Oorzaak van trage economie.

Kwantitatieve versoepeling is onhoudbaar, het verschuift de inkomsten van de bevolking naar de insiders, en het maskeert ook de echte problemen in de economie, het smoort de echte correcties. Spaarders – vooral gepensioneerden – besteden een groot deel van de verdiende rente. Renteverlaging laat ze met minder geld om te besteden. De trage economie is dus ook een product van de centrale bankiers die weigeren sluggish-economyeen ​​echte correctie mogelijk te maken. Nog belangrijker; dit veroorzaakt minder goede banen en lagere lonen. Dit is waar de bedriegerij echt pijn doet. Van tien willekeurig gekozen huishoudens hebben nu negen van hen minder geld om te besteden, dan ze 10 jaar geleden konden. En de typische man in de werkende leeftijdsgroep heeft nog meer te lijden. – Volgens het Brookings Instituut – zijn de reële lonen nu onder het niveau van 1964: In 1974, verdiende de gemiddelde werker bijna $ 350 per week in constante 1982 dollars. Vandaag de dag, is dat cijfer dichter bij $ 290. – Het moet duidelijk zijn, waarom de prijzen niet zo snel stijgen als de centrale bankiers willen dat ze omhooggaan. Simpel de meeste mensen hebben geen geld om te besteden. En de schuldigen zijn de centrale bankiers zelf.

 

QE drijft de rente omlaag, als de banken niet een manier zien om winst te maken door geld uit te lenen, zullen ze niet lenen. Wat de manipulatie van de centrale bankiers wel doet is het creëren van een boom in de zogenaamde risico-activa, zoals aandelen. Lagere rentetarieven hebben de tendentie een ​​opwaartse druk te veroorzaken op aandelenprijzen. QE is niets anders dan het opblazen van aandelenprijzen dan ze onder normale omstandigheden zouden zijn, en vindt zijn oorzaak in de te lage rentetarieven – welke duidelijk de geldleners helpt en de spaarders straft. Waardoor velen hun netto waarde voor hun ogen hebben zien verdampen als gevolg van de manipulaties door de centrale bankiers. Het is gewoon een andere Grootschalige Diefstal!

 

“Door het drukken van triljoenen en triljoenen dollars door de Federal Reserve om het economische systeem overeind te houden, denken veel beleggers en financiële experts dat de fundamentele economische problemen in het Westen veroorzaakt tijdens de crash van 2008 nu zijn opgelost. De aandelen staan immers op een historisch hoogtepunt.”

 

Maar de insiders weten beter. En als er iemand is die de het monetaire beleid van de VS en de lange-termijn effecten hierop, zowel in binnenlandse als buitenlandse affaires begrijpt, is het zeer zeker de voormalige Fed-voorzitter Alan Greenspan.

 

Alan Greenspan, de man die in wezen de architect is en verantwoordelijk was voor het binnenlandse monetaire beleid onder vier Amerikaanse presidenten, heeft nu gezegd dat een belangrijke gebeurtenis in de markt zal plaatsvinden wanneer de Fed uiteindelijk wordt gedwongen om haar monetaire versoepeling en zero-rente-beleid af te sluiten. – Onweerlegbaar bewijs is ontdekt dat Alan Greenspan belast werd met het vernietigen van het ongedekte fiat geldsysteem en het bancaire crime cabal onderuit te halen. En begon daarmee reeds in de begin jaren 1960. – Uiteindelijk zal dit terugleiden naar een echte en eerlijke Gold Standard. Volgens Greenspan: “Het enige en grootste probleem in onze economie, is een gebrek aan echte investeringen.”

