Het publiek is gedesillusioneerd en bezorgd over de constante stroom van pessimistische berichten in de media, berichtgeving gebaseerd op de geheime agenda van de Illuminatie, dat nog voorzichtig is uitgedrukt – mensen zien hun wereld veranderen en ze willen weten en begrijpen waarom en wat werkelijk aan de hand is. Zij willen geïnformeerd worden om zich beter voor te bereiden op wat komen gaat. Zij willen de vrijheid van informatie om zelf verstandige keuzes te maken in plaats van te worden verteld wat te doen door overheden, individuen, en instellingen die aanhoudend liegen en bedriegen, en de chaos van nu hebben veroorzaakt.

 

In vergelijking met de MSM desinformatie, is Final Wake Up Call onafhankelijk, en blijft; eerlijke, vitale, en actuele informatie leveren. Bijdragen van andere auteurs, en vrijwilligers, worden verwelkomd. Bovenal de reacties van onze lezers helpen deze taak te realiseren. De feedback van onze lezers is een onschatbare bron van aanmoediging, motivatie en voortzetting. Het inperken van het tij van desinformatie geleverd door machtig en goed gefinancierde mainstream media is een grote uitdaging.

 

Wake up callDe controle door de rijkste families op aarde van de VS, en de mondiale politiek, wordt uitgeoefend op een alles overheersende, penetrerende, en clandestiene manier. Deze ongezonde invloed begon in Europa en heeft een continuïteit die kan worden getraceerd en teruggaat tot de tijd toen de bankiers ontdekten dat het rendabeler was leningen aan overheden te verstrekken dan aan behoeftige individuelen. Deze bancaire families en hun onderdanige begunstigden zijn, in het tijdsverloop van twee eeuwen eigenaar geworden van bijna alle grote bedrijven waarin ze in het geheim de macht verkregen, en zich georganiseerd hebben om wereldwijd in toenemende mate op te treden als de controleurs van overheden en scheidsrechter over oorlog en vrede.

 

Als mensen dit niet begrijpen, zullen ze ook niet in staat zijn om de echte reden voor de twee Wereldoorlogen en de dreigende Derde Wereldoorlog te bevatten, een oorlog die bijna zeker zal beginnen als gevolg van de poging van de VS – geholpen door het EU politbureau – om de controle over  Centraal-Azië te verkrijgen. De enige uitweg voor de VS en de EU is, zich terug te trekken van deze poging – iets wat de mensen in de VS, de EU, en de wereld willen, maar dat de machtselite bewust tegenhoudt.

 

Met opzet wordt een foutief monetair, economisch, en politiek beleid gevoerd, dat deze langdurige economische crisis veroorzaakt en in stand moet houden. De hoofddaders zijn de centrale bankiers, onder leiding van de FED, eerst geleid door Greenspan, opgevolgd door Bernanke, en nu Janet Yellen die volgens de instructies van de geheime agenda gehoorzamen, en die worden overgenomen door Draghi van de ECB.

 

De weigering om de Duitsers hun goud terug te geven is een misdaad. Onder het motief van de zgn. her-hypothekering wordt de onteigening – t.w. diefstal – van de Duitse officiële goudrekeningen verborgen. De Duitsers weten nu van de diefstal van hun goud, en nog wel door hun eigen bondgenoot de USA. Met als gevolg dat Duitsland zal gaan samenwerken met de Oostelijke-grootmachten om een ​​alternatief voor de Amerikaanse dollar te ontwikkelen, die op een goudwaarde standard zal worden gebaseerd. Als antwoord, heeft de Verenigde Staten de wereld twee keuzes: oorlog om de Amerikaanse dollar te verdedigen, versus samenwerking met Oost-Alliance naar de Gold Standard.

 

Ondanks of dankzij, de verwoede inspanningen van de machiavellistische vernietigers van de wereld, is de mensheid wakker geworden. Er is al een aanzienlijke vooruitgang geboekt met de ​​blootlegging van de aanhoudende schandalige uitroeiing van Palestijnen in Gaza, het neerschieten van MH17, openbaringen over HAARP om het klimaat en het weer te manipuleren, nep-Global Warming die nu Klimaat Verandering heet, Chemtrails ter vergiftiging van de lucht die we inademen, en andere semiwetenschappelijke ingrepen, zoals bv. de rampzalige gevolgen veroorzaakt door elektromagnetische velden (EMF) vanuit en naar praktisch elke bron, GMO voedsel manipulatie, tektonische RTF toezicht ter controle van de burgers, en bovenal de met opzet geïnduceerde wereldoorlogen en de militarisering van de samenleving.

