Drie Hoofdstukken!

De Grootste Goud Roof Ooit:

Het begon op een dag in augustus 2009 in Chiasso 40 km ten noorden van Milan: “Bij de Italiaanse Zwitserse grensovergang – werden van twee Japanse staatsburgers obligaties ter waarde van 134,5 miljard dollar in beslag genomen. Deze omvatten 249 Amerikaanse Federal Reserve obligaties ter waarde van 500 miljoen dollar per stuk, plus tien Kennedy obligaties en andere Amerikaanse staatsobligaties ter waarde van een miljard dollar per stuk. Wat de aandacht trok van de politie waren de miljarden dollar in effecten. Zo’n grote denominatie is niet beschikbaar in de reguliere financiële en bancaire markten. Alleen staten houden zulke grote hoeveelheden geld.”

 

Sinds deze bizarre gebeurtenis was de enige follow-up op dit verhaal in de vorm van een uitgebreide hoeveelheid van ‘insider’ informatie, die gelekt werd door Benjamin Fulford – het voormalig Asia-Pacific hoofd van het bureau voor Forbes Magazine. Om een lang verhaal kort te maken hier een beknopte samenvatting.

RobberyDe Japanners werden kort nadien vrijgelaten en nimmer vervolgd. Later bleek dat dit een geheime operatie was om de mogelijkheid te arrangeren een ​​rechtszaak te beginnen tegen de Federal Reserve, die op 23 november 2011, in een enorm 111 pagina’s juridische aanklacht, werd ingediend bij de United States District Court voor het zuidelijke District van New York. “Deze aanklacht is nu een bewijsbare zaak van openbare publiciteit… zoals verder wordt uitgelegd.”

 

Een rechtbank journalist Dan McCue had dezelfde vragen waaraan je nu denkt. Hij was de eerste mainstream journalist om dit verhaal in Courthouse News Service te publiceren, een landelijke nieuwsdienst voor advocaten en de nieuwsmedia. McCue is niet perse overtuigd – het artikel is getiteld “Bizarre Claim voor 1 biljoen dollar” – maar aangezien dit een officiële rechtszaak is, is hij zeker geïnteresseerd genoeg om erover te schrijven.

 

“Een Amerikaanse expat in Bulgarije, genaamd Neil Keenan beweert dat de Verenigde Naties, het World Economisch Forum, de Office of International Treasury Controle, en de Italiaanse regering samenwerkten met tal van anderen organisaties om meer dan $ 1.1 biljoen in financiële instrumenten te stelen onder het voorwendsel; bestemd voor humanitaire doeleinden.

 

De 111-pagina grootte federale aanklacht heeft betrekking op een grote groep van instituten welke regelmatig door samenzwering theoretici worden aangehaald, waaronder de Vaticaan Illuminatie, de vrijmetselaars, de “Trilaterale Trillenium Tripartite Goud Commissie,” en de U.S. Federal Reserve.

 

Eiser Neil Keenan beweert dat hij in 2009 werd toevertrouwd met deze financiële instrumenten – inclusief de Amerikaanse Federal Reserve Notes ter waarde van $ 124,5 miljard, twee Japanse staatsobligaties met een gezamenlijke nominale waarde van $ 19 miljard, en een Amerikaanse “Kennedy” obligatie met een nominale waarde van $ 1 miljard – door een entiteit genaamd de Dragon Family, welke een groep is van enkele rijke en anonieme Aziatische families.

 

“De Dragon familie onthoudt zich van elke publiciteit, maar op informatie en geloof, treedt ze op voor het goed en beterwelzijn van de wereld in voortdurende samenspraak op hoog niveau met wereldwijde financiële instellingen, in het bijzonder, het Federal Reserve System,” zegt Keenan.

