Global Crisis rijp voor explosie:

De wonderen van de moderne financiële wereld ontvouwen zich voor onze ogen: geldlenen van iemand die geen geld heeft – iemand anders z’n rekening ervoor belasten – en dan een goed deel van dat geld in eigen zak steken. Om dan met deze handeling wereldwijd een crisis creëren die op elk moment kan ontploffen. De wereld zal binnenkort een golf van faillissementen zien dat alles zal verlammen van grote Europese banken tot ieders spaarrekening. Volgens de mening van een van ‘s werelds meest vooraanstaande experts op dit onderwerp, “naderen we het kookpunt.”

 

bombSinds 2009, hebben de VS, de EU en Japan elk 4 biljoen, met de Bank of England, de People’s Bank of China, komt dit neer op een totaal van $ 18 biljoen aan extra wereldliquiditeit dat feitelijk alleen de aandelenmarkten diende als tegemoetkoming aan de beleggers. Dit is puur monetaire inflatie op een ongekend grote en massale schaal.

 

De leiders van beursgenoteerde ondernemingen lenen meer geld om hun eigen aandelen in te kopen. Zij, meer dan wie ook, hebben begrepen hoe het spel van de centrale banken functioneert. Zij maken gebruik van het nul-rente-krediet voor het terugkopen van eigen aandelen. Dit verhoogt de waarde van de resterende aandelen, en leidt voor hen tot grotere vette bonussen.

 

De ultra-lage rente vertelt ook producenten dat het kapitaal overvloedig en goedkoop is. Dus, waarom niet gebruiken om olie te produceren? De olie-Frackers leenden ongeveer $ 500 miljard, en gebruikte het geld om overal gaten te boren. Ze huurden ook mensen. Die telden voor alle nieuw gecreëerde banen sinds 2008, en de energieboom veroorzaakte.

 

Met olie op ca. $ 45 of minder – en een aanbod dat elke maand stijgt – wat is dan de toekomst voor de honderden miljarden dollars die zijn geïnvesteerd? En hoe is de situatie met vastgoedhypotheken en autoleningen die alom werden verstrekt? Retailers in vrijwel alle categorieën vinden het onmogelijk om te concurreren met Amazon en andere online retailers. – Amazon – dat geen geld verdient, zou op zo’n grote schaal haar activiteiten niet kunnen uitoefenen als het kapitaal niet gratis was, maar toch heeft de onderneming een waarde van 100 miljard dollar. Dit zijn goede voorbeelden van hoe de financiële excessen zich vertalen in echte problemen.

 

Nu is onder de druk van te veel nieuw aanbod de prijs van olie bezweken; het ondermijnen van de winstgevendheid van de industrie stelt de waarde van de reserves ter discussie die oliemaatschappijen als onderpand voor hun schuld gebruiken. Ineens lijkt dit veel op een subprime energieschuld die onderuit gaat. En dat betekent het einde van de kapitaaluitgavenboom die het hoogtepunt van de “herstelmythe” was.

 

Ondertussen stijgt de dollar, en buitenlandse investeerders beleggen hun geld in Amerikaanse aandelen en obligaties, op zoek naar een veilige markt met kapitaalrendementen, waar het eerste een illusie is, en het laatste frauduleus is. Vroeg of laat zal Mr Market z’n zegje doen. Dat doet hij nl. altijd.

 

Onder de door kunstmatige ingrepen gecreëerde pseudo markt, bestaat een echte markt van echte kopers en verkopers. Op een gegeven moment overtreft het aanbod de vraag. Dan zijn het de slimste beleggers die het eerste bezorgd worden. Ze bewegen zich rustig in de richting van de uitgang. Dan merken de daarop volgende slimmeriken dat de genieën de markt hebben verlaten – en ook zij, gaan behoedzaam in de richting van de uitgang. En dan komen de shortsellers die naar de uitgang lopen. De prijzen dalen. En heel snel is de markt in vrije val.

