Mind Controle

Politieke correctheid (PC) is een onderdeel van het Illuminatie Control System, het betekent de invoering van steeds meer wetten, belastingen en financiële eisen aan de bevolking, die als vliegen moeten kleven aan hun spinnenweb, met als doel mentale beperking en meer mind controle. PC behelst het gebruik van woorden of gedrag, dat geen enkele groep mensen kan beledigen. De meeste mensen denken immers dat het belangrijk is om iedereen gelijk, eerlijk en met waardigheid te behandelen. Sommige woorden zijn al een lange tijd in gebruik, en zouden onvriendelijk kunnen zijn voor enkele mensen. Om de zoveel tijd worden nu deze woorden vervangen door andere woorden die niet beledigend zouden zijn, dat wordt met opzet gedaan om nog meer de vrijheid van mensen in te perken. Met als argument dat de nieuwe woorden ‘politiek correct’ zijn. Als gezien wordt dat overtreding ervan te ver gaat, wordt de term PC ook wel in spottende zin gebruikt.

 

De programmering van overheidsnuttige idioten en bestuurders op alle niveaus wordt ondersteund door wat genoemd wordt ‘politieke correctheid’. Het is zgn. uitgevonden opdat de minderheid niet wordt ‘gekwetst’ door wat andere mensen zeggen, maar het is feitelijk een zeer indringende vorm van mind programmeren. Het is tevens een belediging voor de ‘minderheden’ die zo genaamd “beschermd” worden.

 

zwarte pietWelke analogie met kinderlijke domheid vereist het om de term ‘zwarte koffie’ te veranderen in ‘koffie zonder melk’, of ‘zwarte Piet’ in ‘Piet van andere kleur’, dus om zwarte mensen niet boos te maken? Welke omvang van minachting van de intelligentie van de zwarte bevolking is nodig om te denken dat ze zich hier wat van zullen aantrekken? Andere ‘mogelijk aanstootgevende’ zinnen welke verboden zijn door de ministeries en door de belasting-betaler-gefinancierde organisaties zijn onder andere ‘witter dan wit’, ‘negerzoenen’, ‘moorkoppen’ ‘gentleman’s agreement’, ‘zwarte markt’, ‘zwartkijken’, ‘zwarte dag’, ‘right-hand man’, en ‘master bedroom’. ‘Kerstverlichting’ is veranderd in ‘Winterval light’ om de niet-christenen niet te beledigen.

 

De Britse politie autoriteiten kopen geen Britse Rover auto’s meer, want het kopen van iets Brits, waaronder Britse auto’s, is openlijk nationalistisch en beledigend of als kwetsend worden beschouwd voor kansarme en allochtone groepen in de Britse samenleving. Een bakkerij manager moest de naam ‘peperkoek mannen’ veranderen in ‘peperkoek persoon’. Een klant in een supermarkt beweerde dat de verkoop van ‘dikke Ierse worstjes’ racistisch is. Het had eigenlijk uitgelegd moeten worden dat het woord ‘dik’ de grootte van de worsten betrof en niets van doen had met de hoedanigheid van het Ierse volk. Zo moest ‘brainstormen’ veranderd worden in ‘gedachten douchen’, terwijl de reactie van de epileptici was dat ze zich door ‘brainstormen’ niet beledigd voelden. Dit is het beste en onbetaalbaar voorbeeld van het genre diepgewortelde waanzin waarin ‘PC’ is afgedaald. Het standpunt van de overheid in deze kwestie is:

 

“We nemen gelijkheid en diversiteitsuspended children zeer serieus. Het is belangrijk voor ons om mensen niet te beledigen, en we vinden het bedroevend als door het niet proberen om dit te vermijden, we inderdaad ergernis zouden hebben veroorzaakt bij de mensen die we juist probeerden niet te beledigen. Als de epilepsie vereniging de term volkomen aanvaardbaar vindt, dan verwelkomen we deze verduidelijking. Als echter de term in feite zelfs een kleine minderheid beledigd, moedigen we die mensen aan om met ons contact op te nemen.”

