european-flagDe sterkste vorm van dictatuur en controle is van degene die je niet kunt zien, en niet van bewust bent dat die bestaat. Tegenwoordig hebben mensen de illusie van vrijheid omdat ze elke vier jaar of zo mogen stemmen, maar achter de schermen is het dezelfde selecte groep die in controle is, ongeacht welke partij als regering ‘officieel’ wordt gekozen. Democratie verondersteld dat de meerderheid regeert, wat op zich een tirannie is, maar het is zelfs dat niet. Het is de dictatuur van weinigen verstopt achter het rookgordijn van ‘vrije en open samenleving’. Elke gekozen kandidaat van links of rechts handelt onder de uiteindelijke zeggenschap van dit groepje, het maakt niet uit wie gekozen wordt om te leiden, de kliek van de elite broederschap dicteert hen wat en hoe te doen.

In feite maakt het niet uit op wie je stemt, de verborgen hand trekt aan de touwtjes van degenen die belast zijn met het nemen van beslissingen. Het hele idee is om de mensen de indruk te geven dat ze vrij zijn, terwijl ze fundamenteel worden gecontroleerd en bedrogen. Niemand komt in opstand als hij denkt dat hij vrij is. Wanneer je in een cel zit en je kunt de tralies niet zien denken mensen dat ze vrij zijn. Maar als je in een cel zit en de tralies wel ziet weet je dat je bent opgesloten in de gevangenis. Als je in de cel de tralies niet kunt zien, denk je dat je vrij bent om te gaan en staan waar je wilt, totdat je het probeert, en dat is wat de meeste mensen nooit doen. Overheden praten eindeloos over ‘Vrijheid’ en de ‘vrije wereld’, omdat ze de gevangenis zonder tralies verkopen. Wat ze zeggen is natuurlijk onzin, maar wij mensen moeten dat wel geloven, anders zouden we ons realiseren dat we in werkelijkheid in een één-partij dictatuur leven en bestuurd worden door de elite kliek.

EU

Kijk eens naar de EU hoe die ons leven vernietigt. Een ‘niet-gekozen’ bureaucratie genaamd de Europese Commissie bestuurt de EU vanuit Brussel in het Sovjet-Unie stijl Politbureau van weleer, door steeds meer beperkende wetten te ontwerpen. Welke vervolgens worden besproken tijdens geheime bijeenkomsten van meer bureaucraten, bekend als het Comité van Permanente Vertegenwoordigers, om daarna te worden rubberstempeld door de Raad van Ministers. Nationale parlementen hebben dan ook niets in te brengen, terwijl het Europees Parlement alleen is gecreëerd om het beeld van gekozen vertegenwoordiging op te houden. Het is allemaal een façade, alle leden van het Europees Parlement, genaamd MEPs, hebben een zeer beperkte mogelijkheid en tijd om te spreken voordat hun microfoon wordt uitgeschakeld. De EU beweert democratisch te zijn wat het niet is, anti Europese Parlementsleden worden buiten het besluitvormingsproces gehouden door hun stem of mening niet zo sterk te laten meewegen als die van de pro-Europese Parlementsleden.

Dictatuur

nigelfarageNadat Nederland en Frankrijk hun veto uitgespraken over de Europese grondwet, werd het Verdrag van Lissabon in 2009 gecreëerd en geïmplementeerd om precies hetzelfde te doen als oorspronkelijk in de grondwet was vastgelegd. Het Verdrag van Lissabon veranderde de EU in een volwaardige dictatuur met een eigen niet-gekozen president, buitenlandse politiek, leger, politie en bureaucratisch controlesysteem. Een uitgelekt Bilderberg document uit 1955 spreekt van de noodzaak van een Europese unie en één munt – de euro – hetwelk na tientallen jaren van manipulaties is gerealiseerd. Het uiteindelijke doel van de kliek – de elite broederschap – is wereldwijd een fascistische/communistische dictatuur te vestigen onder de noemer van NWO. Terwijl de massa wordt verteld dat zij de overheid controleren, wat een complete farce is. De meeste EU-propaganda lijdt onder opzettelijke verspreiding van informatie waarvan je moet bedenken dat die onjuist of misleidend is.