 

 

Hebben al deze naties de echte misleiding nog niet doorzien, welke wij wel zien? Centrale bankiers willen natuurlijk zoveel mogelijk macht uitoefenen, en vele malen wordt die macht zwaar mishandeld. In het geval van Oekraïne, een door oorlog verscheurd en verarmd land, zijn de condities voor corruptie en machtsmisbruik veelvuldiger. De centrale bank van Oekraïne wordt nu beschuldigd van – ‘het manipuleren van de munt’, maar dat is nu net wat alle centrale bankiers meestal doen. – Centrale bankiers zijn veel gevaarlijker en schadelijker dan een terroristische organisatie of het leger! Ze vernietigen onze welvaart! Vergeet niet goud en zilver te kopen om je koopkracht te beschermen. Goud is nu zo ondergewaardeerd. Het enige wat je hebt te doen is zoveel als mogelijk ervan te kopen en in privé op te slaan.

 

Krediet creatie met papiergeld:

De creatie van dollars en de activiteiten van de Fed worden in twee citaten van de econoom John Kenneth Galbraith samengevat:

  1. De studie van het geld, boven alle andere domeinen in de economie, is er een waarin de complexiteit wordt gebruikt om de waarheid te verhullen, of om de waarheid te ontwijken, en niet om deze te onthullen.

  2. Het proces waarmee banken geld creëren is zo eenvoudig dat het brein het wegcijfert.

 

Het bankwezen voert een truc uit die de hele kwestie tekent.

Als je dit weet, kunt je nooit verdwalen: Banken lenen geen deposito’s uit. – In tegenstelling: – Leningen maken deposito’s. De meeste mensen hebben geleerd dat banken eerst deposito’s binnenhalen en vervolgens een deel ervan uitlenen. “Deze visie is een complete fictie.” Het is niet monetaryzoals de banken feitelijk werken.

 

Als banken een lening maken, creëren ze tegelijkertijd zowel de lening als het deposito. Stel het banksysteem maakt hypothecaire leningen voor 1 miljard. Het creëert dan tegelijkertijd ook het deposito van 1 miljard als ze het bedrag op de rekeningen van de leners crediteren. Er is geen noodzaak om van tevoren hiervoor deposito’s te hebben. Dit is de reden waarom kredietverlening ‘credit schepping’ heet. De deposito’s komen uit het niets. Met een paar toetsaanslagen, creëert het bankwezen het geld.

 

Vergeet nooit: Leningen maken deposito’s. Niet andersom. Banken lenen geen deposito’s uit. En lenen ook geen reserves uit. De reserves zijn het residu, dat ze opzij moeten zetten tegen de deposito’s. En banken lenen geen deposito’s uit. Ze creëren deposito’s tijdens het maken van leningen. Op een systeemwijde basis, kunnen de banken niets doen om hun reserves te verlagen. De centrale bank – praktisch in zijn totaliteit – bepaalt het niveau van reserves door middel van haar acties.

 

Dus als banken geen reserves uitlenen, kunt je je afvragen, wat is dan het nut van “QE”? – Omdat QE de rente omlaag drukt, kunnen de lagere tarieven, in de marge, nieuwe leners brengen die anders niet zouden hebben geleend. Ze kunnen kredietgevers misschien ertoe brengen leningen te verstrekken die zij anders niet zouden geven. Maar de motivatie is veel zwakker dan de meeste mensen denken. En het heeft niets te maken met de reserves. Als banken niet een mogelijkheid zien om winst te maken door geld uit te lenen, zullen ze niets uitlenen. Banken maken nooit een leenbeslissing op basis van wat hun reservepositie is.

 

“Wat de manipulatie van de Fed doet is het creëren van een boom in zogenaamde risico-activa – zoals aandelen. Lagere rentetarieven leveren een ​​opwaartse druk op de prijzen van activa.”

 

“Je kunt QE aanmerken voor het opblazen van aandelenprijzen door de rentetarieven lager te houden dan ze anders zouden zijn geweest. Dat duidelijk de leners helpt en de spaarders straft.” – Maar nu moeten de mensen inmiddels weten dat het de banken zijn die het geld maken, “QE levert daarin geen bijdrage in dit geldcreatie proces.”

