Kritische grens:

De economie ondervindt nog steeds Inflatoire druk. De economie balanceert op de kritische grens tussen destructieve deflatie en op hol geslagen inflatie. Prijzen kunnen snel en onverwacht dalen of stijgen. De constatering van relatieve prijsstabiliteit is het product van deflatie en inflatie die tegelijk optreden. Het is verre van de zo beoogde prijsstabiliteit, het is feitelijk een uiterst instabiele situatie. In de afgelopen zes jaar was het deflatie, want de wereld zit in een depressie, maar de overheid kan geen deflatie tolereren, dus moeten ze inflatie veroorzaken. Dat is de reden van het excessief gelddrukken gedurende al die jaren. Er is druk van beide kanten, deflatie tegen inflatie – depressie tegen gelddrukken – de één drukt tegen de ander. Deflatie en inflatie vechten op het scherp van het mes. Uiteindelijk wint een kant, maar de strijd kan nog lange tijd doorgaan voordat de ene de andere kant heeft verslagen.

 

De wereld zit sinds 2008 in een depressie, en dat is per definitie deflatoir. In een depressie, verkopen infl vs defldebiteuren activa om geld op te halen om hun schulden te betalen. Dat drukt de prijzen van activa. De dalende prijzen van activa, op haar beurt, dwingt andere investeerders in nood, ook hun activa te verkopen. Waardoor een neerwaartse prijsspiraal ontstaat. Gelddrukken is duidelijk inflatoir. Omdat steeds meer geld achter dezelfde hoeveelheid goederen en diensten aanjaagt, gaan de prijzen van die goederen en diensten stijgen.

 

Als centrale banken stoppen met het veroorzaken van inflatie, zal deflatie snel de economie overweldigen. Als de centrale banken het drukken niet opgeven en geld blijven drukken om deflatie te stoppen, zullen ze uiteindelijk meer inflatie krijgen dan ze verwachten.

 

Als centrale banken meer geld creëren gaan hun reserves omhoog, en wel ver boven de binnenlandse besparingen, het resultaat is dan onvermijdelijk inflatie. De VS, de EU, en Japan hebben elk voor 4 biljoen aan nieuw geldgedrukt, dat is 12 biljoen liquiditeitsvergroting. Dit is monetaire inflatie op een ongekende massale schaal. Ver verwijderd van de waarneming van een blijvende stijging in grondstoffenprijzen en lonen, maar wel van instortende winstmarges, zieltogende werkloosheidscijfers, en zelfs dalende grondstoffenprijzen. Centrale banken maken al hun nieuw gecreëerde reserves te gelde, wat leidt tot een ongekende assetbubbel, die slechts tijdelijk het vertrouwen van beleggers en consumenten verhoogt, maar wat ze niet kunnen, is het drukken van HANDEL – de allerbelangrijkste aanjager van economische groei in een geglobaliseerde wereld. Lang voordat centrale banken begonnen massaal geld te drukken werd elk jaar voor meer dan $ 1 biljoen aan staatsobligaties opgekocht om het feit te maskeren dat de wereld diep in een wereldomvattende schuld of te wel deflatie zit.

 

Hoe meer ze drukken, des te meer kapitaal komt beschikbaar voor instituten – o.a. de centrale banken zelf – om te investeren. Dat creëert enorme inflatie, in de prijs van de activa, – in obligaties, aandelen en vastgoed – die de centrale bankiers kopen om zodoende de economieën over de hele wereld omhoog te stuwen. In plaats van valutavlucht, zoals gebeurde in Argentinië en Zimbabwe, heeft dat nu een door inflatie geleide boom in investeringen geproduceerd. Deze aanhoudende financiële boom is een dwaasheid van historische porties. Niemand weet precies wanneer, maar uiteindelijk zal de wereld het geloof in het vermogen van de centrale banken om markten te stimuleren verliezen.

 

De Bank of Japan (BOJ) koopt al elke nieuwe obligatie die de overheid uitgeeft. Japan kan al gedurende meer dan 25 jaar haar inflatiedoelstelling van 2% niet bereiken. De laatste cijfers voor de maand november tonen een stijging van 0,07% in consumentenprijzen – ver beneden de verwachtingen. Zelfs met de enorme hoeveelheid stimuleringsmaatregelen, kan Japan zijn economie niet uit de lage groei/deflatoire modus trekken.