 

De Franse regering heeft zelfs de wet ingevoerd die getrouwde stellen een strafblad kunnen bezorgen voor het tijdens argumenten beledigen van elkaar. Het is het eerste land dat ‘psychisch geweld’ tussen gehuwde en samenwonende koppels verbiedt. De wet zal naar verwachting elke vorm van belediging omvatten, waaronder ook vallen herhaald beledigende opmerkingen over het uiterlijk van een partner. ‘Overtreders kunnen een boete krijgen, elektronisch-getagt, of zelfs gevangen gezet worden’. Het sprekende bewijs van het ‘verdeel en heers’ principe van de Illuminatie.

 

Moderne Slavernij

Dit alles maakt deel uit van het psychologisch plan de mensen elkaar te laten bespioneren, betreffend elk woord dat ze in elke situatie zeggen, zelfs met hun partners. Het is een vorm van mentale en emotionele surveillance waarin iedereen een potentiële ‘Big Brother’ is voor ieder ander.

 

Politieke correctheid lijkt een recent fenomeen. Het is eigenlijk pas in de loop van de laatste decennia dat het echt tot aan de oppervlakte is doorgebroken en uitgegroeid tot de krankzinnige omvang van vandaag. In feite gaat de oorsprong terug tot tenminste de periode van WW1, en het werd reeds in het geheim lang daarvoor voorbereid. De Illuminatie, onder leiding van het Huis van Rothschild netwerken, willen de mondiale samenleving veranderen in een één wereld dictatuur en om dat te bereiken moet alle diversiteit verdwijnen.

 

“De reptielachtig-hybride families hebben de diversiteit in de overheid, het bankwezen, het bedrijfsleven, de media, geneeskunde, vrijwel in elk aspect van de samenleving vernietigd. Organisaties als Common Purpose zijn er om de diversiteit van het denken en waarneming te elimineren, onder degenen die de instellingen van de overheid en de rechtshandhaving beheren. Ze zijn gericht op de vernietiging van ‘culturele’ diversiteit.”

 

Dit is de reden waarom politieke correctheid bestaat. Het doel is om de diversiteit van de taal, opinie, en cultuur te ontdoen, totdat alles wat overblijft een saaie leegte is van geconcentreerde banaliteit, wat moet doorgaan voor ‘humane samenleving’. Woorden die iets betekenen worden verboden om de mensen bang te maken iets te zeggen, zonder eerst een zorgvuldige keuze van het taalgebruik te maken om straf voor de belediging van wie dan ook te vermijden. Kijk om je heen en je zult het zien hoe het nu al gebeurt, en het gebeurt snel. Misschien kun je dit herkennen?

 

 • De creatie van racistische delicten.
 • Voortdurende verandering om verwarring te zaaien.
 • Het onderricht van seks en homoseksualiteit op scholen aan jonge kinderen.
 • De ondermijning van het gezag van leraren op scholen.
 • Stimulering van massale immigratie om de nationale identiteit te vernietigen.
 • Bevordering van overmatig drinken, vooral onder de jeugd.
 • Ontmoediging van kerkbezoek – van alles dat mensen bij elkaar brengt.
 • Een juridisch systeem gericht tegen de slachtoffers van misdrijven.
 • Afhankelijkheid van de staat via een uitkering.
 • Controle en vervlakking van de media.
 • Stimulering van de gezinsafbraak.

 

Deze opsomming is slechts een deel, maar het gaat erom de gezamenlijke thema’s te laten zien die voortdurend terugkeren. Welke wijzen op de enorme moslim en asiel immigratie om de ‘nationale identiteit’ te vernietigen. En vergeet niet hoe Dr. Richard Day in 1969 de vergadering vertelde dat de reeds lang gevestigde gemeenschappen moesten worden vernietigd door werkloosheid en massa-immigratie. Dit is de werkelijke reden van de Schengen overeenkomst – EU zonder grenzen – en waarom de VS zich terugtrekt om de grens met Mexico te verdedigen als voorbereiding op de Noord-Amerikaanse Unie zonder grenzen. En waarom de economische crisis in 2008 begonnen, niet wordt opgelost!

