Ons dagelijks eten is niet zo gezond als we denken:

De moderne voedingsindustrie is een debacle geworden, er wordt volop chemicaliën gespoten over onze groenten en fruit, tot genetische verandering van voedingsmiddelen toe. Als gevolg daarvan heeft de wereld een grote weerstand tegen de moderne voedselpraktijken gekregen, deze weerstand blijft groeien, en wel om goede redenen. De vele protesten tegen Monsanto in de afgelopen jaren zijn een perfect bewijs hiervan waar miljoenen mensen over de hele wereld protesteerden tegen het bestaan van dit gemanipuleerde voedsel en de landbouwpraktijken van de biotech-gigant.

 

Er zijn tal van studies beschikbaar die het stellen van kritische vragen aan de voedselindustrie rechtvaardigen, zoals velen van ons al weten, zijn er bedrijven die bereid zijn om iets te doen, zoals liegen, als dat betekent dat hun producten grote winsten kunnen blijven genereren. Er zijn fastfoodrestaurants op WHOelke hoek, automaten in elk kantoor, en drukke mensen nemen geprepareerd voedsel mee naar huis. De gemakkelijke en luie levensstijl van nu creëert ongezonde eetgewoonten voor velen van ons, waaronder ook onze kinderen.

 

Terwijl waarschijnlijk elke ouder niets liever wil dan dat hun kinderen het gezondste voedsel krijgen, gebeuren deze ongezonde gewoontes toch. Ouders moeten het belang van hun gezin om gezond te eten vooropstellen, door bewuste aanvaarding, de juiste keuzes te maken, en moeite te doen de biologische variëteiten te kopen. Eenmaal opgegroeid zullen de kinderen hen dankbaar zijn.

 

Het vooraanstaand medisch tijdschrift The Lancet, onthulde in 2007, dat er een duidelijk verband is tussen het hyperactieve gedrag bij kinderen en het eten en drinken van additieven. “Wetenschappers hielden een onderzoek onder 300 drie-jaar oude, en acht jaar oude kinderen, allen vrij van hyperactiviteit. Ze dronken een mengsel van additieven die overeenkwam met de gemiddelde dagelijkse inname van een kind in Groot-Brittannië, en werden daarna geobserveerd om waar te nemen dat ze onbesuisd waren geworden en hun concentratie hadden verloren. Ze waren niet in staat om met een stuk speelgoed te spelen of een taak te voltooien, en ze vertoonden een ‘impulsief gedrag’. De achtjarigen waren niet in staat om een ​​15-minuten computer oefening te voltooien.”

 

Big-Pharma en de medische professie vertellen ons dat de symptomen van Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) behandeld moeten worden met Ritalin, Prozac, en soortgelijke medicijnen. Deze gedragskenmerken van kinderen is een officieel erkende gedragsstoornis waartegen bewustzijn veranderende middelen zoals Ritalin e.a. ter behandeling worden voorgeschreven. Geen wonder dus, dat de verbazingwekkende stijging van het gebruik van deze bewustzijn veranderende medicijnen gelijke tred heeft gehouden met de toename van gedragsproblemen bij kinderen, als gevolg van de additieven toegevoegd aan dranken en voedsel. Belangrijk is het te bedenken dat alle kartels, zoals Big-Pharma, Big Oil, Big-Biotech, gecontroleerd worden door hetzelfde netwerk van de bloedlijnfamilies die in elk land manipuleren. De een maakt de mensen ziek met zijn chemische brouwsels, en Big-Pharma geeft hen nog meer chemische brouwsels in de naam van de behandeling van het gefabriceerde probleem. Iedereen is een winnaar, met uitzondering van de mensen. Degenen die niet ziek kunnen worden door middel van het eten en drinken van additieve – wat er niet zoveel zijn – worden ziek gemaakt door middel van ‘filantropische’ vaccinatieprogramma’s in de derde wereld, door de Bill en Melinda Gates foundation.

