Openbaringen over onrechtmatige inbreuk op de privacy van burgers door de NSA, brengt het boek van George Orwell – ‘Big Brother is watching you’ gepubliceerd in 1949 weer in de actualiteit; als overheden eenmaal een te stevig grip op de teugels van de macht verkrijgen – met inbegrip van de gerechtelijke,politiële, militaire en media – zijn ze niet alleen corruptief, maar ook super obstructief om ​​echte veranderingen door te voeren. Inmiddels wordt de wereld overspoeld met leugens, onzin verhalen gebracht door Financiële gezagsdragers, die op hun beurt van achter de schermen worden gedirigeerd door de elite broederschap die hun eigen geheime agenda aanwenden, teneinde deze crisis uit te spelen in hun voordeel, dat is o.a. de oprichting van één Centrale Bank met één globale munt, beknellender nog dan de Euro, punt uit. Inmiddels stevent de wereld af op volle snelheid in deze richting.

 

“De wereld is al een stap dichter bij een globale munt, ondersteund door een wereldwijde centrale bank, die het monetair beleid voor de hele mensheid bepaalt,” zegt een betrokken insider. De eerste vraag die rijst, wie wordt deze wereldwijde centrale bank, belast met de uitgifte van de wereldwijde valuta en het monetair beleid bepaalt voor de hele mensheid? Toen de centrale bankiers van de hele wereld onlangs bijeen waren in Washington, werd besloten om de BIS hiervoor verantwoordelijk te maken om deze angst aan wekkende rol te vervullen.

 

OctapusAls je echt in een wereld wilt leven die “modern” genoeg is om te worden geleid door één wereldregering van de intellectuele elite Broederschap die de globale bankiers sturen, laat dan je hersensspoelen door het lezen, zien en geloven wat de mainstream media je vertellen. Als je echter het idee van een selecte kliek van financiële elite en intellectuelen – die de wereld leiden niet beschouwt als de ideale samenleving voor de toekomst van de mensheid, moeten we de burgers nu WAKKER MAKEN opdat het iedereen duidelijk wordt dat de acties van machtige individuen en instellingen onaanvaardbaar zijn, door met kritische blik hun ideologieën en acties te bekijken, het tij van desinformatie te keren, en te strijden tegen deze Nieuwe Wereld Orde. De meeste mensen zijn niet cynisch genoeg, terwijl cynisme helpt te begrijpen waar het feitelijk omdraait. Een beetje meer wantrouwen – of op zijn minst vermoedens, gecombineerd met spottende minachting – zou helpen te begrijpen hoe de maatschappij werkt.

 

Henry Ford grapte ooit: “Het is maar goed dat de mensen van deze natie niet begrijpen hoe ons bank- en financieel systeem functioneert, als ze dat deden, geloof ik dat er vóór morgenochtend een revolutie uitbreekt.” Elke belangrijke geopolitieke beslissing van de afgelopen decennia werd uitgevoerd in opdracht van de Trilaterale Commissie, Council on Foreign Relations (CFR), of Wereldbank/Internationaal Monetair Fonds (IMF).

 

De Trilaterale Commissie sluit iedereen die een openbaar ambt bekleedt uit van het lidmaatschap, maar  is wel de global ‘who is who’ – van machthebbers – en fungeert als een draaideur voor de rijken en machtigen uit de financiële, politieke en academische elite.

 

“Feiten houden niet op te bestaan ​​omdat ze worden genegeerd.” – Aldous Huxley

 

Dus wie controleert nu werkelijk de wereld? De Illuminatie? De Vrijmetselaars? De Bilderberg Groep? Of zijn deze allemaal afleidingsmanoeuvres om nieuwsgierige ogen af te leiden van de echte globale elite? Het antwoord, zoals bij de meeste van dit soort onderwerpen is niet zo eenvoudig, en het ontdekken nog minder  eenvoudig. Twijfel er niet aan, er zijn geheime wereldmachten wiens enige doel is om aan de macht te blijven en deze verder uit te breiden. Maar het is echt niet zo geheimzinnig als je mocht denken. En dat is wat het nog meer crimineel maakt…

 

Laten we drie categorieën onderzoeken: financieel, politiek en media. Dat is een moeilijker taak dan je zou denken, omdat ze allemaal in onderling overleg samen werken volgens een vast plan.

 

Om de Financiële Elite op te sporen; volg het geld – WorldSysteem theoreticus James B. Glattfelder met zijn  wetenschappelijke procesanalyse werpt hij licht op de donkere hoeken van de internationale financiële connecties en controle door de banken, en trekt een aantal grote spelers in het daglicht.