 

“In de loop van haar bestaan ​​in de afgelopen eeuwen heeft de Dragon familie grote rijkdom geaccumuleerd die aan de Federal Reserve Bank en de Amerikaanse overheid (tegen onderpand) werd afgegeven, via opdracht aan bepaalde goud en zilver rekeningen in Zwitserland, waarvoor zij zekerheidsstelling ontvingen in de vorm van een grote verscheidenheid aan geld, obligaties en certificaten zoals beschreven werd… en daardoor een schuld werd van het Federal Reserve System.”

 

Keenan zegt dat met de opgelopen rente over de financiële instrumenten zijn eis nu een waarde heeft van meer dan $ 1 biljoen. Hij zegt dat de familie hem heeft gedesigneerd om als haar belangrijkste vertegenwoordiger op te treden, in een poging om bepaalde geregistreerde, geselecteerde, en geautoriseerde Private Placement Investment Programs (PPP’s) te realiseren, ten behoeve van niet-gespecificeerde wereldwijde humanitaire acties.

 

In zijn opmerkelijke aanklacht, beweert Keenan dat de Amerikaanse regering vele jaren geleden enorme hoeveelheden geld [heeft ontvangen] – geleverd in de vorm van goud en andere edele metalen – van de Dragon familie, en dat dit geld aan het Federal Reserve System ter beschikking werd gesteld t.b.v. de garantie en ondersteuning van de US dollar,” dat toentertijd, en thans nog steeds is, de wereld reservevaluta zou worden”…. Keenan beweert dat hem door de Dragon Family miljarden dollars aan obligaties werden toevertrouwd… die werden gestolen toen twee Japanse agenten daarmee in een koffer probeerden de grens bij Chiasso over te steken.

 

[Keenan] beweert dat toen de samenzwering zich verder ontvouwde, diverse hoge ambtenaren hem herhaaldelijk steekpenningen aanboden ter waarde van $ 100 miljoen als hij deze instrumenten als gestolen wilde melden zonder de dragon familie in te lichten over de diefstal, deze instrumenten zouden worden omgezet in een zogenaamde UN “Sovereign Program” geheel onder auspiciën, en de beschermingsparaplu van soevereine immuniteit voor de verdachten.

 

Andere verdachten zijn onder andere de VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon, de voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi, Giancarlo Bruno, die wordt aangeduid als hoofd van het bankwezen van het World Economisch Forum, de Italiaanse ambassadeur bij de VN Cesare Maria Ragaflini, Ray C. Dam, de voorzitter van het Bureau voor International Treasury control (OITC), en David A. Sale, het plaatsvervangend hoofd van de raad voor het kabinet van de OITC.

 

Keenan zoekt de teruggave van de gestolen instrumenten, schadevergoedingen, en betaling van de gerechtskosten op meerdere beweringen van fraude, contractbreuk en schending van het internationaal recht. Indien je geïnteresseerd bent, bezoek Courthouse News Service, voor meer info over deze zaak, zoals samengevat door McCue.

 

“Op grond van informatie en overtuiging; hebben deze obligaties [gehouden door de Dragon Family] met waarden, variërend in de vele duizenden biljoenen Amerikaanse dollars – een relatief klein deel hiervan is betrokken als aanleiding voor de eis in deze actie.

 

Elk van deze valuta’s, zoals de DFFI [Dragon Family Financiële Instrumenten] die betrokken zijn bij deze actie, zijn eigendom, en geregistreerd bij de Federal Reserve System – hetwelk onmiddellijk verifieerbaar is bij de Federal Reserve vanwege haar efficiënte controle systeem en screening proces.”

 

Ronduit verbijsterend, duizenden miljarden dollars, is het niet? Zoals vermeld in de intro, de Dragon Family deed voorkomen dat deze obligaties gestolen waren, om zodoende deze rechtszaak te kunnen aanspannen. Deze obligaties vertegenwoordigen slechts een klein percentage van de totale vermogenswaarde… welke allemaal clandestien geregistreerd werden binnen de Federal Reserve (FED) en de Bank voor International Settlements (BIS) in Bazel! De diefstal van de Obligaties was een goed voorbereide geheime operatie die dit verhaal in de openbaarheid heeft gebracht – nu heeft een grote internationale alliantie van 117 landen een legale manier om de financiële tirannie van de Oude Wereld Orde – de power elite – die van plan is om de Nieuwe Wereldorde (NWO) in te voeren – en de bevolking met 6,5 miljard mensen uit te dunnen – voor eens en altijd te beëindigen. Ongelofelijk misschien, maar dit hele verhaal berust op waarheid. Absoluut waar!