 

“Genetisch gemodificeerd voedsel is een belangrijk tomatoonderdeel van de geheime agenda en degenen in de schaduw achter deze demonische biotech cabal, waarvan de meest beruchte Monsanto is, die precies weten wat ze doen en waarom. Monsanto is het bedrijf dat de wereld vertelt dat PCB’s, DDT en Agent Orange – allen dodelijk – veilig zijn. De grote biotech werkt verwoestend op de genetische structuur van de natuur en de mensen, en hun doel is dit te doen over de hele planeet.” Er is weerstand tegen GMO in de EU, maar onlangs heeft de EU in het geheim duidelijk het groene licht gegeven voor genetisch gemodificeerd voedsel, omdat dezelfde families die Big-Pharma en alle anderen controleren, ook de EU controleren.

 

“In het kielzog van de Amerikaanse en Britse militaire bezetting van Irak, is Washington overgegaan om de landbouw in Irak onder het domein van de gepatenteerde genetisch gemanipuleerde zaden te brengen, in eerste instantie via de vrijgevigheid van het Amerikaanse State Departement en het ministerie van Landbouw.”

 

“De eerste massa-experimenten met GMO-gewassen, vonden in het begin van de jaren 90 plaats in Argentinië dat door de familie Rockefeller allang gecorrumpeerd was via haar New Yorkse banken. Hun doel is de uiteindelijke zeggenschap over het toekomstig leven op onze planeet, waarvan alleen suprême dictators en despoten ooit hadden gedroomd. Indien hiertegen niets wordt ondernomen, zal de huidige groep achter de GMO-projecten tussen een a twee decennia de totale dominantie over de voedsel productiecapaciteiten van de planeet hebben.” Dit aspect van het GMO-verhaal verdient overal rond te worden verteld.

 

Monsanto’s genetisch gemodificeerde gewassen zullen de wereld niet voeden:

Er is binnen en buiten de peer-reviewed literatuur, overvloedig en eenduidig ​bewijsmateriaal gepubliceerd, dat reële schade wordt toegebracht aan levende organismen op zowel plantaardig als dierlijk niveau als gevolg van de teelt van GMO-gewassen en de consumptie van GMO gemanipuleerd voedsel. Met het duidelijke doel de bevolking te ruimen! Dit materiaal is vrij beschikbaar voor elke wetenschapper die ervoor kiest om het te onderzoeken, veel van de belangrijkste publicaties zijn te vinden op een lijst onlangs samengesteld en gepubliceerd door GMO Gratis USA.

 

De EU-regelgeving voor de groei van genetisch gemodificeerde gewassen zijn onlangs versoepeld om miljoenen euro’s aan belastinggeld te besteden aan GMO-veldonderzoek. – Zo graaft de EU burger z’n eigen graf, bekend uit WO2. – De EU heeft aangedrongen op snellere goedkeuring van nieuwe gewassen en het lobbyen voor meer draagvlak met de steun van andere EU instanties om biotech-gewassen in Groot-Brittannië te planten, zelfs terwijl dat elders nog verboden is.

 

Voorstanders van genetisch gemodificeerde gewassen beweren dat de wereld een dergelijke technologie nodig heeft om de honger aan te pakken en om de groeiende wereldbevolking te voeden. Het wordt beweerd door de GM biotech sector dat genetisch gemodificeerde gewassen essentieel zijn, voor verbetering van het milieu, en het bieden van tools die de boeren nodig hebben in een tijd van ‘klimaat verandering’. Zij stellen dat genetisch gemodificeerde gewassen hogere opbrengsten en hogere inkomens opleveren voor alle boeren over de hele wereld.

 

In contrast tot deze uitspraken: Heeft The Canadian Biotechnology Action Network (CBAN) verwezen naar een vrijgegeven volledig rapport dat elk van deze claims analyseert en ongegrond verklaart. Honger wordt veroorzaakt door armoede en ongelijkheid. Mensen lijden over het algemeen honger niet vanwege onvoldoende agrarische productie, maar omdat ze geen geld hebben om eten te kopen, geen toegang tot land hebben om voedsel te verbouwen, of als gevolg van complexe problemen, zoals voedsel bederf, slechte voedsel distributiesystemen, en een gebrek aan betrouwbare water- en irrigatie infrastructuur, opslag, transport en financiering.