 

Dat is wat altijd gebeurt. “Bubbels klappen altijd. Het overkwam de dot-com, de huizen, subprime hypotheekbedrijven, en nu de subprimeschuld in olie en gas. We zijn nu in wat lijkt een boom cyclus op Wall Street. Deze situatie kan nog lang voortduren – en veel verder gaan. Vaak is voor een boom van deze omvang een totale brand, een super klapper noodzakelijk om de laatste fase in te luiden, voordat het geheel opblaast.”

 

De gok is – gewoon een gok – dat er nog een grote schrik zal komen, voordat de laatste top van de equityzeepbel wordt bereikt. – Verwacht een angstaanjagende val – een snelle reactie van de centrale banken – en dan is de verpletterende race naar de bodem begonnen, wat echte een ramp zal zijn en de laatste ronde inluidt.

 

Zonder méér groei van het reële inkomen, kan de schuld niet worden afbetaald. Dus, uiteindelijk zal alles helemaal onderuitgaan. Want hoe kan minder verdiend geld meer geld betalen om de schuld af te lossen dat tot hogere winsten moet leiden, of slechts alleen maar de schulden onderhouden?

 

Je mag dezelfde vraag stellen aan de mensen die voor $ 500 miljard aan subprime-schulden van de energiesector hebben gekocht, of degenen die voor $ 1biljoen aan Europese PIIGS overheidsschulden hebben gekocht. Of degenen die “geïnvesteerd” zijn in de $ 4 biljoen aan obligaties van opkomende markten? Het antwoord is overal hetzelfde: Het kan niet!

 

Van Schuld tot meer Schuld:

Van schuld tot meer schulden – bijna elke ontwikkelde Debteconomie heeft hetzelfde pad gevolgd. “De ontwikkelde wereld heeft $ 50 biljoen aan nieuwe schuldlast toegevoegd gedurende de eerste acht jaar van de 21e eeuw. Dit heeft de schuld-BBP-ratio gebracht van 260% op 390%.”

 

“Huishoudens hebben geprobeerd om de last van zoveel schulden af te lossen. Maar de overheid en bedrijven hebben meer dan ooit geleend. Nu, is de schuld-BBP-ratio 415% – wat een toename vertegenwoordigt van zo’n slordige $ 15 biljoen.

Logica, wiskunde, gezond verstand en ervaring zeggen dat een overbelasting aan schuld – die niet door hogere reële inkomens wordt gedekt – zal instorten over de hoofden van de mensen eronder. Wanneer? Dat is de enige vraag die nog niet met zekerheid kan worden beantwoord.”

 

Maar hier alvast een overzicht van wat kan worden verwacht in de komende maanden, als gevolg van bovenstaande feiten:

 

 • “Tussen nu en begin 2017, zal de Dow sterk dalen tot ongeveer 5.500 a 6.000, en kan uiteindelijk zo laag gaan als 3300 – 3800 voordat de volgende lange termijn bullmarkt begint in 2020 of zo.
 • De werkloosheid zal stijgen tot 15% of hoger als de arbeidskansen blijven krimpen en bedrijven de neiging hebben slechts ervaren mensen tewerk te stellen, dus niet de onervaren nieuwkomers.
 • Huizenprijzen gaan weer dalen, met maar liefst 40%… het zogenaamde “herstel” van 2013/14 zal sneller dan verwacht onderuit gaan, omdat de hypotheekrente gaat stijgen en de verkeerde groep investeerders – de speculanten – hun interesse voor de markt verliezen.
 • Door, voortschrijdende demografische krimp, en economische problemen, komen overheidsbegrotingen in een crisis terecht, waardoor vooral provincies en gemeentes in het faillissement gedwongen worden.
 • Geconfronteerd met enorme tekorten aan inkomsten, zullen de tekorten bij overheden uitgroeien van nu € 1.3 biljoen naar € 3 biljoen.
 • De crisis in Europa zal alleen maar erger worden als de Spaanse onroerend goed bubbel verder barst, meer banken in Portugal instorten, en praktisch elk EU-land onverbiddelijk over de demografische klif glijdt met de snelste daling in Duitsland als grootste verrassing.
 • Ondanks de geleerde lessen in 2008, zijn hypotheekbedrijven en financiële instellingen doorgegaan met het aanbieden van laagrentende leningen zonder aanbetaling, die in toenemende mate risicovolle beleggingen zijn geworden, en regelrecht een tweede financiële crisis zullen inluiden, echter deze keer zonder de mogelijkheid van bailout.”