 

Laat deze dingen niet gebeuren of verdergaan, en laat je niet van de wijs brengen door schijnbare ideologische tegenstellingen. Er zou in beginsel niets bijzonders aan de handreligions zijn, maar de moeilijkheden die er nu zijn, worden gecreëerd via de grote hoeveelheid MSM propaganda, welke duidelijk het werk en doel is van de machtselite. Gewoon niet naar luisteren. Vertrouw op je gevoel, inzicht, intelligentie en gezond verstand. Begin met het zoeken en lezen van alternatieve bronnen. Het enige wapen van de Illuminatie is dat wij de leugens accepteren die zij laten vertellen. Desinformatie dient meerdere doelen, de meest verraderlijke is het zaaien van twijfel om je oprechte overtuiging ten aanzien van de realiteit te beïnvloeden of te veranderen. Het op afstand – o.a. via de TV – besturen van de geest van de massa – ‘mind control’ – is noodzakelijk voor de vervulling van hun geheime agenda. – Lees de protocollen om te zien wat er nog kan komen.

 

Tegenwoordig worden over de hele wereld meer en meer mensen wakker, en raken vertrouwd met de herkenning van de nieuwe opkomende werkelijkheid, die anders is dan in het verleden werd geleerd, gesocialiseerd en ontwikkeld werd om de politiek te geloven als de waarheid, dat daadwerkelijk grote onzin is.

 

Trends en peilingen van de afgelopen jaren hebben deze verschuiving in het bewustzijn van het wereldbeeld gedocumenteerd, stelselmatig met een groeiend wantrouwen in de richting van overheden in zowel de VS als Europa. Uit een peiling van januari jl. bleek dat bijna twee van de drie burgers hun regering wantrouwen en een andere enquête uit april 2014 geeft aan dat drie van de vier geloven dat hun politici corrupt zijn. Afgelopen oktober ontdekte het Pew Research Center dat meer dan vier van de vijf zelfs hun eigen regering niet vertrouwen, hetzij altijd of voor het merendeel van de tijd – een bijna all time hoog niveau m.b.t. het meten van het wantrouwen in de overheid.

 

Afgelopen mei liepen de EU parlementsverkiezingen voor de Europese Unie uit op een volslagen mislukking – “de zgn. Verenigde Staten van Europa”, toonde een stijgende weerstand van overtuigend anti-EU-kiezers uit heel Europa zowel van uiterst links als rechts, zijn ze tegen de specifieke agenda van Brussel en willen zich voor eens en altijd ontdoen van de Europese Unie.

 

De groeiende ergernis van de kiezers, mede veroorzaakt door de stagnerende economie in Frankrijk en de overmatige bezuinigingsmaatregelen in Griekenland en andere PIIGS landen – als zowel in Denemarken en Groot-Brittannië. Is een sterke impuls voor Ierland geworden om uit de EU te treden. Veel bewoners in de zwaarst getroffen landen met name in Zuid-Europa wijten de strenge bezuinigingsmaatregelen, opgelegd door de Brusselse regering, aan het machtige Duitsland.

 

Het olierijke Schotland is zelfs marktleider met haar separatistische beweging voor onafhankelijkheid van Groot-Brittannië. – Catalunya (Barcelona) in Spanje is de volgende in november a.s. – Pais Vasco (Baskenland) in het noorden van Spanje idem dito. – Veel Europeanen hebben hun minachting uitgesproken tegen de grote overheid die ze de schuld geven voor de hoge werkloosheid en het mislukte beleid dat niet voldoende is afgestemd op de lokale behoeften. Ook buiten de VS en Europa, zijn over de hele wereld de burgers in toenemende mate boos over het beleid van de door hen gekozen politici, ze beginnen zich te realiseren dat de prioriteit van politici uitsluitend bestaat om aan de eisen van hun oligarch marionetten- meester te voldoen, i.p.v. aan de behoeften van hun eigen mensen.