“Vanuit een enorme database van 37 miljoen bedrijven, verzamelde Glattfelder 43.060 transnationale bedrijven (bedrijven die actief zijn in meer dan een land) die allemaal met elkaar verbonden zijn door hun aandeelhouders. Door verder te graven, bouwde hij een model dat eigenlijk eenvoudig toont hoe verbonden deze bedrijven met elkaar zijn door middel van het bezit van aandelen met de bijbehorende bedrijfsinkomsten.”

 

Slechts 1.318 transnationale ondernemingen vormen de kern van de wereld economie. In bovenstaande afbeelding, zijn de Super aangesloten bedrijven rood, en de nauw verbonden bedrijven in geel. De grootte van de stip vertegenwoordigt inkomsten.

Dit toont een huiveringwekkend beeld dat lijkt op een soort van intergalactische lichtglobe. Met de opsporing van de hoeveelheid macht die ze vertegenwoordigen op de wereldmarkt – heeft Glattfelder een opmerkelijke prestatie geleverd, door de verbindingen te analyseren tussen de belangrijkste spelers. En daardoor de “eigendomsnetwerken” te onthullen om te zien wie de belangrijkste spelers zijn, hoe ze georganiseerd zijn, en precies hoe de onderlinge bevoegdheden verbonden zijn. Van: New Scientist:

 

“Elke van de 1318 ondernemingen had banden met twee of meer andere bedrijven, en gemiddeld 20 directe verbindingen. Wat nog belangrijker is, hoewel deze rond 20 procent van de wereldwijde bedrijfsinkomsten vertegenwoordigen, bleek het 1318 collectief door hun aandelenbezit de meerderheid van ‘s werelds grote blue chip – en productiebedrijven – de “echte” economie – in handen te hebben, wat neerkomt op 60 procent van de wereldwijde omzet.

 

Toen het team het web van eigendommen verder ontwarde, vonden ze dat veel eigendommen in een “super – entiteit” van 147 nog hechter verbonden bedrijven bijeen werd gehouden – want al deze eigendommen worden gehouden door andere leden van de super – entiteit – welke 40 procent controleert van het totale vermogen binnen het netwerk.

Volgens zijn gevonden gegevens, ontdekte Glattfelder dat de top 730 aandeelhouders maar liefst 80 % van de totale omzet van transnationale ondernemingen controleert. En – wat een verrassing! – de meeste ervan zijn financiële instellingen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Dat is een enorme hoeveelheid geconcentreerde controle in een klein aantal handen…

 

Hier een lijstje van de top tien van transnationale bedrijven die de meeste controle over de wereldeconomie uitoefenen – en als je een van de miljoenen mensen bent die overtuigd is dat grote banken de wereld beheersen, moet je een toenemend gevoel van rechtvaardiging verkrijgen uit deze lijst:

1 ) Barclays PLC.

2 ) Capital Group Companies Inc.

3 ) FMR Corporation

4 ) AXA

5 ) State Street Corporation

6 ) JP Morgan Chase & Co

7) Legal & General Group PLC.

8) Vanguard Group Inc.

9) UBS AG

10 ) Merrill Lynch & Co Inc.

 

Enkele andere grote namen van de verwachtte verdachten behoren tot de top 25, waaronder JP Morgan, Credit Suisse, en Goldman Sachs. Wat je niet zult vinden zijn Exxon Mobil, Microsoft, of General Electric, en dat is vreemd. In feite, is alleen China Petrochemische Group Company op nummer 50 de eerste onderneming in deze rij die iets produceert.

 

De top 49 bedrijven zijn financiële instellingen, banken en verzekeringsmaatschappijen – met uitzondering van Wal – Mart, die op nummer 15 staat… De rest zijn in wezen alleen maar geldstrooiers naar elkaar. In bovenstaande afbeelding is de onderlinge verbondenheid weergegeven van topspelers in de internationale kliek.