 

Sinds premier Shinzo Abe de onbeperkt monetaire versoepeling in november 2012 aankondigde, is de yen bijna 50% verzwakt. De BOJ is erin geslaagd de prijzen van activa te laten stijgen – maar wel ten koste van een aanzienlijke verzwakking van de koopkracht van de yen. Tot nu toe heeft de BOJ het rendement op Japanse 10-jarige obligaties naar omlaag gedrukt tot 0,32%. Ter vergelijking, de Amerikaanse 10-jaars obligaties levert 2,22%. Japanse aandelen zijn sinds het begin van 2013 met zo’n 70% gestegen.

 

Abe heeft met succes de munt van zijn land vernietigt, zijn eigen volk berooft, en de aandelenbeurs opgepompt, maar er valt nog steeds geen inflatie waar te nemen – dus gaat hij verder met gelddrukken. Hij won onlangs overweldigend zijn ‘gemanipuleerde’ herverkiezingsoverwinning. Hij heeft een mandaat om door te gaan met het Japanse volk en zijn land te beroven t.b.v. de Crime Cabal. Hij kondigde ook een nieuw stimuleringspakket aan van ¥ 3.5 biljoen (29.1 miljard US$) om de armere regio’s en huishoudens te ‘subsidiëren’. Japan heeft de stimulusgashendel voluit op open – en is niet van plan daarmee te stoppen.

 

Echter, Japan is niet het enige land dat actief is met het injecteren van haar monetaire systeem. Wereldwijd worden centrale bankiers geconfronteerd met beleidsbeperkingen – zoals de extreem lage rente – ze hebben moeite ‘creatieve’ methoden te vinden om hun economie te stimuleren.

 

Grexit:

Het vertrouwen in de centrale bankiers wordt overal met de dag minder. De EU zal nogmaals op de proef worden gesteld met Griekenland, dat op de rand van een volgende instorting staat. Het land houdt op 25 januari aanstaande vervroegde verkiezingen, nadat premier Antonis Samaras voor de derde en laatste keer faalde genoeg steun te krijgen.

 

Het bailout pakket van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Centrale Bank (ECB) is nu in eurogevaar gebracht. De extreem linkse partij in Griekenland – Syriza – loopt voorop in de peilingen – ze zeggen dat ze de bezuinigingscondities niet zullen erkennen, zodat Griekenland zal failleren. Met als gevolg hiervan de rendementen op Griekse 10-jaars obligaties tot 9.26% omhoogschoten. Het IMF zei dat het de financiële steun aan Griekenland zal opschorten, totdat er een nieuwe regering is gevormd. Syriza zal naar verwachting de komende algemene verkiezingen winnen, alle Griekse schulden afwijzen, en uit de Euro treden, om daarvoor in de plaats, zonder centrale bank, een eigen overheidsvaluta uit te geven.

 

Het schandaleus uitmergelen van Griekenland is een goed voorbeeld van hoe de monetaire zwendel van de crime cabal in stand wordt gehouden. Mocht Griekenland failliet gaan, worden miljarden euro’s en dollars aan Griekse obligaties verpletterd. Deze verliezen zullen leiden tot een enorm rimpeleffect in de cabal toebehorende TBTF banken en het wereldwijde banksysteem. De prikkel is om Griekenland verder te laten betalen, waarvoor het land een mogelijkheid heeft om enkele concessies in de bailout condities van de IMF-ECB te verkrijgen, afhankelijk van wie wordt gekozen voor de heronderhandeling.

 

Griekenland – is het symboolslachtoffer van de staatsschuldenaflossing van de schuldenmaatschappij – het heeft nu 45% meer schulden dan het had vóór het bezuinigingsprogramma begon. Wereldwijd geschiedt de sociale en ecologische ineenstorting synchroon met de strenger wordende voorschriften van de paradigmatisch heersende (cabal) transnationale ondernemingen en banken, met hun als maar verder aangescherpte eisen, die meer en meer leiden tot het tekortschieten in de voorziening van behoeften en ontwikkeling van de samenleving.

