arnhem

Prins Bernhard, de Prins der Nederlanden, was zestig jaar geleden in 1954 de eerste – en gedurende vele jaren daarna de voorzitter tijdens de oprichting van de geheime Bilderberg groep in Oosterbeek, een voorstad van Arnhem. Deze eerste conferentie leidde tot de ondertekening van het Verdrag van Rome, dat de Europese Economische Gemeenschap (EEG) inluidde, welke drie jaar later van start ging. Deze locatie was zeer belangrijk, het is namelijk dezelfde plaats waar tien jaar voordien het Britse leger ongeveer 10.000 slachtoffers leed in één van de laatste nazi bloedbaden van de Tweede Wereldoorlog. Zoals later bleek; Bernhard had het spel weggegeven aan de vijand, en toen het leek alsof, ondanks zijn verraad, de dappere geallieerde militairen toch gingen winnen, verzaakten Carrington en zijn tankkorps die vanuit het zuiden optrokken hun plicht, door onverwacht tot stilstand te komen in Lent net ten noorden van de rivier de Waal voor ‘een achttien uur durende theepauze’.

Op welke manier je nu, zestig jaar later, er naar kijkt, de betekenis van die eerste Bilderberg bijeenkomst in Oosterbeek moet duidelijk zijn – tien jaar na de oorlog waren de nazi’s weer terug. Of zeventig jaar na de afslachting in Arnhem en zestig jaar na de eerste Bilderberg-conferentie, de EEG is uitgegroeid tot de EU met de NAVO als nieuwe feodale oligarchie in handen van westerse bankiers en multinationals, volledig gecontroleerd door de bloedlijn illuminatie – m.m.v. de grote politieke partijen, en bijna alles wat zich beweegt aan beide zijden van de Atlantische Oceaan.

Meer in detail: Prins Bernhard werd geboren in de Duitse adel. Hij werd op de universiteit lid van de nazipartij – de SS – toen hij trouwde binnen de Nederlandse koninklijke familie, zei hij vlak voordat de oorlog uitbrak zijn zwarte SS-uniform vaarwel. Toen zijn oude Nazivrienden in 1940 Holland binnenvielen, vluchtte hij met de Nederlandse koningin Wilhelmina naar Groot-Brittannië, terwijl zijn vrouw, Prinses Juliana met de kinderen hun toevlucht zochten in Canada.

Als voormalig SS-officier was het de spymaster van de Admiraliteit, Ian Fleming (MI5) die Bernhard screende, en hem goedkeurde voor deelname in het Britse leger als vertrouwd verbindingsofficier.

Om Nederland te bevrijden van de Duitse bezetting en de Tweede Wereldoorlog te beëindigen, ontwierp de Engelse Veldmaarschalk Montgomery de meest gedurfde luchtlandingsoperatie aller tijden – de grootste in de geschiedenis; onder de codenaam ‘Market Garden’ ging deze op zondag 17 september 1944 van start. Echter, het meeste van deze zorgvuldig geplande operatie werd gelekt naar de Duitsers. Prins Bernhard in zijn belangrijkste functie in 1944 als verbindingsofficier voor de ophanden zijnde Arnhemse bevrijding, begeleide ook het Nederlands ondergronds verzet in de aanloop naar de bevrijding van de noordelijke helft van Nederland, maar misbruikte zijn gezag en vertrouwen t.o. het Nederlandse volk door dit plan te verraden, want tien dagen vooraf stuurde hij een Nederlandse dubbelspion naar de Duitsers om ze te informeren, zodat ze zich konden voorbereiden de westelijke geallieerden aan te vallen op weg naar de Brug over de Rhijn. Met het resultaat dat, de Britse para’s bij Arnhem al snel in tweeën werden gesplitst en omringd door Duitse troepen met gemotoriseerde kanonnen, tanks, en fanatieke SS-troepen, ‘die toevallig in de omgeving bivakkeerden’. Maar het 2e bataljon van Frost bereikte toch de brug en hield stand ondanks dat de rest van de 1st Airborne Division omringd was in wat de nazi’s de ‘Hexenkessel’ noemden, in de Arnhemse voorstad Oosterbeek.