 

De oorlog die de ​​Amerikaanse president Barack Obama tegen Rusland wil voeren, wordt alleen veroorzaakt doordat Rusland samenwerking zoekt met de andere BRICS-landen om het regime te breken van de US dollar als de wereldwijde reserve valuta, dat tevens de job-rating van de Russische president Vladimir Poetin omhoog stuwt, die nog elke week verder stijgt, vanwege het toegenomen vertrouwen dat de Russische burgers hebben in hun eigen regering.

 

Obama, en zijn handlangers in Europa, kunnen mogelijk erin slagen nadelige gevolgen voor Rusland te veroorzaken, maar feitelijk worden de burgers in alle landen geschaad door wat Obama in de Oekraïne heeft gedaan. Een paar insiders van de machtselite zullen de Oekraïense bezittingen eigendom maken; de VS en de EU met hun partners – Exxon, Chevron en Shell – zijn uiteindelijk de belangrijkste begunstigden.

 

Het Oekraïense regime, geïnstalleerd door de VS, heeft met opzet elke mogelijkheid van officiële ‘nieuws’ vergaring in Donetsk in het pro-Russische oostelijke deel verhinderd – ​​ opdat de wereld niets te weten komt over de gebruikte fosforbommen en het aangerichte bloedbad. Degenen die nog steeds wachten op het ‘nieuws’ vanuit de media om hen te informeren over dit bombardement zullen moeten wachten tot iedereen gedood is. Niemand stoort zich daaraan, want hoe langer het duurt, hoe minder belangrijk het ‘nieuws’ zal worden – dat dan inmiddels geschiedenis is geworden. De factor of de slachtoffers de sympathie verdienen, zal uit de geschiedenis moeten blijken, afhankelijk van welke kant uiteindelijk de geschiedenisboeken over deze oorlog schrijft .

 

De illuminatie zijn Satanisten ze hebben geen tranen vergoten aan de honderdduizenden inwoners in het zuidoosten van Oekraïne, die of werden vermoord, of illuminopolyanderzijds op de vlucht in vluchtelingenkampen in Rusland werden gedreven, allemaal met opzet uitgevoerd door mensen – onder Mind Control van de elite – welke door het westen daarin worden aangestuurd. Alle acties zijn geïnstrueerd volgens de geheime agenda, zoals beschreven staat in de protocollen. Voor iedereen in de westerse wereld; zijn de toegepaste sancties met betrekking tot Rusland desastreus voor de gehele economie, welke bewust naar omlaag wordt gemanipuleerd.

 

De Oekraïense provocatie is politiek gezien een mislukte poging om Rusland te verzwakken en Poetin zo negatief als mogelijk af te schilderen. Waarom zijn ze zo tegen Rusland? Haar leidende rol in het leveren van vloeibaar aardgas en andere energievoorzieningen aan Europa – is een bedreiging voor de suprematie van de fiat US oliedollars. China speelt ook een rol, misschien een nog grotere in de “de-dollarisering” van de wereldhandel die uiteindelijk de VS diep in de Derdewereld status zal dompelen, en zal leiden tot een onomkeerbare verandering als de “US dollar” devalueert, en als dat gebeurt de onvoorbereide burgers zullen schokken.

 

Duitsland met meer dan 5.000 bedrijven die uitgebreid handeldrijven met Rusland, en met 30% – 40% van haar energiebehoefte die vanuit Rusland wordt gedekt, heeft het aan oprechtheid ontbroken. Rusland gebruikt Duitse rechtsgeleerden om de wetten van Rusland te verbeteren en aan te passen aan de internationale wetten om de bereidheid van buitenlanders aan te moedigen met Rusland zaken te doen. Waarom denkt iemand dat Duitsland Poetin in het harnas wil jagen en haar eigen economische kracht in gevaar wil brengen? Kennelijk slaapt Duitsland [Merkel], door (nog) niet te willen afwijken van het model van oorlog en zelfmoord, en het frauderende bankwezen ondersteunt, tegen het voordeel van de grotere groei en financiële gezondheid door samenwerking met EUR Aziatische landen. Een onverklaarbaar ‘Waarom’? In de volgende video wordt de interne kritiek op Angela Merkel op niet mis te verstane wijze gepresenteerd.