 

Geen van de genoemde veranderingen werden ten behoeve van het volk opgezet. De Illuminatie geven geen zier om de crisis, homoseksuelen, de kinderzorg die ze misbruiken, terwijl ze beweren hen te sex discriminationbeschermen. De Rothschild-Illuminatie fronten zoals de Anti-Defamation League (ADL) zijn niet bezig met racisme. Ze gebruiken deze alleen om meer controle te rechtvaardigen, t.b.v. onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting en de introductie van ‘haat wetten’ om jouw mening waarin je de waarheid verdedigt, een strafbaar feit te maken. Waar geen racisme is, wordt deze door de autoriteiten gewoon uitgevonden om hun ‘oplossingen’ te rechtvaardigen.

 

“Sarcastisch racistische opmerkingen tegen Mexicanen waren op een website van de krant ‘Wayne County Star’ in de staat New York in 2009 geplaatst. De krant traceerde een aantal van hen via hun Internet Protocoladressen, welke bleken aan het Departement of Homeland Security toe te behoren. Dit zijn verre van geïsoleerde incidenten – ze zijn de norm. De ADL is een Rothschild front dat andere Rothschild operaties genaamd ‘politieke correctheid’ verbindt. Dit gaat niet over de bescherming van iemand m.b.t. racisme of vernedering. Het gaat om de sociale afbraak en verdeeldheid, zodat een nieuwe orde, hun orde, kan worden ingevoerd.” En hier nog een twist in de PC: David Cameron zei dat hij hoopt op een Brits-Aziatische premier voor het Verenigd Koninkrijk in zijn leven te zien, en voegde er aan toe, “er zijn te weinig mensen uit etnische minderheden in topposities.”

 

Medewerking weigeren

Nu zul je ook begrijpen waarom het Illuminatie-netwerk, met inbegrip van de CIA de grote macht is achter de drughandel, en geheime buitenlandse interventies verricht om oorlogen en dergelijke te initiëren. De CIA organiseerde de Columbiaanse drugsbaronnen in kartels om ze zo gemakkelijker bestuurbaar te maken. De wereld omvattende drugsmarkt is ook een belangrijke bron voor de financiering van geheime operaties, de zogenaamde ‘zwarte-projecten’ – ‘zwart’ dat politiek onjuist is! – Projecten die niet uit openbare ‘overheidsbronnen’ kunnen worden gefinancierd. – Bekende politici zijn tot over hun oren in deze drug rackets betrokken en verdienen er goed aan. Het doel is steeds weer, overal waar je kijkt, afbraak van de samenleving, het creëren van conflicten om elke cohesie te beëindigen met als doel de creatie van angst, stress en verlies van identiteit en oriëntatie. Omdat angst en stress de energiecentrale van de mens afsluiten die hen anders in staat stelt dit als wapen tegen de Illuminatie te gebruiken, maar dat kunnen we overkomen door ons gevoel van vrijheid, bewustzijn en kennis te benutten.

 

De letterlijk kleine groep rijke “elitaire” afkomstig uit de zeer gecontroleerde dertien bloedlijnen, zijn bezig de planeet Aarde te vernietigen. Ze hebben een agenda van geplande genocide, zelfs als dat betekent dat ze ondergronds moeten leven, met medeneming van hun slaven – wij mensen – als hun voedsel. Velen van ons zijn reeds WAKKER en beseffen dat de illuminatie van ons mensen eten willen, en tegen ons liegen om ons volgens hun regels te onderdrukken. De eenvoudigste manier om jezelf te bevrijden is door je energie uit hun netwerk te verwijderen.

 

Er zijn mensen die reeds hun geld bij de banken hebben weggehaald, anderen betalen niet meer hun credit cardrekeningen, boetes, etc.. Anderen proberen “off the grid” te leven en creëren kleine gemeenschappen waarin ze hun eigen voedsel kweken, en betalen via ruilhandel zonder geld. Ook zijn er die hun huizen verkopen om te voorkomen dat ze hypotheekrente of belastingen betalen. Velen realiseren zich dat het materialisme één grote val is, en zien af van de dingen die hen belasten. Er zijn mensen die gewerkt hebben in een Illuminatie sector, zoals bankieren, olie en gas, media, enz. En andere carrières zijn begonnen. Veel mensen zijn gestopt met het kijken naar de televisie of hebben die zelfs verwijderd uit hun huis.