 

Als deze diepere problemen niet worden aangepakt, en zo lang het voedsel degenen die honger hebben en arm zijn niet kan bereiken, levert verhoogde landbouwproductie geen bijdrage tot verminderen van voedselschaarste. Er wordt al genoeg voedsel geproduceerd om de wereldbevolking te voeden, wat zelfs het geval was op het hoogtepunt van de wereldwijde voedselcrisis in 2008. “De huidige mondiale voedselproductie biedt genoeg om 10 miljard mensen te voeden. Terwijl de wereld 17 procent meer voedsel per persoon produceert dan het 30 jaar geleden deed, en dat het aantal mensen dat onder voedselschaarste lijdt nog steeds erg hoog is.”

 

veggiesDe GM-gewassen die tegenwoordig op de markt zijn, zijn niet ontwikkeld om de honger aan te pakken. “Vier genetisch gemodificeerde gewassen zijn goed voor bijna 100 procent van het wereldwijde GM landbouwareaal. Alle vier zijn ontwikkeld voor grootschalige industriële landbouwsystemen en worden gebruikt als ‘winst’ brengende gewassen voor de export, zoals de productie van brandstof of voor verwerking in levensmiddelen en diervoeders. GM-gewassen leveren geen hogere opbrengst en hebben het inkomen van de landbouwers niet verhoogd. GM-gewassen leiden tot een toename van het gebruik van pesticiden en veroorzaken veel meer schade aan het milieu.” De reductie van bestrijdingsmiddelen is het primaire verkoopargument voor adoptie, maar het gebruik van pesticiden is in het algemeen niet gedaald, maar zelfs toegenomen!

 

“Genetisch gemodificeerde gewassen zijn gepatenteerd en eigendom van de grote bedrijven. Deze bedrijven profiteren van de verkoop van genetisch gemodificeerde gewassen en de royalty’s op de GM-eigenschappen, terwijl kleine boeren rond de wereld geconfronteerd worden met de gestegen kosten van de aankoop van deze zaden en de risico’s die ontstaan uit de toepassing van genetisch gemodificeerde gewassen. Genetisch gemodificeerde gewassen beperken de keuze, maar vergroten het risico voor de boeren, terwijl Monsanto en haar soortgenoten de Agritechsector domineren en enorme winsten binnenhalen.”

 

De belangrijkste boodschap is dat de honger, voedselzekerheid en ‘het voeden van de wereld’, een politiek, sociaal en economisch probleem is, en geen enkele vorm van gene splitsing instaat is om de obstakels te overwinnen, zoals slechte wegen, onvoldoende landelijkbouwkrediet en onvoldoende irrigatiesystemen. Het antwoord op de voedselveiligheid, voedsel democratie en lokale/nationale voedselsoevereiniteit heeft niets te maken met boeren afhankelijk te maken van een paar grote bedrijven die als hoofdbelang hebben, de landbouw te beheersen om zo hun winst te maximaliseren.

 

Welk voedsel wel consumeren:

“Elke keer als je een “vetvrij” of “vetarm” etiket ziet, bedenk dan dat het gewoon ‘chemische rotzooi’ is.”

Veel van deze producten zijn volgestopt met schadelijke chemicaliën en kunstmatige smaakstoffen die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Het is een belangrijke marketing gimmick voor de nietsvermoedende consument. Een goed voorbeeld is vetvrije yoghurt, die grotere gewichtstoename veroorzaakt. Studies hebben aangetoond dat de suikers en additieven gebruikt om het ontbrekende vet te vervangen, de insulineresistentie opvoeren, wat leidt tot een grotere gewichtstoename. Dit geldt voor alle soorten “vetarme” etenswaren. Je kunt meer hierover lezen.

 

Om grote winsten uit hun producten te genereren, gebruiken bedrijven in de voedingsindustrie in hun commercials onethische middelen, van valse etikettering tot leugens, terwijl juist deze informatie de waarheid over het voedsel zelf zou moeten vertegenwoordigen. Hier zijn vijf algemeen door de voedingsindustrie misbruikte termen en trucs, die worden toegepast om de consument te misleiden. Wees achterdochtig over de etikettering op het voedsel. Kies met overleg en de nodige voorzichtigheid, doe wat onderzoek, en selecteer bewust je etenswaren.