Op woensdag 20 september 1944, toen de Britse luchtmacht-kolonel John Frost met de overgebleven parachutisten door SS Panzers op de brug bij Arnhem werd belaagd, waren de tanks van de Grenadier Guards, samen met de Amerikaanse parachutisten, verleidelijk dichtbij – slechts 15 km ten zuiden van de brug bij Arnhem – nadat zij de laatste Duitse verdedigingswerken langs de weg in Nijmegen hadden verslagen.

Ironisch genoeg, stond deze oprukkende strijdmacht onder commando van een “jonge kapitein, die op latere leeftijd ook voorzitter werd van de Bilderberg bijeenkomsten, genaamd Lord Peter Carrington. Hij leidde de Grenadier battle group van Sherman tanks toen ze de voorlaatste brug over de Waal in Nijmegen in bezit namen. Op die dag om 8 uur ‘s avonds, was hij slechts 20 minuten verwijderd van de brug bij Arnhem, om daar Frost te versterken, en de overwinning te grijpen. Hoewel ze nog acht uur hadden voordat de brug bij Arnhem uiteindelijk in Duitse handen zou vallen, besloot Carrington zijn strijdmacht, samen met de Ierse Grenadiers en een honderdtal tanks, om onverklaarbare reden, te laten stoppen aan de noord kant van Nijmeegse brug in het dorp Lent, voor een achttien uur durende rustpauze.” Na de oorlog maakte SS Panzer Divisie General Heinz Harmel, Carrington belachelijk door te zeggen: “de Britse tanks maakte een fout toen ze in Lent bleven staan. Als ze hadden doorgestoten zou dat voor ons fataal zijn geweest.”

De eerste bijeenkomst van de Bilderberg in 1954 onder voorzitterschap van Prins Bernhard – weer ironisch – vond plaats in Oosterbeek, op zo’n 5 km afstand van de Rhijn brug in Arnhem, blijkbaar uiterst belangrijk voor ze, omdat op dezelfde plek tien jaar eerder het Britse leger bijna 10.000 soldaten verloor in een van de laatste nazi bloedbaden van de Tweede Wereldoorlog. Waarvoor Bernhard het spel aan de Nazi’s had weggegeven, maar ondanks zijn verraad hadden de dappere geallieerde militairen kunnen winnen, als Carrington niet was gestopt! – Pauzeer nu een moment voordat je verder leest, – om na te denken over deze significantie: Bernhard de prins van het Nederlandse volk – heeft doelbewust 10.000 jonge militairen laten sneuvelen, en veroorzaakte in de noordelijke helft van Nederland de ergste hongerwinter in de westerse wereldgeschiedenis, waarin honderdduizenden onschuldige burgers uithongerden door gebrek aan voedsel, onderdak en warmte. Het gaat mogelijk je verstand te boven – maar het bewijs is overtuigend; autoriteiten belast met de leiding en verantwoordelijkheid zijn niet te vertrouwen, toen niet en nu ook niet!

Het is gewoonte dat volkeren hun regering vertrouwen, ze denken dat deze zich om hun lot bekommeren. Dat is een absolute misvatting; de wereld wordt nl. door anderen geregeerd. Achter de schermen van de officiële politiek bestemt de bloedlijn illuminatie het lot van onze wereld, een geheime groep mensen die elkaar goed kennen en zichzelf en hun opvolgers benoemen. Hun macht bestaat bij de gratie van onvoorwaardelijke geheimhouding.