 

Einde Crisis binnen bereik:

economic crisisHet grootste echte probleem op aarde is de Federal Reserve en de machtselites. Anderzijds; dit is het allerbeste nieuws voor alle mensen op de wereld. De documenten bewijzen heel duidelijk dat er een groep van westerse machtselites van plan is om de Derde Wereldoorlog te beginnen met het doel de wereldbevolking sterk te reduceren, en hun NWO te effectueren.

 

De Aziatische geheime Society is zich hiervan volledig bewust, van de plannen voor de Derde Wereldoorlog die de Cabal wil beginnen, en ze zijn al druk bezig dit te stoppen. De Aziatische Society bestaat uit Indonesië, de Filippijnen, Thailand, Japan, Taiwan en Korea. Sterker nog, het omvat de groep van 77 niet-gebonden landen.

 

De Dragon Family is van oudsher een groep van welgestelde families waarvan de bloedbanden veel verder teruggaan dan de huidige politieke structuren. Het is een society van diverse dynastieke families en clan-groeperingen op basis van familiebanden. In contrast met het Westen, waar heterogene familiegroepen, optreden, en om het nog verwarrender te maken, zichzelf allemaal de Illuminatie noemen.

 

Vijfentachtig procent van het goud behoort thuis in Azië, geaccumuleerd gedurende de afgelopen twee tot drie duizend jaar. In een follow-up essay zal deze verbazingwekkende geschiedenis worden uitgelegd, tenminste voor het weinige wat er tot nu toe over bekend is.

WW2 was opgezet om dit goud te stelen. De westelijke machtselites wilde het goud van de in vaultwereld bezitten en controleren. Zo confisqueerden ze al het goud uit handen van particulieren om het hun eigendom te maken. Vergeet niet dat in 1934 Roosevelt goud in privé-eigendom verbood. Onder het motto; als gevolg van de Grote Depressie het noodzaak was de economie te redden, waarvoor het essentieel was dat al het goud aan de Federal Reserve werd geven. Dat was natuurlijk een flagrante leugen. De Joden wilden hun goud niet afstaan. Dat was een van de aanleidingen waarom ze werden opgepakt en naar concentratiekampen gestuurd.

 

De Fed haalde bij iedere bank het goud uit elke kluis; deze werden gewoon geplunderd om het particuliere goud weg te nemen. Als je nu nog steeds goud in een kluis bij een bank bewaart, haal het er dan zo snel mogelijk weg!

Het grootste deel van het goud werd in 1944 uit de markt gehaald. Nadat de Bretton Woods overeenkomst was opgericht voor het opzetten van een door goud gedekt internationale monetaire stelsel. Waarvoor bijna al het goud in beslag was genomen.

 

Het grootste deel van het goud dat niet door de westerse mogendheden werd gecontroleerd, werd uit voorzorg uit de markt verwijderd. Het werd op de zwarte lijst geplaatst, verborgen in grotten, of begraven in gezonken schepen op de bodem van de oceaan. Dit vermogen telde niet mee voor het monetair systeem dat zou worden gecreëerd. Het werd off-market geplaatst als veiligheid- en controlevoorziening.

 

Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten waren de oprichters van de Bretton-Woods overeenkomst t.b.v. wereldwijde controle met een mandaat van 50 jaar, vóór dat WW2 eindigde. De machtselite had reeds besloten die oorlog te beëindigen. Op de conditie de wereld te ontwikkelen en te moderniseren. Eenmaal toen het BW akkoord was getekend, werd Roosevelt vergiftigd – gedood in een fascistische staatsgreep. Hij wist te veel en werd daardoor een verplichting voor de elite. In plaats van het ontwikkelen van het welzijn op aarde, begon de cabal en het militair-industrieel complex de koude oorlog tussen de Sovjet-Unie en het Westen, om daarmede hun geheime agenda verder tot uitvoering te brengen.