Een van de meest flagrante politiek correcte woorden in het EU woordenboek blijft “interne markt.” Er was eens een tijd dat dit inderdaad betrekking had op grensbarrières – volgens recente electorale publiciteit. Het is echter meer dat de Europarlementariërs wrijvingsloos kunnen genieten van grensoverschrijdende computerspelen tijdens hun presentie in de EU vergaderingen. Zeker, het is een genot om naadloos zonder grenscontroles te reizen van Portugal naar Polen. Ook kunnen Europeanen in de hele EU genieten van een fles wijn verzonden binnen de EU. Dat is zo ver zo goed. Grenzen zijn open, drank kan worden verzonden; het fundament van “brood en boter” politiek is daarmee gelegd – dit is het metafoor voor vage vooruitgang – om het maatschappelijk progressiedraagvlak te creëren, niet door voorbeeldig excellente openbare dienstverleningen of openbare orde, maar door afleiding; geruststelling; of louter misleiding.

De oorspronkelijke aanvangskernargumenten worden zonder opsmuk ter zijde geschoven: zoals minder regelgeving betekent meer groei. Regelgevend minimalisme werkt. Maar de EU drang naar “meer Europa” ondermijnt duidelijk de welvaart van de Unie, zoals te veel regelgeving die de economische groei verstikt.

“Vanwege de laatste golf van economisch destructieve overregulering, moesten in de afgelopen weken de Europarlementariërs langdurige sessies ondergaan van “Brusselse Aerobics:” – van eindeloze armopstekerij om vele nieuwe regels goed te keuren, die onder het mom van “interne markt” een nieuwe expliciet regressieve laag van belemmering oplegt om vernieuwing te remmen, om groeivooruitzichten af te remmen en de sociale mobiliteit te verminderen.”

Zoals de Britse MP Douglas Carswell opmerkte: “De interne markt van vandaag gaat over in gestage drup – drup toevoeging van meer protectionisme.” De EU is van mening dat alles in een regelgevend kader moet worden geplaatst voordat het commercieel kan worden gebruikt. “Stel dat Christopher Columbus gedwongen werd om eerst een gezondheid en veiligheidsaudit te doen met de verstrekking van een duidelijk plan en doelstellingen voordat hij zijn reis naar het onbekende kon beginnen op zoek voor een nieuwe route naar Indië.” Dat was toen niet logisch en dat heeft nu ook geen nut in de wereldwijde concurrerende markt van vandaag.

Giftige bedrijfscultuur

Europa moet zijn verraderlijk giftige bedrijfscultuur van dictatoriale relatie van te grote overheid, veel politici, en geheime onderonsjes met grote bedrijven die fortuinen uitgeven aan het lobbyen bij de Brusselse machine, wegbonjouren. Het systeem heeft gefaald om de vereisten voor dynamische groei te realiseren: het moet een eenvoudig licht gereguleerde vrijhandelszone zijn, niets meer en niets minder. Het blijkt echter dat de vrije handel wordt verstikt van bovenuit naar beneden door de grote multinationals, wat uiteindelijk Europa achteruit zal brengen naar een nieuw somber tijdperk, terwijl Azië met grote sprongen vooruitgaat.

Om een bloeiend welvarend Europa te realiseren, moet de Brusselse dictatuur van gecentraliseerde waanzin en micromanagement worden opgeheven. De EU moet vrije handel aanmoedigen door de top-down bureaucratie te verminderen die innovatie vernietigt. Anders, “zal de league van multinationals door eigenbelang en misleidde grote overheid een nieuwe Ming-dynastie creëren. De Mandarijnen over-reguleerden China met regressieve tirannie. De Ming-dynastie van de EU heeft te veel verstikkende regelgevingen geproduceerd, zoveel dat zelfs hun aardewerk niet zo memorabel is als dat van het middeleeuwse China.”

Europa is druk bezig een nachtmerrie hoofdstuk aan de economische geschiedenis toe te voegen. De eurofiele eenheidsmuntmanie beloofde een voorspoedige toekomst. De Brusselse hype heeft in plaats daarvan een etterende economische ramp gebracht. De Mediterrane burgers zijn gefrustreerd van de economische afslankingen: – de krankzinnige bezuinigingen geëist door de verkwistende overheid. Zelfs de Duitsers zijn niet onder de indruk omdat hun bibliotheken sluiten terwijl ze andere Germaans burgerlijke disfuncties beleven opdat Berlijn hun zuiderburen kan helpen redden.

Het Europees Parlement is nu in het meest productieve deel van haar vierjarige cyclus. In plaats van de toevoeging van nog meer verstikkende regels, trekken de politici eropuit op zoek naar herverkiezing om op de belachelijk zware Brussel/Straatsburg snoeptrein te blijven zitten. Maar voor het moment, elke vier jaar gedurende ten minste twee maanden worden Europeanen de vernedering bespaard van nog meer nutteloze micromanaging regelgeving welke de werkgelegenheid en de economie vernietigt.

