Eerder gepubliceerd op 27 juli 2013, verschijnt opnieuw als aanvulling op “Je vrijheid vernietigd.”

 

Velen herinneren zich de 2e Wereld Oorlog als een verschrikkelijke ervaring waarin miljoenen mensen hun leven verloren met enorm veel persoonlijk leed voor overlevenden. Het hoogtepunt; twee atoombommen die op Japan werden gegooid, ondanks het feit dat Japan voordien reeds had toegezegd zich over te geven, op dezelfde condities als nadat de bommen waren gevallen. Twee atoombommen die ontzaglijke verwoesting veroorzaakten. De man die opdracht gaf om deze bommen toch te laten vallen was de president van de Verenigde Staten Harry S. Truman, die aan het einde van de oorlog Franklin Roosevelt had vervangen. Truman weigerde de Japanse voorwaarden van overgave te aanvaarden, en beval de atomaire verwoesting, om nadat de bommen waren gedropt de overgave op dezelfde voorwaarden, die hij eerst had afgewezen, te accepteren.

 

Na de oorlog, was de wereld mentaal, emotioneel, spiritueel en fysiek verwoest. Hierdoor konden de banken ​​enorme fortuinen maken door geld te lenen aan regeringen om hun door de oorlog verwoeste samenleving weer te herbouwen. Een oorlog die dezelfde banken in eerste instantie hadden gefinancierd door beide kanten geld te geven. Hierdoor is de schuld van landen aan particuliere banken enorm gestegen, met als resultaat dat de banken in verhouding nog meer controle verkregen over deze landen.

 

bill of rightsDe wanhoop voor de vrede maakte de wereld rijp om de belangrijkste reden waarom de oorlog was begonnen, te accepteren; de Elite Broederschap had deze oorlog gecreëerd om de Verenigde Naties op te kunnen richten, als het wereldwijde bestuursapparaat van deze Broederschap. WW2 was een typisch ‘probleem – reactie – oplossing’ constructie. De Council on Foreign Relations (CFR) schreef het handvest voor de VN, zoals openbaar werd gemaakt in het boek, The Shadows of Power, door James Perloff.

 

De Rockefellers (CFR) betaalden voor het VN-hoofdkwartier in Genève, en gaven het grondstuk cadeau voor het VN-gebouw in New York. De VN is een Trojaans paard voor de wereldregering van de Elite en zit boven op een uitgebreid netwerk van organismen, die zichzelf presenteren als dienaren van het volk, terwijl ze in feite de instituten zijn voor de meest groteske manipulatie allertijden, niet alleen in de ontwikkelingslanden van Afrika, Azië, Zuid- en Midden-Amerika, maar overal op de wereld. Het VN-netwerk omvat de World Health Organisatie (WHO), welke een volledige dochteronderneming is van het Anglo-Amerikaans-Zwitserse farmaceutisch kartel met haar geïntegreerd leiderschap.

 

De WHO vertelt de wereld dat er een epidemie van iets is; om deze onder controle te houden leveren de corporate leden van het farmaceutische kartel het vaccin. Weer een ander toepassing van ‘probleem-reactie-oplossing,’ terwijl de vaccins onnoemelijke schade twin towersveroorzaken aan het welzijn van miljarden mensen. Zo maakt het VN-Populatie Fund voor hetzelfde doel als bij de WHO, gebruik van ‘bevolking controle’ middelen, t.b.v. eugenetica manipulaties – de wetenschap voor het verbeteren van menselijke bevolkingsgroepen door gecontroleerde bevruchting om gewenste erfelijke eigenschappen te verkrijgen. Het VN Milieu Programma maakt misbruik van het milieu, als excuus om internationale wetten en belastingen te creëren, zoals o.a. de CO2-belasting; om landerijen te stelen in ontwikkelingslanden onder de noemer ‘schuld voor natuurschoon’ swaps. UNESCO die wetenschap en cultuur bevordert, promoveert de AGENDA in vele aspecten van het dagelijks leven.

 

De VN werd opgericht om oorlog te voorkomen, maar bedrijft nu zelf oorlog in Afghanistan, het Midden Oosten en Afrika, – opgericht voor het welzijn van de volken, wil jij dat geloven?

 

WO1, WO2 en de 9/11 Twin Towers zijn slechts een paar belangrijke en significante rampen die met opzet werden gecreëerd, met als doel geld te verdienen, en de AGENDA voor globale overheersing te bevorderen!

 

Via de controle en manipulatie in de media en andere instituten, wordt direct het menselijke denken en waarnemen beïnvloedt – het gaat niet alleen om macht of omwille van meer macht – er is een veel belangrijker reden voor: De AGENDA van de Elite Broederschap is de volledige overname van planeet AARDE door hen – zonder dat iemand beseft dat het gebeurt. ZE zijn goed op weg om dit te bereiken – tenzij wij mensen WAKKER WORDEN en ons massaal hiertegen verzetten!