 

In 1955, vonden 77 landen waaronder China, Indonesië, Joegoslavië, India, e.a. het Bretton-Wood akkoord een onverstandig plan. Deze groep had de historische rechten op het merendeel van de ingebrachte Aziatische goudschat. Waarom tevens de meeste Aziatische landen lid zijn van de niet-gebonden landen, zij wilden Azië en Afrika moderniseren waarvoor als financiering hun schatten zouden worden gepoold.

 

President Soekarno, president van Indonesië, had een sterke bloedlijn verbinding met de Dragon Familie. In 1950 werd hij als gevolmachtigde benoemd over het hele vermogen dat gezamenlijk eigendom is van de meeste koninklijke families in het Verre Oosten.

 

Toen de Cubacrisis begon, en de wereld bijna in een all-out nucleaire oorlog terecht kwam, verraadde een zakenman genaamd Benjamin Freedman wat er werkelijk gaande was achter de Cubacrisis. Hij vertelde dat ze met opzet deze oorlog hadden gecreëerd, opdat ze de hele planeet konden overnemen. Er is voldoende bewijs hierover.

 

Kennedy en vele andere mensen in de VS veroordeelden het plan en zeiden hardop: “Dit is gewoon te gek. We willen geen oorlog meer van dit idiote geheime genootschap.” Waarop Kennedy besloot samen te werken met de niet-gebonden landen om de Koude Oorlog te beëindigen, en de ontwikkeling van Afrika en Azië te financieren. Om de lieden van het militair-industriële complex tevreden te houden, besloot hij een ​​man naar de maan te sturen – en lanceerde de NASA.

 

Kennedy kreeg goud uit Indonesië, waartegen hij US Treasury Notes en obligaties uitgaf beheerd en gecontroleerd door het Amerikaanse ministerie van Financiën, en niet door de Federal Reserve Board. Kennedy tekende dit wetsvoorstel, slechts enkele dagen voordat hij werd vermoord. Het stopte de US Treasury van de verkoop van haar zilver aan particulieren, en gaf de president het recht om een door zilver-gedekte munt uit te geven – zonder toestemming van de Federal Reserve System. De Federal Reserve kan mogelijk doelbewust alle zilver Treasury hebben opgekocht, zodat ze uiteindelijk net zoveel geld konden drukken als ze wilden – zonder dekking van vaste activa.

 

Effectief; door het stoppen van de uitvloei van edelmetalen uit de schatkist, beschermde gold barsKennedy daadwerkelijk zilver. Order 11110 gaf de president de directe mogelijkheid om dollar certificaten uit te geven, die door zilver als onderpand waren gedekt. De Amerikaanse minister van Financiën werd de macht ontnomen om zilver bankbiljetten uitgeven. Kennedy was kennelijk van mening dat de Federal Reserve de minister van Financiën controleerde.

Kennedy had misschien ook het inzicht dat de door zilver gedekte dollars een goede noodoplossing was tegen inflatie en het ontstaan van “bubbel geld” van de Federal Reserve.

 

Executive Order 11110 werd de eerste zichtbare fase van Kennedy ‘s plan om de Federal Reserve te ontslaan, en uiteindelijk gebruik te maken van het Aziatische goud als onderpand voor een nieuw financieel systeem. De machtselite vermoordden Kennedy en maneuvreerden Soekarno uit zijn macht. Helaas beschikte de Aziatische samenlevingen toentertijd niet over de militaire kracht om terug te vechten. Ze gingen ondergronds en na de dood van Soekarno, werd zijn neef aangewezen als gevolmachtigde m.b.t. alle rechten, met als doel de effectuering van de huidige rechtszaak – dat nu hun reactie is op het feit dat de cabal in 1968 de rechten hadden vervalst om een munt uit te geven gedekt door hun goud, waarvoor ze een nep-erfgenaam als gevolmachtigde hadden gecreëerd.