 

1.) Natuurlijk: Een van de grootste oplichtingen vaakNot GMO gezien op levensmiddelen, is het etiket zgn. “natuurlijk”. De werkelijkheid is dat veel voedselproducten met dit etiket verre van natuurlijk zijn. Ze kunnen nog steeds GMO zijn, en ze zijn waarschijnlijk nog steeds bedekt met pesticiden. Zij kunnen groeihormonen, en antibiotica bevatten, en zijn zeer waarschijnlijk helemaal niet natuurlijk verwerkt.

 

2.) Biologisch / Organisch: Veel voedingsmiddelen hebben tegenwoordig het etiket ‘biologisch’, maar bevatten nog steeds ingrediënten die niet biologisch zijn. Biologisch voedsel bevat echter geen GMO ingrediënten, er zijn een aantal richtlijnen waaraan een bedrijf moet voldoen om hun voedsel het etiket ‘biologisch’ te kunnen geven. Een volledige lijst is hier te vinden.

 

De waarheid is dat de consument echter helemaal niet kan weten of hun eten echt biologisch is, veel vertrouwen in de overheidsorganisaties die verantwoordelijk zijn voor het toezicht hierop, hebben bewezen een volledig gebrek waarheidstrouw te bieden. De enige manier om dat echt te weten is door je eigen voedsel te verbouwen. Toch is er voldoende bewijs dat biologisch voedsel in de supermarkten nog altijd beter is dan niet-biologisch voedsel. Het betekent in het algemeen minder pesticiden.

 

3.) Suiker: Suikerriet is echt natuurlijke suiker. Het is gegroeid in de natuur en biedt een aantal verschillende vitaminen en mineralen, alhoewel zoetstoffen zoals fruitsuikers en honing altijd nog gezonder zijn. Maar wat vandaag in de wandeling suiker wordt genoemd, is geen echte suiker; het is volledig kunstmatig zoals aspartaam ​​in frisdranken die grote schade toebrengt aan het immuunsysteem. Het is geen geheim dat junk food vol zit met additieven, ontworpen om verslavend te zijn, en de gebruikte suiker kunst suikers zijn die letterlijk dodelijk voor je is en kanker kan veroorzaken. Een recente studie van UCLA heeft vastgesteld dat het ook je IQ verlaagt. Lees hier meer.

Nog erger; meer dan 5.300 “gezonde volwassenen” in de VS – tussen de 20 en 65 jaar oud, die geen geschiedenis van diabetes of hart- en vaatziekten hadden, werden onderzocht – debubbles onderzoekers vonden dat bij mensen die dagelijks frisdranken dronken de biologische leeftijd was toegenomen – t.w. sneller oud werden – potentieel was hun levensduur met 4 jaar gekort. Als gevolg van cel-veroudering, door suikerhoudende frisdranken, waaronder cola.Dit is vergelijkbaar met het ouder worden veroorzaakt door overmatig roken, zegt het rapport, dat gepubliceerd werd in het American Journal of Public Health. De studie was gebaseerd op het onderzoek van telomeren – het deel van de chromosomen dat de menselijke levensduur beïnvloedt.

4.) Gras gevoed: Gras gevoed betekent niet biologisch, “gras” gefokte koeien worden vóór het slachten naar fabrieksboerderijen zgn. ‘Feed Lots’ gebracht om te worden vetgemest. Het is ook belangrijk te onthouden dat gras gevoede koeien ingespoten worden met groeihormonen en antibiotica.

 

5.) Kruiden: Een aantal kruiden worden ook chemisch geproduceerd, net zoals andere natuurlijke producten. In feite, is veel van het voedsel van vandaag geen echt voedsel! Terwijl natuurlijk gegroeide kruiden heel gezond zijn, maar wanneer op een voedseletiket vermeldt, kan men niet zeker zijn of ze echt zijn wat erop staat. Kruiden vallen ook niet onder de regel ‘vrij te zijn van verontreinigingen’.