Connections

 

De nummer één speler is Barclays: “Barclays was een belangrijke speler in het LIBOR manipulatie schandaal, en bleek gefraudeerd en samengespannen te hebben met andere netwerken van grote banken. Zij kregen een boete van $200 miljoen opgelegd door de Commodity Futures Trading Commission, $ 160 miljoen door het Amerikaanse ministerie van Justitie, en £ 59.5 miljoen door de Financial Services Authority voor “poging tot manipulatie” van de Libor en Euribor tarieven. Ondanks hun misdaden, betaalde Barclays eerder dit jaar nog $ 61.781.950 aan bonussen, met inbegrip van maar liefst $ 27.371.750 aan investment banking hoofd Rich Ricci. En inderdaad, dat is werkelijk zijn echte naam… ”

 

Dit zijn de jongens die de wereld leiden. “Het zijn in wezen de “too big to fail” in een wetenschappelijk onderzoek blootgelegd – maar in plaats van alleen Amerikaanse banken, hebben we het over een internationaal complot van banken en financiële instellingen die zo met elkaar zijn verweven dat ze een ernstige bedreiging voor de wereldwijde economie vormen. Het is eigenlijk, in plaats van “too big to fail” meer” te verbonden to fail” …

 

Glattfelder stelt, “een hoge mate van interconnectiviteit kan slecht zijn voor de stabiliteitround table, want stress kan zich verspreiden via het systeem als een epidemie.” Het is één ding om vermoedens te hebben dat iemand achter de schermen de hoeveelheid geld van de wereld beheerst. Het is iets heel anders om wetenschappelijk bewijs te verkrijgen dat dit vermoeden juist is. Maar bedenk deze jongens kunnen alleen bestaan ​​binnen een politiek systeem dat hun doelen ondersteunt. En deze politieke systemen functioneren actief en steevast in de open…

 

De Trilaterale Commissie, de Council on Foreign Relations en de Wereldbank / Internationaal Monetair Fonds (IMF): zijn de politieke elite; elke belangrijke geopolitieke beslissing van de afgelopen decennia werd gemaakt door een van deze drie organisaties.

 

De Trilaterale Commissie werd in 1973 opgericht door de beruchte David Rockefeller om een groep van samenwerkende machthebbers van de wereld te creëren – buiten de officiële overheids- of politieke functionarissen – om de samenwerking te bevorderen tussen Noord-Amerika, West-Europa en Japan. Gelanceerd onder het mom om door samenwerking de wereld problemen op te lossen. Dat klinkt als een nobel streven – maar “problemen” zijn erg subjectief.

 

Het is gewoon een club van wereldwijde machthebbers. En terwijl de Trilaterale Commissie iedereen uitsluit van het lidmaatschap die een openbaar ambt vervult, dient het als een draaideur van de rijken en machtigen uit de financiële, politieke en academische elite. Om jezelf vertrouwd te maken met de volledige ledenlijst neem een ​​kijkje op:  http://www.trilateral.org/download/file/TC_list_12-13(2).pdf

 

Je zult verbaasd zijn wie allemaal lid is van deze geheime organisatie.

 

Intussen gaan de Fed, andere centrale banken, en overheden door met het manipuleren van de vrije markt om toekomstige groei en winst te belemmeren. Diepgewortelde financiële instellingen en politici blijven zichzelf verrijken om hun rijkdom en macht te behouden ten koste van de burgers.

 

Ontdek wat sluimert onder de oppervlakte bij mensen om de geest van de burgers te motiveren en hier tegenin te gaan​​, om terug te nemen wat deze “Slechte Lieden” van ons hebben gestolen. Als we de mensen WAKKER MAKEN door ze hierover te informeren zal het zeker moeten lukken, het volk heeft de meerderheid in aantal, open ogen en hart om de mogelijkheden te zien en te benutten die onze samenleving ter beschikking staan.

 

Bekijk onderstaande video en begrijp, dat net zoals deze patriotten in de video, er ook “Goede Lieden” zijn – die gewoon wachten op het moment om zich te openbaren en de controle over de natie terug te nemen. We zijn nu in het laatste hoofdstuk aangekomen en als je gewoon vertrouwt dat het kan gebeuren, zal het zeker gebeuren …

 

Ondergedoken: Hiding at the Smithsonian

 

Goud is echte rijkdom – in tegenstelling tot dollarbiljetten, die beloften van de overheid zijn. Goud staat op de korte termijn onder druk. Maar niet op de lange termijn – als beleggers het duidelijk wordt dat de regeringen gevangen zitten in een eindeloze cyclus van QE – dan wil jij ook wel wat goud bezitten. Zoals Richard Russell zegt, wanneer het stof is neergedaald op deze fase van de monetaire geschiedenis, zal goud de “Last Man Standing” zijn (De laatste man zijn die nog overeind staat).

 

Onderstaand artikel is de moeite waard van het lezen waard om te begrijpen hoe we in toenemende mate worden leeggezogen door de elite broederschap.

http://www.sott.net/article/269913-Pyramids-and-the-coming-economic-collapse