 

De Fed draait NIETS terug. De economie werd GEEN nieuw leven ingeblazen. En goud beleggers hebben goed begrepen dat het beleid van de Fed GEEN groei bevordert, en niet onmiddellijke naar inflatie zal leiden. In plaats daarvan zal dit beleid eerst stagflatie veroorzaken, die vele jaren kan voortduren. Kijk maar naar Japan.

 

Als dit werkelijkheid wordt, zullen meer resolute en directe vorm van monetaire stimuleringsmaatregelen volgen. De dag voor goud zal komen; maar morgen zal dat niet zijn. Als je al goud bezit, houd je positie. Goud heeft op de lange termijn reeds bewezen een solide opslag van rijkdom te zijn. Er is absoluut geen reden dat dit zal veranderen. Ergens halverwege dit jaar zal de goudprijs de weg naar hoger vinden.

 

Geld voor de betaling van rente wordt nooit gecreëerd.

Wanneer je een lening van een bank ontvangt, is dat niet het geld van andere bankcliënten dat aan jou wordt uitgeleend. Ze maken het geld op het moment de lening wordt verstrekt via een interne boeking. Dus voordat je de lening accepteerde, bestond dat geld niet eens. Robert B. Anderson, die de Minister van Financiën was onder Eisenhower, formuleerde dit als volgt:

 

“Wanneer een bank een lening maakt, wordt het bedrag van de lening simpelweg op de depositorekening geboekt van de kredietnemer. Dit geld komt niet van iemand anders deposito; Het was niet eerder door iemand anders aan de bank gegeven. Het is nieuw geld, gecreëerd door de bank voor gebruik door de kredietnemer.”

 

Het klinkt gek, maar het is de waarheid. Je moet ervoor overwerken om die euro’s terug te betalen, maar niemand maakte overuren om ze eerst all dollars debtte krijgen. Ze werden ter plaatse bedacht.

 

Een lening van € 1000, zoals gebruikelijk moet uiteindelijk worden afgelost met € 1000 plus extra euro’s voor de rente. Dit impliceert dat elke euro begint met een schuldverplichting van zichzelf.

Dat creëert een interessant probleem: Extra euro’s zullen nodig zijn om de rente terug te betalen. Waar komen die vandaan? Je kunt hard werken om je € 1.000 lening met rente terug te betalen, maar elke euro die gebruikt wordt om de rente te betalen is gemaakt met een renteverplichting voor zichzelf. Waar eindigt dat?

 

In feite kan het niet eindigen – dat kan niet worden opgelost, tenzij er schuldenvrije euro’s bestaan die deze hiaten kunnen dekken. Maar die zijn er niet. Dit betekent, dat het geldsysteem slechts in één richting efficiënt kan werken. Het functioneert probleemloos als steeds meer geld wordt gecreëerd, maar als het systeem begint in te krimpen, is er een tekort. En dat leidt tot allerlei problemen, wat is uitgelegd in de vorige essay. – Het wereld monetaire systeem draait op kredietgeld. Als de markten inkrimpen stopt dat geld niet alleen met circuleren. Het verdwijnt.

Andere beschouwing over de Federal Reserve:

De Federal Reserve Bank Systeem is NIET Federal, heeft GEEN Reserves, is GEEN Bank, en is GEEN Systeem, maar een PRIVÉ GELDCARTEL dat elke concurrentie uitschakelt. In 1913 door president Woodrow Wilson kort nadat hij als president van de Verenigde Staten van Amerika werd gekozen passeerde hij de Federal Reserve Act welke de Federal Reserve Bank installeerde, een privé bankkartel dat de controle van de valuta vanDollars creation het land overnam uit de handen van de federale overheid. Zo werd de Crime Cabal belast met de uitgave van geld met de mogelijkheid doorlopend de burgers te bestelen d.m.v. het creëren van permanente inflatie om daarmee hun eigen al rijk gevulde zakken doorlopend te vullen – wat niets anders is als een GIGANTISCHE DIEFSTAL.