 

 

De niet aflatende oorlog tegen het menselijk immuunsysteem:

Het vaccinatie programma is waarschijnlijk de belangrijkste aanval op de mensheid. Maar er zijn andere aanvallers waarvoor men moet worden gewaarschuwd. Dat zijn de chemtrails, – de ‘condens’ sporen achter vliegtuigen – en straling, deze zijn evenals de vaccins, ziekte verspreiding methodes. Zodra de mensen wanhopig zijn gemaakt d.m.v. angstverhalen, accepteren ze intraveneuze middelen als zogenaamde hulp om hen te beschermen, en zullen zij zich vrijwillig, coöperatief, en zelfs gretig in de rij scharen om hun injecties te krijgen, dan pas heeft de cabal het perfecte systeem op z’n plaats.

 

Reeds gebombardeerd met drugs, ​​gemanipuleerd voedsel, zijn lucht- en water- voorzien van dodelijke chemicaliën om de bevolking zoveel mogelijk schadelijke stoffen toe te dienen, zoals Fluor om ze te vergiftigen. Erger nog – de mens wordt geïnfecteerd met al lang uitgeroeide ziekten ​​en andere genetisch gemodificeerde virussen om deze weer nieuwe activiteit te geven middels versterkte virulente stammen.

Tot nu toe hebben AIDS, SARS, Mexicaanse griep en nu Ebola nog niet zo goed gewerkt, terwijl enkelen ervan, zoals de Mexicaanse griep veel minder infectiegevallen produceerden als een normale seizoengriep, inmiddels zijn de statistieken hiervan begraven in de media hype.

 

Gelukkig lijkt het menselijke immuunsysteem zich vrij goed te verdedigen tegen de invasie door vijandelijke fluoridevirussen. Daarom voert de cabal nog steeds strijd tegen ons veerkrachtig immuunsysteem. Net zoals tegen onze onlesbare geest en onvergankelijk bewustzijn, het is verbazingwekkend hoe het menselijk lichaam ongelooflijk adaptief is door zelf-genezing, als we tenminste normaal en gezond eten met de juiste voeding, en redelijke zorg voor onszelf ondernemen, zullen de aanvallers worden afgeslagen. Hun aanpak is puur gericht op het immuunsysteem; dat ze met alles en nog wat proberen te verzwakken. Zwaar versneden en genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen, gefluorideerd water, chemgetrailde lucht, straling, met als meest directe aanval van allen de vaccins beladen met kwik en andere toxinen en vooral door farmaceutische en immunologische middelen om het immuunsysteem opzettelijk over te belasten envaccinations te verzwakken, in cohesie met geïntegreerde virussen in deze vaccins. Overheden liegen schaamteloos tegen het publiek over de veiligheid van vaccins en waterfluoridering.

Fluor, volgens een nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift Toxicologie, toont duidelijk aan de cardio toxische effecten, door verkalking en verharding van slagaders. Fluoride is uiterst giftig, vooral voor degenen met reeds bestaande gezondheidsproblemen. Zelfs bij “lage” dosis, beschouwd als veilig door de overheid, kan fluoride een dramatisch negatief effect hebben op de neurologische functies, de chemische structuur van de hersenen en cardiovasculaire prestaties. Lees meer.

 

Een gepensioneerde professor in de chemie kwam in de publiciteit met z’n veroordeling over de aanwezigheid van kwik in vaccins, de vrijgegeven informatie kwam van een top-wetenschapper-klokkenluider van het Amerikaanse Centers for Disease Control en Prevention (CDC), dat het verband tussen vaccins en autisme bevestigde. Hij zei, dat thimerosal, het-ethylmercury conserveringsmiddel dat vaak gebruikt wordt in vaccins, dodelijk is voor elke vormen van leven en nooit mag worden geïnjecteerd in een mens, vooral niet bij degenen die nog in ontwikkeling zijn zoals bij baby’s. Zelfs bij zeer lage doses, is aangetoond dat thimerosal de neuronale cellen doodt, een feit dat is aangetoond zowel in vitro als in dieren. Lees meer.

 

De volgende video clip biedt een goed overzicht van de vaccinatie agenda, een zeer belangrijk aspect om kennis van te nemen, is dat dit programma in de Ebola-hype zal worden toegepast, evenals bij alle volgende laboratorium gemaakte virussen. Graag speciale aandacht voor de rabiës-verbinding, die volgens de arts in de video al bijna epidemische proporties heeft aangenomen en in de corporate media niet vermeld wordt.