new-world-order

In zijn boek “Het ware verhaal van de Bilderberg Groep”, schrijft Daniel Estulin, “in 1954 kwamen de machtigste mannen ter wereld voor het eerst bijeen” in Oosterbeek, Nederland, “om te debatteren over de toekomst van de wereld,” en besloten jaarlijks in het geheim bijeen te komen. Ze noemden zichzelf de Bilderberg Groep uitsluitend voor leden van de elite wereldmacht, van vooral Amerika, Canada en West-Europa, met bekende namen zoals David Rockefeller, Henry Kissinger, Bill Clinton, Tony Blair, Gordon Brown, Angela Merkel, Alan Greenspan, Ben Bernanke, Draghi, Larry Summers, Tim Geithner, Lloyd Blankfein, George Soros, Donald Rumsfeld, Rupert Murdoch, David Cameron, Osborne, Balls, staatshoofden, bankiers, leden van de Europese adel, wapenindustrie, grote olie maatschappijen, mediamagnaten, invloedrijke senatoren, congresleden, parlementariërs, het Pentagon en NAVO toplieden…

“Deze groep is reeds de “schaduw wereldregering… een bedreiging die ons het recht afneemt om over ons eigen lot te beschikken, een uiterst verontrustende realiteit” en wel met zeer nadelige gevolgen voor het welzijn van ons allemaal. Kortom, de Bilderbergers willen de individuele soevereine naties opheffen en vervangen door een almachtige wereldregering, corporate gecontroleerd, en bijeengehouden d.m.v. gemilitariseerde macht.”

Het ‘grand design’ van de Groep is een “wereldregering met één enkele, wereldwijde markt, onder toezicht van een wereld leger, en financieel geregeld door een ‘World (Centrale) Bank met gebruik van één wereld munt.” Hun “verlanglijstje” omvat:

 • “Een internationale identiteit die (gehoorzamen) aan een groep van universele waarden”
 • Gecentraliseerde controle van de wereldbevolking door “mind control,” – met andere woorden, o.a. internationale controle van de publieke opinie
 • Nieuwe Wereld Orde zonder middenklasse, alleen “heersers en dienaren (slaven),” en, natuurlijk, geen democratie
 • “Een samenleving zonder groei,” zonder welvaart of vooruitgang, alleen grotere rijkdom en macht voor de heersers
 • Gemanipuleerde crises en eeuwigdurende oorlogen
 • Absolute controle van het onderwijs om de publieke opinie te programmeren met alleen opleiding voor geselecteerden voor de vervulling van bepaalde functies
 • “Centraal beheer van het buitenlands en binnenlands beleid;” een wereldwijde eenheidsworst
 • De VN inzetten als een de facto wereldoverheid, voor het opleggen van een VN-belasting op “wereldburgers”
 • Wereldwijde uitbreiding van de NAFTA en de WTO
 • De NAVO wereldwijd de enige militaire macht te maken
 • Het opleggen en handhaven van een universeel rechtssysteem
 • Wereldwijd een “welvaartsstaat waarin gehoorzame slaven zullen worden beloond, en niet-conformisten worden uitgeroeid.”

Op een latere Bilderberg Groep bijeenkomst in 1992, zei Henry Kissinger:

“Vandaag zullen de Amerikanen woedend worden als VN-troepen de orde herstellen in Los Angeles; morgen, zullen ze daarvoor dankbaar zijn. Dit geldt vooral als ze te horen krijgen dat er buitenaardse dreiging is -echt of verzonnen- die ons bestaan bedreigd. Op dat moment zullen alle mensen op de wereld de wereldleiders smeken hen te bevrijden van dit kwaad… hun individuele rechten vrijwillig afstaan voor de zekerheid van hun welzijn, verleend door hun wereldregering.”

Het Bilderberger-Rockefeller akkoord is om hun standpunten “zo aantrekkelijk te maken (door camouflage) dat ze algemeen ongeconditioneerd geaccepteerd worden (en daarmee) druk uit te oefenen op wereldleiders om zich te onderwerpen aan de ‘behoeften van de Meesters van het Universum’. “De “vrije wereldpers” is hun instrument om deze overeengekomen propaganda te verspreiden.”

Bilderbergers, Trilateralisten en CFR leiders steunen dit als de nieuwe stap in de richting van wereldwijde integratie en zullen niet “stoppen totdat de hele wereld is verenigd onder auspiciën en de politieke paraplu van een Eén Wereld Gouvernement, een nachtmerrieachtige wereld zonder grenzen gerund door ‘s werelds machtigste kartel” – bestaande uit de belangrijkste elitaire bloedlijnleden van deze dominante organisaties.