 

Centrale banken, zijn een 16e eeuwse Europese uitvinding ontworpen om geld te stelen van de burgers door middel van voortdurende inflatie, omdat het politiek niet haalbaar is de belastingen als maar te verhogen, werd deze verborgen belasting in het leven geroepen, wat impliceert dat tot 80% van het inkomen wordt belast. Vergeleken met goud dat niet door inflatie kan worden geïnfecteerd; als illustratie in de eerste eeuw tijdens het Romeinse Rijk werd een mooi pak gekocht voor 1 ounce goud. Vandaag zo’n twintig eeuwen later kan een soortgelijk pak nog steeds worden gekocht voor 1 ounce goud. – Wie verdiende aan het verlies van koopkracht? Dat zijn altijd degenen die het dichtst bij het mondstuk van de uitgifte van het nieuw gedrukte geld zitten, meestal de overheid en het bankwezen. Vergeet niet: Ondanks alle argumenten en toelichtingen; inflatie is niets anders dan een verborgen belasting, welke pure diefstal is!

 

Waar komt het geld vandaan? Waar gaat het naartoe? Wie maakt het? De geheimen van de geldtovenaars worden onthuld, door het blootleggen van de spiegelingen en het wegnemen van de rookgordijnen, die de hendels, en de raderen tonen die de grote illusie genaamd ‘geldcreatie‘ laat zien. Het is een reeds eeuwen durende zwendel geld te belasten met rente over geld dat niet bestond, en gecreëerd werd ​​uit het niets op het moment dat een lening wordt afgesloten, dat niets meer heeft gekost dan de inkt of de aanslagen op een toetsenbord. Geld dat in de economie gaat en de waarde verlaagt van al het eerder uitgegeven geld, dat inflatie wordt genoemd. Dus bij elke nieuwe uitgifte daalt ook de waarde van de valuta die reeds in omloop is. Zo heeft de Amerikaanse dollar in honderd jaar sinds 1913 ca. 98% van haar waarde verloren. In een echt en eerlijk monetair systeem blijft de koopkracht over lange tijd constant. De centrale bank van nu waarin de overheid altijd partner is, is de meest flagrante OPLICHTING van de gehele geschiedenis. Deze oplichting is overal om ons heen; de oorzaak van oorlogen, boom-bust cycli, inflatie, depressie, en welvaart.

 

Gigantisch Welvaartpotentieel:

Dankzij de ‘uitvinding’ van privé centraal bankieren, creëerde de misdaad cabal voor zichzelf een gigantisch welvaartpotentiaal. Mensen kunnen zich afvragen wat ze met al dat geld doen? Het belangrijkste concept is woeker, algemeen bekend als geldlenen, door het belasten van rente op huge.14.74964leningen – feitelijk is de rente die moet worden opgebracht voor een lening bedoelt als vergoeding voor het gebruik van jouw hard verdiende centen. Maar een vergoeding van rente in ruil voor het gebruik van geld dat uit lucht wordt gemaakt en niets heeft gekost, is overbodige rente. – Voor een lening van € 70.000 op 30-jarige basis, betalen mensen een totaal van € 172. 000. Ten opzichte van de oorspronkelijke € 70.000, is dat 2,5 keer meer, dat aan de bank wordt betaald! Het is tijdwaarde voor geld, maar niet voor het geld van de bank dat wordt gemaakt uit het niets, dat zijn onnodige rentekosten. Het mondiale monetaire systeem is met opzet ontworpen als de grootste BEDRIEGERIJ in de menselijke geschiedenis, het is de allergrootste DIEFSTAL, en BELEMMERING v.w.b.t. onze vrijheid.

 

Het privé Bank-kartel is volledig geïntegreerd met de overheid, er is geen verschil tussen bankiers en politici. Dat is de reden dat regeringen niets willen veranderen want ze zijn medeplichtig partner in deze grootste misdaad allertijden op de mensheid. Een politieke machtseconomie is gecreëerd, waarin politici worden omgekocht om concurrenten uit de markt te werken.