 

Om hun doel te bereiken, creëren ZE super staten teneinde deze later te verenigen. Zo is de realisatie van de EU een belangrijke eerste stap, met zijn centrale bank en Euro munt. De Amerikaanse Unie bestaat reeds voor de helft, ze proberen via handelsovereenkomsten heel Zuid-Amerika in te lijven, wat onlangs werd bemoeilijkt, dankzij de oppositie o.a. van Venezuela, Bolivia en Ecuador. De Pacific Unie en de Afrikaanse Unie zijn in de maak. Verenig deze in één eenheid en de wereldregering is een feit.

 

Andere elementen zijn ook onderdeel van de AGENDA, zoals het micro-chippen van de wereldbevolking, – toepassing van mind control; volledige controle van de energievoorziening; vernietiging van alternatieve vormen van genezing welke de gevestigde geneeskunde blootstellen als een grootschalige fraude, en last but not least een wereldwijde staat van beleg. (Overtuig je via onderstaande video).

 

Dit alles zal de vrijheid van mensencensorship beteugelen. Vrijheid wordt gezien als een natuurlijke vooruitgang voor de mens. Enquêtes van zakelijke leiders en intellectuelen in heel Amerika toonden de algemene overtuiging dat vrijheid in gelijke tred toeneemt met materiële vooruitgang. Mensen zijn erg optimistisch: ze geloofden dat oorlog een ding van het verleden was, dat armoede zal worden opgeheven, dat de invloed van de Staat zal krimpen, omdat – ze denken – dat er steeds minder en minder voor de staat te doen is. Vergeet vanaf nu dat dit gaat gebeuren.

 

Toen de Elite Broederschap in de voortgang van ‘probleem – reactie – oplossing’ de Eerste Wereldoorlog ‘schiep,’ was in een kwestie van enkele maanden alle optimisme verdwenen, nadat bekend werd dat in de loopgraven miljoenen mensen stierven. Een volslagen ramp, een vreselijke verspilling, er waren 10 miljoen doden. De legers waren verslagen, de soldaten, generaals, en staatslieden kotsten van dit alles. In feite, was reeds de anti-vrijheid beweging in opbouw vóór de Eerste Wereldoorlog: Vergeet niet dat de inkomstenbelasting in Amerika pas in 1913 werd opgelegd, hetzelfde jaar dat het Federal Reserve System werd opgericht. In plaats van dat de twintigste eeuw tot meer vrijheid leidde, werd het grootste deel van de wereld in tegengestelde richting geleid.

 

Rond het einde van de achttiende eeuw werd het fenomeen moderne democratie in diverse landen opgericht, weliswaar in verschillende vormen. Sindsdien zijn deze democratieën geëvolueerd, maar elke stap op de weg was een stap in de richting van minder individuele vrijheid. De systemen voor discipline, regulering en controle werden zo langzaamaan opgebouwd.

 

Na verloop van tijd, wordt de moderne staat een steeds zwaardere last, steeds minder mensen werken effectief en productief, omdat meer en meer van hen op de loonlijsten van de Staat staan, terwijl alles steeds duurder wordt. De Staat raakt uiteindelijk in een situatie zoals onder Louis XVI in Frankrijk plaats vond: de oppositie wordt groter, totdat de ‘bom’ barst, waarna een nieuwe vorm de Staat overneemt. Om de twintig jaar moet je een revolutie hebben, was de mening van Jefferson: nodig om logge onproductieve instellingen op te ruimen. Kunnen nieuwe verkiezingen onze vrijheid terug brengen? Dat is niet waarschijnlijk. Typisch genoeg, stemmen mensen niet voor vrijheid; ze stemmen voor andermans geld. Bovendien verkiezingen zijn zwendel, mensen worden niet gekozen ze worden vooraf door de Broederschap geselecteerd. Gemakkelijke manipulaties via het elektronisch stemmen doet de rest.

 

Ten aanzien van openbare aangelegenheden komen mensen niet tot echte bezinning, zoals ze in privéaangelegenheden wel doen. Een privé persoon zal op een dag wakker worden en zeggen: “Ik moet stoppen met drinken en ga daarvoor naar een afkick centrum,” en verandert zijn leven. Maar een massa van mensen kan dit niet doen.

 

Bedenk hoe het gaat met overheidsfinanciën. Een individu zou kunnen zeggen: “Dit land moet stoppen met zoveel geld uit te geven.” Maar hij zal geen afstand willen doen van zijn eigen publieke voordelen – zijn sociale zekerheid, zijn gezondheidszorg ondersteuning, alle overheidsuitkeringen en subsidies. Hij heeft geen reden om zijn voordelen op te geven, omdat het geen invloed zal hebben op het probleem. Het is alsof de hele natie een creditcard heeft. Het heeft geen zin voor een individu om zichzelf uit de Sociale Zekerheid te laten schrijven.

 

Uiteindelijk hebben grote instellingen geen manier om hun eigen koers te corrigeren, ze moeten doorgaan op de weg naar de ondergang. Als de Staat geen geld meer heeft, gaan ze oorlog voeren, en worden verslagen, ze gaan failliet. Argentinië heeft dit meegemaakt. Op het ene of andere moment, gaat bijna elk land over dit pad, maar niet de VS, de EU, Japan en enkelen meer — nog niet.