In april 2007, werd de Trans-Atlantische Economische Raad opgericht tussen Amerika en de EU, met de volgende doelen:

 • Van een “officieel internationaal gouvernementele organisatie – met uitvoerende bevoegdheid
 • Het harmoniseren van economische en regelgevende doelstellingen
 • Te groeien naar een trans-Atlantisch gemeenschappelijke markt; (wordt nu over onderhandeld) om de wereld weer een stap dichterbij te brengen op weg naar
 • De Eén Wereld Regering, geleid door invloedrijkste en krachtigste commerciële belangen in de wereld.

Degenen die zeggen: “Welke andere keuze heb ik dan onze leiders te geloven en te vertrouwen?” hebben ervoor gekozen hun ogen en geest te sluiten voor de aankomende wereldheerschappij door de elite illuminatie clan, ze zijn niet bereid om voor zichzelf te denken, om zich bij het groeiende aantal burgers aan te sluiten die al gezamenlijk strijden* door deze aankomende transformatie van onze wereld, en de corrupte en verrotte mentaliteit van deze lieden bloot te leggen – met hun plan 80 % van de bevolking te vernietigen, de beschaving te ruïneren, en de overgebleven rest lijfeigenen te maken van de bloedlijn elite.**

Als je nog steeds niet overtuigd bent, bekijk deze video, die het bovenstaande bevestigt:

Voor de lezers die zich verder willen informeren:

Van – Geld uit het niets– 17 mei jl.:
Geciteerd uit een geheim document van de CFR (Counsel of Foreign Relations) in 1950: “We moeten de Wereld Regering installeren, of mensen het leuk vinden of niet. De enige vraag is of de wereldregering zal worden bereikt door verovering of met toestemming.” Hiervoor wordt een beloning in het vooruitzicht gesteld, “…een enorme hoeveelheid goud tot hun beschikking is.” Deze enorme hoeveelheid goud behoort gecertificeerd aan alle mensen op aarde. Karen Hudes legt dit in detail uit, in onderstaande video.

Karen Hudes heeft 21 jaar voor de Wereldbank gewerkt als bankier en juriste, kent de financiële wereld van binnen en van buiten, heeft honderden persoonlijke contacten op top niveau, spreekt diverse talen, en is kei van een persoonlijkheid.

*Karen Hudes: Either We Take Back Our Gold, Our Legality, or We’ll Have WWIII

**Karen Hudes exposes the Global Puppet Masters

Overzicht – Zij die de wereld regeren
De Trilaterale Commissie, de Council on Foreign Relations en de Wereldbank / Internationaal Monetair Fonds (IMF): zijn de politieke elite; elke belangrijke geopolitieke beslissing van de afgelopen decennia werd gemaakt door een van deze drie organisaties.

Om de structuur en het doel van de EU beter te begrijpen, bekijk onderstaande video van Dr. Rath

In deze manifestatie op 13 maart 2012 in Berlijn roept Dr. Rath de mensen in Duitsland en Europa op, verantwoording te nemen. Het is een oproep, gemeenschappelijk een democratisch Europa voor mensen en door mensen op te bouwen — en een nieuwe, op genezing en voorkoming van ziekten gebaseerde gezondheidswetenschap. De nu verkrijgbare wetenschappelijk onderzoeksresultaten over natuurlijke geneesmiddelen maken duidelijk, dat deze medicijnen talrijke volksziekten met een behoorlijk aandeel terugdringen kan. Echter deze „Wereld zonder ziekte” wordt ons niet gegund — omdat al deze ziekten voor de Pharma-Industrie een miljardenmarkt is. Willen wij deze wereld zonder ziektes voor ons en onze kinderen, dan moeten wij ons verenigen. Nu!

(Nederlandse ondertiteling beschikbaar)

Ter algehele bewustwording, vertrouw je eigen intuïtie.