 

Dit geschiedt dagelijks d.m.v. duizenden banken, dit voorbeeld is slechts één zandkorrel in de woestijn. Kijk naar al de financieringen die plaatsvinden van fabrieken, hotels, huizen, machinerieën, apparatuur, gebouwen, auto’s, studieleningen, creditcards, vliegtuig leasing, en zo verder, in totaal is dit een gigantische stroom aan rijkdom voor het bancaire kartel, gegenereerd door geld dat werd gecreëerd uit het niets en in existentie kwam ​​als schuld; in het kort dit geld, zou naar de mensen moeten gaan die producten en diensten produceren.

 

Denk eens hoe hoog de levensstandaard zou kunnen zijn voor alle mensen op aarde. En nog erger: Al dit geld wordt besteed om macht te kopen. Dit geld wordt besteed door het kartel – ‘misdaad cabal’ – om macht en controle te kopen over andere mensen, instellingen en landen.

 

Om invloed op alle machtscentra in de wereld te verwerven, kochten ze en kopen ze controle over Big Business – Exxon, Shell, P & G, de meeste MSM publicaties, de meeste verkooppunten, persbureaus, politici, filmstudio’s, vakbonden, noem het maar op. Deze stroom van rijkdom wordt gebruikt om vooral de controle over oppositie partijen in de politiek te verwerven, opposities die zich verzetten tegen het huidige proces. De misdaad cabal is eigenaar van praktisch alle hedendaagse spelen – incl. de Olympische Spelen, en het maakt ze niet uit welk spel wint. Als eigenaars van alle spelen winnen ze altijd!

 

Money stairsZo hebben ze alle volkeren gekocht. Via de Wereldbank en het IMF, in tegenstelling tot wat wordt gezegd, komt het geld dat besteed wordt door deze instellingen niet terecht bij het volk, maar gaat naar de politici – om een efficiënte dictatuur te maken. Met meer mensen in de bureaucratie, voor betere controle over het volk, voedselketens, en het opzetten van hun eigen monetaire system.

 

Er bestaat geen ideologie, het gaat alleen om geld, macht en bezit dat is het enige wat ze hebben willen. Welvaartszorgoverheden worden met hun hebben en houden opgekocht, om deze landen als eerste voor de invoering te gebruiken van de Nieuwe Wereldorde (NWO). Ze willen geen sterke naties, wat ze nodig hebben zijn afhankelijke naties met van de bijstand afhankelijke bevolking die hun kandidaten zijn voor politieke onrust, en uiteindelijk meer openstaan voor de invoering van NWO om daarmee een einde te maken aan de anarchie, die gecreëerd is door de cabal zelf, onder het motto ‘vrede’ te brengen. Een ordinaire P-R-S-opzet, creëer het Probleem – wacht op de Reactie – voer de Oplossing van de cabal in. Hun plan is elke natie te verzwakken door hoge werkloosheid, hoe meer hoe beter, zoals nu al jaren lang gebeurt in Amerika en de EU; confiscatie van bezittingen en inkomsten door belastingen en bezuinigingen – de naam van het spel is MACHT. Onze overheden willen deze crisis niet oplossen, zij hebben de opdracht de levensstandaard van de bevolking te verlagen om zo de mensen afhankelijker te maken van de hand-outs door de overheid, er wordt niets opgelost er komt geen verbetering, geen crisiseinde, om zo de mensen meer bereid te maken voor acceptatie en invoering van hun Nieuwe Wereld Orde.