 

Er zijn een aantal manieren om je bewust uit het systeem terug te trekken, dat een greep heeft op de meerderheid van de planeet. Door te beseffen waaruit het systeem bestaat, door bewuste keuzes te maken zich uit dat systeem te verwijderen, anderen te helpen, en te informeren over wat gaande is, en het stimuleren van de zogenaamde “vreedzame ongehoorzaamheid”.

 

Maak je mind shift; de Illuminatie willen ons allemaal tot hun slaaf maken, ongeacht religie, ras of kleur van de huid. Hun ergste nachtmerrie is onze niet-naleving met het systeem – de weigering om hun waanzin te accepteren waartoe ‘PC’ is afgegleden, om belastingen te betalen, of woningen te verlaten als de banken die opeisen; ronduit het weigeren te voldoen aan onze eigen slavernij in welke vorm dan ook.

 

Het systeem kan niet functioneren als dit op grote schaal gebeurt. En dat is het argument om deze acties door ons allemaal te ondernemen. In plaats er aan te gehoorzamen, daarom moeten we de niet-naleving invoeren, onder vreedzaam protest zonder geweld, door verschil in ‘toon’, niet te voldoen aan wat oneerlijk, en onrechtvaardig is, dat gericht is op inperking van onze vrijheid en die van anderen. De political correctnessapproach is; weigeren te voldoen – niet in de geest van vijandigheid, woede of geweld, maar in de geest van vriendelijkheid met een glimlach – en een onwrikbare vastberadenheid niet mee te werken aan onze eigen slavernij.

 

De volgende fase in de acties van overheden zal zijn om namens de Illuminatie burgers aan te stellen om hun medeburgers te controleren, onder het mom van een gemeenschapstaak t.b.v. van de burgerveiligheid, dat is niets meer dan bedrog, en moet worden geweigerd hieraan mee te doen.

 

We moeten beginnen met elkaar een eenheid te vormen, dat kan beginnen met ronduit te weigeren hun alternatieve woorden te gebruiken; zoals voor zwarte Piet, zwarte koffie, brainstormen etc. begin met lokale saamhorigheid, valuta, en ruilhandel die buiten het systeem functioneren. Massale protesten zijn een optie, zolang deze vreedzaam en rustig verlopen, maar moeten onderdeel blijven van de campagne van de geweldloze gedragslijn, en niet het doel zijn. Maar bovenal beginnen met het niet accepteren en naleven van de politieke correctheid – PC, omdat die bedoeld is je vrijheid van meningsuiting te beperken.

 

Bekijk onderstaande video waar de strekking van de Nieuwe Wereld Orde en de Illuminatie wordt uitgelegd door de optiek van de jongere generatie. Het is de groep Anonymus die op 5 november jl. over de hele wereld miljoenen mensen op de been bracht om op vreedzame wijze te protesteren tegen onderdrukking, massa surveillance, bezuinigingen en sociale onrechtvaardigheid in meer dan 400 steden wereldwijd.

Verenigd in normen en waarden, zich uit veiligheid verschuilen achter de gestileerde Anonieme maskers, maskszij protesteerden massaal in de straten in het Verenigd Koninkrijk, China en de VS, om enkele te vermelden.

 

In televisie-uitzendingen werden video’s vertoond, waarin je ook rellen zult hebben gezien over jongeren met een capuchon op hun hoofd, maar dat waren de door overheid opgeleide provocateurs die in de zijstraten stonden te wachten om rellen te veroorzaken, omdat overheden machteloos zijn tegen niet-gewelddadige demonstranten. De overheid wil rellen en plunderingen zien, ze willen liefst zoveel mogelijk chaos zien, want dan kunnen ze met kracht optreden en zo nodig een avondklok opleggen. De organisatoren van vreedzame protesten zijn hiervoor gewaarschuwd.