 

Mensen zijn zo zelfgenoegzaam, zo positief, zo optimistisch, zo hoopvol, zo naïef. De wereld wordt uiteindelijk geruïneerd door het allergrootste tekort op de lopende rekening, dat voor elk land nog groter is dan ooit is voorgekomen, overheden zijn meer geld aan meer mensen schuldig dan welk volk of instelling ooit te voren, toch denken de mensen gewoon: “We vinden wel een oplossing.” “We zullen er wel ‘ uitgroeien’, zeggen de supplysiders, we verlagen de belastingen en nog wat meer.” – “Mensen geloven dat de dingen vanzelf zullen overgaan zonder enig pijnlijden. Dat de afrekening nooit komt.”

 

Deze trends kunnen honderden jaren voortduren. Dingen gaan goed voor een lange tijd – rijkdom groeit en groeit – en dan ineens gaat het niet zo goed meer, en uiteindelijk stort alles in. Zeer waarschijnlijk is de samenleving, de economie, en zijn de meeste landen, dicht bij de piek van de curve.

 

Deze limiet kan binnenkort worden bereikt met betrekking tot hoeveel kan worden geleend en beloofd. De staat kan niet veel meer beloven. Het heeft geen manier meer over om ervoor te betalen. De Amerikaanse nadruk op militarisme is misschien wel een teken dat de Staat volkomen vastgegroeid is en op zoek is naar nooduitgangen. Amerika is failliet – in zekere zin is de hele westerse wereld failliet – maar voor nu is Amerika nog steeds de wereld supermacht, ondanks het ontbreken van één cent eigen geld om te besteden.

 

Net als bij mensen, worden instellingen oud, ze worden duur om te onderhouden, en uiteindelijk sterven ze.

 

Nu is het tijd om dit alles te stoppen, wacht niet met actie om je te verzetten tegen de kaping van jouw en onze vrijheid. Wij als volk hebben de meerderheid, de Elite Broederschap is een beperkte minderheid, wij moeten deze strijd winnen in het belang van onze toekomst en die van onze kinderen en ongeboren aankomende generaties.

 

David Icke schrijft in zijn boek ‘The Biggest Secret’ over de verrotte mentaliteit van onze leiders: “Banken met bekende namen over de hele wereld zijn instituten voor het witwassen van drugsgeld door geld van de ene rekening naar de andere te boeken totdat de herkomst ervan verloren is in het web van transacties. De goud- en diamantindustrie, gedomineerd door de Rothschilds en de Oppenheimers, via hun bedrijven worden gebruikt om drugsgelden wit te wassen. Het geld koopt goud en diamanten en worden vervolgens verkocht om schoon geld te produceren. Het netwerk van onderling verbonden broederschap families met hun web van manipulaties, is gedurende generaties verantwoordelijk voor de engineering oorlogen en economische recessies, en zitten ook achter de illegale drugsmarkt. De handel loopt via Hong Kong omdat de Chinese heersers dit spel ook spelen. In 1983 hadden de communistische Chinezen ca. vier miljoen hectare papaver plantages die de basis vormden van de Chinese economie, evenals voor westerse economieën. Zonder de drugshandel zou de wereldeconomie instorten, zo afhankelijk is de economie van de vernietiging van het menselijk leven. De drugshandel bestaat niet alleen voor het ‘verdienen’ van geld maar vooral om de implementatie van de AGENDA te financieren, en is ook ontworpen om de samenlevingen te vernietigen, door jongeren te hinderen hun werkelijke waarde en potentieel te ontplooien.” Nu zul je beter begrijpen wat de Nieuwe Wereld Orde (NWO) met haar wereld regering voor jouw leven gaat betekenen!

 

Geweld en criminaliteit volgen de drugshandel met strijd tussen drugsdealers om de macht, op verslaving volgt stelen om verslaving te financieren. Dit biedt de Broederschap een kans om opnieuw hun concept; ‘probleem – reactie – oplossing’ toe te passen, nu voor overdracht van meer macht aan de politie om zodoende de verdere erosie van onze vrijheden te bereiken.

 

Dit is de mentaliteit van de Elite Broederschap die onze wereld leidt via de manipulatie onze leiders – zijn ruim zes miljard mensen bereid dat te laten gebeuren? — De volgende fase is het micro-chippen van de bevolking, wil jij worden gechipt, worden gebruikt als lijfeigene, en jouw denken door HEN laten beheersen? Alleen als ZE zo blijven doorgaan, kan de elite Broederschap haar macht over Planeet Aarde behouden, maar als wij mensen nu WAKKER WORDEN en dit niet accepteren, zal de wereld van ons worden.

 

Als je nog niet geloofd in de Eén Wereld Regering nu al komt, bekijk de volgende video:

Obama is begonnen met de Nieuw Wereld Order (NWO). Wil je een RFID chip geïnjecteerd hebben in je rechter boven arm?