Het feit dat het Westen snel achteruit gaat, zich heeft verstikt met biljoenen in waardeloze derivaten die het westerse financiële systeem overeind moeten houden, en Duitsland in het gelid moet houden, is een bewijs van hoe diepgaand de invloed van de machtselite is, die ze in elk land tot het bittere einde kunnen en zullen uitoefenen, meestal via financiële chantage van de banken, en zodoende in staat zijn het land te vernietigen.

 

Omgekeerd, zegt Rusland tegen Europa: wil je gas? Het kost je wat. De prijs? Je kunt alleen betalen in roebels, Yuan, misschien zelfs goud. Wil je betalen in US dollars? Geen verkoop. Aan de wurggreep van de machtselite op het westerse financiële banksysteem kan niet gemakkelijk worden ontkomen. De bereidheid om te zien hoe de Oekraïne wordt vernietigd, als een natie, evenals zoveel onschuldige levens, is een eclatant voorbeeld van hoe de door de elite geleide oorlogszuchtige VS alles zal doen wat nodig is om te proberen Rusland en Poetin te verzwakken en te demoniseren.

 

Het feit dat Obama verklaarde dat het neerhalen van de Maleisische vlucht MH 17 door Poetin was gedaan, al direct na de gebeurtenis, en de paraderende kruiperige Amerikaanse generaals op de nationale televisie daarover als zijn echo klonken; ‘dat het bewezen was dat Rusland de schuld daarvoor had’, is gebleken volstrekt onjuist te zijn. Het is inmiddels wel aangetoond dat de door VS gesteunde Kiev militair luchtmacht het verkeersvliegtuig hebben neergeschoten, om Rusland de schuld te kunnen geven voor het doden van de 298 onschuldige burgers aan boord. Dit is hoe de machtselite te werk gaan, ze bekommeren zich niet wie of hoeveel mensen gedood worden in hun streven voor de handhaving van hun monetaire controle.

 

Obama heeft al het mogelijke ondernomen om een nieuwe wereldoorlog te beginnen teneinde de fiat “US dollar” overeind te houden. He opjagen van Rusland onthult dat de VS bestuurd wordt door niets meer dan door oorlog gedreven onbeholpen maar gevaarlijke idioten. Nu is Obama begonnen met het gooien van bommen in Irak om zgn. de – door CIA getrainde – ISIS terroristen tegen te houden die het uit gebombardeerde, kapotte land zouden willen overnemen. Wie zijn de ISIS terroristen? Dezelfde groep bewapend en getraind door de CIA om in Syrië te vechten. Goed opgeleid en goed bewapend, zijn deze extremisten op hol geslagen, ter vervulling van de zgn. geheime agenda als verdediging van de fiat “dollar”, ten koste van de vele burgers die in dit proces sneuvelen.

 

De idiote sancties van de VS tegen Rusland die ze blijven uitbreiden gaan nu ten nadelen van het westen werken. Poetin slaat terug, door de invoer van levensmiddelen uit de EU te verbieden. Dit is precies wat de failliete EU-landen nodig hebben, nog meer verzwakking van hun economieën. Het wordt heel kostbaar voor de EU-landen om de marionet van Obama te zijn. Spoedig zal de werkelijkheid ter overleving verschijnen, en zullen de EU-landen leren om gewoon Neen! te zeggen. De drie Baltic landen, Oostenrijk, en Frankrijk hebben reeds Neen gezegd. Bulgarije aarzelt nog, afhankelijk van hoe snel de IMF hen onder druk kan zetten via de Bulgaarse banken.

 

Wanneer men het axioma gebruik: “Volg het geld,” leiden alle wegen naar de Rothschilds met hun formule één natie onder hun controle te krijgen via de beheersing van de geldstroom om vervolgens alle wetten te dicteren. In dit streven proberen ze de controle te verkrijgen over de geldhoeveelheid van een natie, waarvoor ze de goudreserves van elk land stelen. Zoals direct in het begin in de Ukraine in de nacht 30 ton goud per ongeregistreerd vliegtuig uit het land werd weggehaald, om daarvoor in de plaats leningen van het IMF te verstrekken, uitgekeerd in gedrukte dollars tegen rente.

 

De Rothschilds dulden geen concurrentie. De eerste fase van ‘s werelds grootste Ponzi schema is gelukt. Vervolgens werd de marktwerking voor de prijs van goud en zilver verwijderd met uiteindelijke de afschaffing ervan, via doorlopende interventie van de centrale bankiers. Sinds de VS geen goud meer bezit, en de fiat Federal Reserve Note zowat aan haar einde is als ‘s werelds reserve “petrodollar” munt, is nu Rusland de volgende grote prijs.