 

Onderzoek leert dat de gevolgen van deze gebeurtenissen in 2015 tot een hoogtepunt kunnen komen. Vóór die tijd houdt, “de markt de neiging om licht te blijven opgelopen. Veel beleggers zullen de denkfout maken dat de recessie voorbij is – dat de markten zullen verder blijven stijgen. Alle boom-economieën produceren excessen, of het overmatig uitgaven zijn door huiseigenaren die schulden aangaan in de misplaatste overtuiging dat de huizenprijzen weer voor altijd blijven stijgen – of fabrikanten die te veel uitbreidden, of investeerden, en meer werkers inhuurden in de overtuiging dat hun markt voor altijd blijft groeien – of de twintig en dertig-jarigen die denken dat ze zo’n twee, drie of tien miljoen dollar per jaar kunnen verdienen met transacties op Wall Street.”

 

Hoe groter de boom, des te groter de excessen worden, en hoe langer het duurt om deze weer uit het systeem te verwijderen. De boom van nu, die ongeveer 30 jaar aanhoudt, is de langste boom ooit, sinds de naoorlogse economische revolutie.

 

De grootste kredietbubbel in de moderne geschiedenis zal lange tijd eisen om de schuldverplichtingen af te bouwen – Deflatie, niet Inflatie, is wat te wachten staat. Hier is waarom deflatie – niet de inflatie – de orde van de dag zal zijn, “waarschijnlijk vanaf circa 2015 tot 2023… vooral in 2016.”

 

De geschiedenis leert dat ernstige recessies en depressies drie fasen hebben.

 1. Een ernstige crash, zoals we zagen in het najaar van 2007 tot begin 2009, toen de Dow met 55% daalde, van 14.280 naar tot 6.440.
 2. Een markt rally, aangespoord door hernieuwde economische activiteiten door stimuleringsmaatregelen van de overheid. Dat is waar we nu in zijn.
 3. En een laatste crash, diepe depressie, en een deflatoire fase die meerdere jaren voortduurt.

 

De meesten van ons hebben al een soort deflatie meegemaakt in de afgelopen jaren, met name ten aanzien van de lonen. Zodra kredietzeepbellen tot het uiterste gaan, barsten ze altijd, en lopen leeg – dat resulteert in een plotselinge aanscherping van de geldhoeveelheid (krediet) – gevolgd door deflatie als de enorme hoeveelheden schulden worden afgeschreven en financiële rijkdom verdwijnt als sneeuw in de zon als de markten crashen.

 

Het gebeurde in de jaren 1930. Het gebeurde opnieuw in Japan. Omdat geen enkele regering dat soort overweldigende schuld met geen enkel bedrag aan stimulus kan tegengaan zonder dat haar munt waardeloos wordt, het is zeer waarschijnlijk dat dit nu weer staat te gebeuren als deze economische cyclus zich verder ontvouwt. Aangenomen wordt dat de markten in 2015 zullen pieken.

 

“Rond medio – 2015, zullen we het risico aanschouwen van een volgende grote zich versnellende crash… en dan is er verhoogde kans dat de Dow haar neergang gaat beginnen om rond eind 2016 of begin 2017 de 6.000 te bereiken… en dan waarschijnlijk zo laag gaat als 3300 in de periode 2020 – 2022. We zullen zien dat banken opnieuw de knip aanscherpen en teruggaan naar een nog strengere lening beleid dan geïmplementeerd werd na de ’08 instorting.”