 

De Aziatische society ging ondergronds en was waarschijnlijk niet op de hoogte van het feit dat Henry Kissinger, de Rothschilds, de Rockefellers en de Bushes, de rechten om hun geld te gebruiken hadden vervalst als basis voor creatie van een goud gedekte Amerikaanse dollar. Inderdaad werden in 1968, US Dollars gemaakt met als dekking het Aziatische goud, dat 85% van ‘s werelds goudvoorraad omvatte, en eigendom is van de Aziaten, op basis van vervalste rechten, zonder enige juridische documentatie!!!

 

De reden waarom dit hele ingewikkelde verhaal in verkorte vorm is samengevat, is de noodzakelijk de Fed te bevechten, en dit zal alleen slagen als zoveel als mogelijk het volk hiervan kennis neemt om hun bewustzijn met deze feiten te vergoten. Mensen Worden jullie alsjeblieft Wakker en lees aandachtig het vervolg.

 

Einde tirannie:

President Kennedy had in 1963 zijn strijd tegen de cabal kunnen winnen, als hij op dat moment een sterk supportersbasis had gehad. Die basis moet nu worden geleverd door ons grootschalig bewustzijn. NU!!!

 

drawed thiefInmiddels is de rechtszaak voor een miljard dollar door Neil Keenan en Co gewonnen. Het is onderdeel van de strategie om het wereldwijde financiële systeem van de Fed aan te vechten en uiteindelijk deze economische crisis te beëindigen. De White Dragon familie stelt dat het Aziatische goud verborgen is in Amerika en elders dus niet verdwenen is, en moet worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaars. De dictatuur van de cabal –machtselite- tegen de rest van de wereld zal daardoor stoppen. Als de Aziaten in staat zijn hun obligaties te incasseren, zal het centrum van de wereldmacht van de VS naar Azië verschuiven. Degene die het geld controleert, heeft de macht.

 

Bankiers die niet meewerken zoals geïnstrueerd door de cabal zullen vroeg of laat voortijdig sterven, dat is de reden waarom onlangs zoveel bankiers onder verdachte omstandigheden stierven. De Fed kan zoveel geld drukken als ze willen en stiekem geven aan degenen die ze maar willen, zonder toezicht of interventie door de Amerikaanse overheid. Voor de eerste keer – na 98 jaar – werd in 2011 het Fed-systeem door een onafhankelijke audit inspectie gecontroleerd. De resultaten waren schokkend. Gedurende 2007 – 2010 heeft de Fed 16 biljoen dollar aan bijna renteloze leningen uitgegeven, en zonder enige controle aan de banken overgedragen. Dat is de wijze waarop de moderne financiële backstage in het voordeel van bankiers werkt. Geld drukken uit dunne lucht. Ter vergelijking: Voor ditzelfde bedrag is de nationale schuld van de Verenigde Staten over de afgelopen 200 jaar gestegen – de grootste schuld in de wereld. De leiders van de banken die het geld ontvangen zijn de aandeelhouders van de Fed. Dus zo gaat het geld van de ene in de andere broekzak en weer terug.

 

Maar waarom hebben banken die door de Rothschilds en de Rockefellers worden gecontroleerd – met sterke vermogens – nog steeds financiële problemen? En hoe zal de strijd met de Witte Dragon aflopen? Zal deze geheime organisatie in staat zijn om al het goud uit de geheime Amerikaanse kluizen en buitenlandse bunkers te halen? Tegenwoordig ligt er geen echt goud meer in de kluizen van Fort Knox. Dit goud is verdwenen. Sommigen denken dat het is verdeeld tussen de twee rijke Amerikaanse clans. Velen zeggen dat het niets meer uitmaakt.

