier is een oudere tekst getranscribeerd met als titel:

 

“Geef je macht niet uit handen”.

 

We hebben het hier niet over krachten die door menselijke wetten en normen zijn ingesteld. Maar over jullie persoonlijk aangeboren en onoverdraagbare kracht. De kracht die je draagt uit de tijd van voor je eerste incarnatie op Aarde. Het is deze kracht die jullie je nu zult herinneren en aannemen.

 

Concepten en overtuigingen die jullie zijn opgelegd zullen in de komende tijden ophouden te bestaan. Alleen dat wat werkelijk nuttig voor je is, zal blijven bestaan. Niets meer dan dat. En onder de oude gewoonten is er een die je nu het meest stoort. Jullie hebben geleerd dat je je moet aanpassen aan de belangen van anderen om geaccepteerd te worden in het collectief. Sommigen noemen deze praktijk zelfs “politieke correctheid”.

 

In werkelijkheid is het gewoon een andere oplegging die is aangenomen met het doel van meer controle en gemakkelijker overheersing.

 

DOE WAT JE EEN GOED GEVOEL GEEFT!

Hoe vaak heb je niet het tegenovergestelde gedaan! Om anderen het naar de zin te maken, heb je jezelf op de tweede plaats gezet. Teneinde geaccepteerd te worden in de groep of in het milieu, waardoor je tegen je eigen principes be t ingegaan. Omdat je geloofde dat je jezelf aan anderen moest uitleggen, heb je jezelf zelfs tegengesproken tegen dat wat in je het meest heilig was.

 

Je geselde jezelf de hele tijd, niet omdat het een karma was dat door jezelf was gecreëerd in daden uit vorige levens, maar gewoon omdat je je macht weggaf aan anderen.

 

Op dat punt begon je de levens van anderen te leven, zonder je eigen leven te leven. En wat nog erger is: je bent gestopt met je eigen ervaringen te leven, juist die ervaringen die nu de doorslag geven, omdat we ons in de laatste incarnatie in de dualiteit van de Aarde bevinden.

 

DOE WAT GOED VOOR JE IS!

Natuurlijk moeten de Morele, Ethisch en Natuurlijke Wetten altijd gerespecteerd worden, want zonder het respecteren van deze Wetten zal de ziel niet kunnen ascenderen.

 

Doen wat goed voor je is, altijd met de intentie om goed te doen, zal je nooit spijt geven.  En wat nog belangrijker is, het zal je in staat stellen de lessen te leren die nog ontbreken in je CV.  Door te doen wat goed voor je is, zul je bovenal je leven ten volle kunnen leven.

 

Leef niet het leven van iemand anders! Dit voegt niets toe aan je leerproces, onthoud dat. Integendeel, het zal je blijvend onder de heerschappij plaatsen van degenen die jouw vrijheid niet willen.

 

Je leert niets door het leven van anderen te leven. In feite zouden we kunnen zeggen dat er maar één leerproces is: je zult leren dat het niet de moeite waard was, omdat het leven van de ander het leven van de ander is, en niet dat van jezelf.

 

In de School van het leven kan niemand de les van een klasgenoot maken, omdat de aantekeningen niet op het papieren bulletin staan, maar in het geweten van iedereen zelf. Jij kunt het geweten van de ander niet opbouwen, en niemand kan het jouwe opbouwen.

 

Denk daarover nog eens na, nu het nog kan!

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!