“Eind mei a.s. worden pan-Europese verkiezingen gehouden waarvoor een breed front van oost naar west van apathie te zien is, ondanks de wanhopige pogingen om de EU belangstelling aan te wakkeren. In een krampachtige poging om electoraal momentum te creëren, hebben de drie vooraanstaande politieke groeperingen kandidaten benoemd die misschien een van de posten gemarkeerd als ‘president’ moeten bemachtigen – binnen de duizelingwekkend onverklaarbare Brusselse bureaucratie – de andere groeperingen hebben verstandig de spot gedreven met dit idee.”

Ten minste één vorm van Euroharmonisatie is bereikt. “Alle drie kandidaten voor de nutteloze ‘presidentiële’ top functie zijn in wezen onder elkaar onmogelijk als verschillend te kwalificeren. Zoals reportages van online video’s tonen, kunnen de meeste Europeanen niet één van hen herkennen.” Dus drie mensen van hetzelfde saaie kaliber, zoals de kleurloze huidige ‘ongekozen’ president Herman Van Rompuy, strijden met elkaar onder de valse vlag van presidentsverkiezingen.

hvr“Deze saaie, niets betekende kandidaten behouden een blijmoedig gevoel ondanks het feit dat niemand ooit van hen heeft gehoord. Ze gelijken zo op elkaar dat er nauwelijks een sigarettenpapiertje van verschil tussen hen zit.”

Electorale poppenkast

Elk van hen staat in het centrum van de electorale poppenkast – resp. eigenwaan: ze voeren campagnes kriskras door Europa voor een voorzitterschap dat uiteindelijk wordt besloten op één van die overvloedige diners waar de nationale leiders van oudsher het systeem van democratie terzijde schuiven, door op basis van evenredige belangen vertegenwoordiging de banen voor belangrijke posten onder elkaar verdelen om het nationalistische evenwicht in balans te houden, in plaats van op basis van kwaliteiten en verdiensten.

“Meritocratie is zeer ondergeschikt voor de Eurofielen in Brussel, zoals blijkt uit de keuze van de Britse Cathy Ashdown, die in haar vervulling van de buitenlandse portefeuille een ongekunstelde clown blijkt te zijn.” Ongeacht de ‘volksstemming’ verwacht dat de verschillende presidenten via de gebruikelijke ‘achter gesloten deuren’ onderonsjes benoemd worden, zoals Angela Merkel al duidelijk heeft laten doorschemeren.

Hoe zal het groeiend aantal euroscepsis het nieuwe parlement beïnvloeden? In een directe uithaal tegen de democratie, zullen de gebruikelijke EU-regels worden toegepast: het probleem negeren, het belachelijk maken van de klachten en voor meer Europa doordrukken! Gezien het feit dat het antwoord altijd “Meer Europa” is zullen de drie grootste partijen hun links-rechts- ideologische verschillen opschorten om te concentreren op hun single EU-staat ideaal.

Gezien het feit dat 25, of zelfs 30 procent binnen het Europees Parlement overduidelijk kritiek heeft – zo niet ronduit sceptisch is – ten aanzien van de grote tekortkomingen van de EU, kan men zich beter afvragen hoe de EU aanspraak kan maken op de toepassing van democratie door hun wil op te leggen aan anderen als hun eigen beleid is uitgegroeid tot een karikatuur welke compleet lijkt op die van het Politbureau uit de Sovjet-Unie. Ondertussen blijft Europa geld van belastingbetalers verspillen met het verkiezen van president ‘Niemand’ en het in standhouden van arrogante zelfzuchtige Europarlementariërs die meer geïnteresseerd zijn in de overvloedig riante vergoedingen, dan werkelijk kritisch bezig zijn met hun job.

Met het oog op de aanstaande EU verkiezingen, hebben alle burgers die hun vrijheid liefhebben en willen behouden nu een unieke kans om tegen de EU te stemmen. Door deze link te zenden naar alle vrienden en bekenden bied je andere vrijheidslievende mensen de mogelijkheid hetzelfde te doen. Als nu niet alle EU burgers massaal in opstand komen tegen de EU dictatuur, is zondertwijfel onze toekomst uiterst somber. MENSEN WORDT NU WAKKER – EN ONDERNEEM ACTIE!

Europe – The theft of democracy – 5 min.