 

“De Duitse regering is van mening dat de eurozone nu in staat is een uittreding van Griekenland te overleven als dat noodzakelijk mocht zijn,” meldde Der Spiegel nieuwsmagazine. Het is belachelijk om met zekerheid te verkondigen dat zoiets van deze omvang en complexiteit niet van invloed zal zijn. Er zijn te veel onduidelijkheden rondom een Griekse exit. Zelfs als de EU in staat zou zijn om een Griekse exit te overleven, zal er ongetwijfeld chaos zijn, voordat alles zich heeft gestabiliseerd. En dan is het nog belachelijker te denken dat Portugal en Ierland fiscaal gezond zijn. En niet te vergeten dat Spanje gemakkelijk het volgende EU land kan zijn dat omvalt. – “Heel Europa stort dan in een diepe recessie. Overheden, worden gedwongen om vele miljarden meer te lenen om aan hun financiële behoeften te voldoen, en worden geconfronteerd een keuze te maken tussen twee onaantrekkelijke opties: ofwel drastische belastingverhoging of de aanzienlijke financiële lasten op de burgers af wentelen in de vorm van hogere inflatie.”

 

De werkelijkheid is dat niemand weet wat er zal gebeuren als Griekenland de euro verlaat. Wees er echter van overtuigd dat Griekenland nooit en te nimmer in staat zal zijn haar 300+ miljarden aan euro “leningen” terug te betalen. Meer schuld verergert alleen maar nog meer de reeds worstelende economieën van de EU.

 

Uiteindelijk is het enig juiste antwoord voor Griekenland de euro te verlaten. Ze zullen sowieso vroeg of laat de euro moeten dumpen. Dat is het resultaat van het vele gelddrukken door de centrale bankiers en het manipuleren van de mondiale economie, om daardoor alle problemen betreffende schulden weg te wassen. Deze problemen verdwijnen echter niet. – Het is niets anders dan het blik op de weg naar vergetelheid voor een paar jaar verder te schoppen, waarna het blik, groter en gevaarlijker dan voorheen terugkomt.

 

Als Griekenland uitreedt, dan zal dat een domino-effect veroorzaken. Acties om zich uit de euro terug te trekken zullen in Portugal, Spanje, Italië, Ierland, en zelfs Frankrijk beginnen. – “Duitse regeringsexperts verwachten een grote bank run, als Griekenland uit de eurozone treedt, de burgers in de EU-naties zullen de banken bestormen om hun euro deposito’s terug te trekken. In een dergelijk geval zal de EU worden gedwongen het bankwezen met een bail-out (nu bail-in) van miljarden veilig te stellen.” Schrijft Bild Zeitung.

 

Zo zit de EU als geheel met een lage groei en borderline deflatie in een vergelijkbare positie als Japan. BearTerwijl de EU-naties blijven pleiten voor stimulus versus bezuinigingen. Ondertussen, hebben links-populistische partijen genoeg steun om potentieel Griekenland en zelfs Spanje in het schuldenfaillissement te sturen, waardoor de EU in de volgende schuldencrisis terechtkomt. Volgens Euro-stat, het statistiek bureau van de EU, verkeren sinds september Italië, Spanje, Griekenland, Slovenië en Slowakije in deflatie (depressie) – wat nog meer druk plaatst op de ECB om op te treden. En zo blijft het slechte nieuws groeien – met economische teruggang en het uiteenvallen van de EU. Officiële cijfers tonen nu dat de EU in deflatie is gegleden, met in december 0,2% lagere prijzen dan een jaar eerder, ver onder de doelstelling van de ECB van een inflatie net onder de 2% en erger dan de voorspellingen van een daling van 0,1%, wat betekent dat de EU in recessie of meer correct depressie verkeert.