 

Het Laatste Hoofdstuk in het onroerend goed:

the final chapterHet vermoeden doet de ronde dat de wereld op het punt staat het laatste hoofdstuk van de grootste vastgoed shake-out in de geschiedenis te beleven. Een van de klassieke regels uit de geschiedenis leert w.b.t. bubbels, dat deze doorgaans leeglopen tot tenminste waar ze begonnen zijn – en vaak nog een beetje lager.

 

Dat betekent, dat “de huizenprijzen zo’n 55% tot 65% van hun 2005 hoogten terug zullen moeten vallen. Tot nu toe zijn ze slechts met 33% gedaald. Dat betekent dat nog eens 22% tot 32% gaat verdwijnen. Of zo’n 40% van het prijsniveau van nu. De waarden van huizen kunnen terugvallen tot het prijsniveau van 2000, of uiteindelijk zelf zo laag als het niveau van 1996. Dat betekent dat zoveel als de helft van de woningen in ‘negatief eigen vermogen’ terugvalt.”

 

Het zijn drie economische waarheden, die de componenten vormen van de perfecte storm die zich door de economie van vandaag beweegt:

 

 • Het einde van de grootste generatie van besteders in de geschiedenis – nl. de welvarende babyboomers – die hun piekbestedingen achter zich laten…
 • Deflatie wordt steeds meer de dominante trend als de economie vertraagt en de schulden zich ontrafelen…
 • En de grootste huisvesting “recovery” zich verder ontrafelt, waarin hedendaagse huiseigenaren zich zullen afvragen wat hen nu weer is overkomen.

 

De impact van deze drie gebeurtenissen leiden gezamenlijk tot een ding: Een ernstige aanscherping van de kredietvoorwaarden – en de afschrijving van tientallen miljarden aan leningen en aanspraken. Dat betekent minder geld in het systeem – minder uitgaven – minder vraag – dalende prijzen – en uiteindelijk: Deflatie en Depressie.

 

Tot slot een aantekening; mijn taak is slechts de rapportering van de realiteit van de huidige economie – met indicatie van het waarschijnlijke pad dat zal worden gevolgd, dat is gebaseerd op onderzoek van historische en empirische gegevens. En om te laten zien dat mijn analyse niet alleen staat, formuleert Richard Duncan zijn visie over de wereldeconomie van nu als volgt:

 

 • “(Vergelijk het met) een groot rubbervlot. In plaats met lucht opgeblazen, is het opgeblazen met krediet. Bovenop het vlot heb je allerlei soorten van activa – aandelen, obligaties en grondstoffen, waaronder goud – en 7 miljard mensen.
 • Het probleem is dat het vlot nu fundamenteel kapot is. Er is zoveel krediet gemaakt dat het inkomen van 7 miljard mensen onvoldoende is om zelfs de rente op de schuld te betalen… terwijl het vlot defect blijft.
 • Wanneer het vlot lek is, loopt het krediet uit het vlot. Met andere woorden, het vlot zit vol gaten. En het krediet blijft eruit lekken.
 • Er zit nu een fundamentele fout in het vlot. Er is te veel krediet in verhouding tot het inkomen, althans op de manier zoals dat nu in de wereld wordt verdeeld.
 • De natuurlijke neiging van het vlot is te zinken. En als het zinkt – net zoals in 2008… toen QE1 en QE2 eindigden – gaan gelijktijdig ook alle beleggingscategorieën naar de kelder.
 • De aandelen gaan omlaag… grondstoffen gaan naar beneden… huizenprijzen gaan naar beneden, enz. Mensen beginnen natte voeten te krijgen. De mensen raken in paniek.
 • Er is maar één mogelijke beleidsreactie – en dat is meer krediet pompen.
 • Dat is wat QE doet. Centrale banken pompen steeds meer krediet in het vlot. En als ze dat doen hopen ze dat het vlot zich weer opblaast. Asset prijzen met alles eromheen gaan weer omhoog… mensen krijgen weer droge voeten… en ze zijn allemaal weer helemaal gelukkig.
 • Wat gebeurt er als beleidsmakers geen geld meer drukken en geen andere beleidsmaatregelen treffen, zoals b.v. een meer agressieve fiscale stimulans?
 • Het vlot zal zinken net zoals het deed in 1930. We worden meegezogen in een deflatoire whirlpool… het internationale bancaire systeem stort in… en de wereldhandel gaat onderuit.”