 

fake goldVolgens de officiële gegevens. Is het Amerikaanse goud $ 2 miljard waard. Dit is 0,2% van de totale activa in het Fed-systeem. Met andere woorden 2 uit elke 1000 dollars die zijn gedrukt, wordt gedekt door goud. De goud ondersteuning van de Amerikaanse Dollar stelt niets voor, het is niet meer in overeenstemming met de hoeveelheid papier geld in circulatie. De kracht van de Amerikaanse dollar is de kracht van de Amerikaanse economie, de politieke en militaire macht. Niemand wil dit land bestrijden.

 

De hoeveelheid geproduceerde producten en diensten in de VS is goed voor ongeveer 5 – 10% van de totale wereld economie. Al het andere is gewoon papier: – activa, aandelen en obligaties. Op de top van de piramide staan allerlei schuldinstrumenten. Die vooralsnog de economie in beweging houden. Iedereen wordt gedwongen om schulden te maken en rente te betalen of deze uit eigen middelen af te betalen, dat vormt de sterke stimulans die economieën laat groeien. Rijkdom wordt niet behaald door de mogelijkheid om geld te verdienen, maar door hoe dicht je bij de drukpers zit.

 

Iedereen weet ondertussen dat de banksters fortuinen maken tijdens financiële crises, ze hebben dus geen enkel belang deze crisis te beëindigen. De financiële wereld is in het nauw gedreven. Hoe zal de drukpers aan de macht blijven?

 

De strijd tussen de White Dragon groep en de cabal is in het voordeel van de White Dragon. Het Aziatische geheime genootschap heeft de rechtszaak tegen de Amerikaanse Fed gewonnen. De Fed heeft verloren van de Aziatische Dragon Family. Het bedrag van de rechtszaak is meer dan $ 1 miljard. Natuurlijk is dit nergens publiekelijk aangekondigd. In de rechterlijke beslissing wordt geëist dat al het Aziatische goud wordt teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren. Het was een geheime beslissing van de rechtbank. Maar, zal de Fed deze orders opvolgen? Als dat zo is, zal de Amerikaanse dollar instorten. En zolang de cabal dat niet kan accepteren, en de leugens weten vol te houden, zal de dreiging van wereldoorlogen blijven.

MORELE VERPLICHTING:

President Kennedy had in 1963 zijn strijd tegen de cabal kunnen winnen, en de wereld van hun tirannie kunnen bevrijden, als toen genoeg mensen bekend waren geweest met de werkelijke feiten. Willen wij van de cabal verlost worden, kan dat alleen als we dit goede bericht verder verspreiden. De MSM zal dat niet doen, en als ze dat wel doen, gelooft 70% het niet!

Samenvattend; de Federal Reserve heeft op 13 maart 2014 de rechtszaak verloren van meer dan 1 miljard, en is verplicht om al het gestolen goud terug te geven aan de rechtmatige eigenaren. Dit is natuurlijk nergens in de MSM aangekondigd. De geheime regering – de Cabal – kan dat niet toestaan en zolang ze dat kunnen verbergen, zal de dreiging van WW3 blijven. Wij het volk hebben nu de morele verplichting dit belangrijke bericht te verspreiding, over de gehele wereld in de openheid te brengen. De opdracht aan elke vredelievende burger is; dit bericht door te sturen aan alle bekenden. Met verzoek na lezing verder te sturen.

 

In de laatste 30 min. vanaf 1.52, is de bevestiging van deze essay. Vladimir Poetin zet de ‘New World Order’, in het daglicht terug te vinden. Deze video is eerder geplaatst in de vorige essay – Final Wake Up Call.

De inhoud is o.a. gebaseerd op de rapporten en onderzoeken van Neil Keenan, David Wilcock, , en Benjamin Fulford. http://neilkeenan.com/

 

BENJAMIN Fulford

De White Dragon Society en Benjamin Fulford versus Reptilian Illuminati Hybrids update !!!