 

Sancties moeten worden opgeheven:

Het hoofd van de ECB, Mario Draghi zal nu rekening moeten houden met deze nieuwe reeks van omstandigheden alvorens te beslissen hoe deel te nemen in een nieuwe ronde van kwantitatieve versoepeling (QE), of anders eindigen met gedevalueerde obligaties op de balans van de ECB. Hij heeft onlangs al een stimulus van € 1biljoen gegeven aan het bankwezen om de Europese economie te versterken met de aankoop van obligaties in de particuliere sector en van Europese banken, in de hoop de bancaire kredietverlening aan te sporen, dat niet bewaarheid is. Hij is ook bereid om agressiever op te treden door de aankoop van grote hoeveelheden aan overheidsschulden, hetgeen via een omweg al maanden lang t.b.v. Spanje wordt gedaan.

 

“Duitsland heeft zijn fiscale huis op orde… dus het is tegen Draghi’s streven naar kwantitatieve verruiming (QE). Het land is meer voor begrotingsdiscipline onder de EU-landen… een utopie. Elke overheidsinspanning om de EU-economie te stimuleren zal ten koste gaan van de welvaart van Duitsland door de overdracht van hun rijkdom aan economische rampgebieden zoals Griekenland en Spanje.”

 

Duitsland heeft twee keuzes: het accepteren van Draghi’s voorwaarden, of de instorting van de EU. Twee weken geleden in Washington, herhaalde Draghi zijn wens voor QE. Toen hij sprak op het Brookings-Instituut, zei Draghi:

 

[De ECB is] unaniem in haar inzet voor aanvullende onconventionele maatregelen om de risico’s van een te langdurige periode van lage inflatie aan te pakken… Dit betekent dat we klaar zijn om de omvang en/of de samenstelling van onze onconventionele interventies te veranderen, en dus ook de consequenties voor onze balans.

Daarom is het geen verrassing dat de ECB obligaties koopt. Dat was al begonnen met verdekte obligaties aankopen – van papier gesteund door hypotheken – leningen uit de publieke sector – en van Europese banken.

 

ukraineMaar… eindelijk wordt de EU WAKKER en begrijpt dat als gevolg van de door de VS geleide economische sancties tegen Rusland, de EU degene is die het meest lijdt. Duitsland was het eerste land om dit te erkennen, toen haar economie in Q3 en Q4 op de rand van een recessie was teruggevallen. De EU als geheel zal binnenkort haar 3e recessie beleven.

 

Voormalig premier van Italië en de EU, Romano Prodi zei vorige week in een interview, de “zwakkere Russische economie is zeer onrendabel voor Italië. – …ongeacht de koers van de roebel tegenover de dollar, die met bijna helft lager ligt, is de Amerikaanse export naar Rusland gegroeid, terwijl de export vanuit Europa krimpt.”

 

Nu is er eindelijk ook sprake van een fundamentele verandering binnen de EU. De Duitse bondskanselier Angela Merkel in haar nieuwjaarstoespraak voor de Duitse televisie heeft openlijk opgeroepen tot een veiligheidsalliantie met Rusland. – Zo meldt het pers bureau TASS: “De Europese Unie streeft ernaar samen met Rusland een systeem van veiligheid vast te leggen voor Europa, dat niet zal zijn gericht tegen de Russische Federatie.” Wat eigenlijk neerkomt op een volledige verwerping van de nazionistische propaganda die de Russische president Vladimir Poetin probeert te portretteren als agressor.

 

Verder, volgens Pentagon bronnen, werd Hongarije bedreigd met een ‘vuile’ bomaanslag omdat het de banksters eruit had geschopt, door de nationalisering van haar centrale bank, en begonnen is met de uitgifte van de ‘eigen’ overheidsvaluta.

 

De Franse president Francois Hollande maakt zich ook zorgen over de economische impact op de EU als gevolg van de Russische sancties, hij zei in een interview; “Sancties moeten nu worden opgeheven” – “Als Rusland een crisis heeft, is dat perse niet goed voor Europa… Ik ben niet voor een beleid dat de dingen erger maakt, ik denk dat de sancties nu moeten stoppen.”

 

Nog een andere stem: “Meer Russische sancties provoceren een nog gevaarlijker situatie in Europa, en hebben negatieve gevolgen voor de hele wereld,” – waarschuwde de Duitse vicekanselier Sigmar Gabriel in een interview. “Degenen die op zoek zijn Rusland nog verder economisch en politiek te destabiliseren beogen andere doeleinden.”