 

De E.U. valt uitelkaar:

euroMario Draghi hoofd van de ECB doet “alles wat er nodig is,” en zet enorme druk op Duitsland om het faillissement van de zwakke EU-naties op te krikken. Maar Europa blijft steken in haar slow motion kernsmelting. Alle E.U. naties zijn verwikkeld in, of op de grens van, een recessie. Deflatoire druk heeft de E.U. op de rand van de afgrond gebracht, en allerlei belachelijke ideeën zoals negatieve rente worden geïmplementeerd als life support. De risico’s voor de ontbinding van de E.U. zijn nog steeds aanwezig, en zullen ingrijpende gevolgen hebben voor elk betrokken land, ongeacht haar rol in dit fiasco.

 

Griekenland lijkt oud nieuws; de gevolgen van de massale fraude welke reeds jaren geleden ontdekt werd, zijn nog steeds aan het werk. Het volk gaat op 25 januari a.s. naar de stembus, opiniepeilingen tonen de oppositiepartij Syriza aan de leiding, de partij is fel gekant tegen de IMF en de EU bezuinigingseisen. Dit leidt tot hernieuwde vrees dat Griekenland de euro munt zal gaan verlaten en waarschijnlijk ook de EU. Syriza is de partij die zich verzet tegen de oligarchen – de tycoons die het land verkochten voor persoonlijke winst.

 

De Griekse anti-soberheid Syriza partij leidt in de peilingen nog enkele dagen voorafgaand aan de algemene verkiezingen op zondag 25/1. Het land met massale schulden ter grootte van € 317 miljard blijft een belangrijk punt van tegenstrijdigheid tussen deskundigen en politici. Recente peilingen tonen dat Syriza onder de kiezers leidt met drie procent ten opzichte van de regerende partij Nieuwe Democratie, volgens een onderzoek gepubliceerd in de krant To Vima afgelopen zondag.

 

Mocht Syriza de verkiezingen winnen, zal het de bezuinigingsmaatregelen eindigen in het voordeel van een eigen haar programma om de staatsschuld terug te betalen, zei de partijleider Alexis Tsipras in een interview met het lokale Tv-kanaal Antenne.

 

Duitsland, met langlopende kritiek op de Griekse onbeschaamdheid na talloze opeenvolgende reddingsoperaties, lijkt de uitreding te accepteren. Het Verenigd Koninkrijk de andere regionale macht is zich langzaam spiraalsgewijs uit de EU aan het terugtrekken. Dit kan politiek wapengekletter zijn, maar brinkmanschap tussen bittere tegenstanders vindt niet altijd de ruimte voor compromissen.

 

Frankrijk en Italië kunnen niet aan hun E.U. verplichtingen voldoen, terwijl Spanje, Portugal en Ierland in weinig betere conditie verkeren. Dit alles bij elkaar verhoogt nog meer het gevaar van volledige continentale besmetting, zolang de tekortkomingen bij het gebruik van de multinationale valuta de ‘euro’ aanhouden.

 

Obligaties en banken gaan onmiddellijk onderuit, en vrijwel iedereen zal moeten verliezen tijdens een massale kredietcrisis die wereldwijd zal weerklinken.

 

Bewust wordt de Amerikaanse dollar vernietigd:

En aan de andere kant van de Atlantische Oceaan is het geen geheim dat de VS de grootste schuldenaar ter wereld is met al haar schulden in US Dollars, waarom ze de US dollar laten klappen, wat hun succesvolste oplossing is van de schuldenproblematiek. Omdat de V.S. niet in staat is haar schuld te voldoen, is het veel voordeliger deze niet te betalen – alhoewel de landen die het Amerikaanse schuldpapier houden daar niet blij mee zullen zijn.