 

Vladimir Poetin onthult de ‘New World Order’. Poetin laat de hele wereld zien wat er gaande is. Er bestaat geen twijfel dat hij dit zou hebben gedaan, als hij de situatie niet volledig onder controle had. Neem je tijd om deze ca. 2,2 uur durende documentaire te volgen – Engelstalige ondertiteling – reeds bekeken werd door meer dan 21 miljoen kijkers. Deze laat de dreigende ondergang van de Nieuwe Wereld Orde zien, m.m.v. Ben Fulford en David Wilcock. De Russen onderzochten ongeloofwaardige waarheden en presenteren feiten met opmerkelijk nieuwe details en helderheid, met inbegrip van de transfer van nazi-wetenschappers naar Amerika na de Tweede Wereldoorlog onder het Project Paperclip. Nooit eerder heeft een grote tv-serie zo grondig de internationale alliantie onthuld die zich heeft gevormd om de machtselite te isoleren en te verslaan. Neil Keenan’s epische multimiljard-dollar-rechtszaak tegen de Verenigde Naties en andere Cabal entiteiten wordt besproken, evenals de inspanningen van Fulford om weerstand te organiseren. Leer hoe de Federal Reserve doelbewust de Wereldoorlogen I en II heeft gecreëerd om het goud van de wereld in haar bezit te krijgen – en daarvoor in de plaats een onbeperkte hoeveelheid “bubbel geld” uit lucht te creëren.

De NWO is nog gevaarlijker dan de maffia ze dwingen landen grote sommen geld af, onder de dreiging van nucleaire chantage. Noorwegen ging niet door de knieën, vandaar de Breivik afslachting in 2011. De Fukushima Daiichi nucleaire ramp gevolgd met een Tsunami op 11 maart 2011 was het werk van de NWO door op 500KM in zee een atoombom tot ontploffing te brengen, omdat Japan geweigerd had $20 miljard los geld aan hen te betalen. Voor de herhaling ervan bij een tweede kerncentrale betaalde Japan daarna wel de geëiste som geld.

De meeste mensen zijn slecht geïnformeerd; velen doen er goed aan de volgende video te bekijken en zich daarna af te vragen wat ze denken. Ze hebben jaren lang geleerd dat ze de Russen van A tot Z moeten vrezen, Poetin moeten vrezen, en zo ongeveer alles moeten vrezen. Angst is hun belangrijkste wapen maar ook de slechtste raadgeefster!

 

Een oproep aan alle volken.

Herken de oorlogszuchtigheid in de media! De media zijn altijd de voorloper in de industrie en de politiek geweest. Veel “blunders” – op zijn zachtst gezegd – waren alleen mogelijk met behulp van de media in hun head in sand‘behoefte’ – lees: opdracht – het volk in de verkeerde richting te sturen. Laat ze hun gang gaan denk je dan!!! Je wordt dan wel met de Rode kaart het veld uitgestuurd.

Wie niet de eerste drie minuten van deze ongecensureerde versie kan weerstaan, kan de gecensureerde versie bekijken. Deze is zeker zo informatief als de ongecensureerde versie! Maar realiseer je dat de klok NU op vijf minuten voor 12 uur staat. Als we nu niet massaal de media de rug toekeren en in onszelf gaan geloven, is het einde nabij.

Al deze tendensen hebben over de laatste honderd doorgelopen. Dingen gaan voor een lange tijd goed – Empires groeien en groeien – en dan gaat het niet meer zo goed, totdat uiteindelijk alles instort. Zeer waarschijnlijk liggen nu in de meeste landen, de samenleving en de economie dicht bij hun top van de curve.

Het wordt tijd dat wij ze stoppen, wacht niet met actie om je te verzetten tegen het kapen van jouw en onze vrijheid. Wij mensen hebben met 99% de meerderheid t.o.v. van de Elite Broederschap – de Illuminatie – die met hun 1% ver in de minderheid zijn; We moeten ongetwijfeld deze strijd voor het belang van onze toekomst en die van onze kinderen en ongeboren generaties kunnen winnen.