 

Voeg daarbij de annulering van het winst biedende South Stream-pijpleiding project door de EU, wat een ander duidelijk bewijs is dat wederom de ongekozen bureaucraten in Brussel handelen in opdracht van de Crime Cabal, en de eigen burgers die al het meeste lijden, verder op te offeren. Deze situatie zal niet verbeteren totdat de EU-structuur is veranderd in een vrijhandelsakkoord tussen onafhankelijke EU-landen. De economische last van de westerse sancties duwt Rusland naar het oosten, op zoek naar zakelijke kansen, waarin de EU dient te volgen.

 

“Om de spanningen met de EU te overwinnen heeft Rusland (de EU) een verrassend voorstel gepresenteerd: De EU zou het vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten TTIP moeten afzweren en in plaats daarvan een samenwerkingsverband aangaan met de nieuw opgerichte EUR Aziatische Unie. Een vrijhandelszone met buren is zinvoller dan een deal met de Verenigde Staten.

 

Crash in aantocht:

Zelfs China worstelt met tragere reële groei:

“Door de industriële overcapaciteit en een inzinking in de onroerend goed markt, zal China naar verwachting voor het eerst sinds 1990 trager groeien. Het land heeft haar definitie van ‘bankdeposito’s’ verbreed. Nu zullen fondsen in depositie gegeven bij non-deposito-instellingen beschouwd worden als een bankdeposito, wat betekent dat de Chinese banken binnenkort meer reserves hebben en meer leningen kunnen verstrekken tegen die reserves.”

 

Alleen deze stap betekent al dat een extra $ 800 miljard beschikbaar komt om te lenen. Volgens Xinhua News Agency, de officiële Chinese nieuwsbron: “Beijing probeert het lenen te stimuleren maar willen geen krachtige maatregelen gebruiken.” Zei onlangs een woordvoerder van de regering. Als gevolg van industriële overcapaciteit en een huizenmarkt inzinking, groeit China sinds 1990 dit jaar naar verwachting in het traagste tempo.

 

Zelfs met meer geld beschikbaar voor leningen, is er geen garantie dat mensen en bedrijven nieuwe leningen zullen zoeken. Uit de meest recente gegevens van de Bank of China bleek dat de vraag naar bankkrediet op het laagste niveau was sinds de financiële crisis in 2008.

 

De Vooruitzichten:

Meerjarig dieptepunten voor de euro – meerjarig dieptepunten voor de Japanse yen – en meerjarig hoog voor de Amerikaanse dollar. Terwijl deze bewegingen zich kunnen veranderen, en correcties mogelijk zijn, zijn de monetaire beleidsvooruitzichten tussen de VS en andere landen verschillend. De fundamenten voor meer teruggang in valuta’s zoals de euro blijven bestaan. Grote risico’s kunnen de markt ontsporen. Zolang de structurele onevenwichtigheden niet worden opgelost zal de schuldencrisis in de EU nimmer eindigen.

 

Voorts; versnellen alle grote centrale banken in de wereld hun monetaire inflatie, in Europa, China, en vooral Japan. De Chinese economie vertraagt, en Japan en de EU zijn in een recessie of erger.

 

Er is een trade-off tussen inflatie en recessie = deflatie. Als de economie te zwak wordt, wordt meer geld fed pumpinggedrukt, zeggen ze; de gedachte is, dat ze altijd de geldhoeveelheid kunnen verkleinen als de economie zich verbetert. Maar wat gebeurt als er hoge inflatie van consumptieprijzen en een recessie op hetzelfde moment is?

 

Dan hebben de mensen de neiging om harde activa, met inbegrip van grondstoffen, te kopen. Dus voor 2015 en daarna, zullen harde activa je rijkdom beschermen en zelfs in reële termen groeien tijdens een periode van hoge prijsinflatie.