 

In Augustus 1971, voordat Nixon van de pseudo Gold Standard afstapte, vertelde de minister van Financiën John Connally botweg aan een groep van ministers van Financiën, die zich beklaagden over de extra grote Amerikaanse schuld:

“De dollar kan onze munt zijn, maar het is jullie probleem.” 

 

De Gold Commissie meldde in 1982:

  “Als redelijke prijsstabiliteit en het vertrouwen in onze munt in de komende jaren niet wordt hersteld, zijn wij van mening dat degenen die voor een onmiddellijke terugkeer naar goud pleiten in aantal en in politieke invloed zal groeien.”

 

Maar de schuld in de VS en de wereld is verder gegroeid, als gevolg van deficit bestedingsprogramma’s die alle verplichtingen massief zullen opblazen. Daardoor is er geen andere weg uit deze ellende dan de vernietigen van de dollar!

 

Nu, weten de mensen dat al de hele tijd het spel gemanipuleerd is, terwijl de Fed bewust het geloof en vertrouwen in de Amerikaanse dollar verpest, betekent dat het einde van het financiële US dollar reserve systeem. Dit idiote spel niet eindigen totdat de mensen WAKKER WORDEN en inzien wat er in de wereld gebeurt.

 

Wees verstandig en stop zoveel als mogelijk van je spaargeld in goud en zilver, zoals inmiddels vele anderen op grote schaal doen. Mensen zijn bang geworden, want Mario Draghi van de ECB gaat deze week beginnen met kwantitatieve verruiming. Goud en zilver zijn de laatst overgebleven safe-haven activa beschikbaar tegen nog redelijk lage prijzen. Goud is nu uiterst concurrerend met geld op de bank. Centrale banken kunnen wel meer geld, maar niet meer goud drukken. Dus als je de keuze hebt tussen nul procent rente in de komende vijf jaar met het gevaar dat steeds meer papiergeld wordt gedrukt, of nul-procent te verdienen met in harde activa in edelmetalen, welke niet kunnen worden bijgedrukt, dan is dat laatste nu veel zinvoller.

 

Prinsen van de Yen: Centrale banken en de Transformatie van de economie:

Dit is een voorbode van wat er nu gaande is in de VS en princesEuropa, uitgevoerd door de banksters van het Crime Cabal netwerk van de Rothschild-dynastie die sinds tenminste 1780 wereldwijd het financiële systeem manipuleren. De documentaire, ‘De prinsen van de Yen’ laat zien hoe de Japanse maatschappij werd omgevormd naar de vereisten volgens de agenda van de machtige belangengroepen genaamd ‘Misdaad Cabal’ – en hoe de burgers hierover volledig in het duister werden gehouden.

 

Gebaseerd op een boek van professor Richard Werner, gastonderzoeker t.b.v. de crash in de jaren ’90 bij de Bank van Japan, waar toen de aandelenbeurs daalde met 80% en de huizenprijzen met maximaal 84%. Deze documentaire onthult de ware oorzaak van deze buitengemene periode in de recente Japanse geschiedenis.

 

Er wordt uitgebreid gebruik gemaakt van archiefbeelden en tv-optredens van Richard Werner. Vanaf het eerste moment, wordt de kijker begeleid naar een beter begrip over wat de wereld laat draaien en hoe zich dat afspeelt. In de ontdekking naar hoe zich dat afspeelde in Japan bijna 25 jaar geleden, en zich nu weer herhaalt in Europa. Om te begrijpen hoe, waarom, en door wie, bekijk deze leerzame documentaire.

 

“Prinsen van de Yen” is een ongekende provocatie om de huidige dominante ideologische overtuiging, en de methoden die eraan ten grondslag liggen, bloot te leggen. Stap voor stap wordt de situatie ontmanteld om de wereld te laten zien zoals die nu is, en niet is zoals de lieden achter de macht ons zouden willen doen geloven dat deze is.

 

“Want alleen macht die verborgen is, is blijvende macht.”