 

Daardoor is in Europa een zeer verontrustende situatie gecreëerd, vooral voor degenen die moeten leven van hun spaargeld en gespaard kapitaal dat gedurende vele jaren werd opgebouwd als pensioen om van te leven. – Hoe dan ook als Griekenland zich terugtrekt uit de euro of als de EU enorme concessies doet aan Griekenland, dan wordt het steeds moeilijker om de euro te zien als een serieuze munt, terwijl de volgende stap SDR recyclingreeds is voorbereid – de invoering van SDRs door het IMF, terwijl terzelfder tijd de Amerikaanse dollar waardeloos wordt gemaakt. – In de toekomst nader te belichten in een aparte essay.

Maar wij mensen MOETEN dit Centrale Bank monsters doden, via ‘echt’ democratisch gekozen parlementen. De tijd raakt op. Het is niet overdreven, je kunt het allemaal om je heen zien, de World Trade Organisatie – WTO, Wereldbank Centrale Bank – BIS – World Health Organisatie – WHO, de Europese Unie, de NAVO, zijn alle voortgaande centralisatie van de macht op alle gebieden in ons leven, gelijkerwijze de voedselketen, de biotechnologie, de energievoorziening, de geneeskunde, de media, en de rest. Macht is geconcentreerd in de handen van een paar mensen en bedrijven onder de noemer van ‘globalisering’. Voorlopig hebben we nog steeds onze vrijheid en ‘vrije’ verkiezingen – om zonder gebruik van stemcomputers – regeringen omver te werpen.

 

Gelukkig zijn velen in het hoogste echelon van onze samenleving aan het ontwaken, hoewel slechts 1-3% van de bevolking, zullen zij in staat zijn anderen te overtuigen van de vereiste en noodzakelijke verandering in de huidige maatschappij. Deze verandering gaat gebeuren als elke dag meer en meer mensen zich bewust worden wat er werkelijk aan de hand is. Misschien dat je buren of vrienden het niet begrijpen, wat een slechte zaak is, maar feitelijk zijn zo heel veel mensen niet nodig om de noodzakelijke veranderingen te forceren.

 

Velen in het topechelon vervullen in de samenleving belangrijke posities in organisaties en verenigingen. Zij hebben voldoende aanzien en invloed om hun leden te motiveren om WAKKER TE WORDEN en te blijven om zodoende meer bewustheid onder hen te bereiken over wat gaande is, en uit te leggen dat in realiteit onze samenleving wordt geregeerd door OPLICHTERS.

 

Er is niet één redder van deze wereld. Er zijn vele redders. Wanneer vele mensen wakker worden zullen we zeker zegevieren. Gewoon: MAAK EEN ACTIEPLAN om te werken voor de VRIJHEID VAN JE LAND.

 

Als je meer wilt weten, bekijk de video hieronder, ‘The Creature van Jekyll Island’ – waar in meer detail de oplichting duidelijk wordt uitgelegd door Edward Griffin, die hierover ook een boek schreef met dezelfde tittel. Het is een boeiend verhaal over hoe verbazingwekkend corrupt het regeersysteem is gemaakt, Edward Griffin legt in detail duidelijk uit wat er gaande is in onze samenleving, en hoe de mensen worden misleid en beroofd, en het desondanks allemaal ook nog graag geloven, maar de feitelijkheid is dat het waar is, en geen enkele autoriteit heeft de moeite genomen, gedurfd of geweten, te vertellen over de juistheid en werkelijke omvang van deze eenvoudige destructieve SCAM.

 

 

 

De Federal Reserve in 3 minuten uitgelegd:

Geld – of het nu een tastbaar stukje papier of een nummer op een scherm is – is intrinsiek waardeloos, maar de moderne wereld draait er wel op. In de meeste landen berust de ultieme controle van het geld bij de Central Bankiers zoals de Federal Reserve System, de ECB. BoJ, etc. Vanwege deze grote oplichting is het belangrijk dat zoveel mogelijk burgers begrijpen hoe dit schimmige – privékartel werkt en dat het uiteindelijke doel is om ons voor eeuwig tot hun slaaf te maken – in de steeds dieper wordende put van de schuld, waar we nooit meer uit kunnen komen.