 

Als de Japanners angstig worden om Japanse overheidsobligaties te houden, gaan ze meer en meer beseffen dat ze een deel van hun geld in goud moeten investeren. De prijs van goud is niet zoveel gedaald als de US dollar is gestegen. Dit komt omdat de wereldwijde vraag naar goud blijvend is. In dit scenario gaan de Amerikaanse dollar en goud tegelijk omhoog, wat aangeeft dat de Amerikaanse dollar op dit moment een van de minst slechte fiat valuta’s is – ook al is die nog steeds bar slecht. Het geeft aan dat sommige mensen niet meer investeren in instrumenten in fiat valuta’s, en zichzelf met goud beschermen.

 

crash coming soonAls er een grote vertraging in de Amerikaanse economie optreedt, of een grote beurscrash plaats vindt, zullen de centrale banken waarschijnlijk een nieuwe ronde van kwantitatieve versoepeling starten. Als dat gebeurt, zal dit alleen maar ten goede komen aan de prijs van goud. In zekere zin hebben de centrale banken tijdelijk weg kunnen komen met hun enorme monetaire inflatie van de afgelopen zes jaar, als gevolg van de aanhoudend hoge vraag naar dollars, euro en yen wat veroorzaakt werd door het ontbreken van bancaire kredietverlening om daarmee de geld hoeveelheid verder te kunnen vergroten d.m.v. fractionele reserve kredietverlening.

 

Het is moeilijk te geloven dat een nieuwe ronde van een grote hoeveelheid digitaal gelddrukken kan plaats vinden, zonder dat mensen het vertrouwen in papiergeld beginnen te verliezen. Dit kan alleen maar goed zijn voor goud. Centrale banken zullen waarschijnlijk de goudprijs ook nog op andere wijze helpen. Ze houden nl. nog steeds goud voor reserves, en deze zullen waarschijnlijk toenemen. Tot ongeveer tien jaar geleden, verkochten de centrale banken goud, vooral vanuit Engeland en Zwitserland. Nu blijkt uit de meeste berichten dat de centrale banken meer goud willen accumuleren.

 

Veel landen willen hun goud vanuit andere landen repatriëren. Als de Fed niet het goud heeft dat het zegt te hebben, waarvan niets bekend is omdat er geen accountantscontrole is geweest, dan kan dit een soort run op goud veroorzaken, vergelijkbaar met een bank run. Waardoor de goudprijs nog verder omhooggaat.

 

Zilver is vluchtiger dan goud. Dit betekent dat wanneer grondstoffen en edelmetalen omhoog gaan, zilver in het bijzonder zeer waarschijnlijk een grotere run naar omhoog zal hebben. Als zilver teruggaat naar haar all-time high zou dat 200% winst betekenen. Zilver biedt dezelfde voordelen als goud. Het enige verschil is dat de centrale banken geen zilver kopen.

 

Zilver is iets wat je gemiddeld in papiergeld versus kosten in de komende paar maanden, rustig elke maand of om de maand in kleine hoeveelheden kunt kopen. Wanneer goud omhoog gaat, zal zilver niet ver achter blijven. En over tijd, zal het waarschijnlijk het goud in winstprocenten overtreffen.

 

Als de inflatie uiteindelijk de strijd tegen deflatie wint, rekenen dan op meer wereldwijde inflatie. Meer mensen zullen dan ontdekken dat het noodzakelijk is harde activa te houden om zichzelf te beschermen. Advies: Start nu met het accumuleren van edelmetalen.

 

Epic Rant – ‘Nigel Farage was right about the EU!’

 

Kredietschepping uit het niets:

Een korte en leerzame uitleg. Banken hebben een spilfunctie in de economie; zij zijn de belangrijkste makers van de geldhoeveelheid. Bij het verlenen of uitgeven van zogenaamde ‘leningen’ aan hun klanten creëren ze het geld dat essentieel is om de moderne economie te laten functioneren. In feite zegt Prof. Werner: ‘er is geen lening van de bank’ wat er gebeurt is kredietschepping als de banken het geld maken – het krediet wat nodig is, komt uit het niets. Hij legt uit hoe het systeem werkt, waarbij uit een minuscule hoeveelheid aan spaargeld een enorme hoeveelheid geld wordt gecreëerd.