 

Andere lezenswaardige artikelen zijn:

Ben Fulford en David Wilcock op Russian TV: Cabal Defeat is Looming

Er zijn in de laatste paar jaar veel rare dingen gebeurd. Aardbevingen die niet kloppen, rare geluiden over de hele wereld, sinkholes en ga zo maar door. Volgens onderstaande documentaire was Fukushima ook een geplande aanval van de cabal. Eerst werd er gedreigd dat Japan losgeld moest betalen om de aardbeving te voorkomen. Japan heeft het losgeld betaald en alsnog werd de aardbeving in de zeebodem tot ontploffing gebracht waardoor Fukushima geraakt werd. Ook waren in de kerncentrale explosieven aangebracht zodat het zou lijken dat de tsunami, Fukushima liet ontploffen. Is dat niet aardig van de cabal dat ze gelijk voor een dekmantel voor de wereldbevolking zorgen… en ojá, gelijk de aarde naar de kloten helpen.

Dit is allemaal gedaan om de geheime Agenda uit te voeren. Maar de mensheid wordt niet in een keer om zeep geholpen want eerst willen ze alle landen uitmelken van het goud, geld en andere waardevolle grondstoffen.
Ook wordt iedereen ziek gemaakt door het GMO-voedsel, vaccinaties chemtrails, haarp, smartdust, hypnose – mind control – via TV en MSM en constante oorlogvoering over de hele planeet. In de gezondheidszorg valt ook veel geld te verdienen aangezien iedereen toch ziek wordt van de troep die ze over ons uitstrooien. Zelfs als je eenmaal dood bent, kun je nog geld in het laatje brengen d.m.v. de begrafenis en wat erbij komt kijken. De kist, de mis, stukje grond waar je begraven kan worden, cremeren en ga zo maar even door want doodgaan kost ook nog geld. – En vaccinaties die uitgedeeld worden in 3de wereld landen zijn vaak gericht op vrouwen in hun vruchtbare jaren om ze te steriliseren waardoor geen kinderen meer komen.

NL: http://worldunity.me/ben-fulford-en-david-wilcock-op-russian-tv-cabal-defeat-is-looming/

 

De White Dragons is een samenleving van meerder mensen in de oosterse wereld waarbij men probeert om mensen in vrede samen te laten leven als er ergens oorlog is. Zij willen alleen vrede, voorspoed en welvaart voor de complete planeet zonder ook maar een enkel persoon om te brengen (waarbij de NWO 90% van de mensheid wilt doden). Bron: http://www.transalchemy.com/research/white-dragon-society/

 

Corruption:

The high level banksters known as the Rothschild family offered the White Dragon Society $25 trillion to “go away.” When the WDS representative said “can you make it $50 trillion?,” they answered, without hesitation, “sure whatever you want.” The problem is the WDS cannot accept either stolen money or money that was fraudulently created. In any case, the Rothschilds and the Bush crime syndicate are just playing for time because they are both still trying to start WW3. Obama gang boss Rahm Emmanuel has given Israel the green light to attack Iran. Bush/Rothschild agent Ahmadinejad will then be given the green light to destroy most of Israel, according to high-level Pentagon sources. They hope this tragic course of events would then set off their Gog/Magog fake end time’s scenario. The Israeli people need to prevent this insanity ASAP by removing the gangster Benjamin Netanyahu from power.

http://kauilapele.wordpress.com/2011/10/17/benjamin-fulford-10-18-11-rothschild-family-offers-white-dragon-society-25-trillion-to-go-away/

 

Trillions of dollars’ worth of bonds now in the possession of the White Dragon Society

by benjamin July 2, 2013

Last week, representatives of Asian groups asked the White Dragon Society to help them cash trillions of dollars’ worth of historical bonds issued by the Federal Reserve Board. The WDS agreed on the condition the funds be partly used to finance a massive campaign to end poverty, war and environmental destruction. For example, here is a picture of one of a set of 60 boxes each containing $125 billion worth of bonds:

 

http://beforeitsnews.com/alternative/2013/07/trillions-of-dollars-worth-of-bonds-now-in-the-possession-of-the-white-dragon-society-2698838.html