Insolventie versus Liquide:

Het probleem is dat soevereine kredietnemers insolvent zijn. Ze kunnen hun schulden niet terugbetalen, zoals nu bewezen zal worden door Griekenland dat gewoon failliet zal gaan en om de EU intact te houden door de ECB wordt uitgebaild. Centrale Bankiers behandelen echter deze aangelegenheid als een liquiditeitsprobleem, ze moeten weten dat ze hen niet meer solvabel kunnen maken? Maar desalniettemin geven ze weer meer geld, op gunstiger voorwaarden, in de wetenschap dat ze nimmer worden terugbetaald.

 

Centrale Bankiers zijn ook nooit met voorstellen gekomen de nationale kredietnemers in ieder geval minder insolvent te maken, om ze zo weer op de been te helpen. Ook besteedden ze geen aandacht aan de gevolgen van het als maar toevoegen van nieuwe schulden die de kredietwaardigheid en de schuldenlast ongunstig beïnvloeden, evenmin hadden ze belangstelling voor wat er gaat gebeuren als beleggers zich massaal realiseren dat het systeem absurd is, en gedoemd is te mislukken.

 

“De soevereinelanden zijn veel geld verschuldigd dat ze niet kunnen terugbetalen, schulden die ze proberen door te schuiven over hun bestaande schulden heen en moeten daarvoor elke keer meer lenen van de kredietverstrekkers. Uiteindelijk zullen de beleggers niet meer bereid zijn nog meer te lenen. Zo zal steeds een hogere en uiteindelijk onbetaalbare rente moeten worden betaald. Als de kredietverstrekkers weigeren meer te lenen, zal de enige oplossing zijn dat de centrale bankiers meer geld verstrekken en daarmee de schulden in nieuw geld veranderen, maar de wereld zal dat nauwlettend in de gaten houden, dit zal zeer waarschijnlijk de wurgspiraal van het fiat geld activeren.” Argumenteert Doug Casey.

 

Het zijn hardnekkige elementair systematische problemen die niet op een ordelijke manier kunnen worden opgelost. De dag recessionkomt dat de kredietverlening volledig opdroogt, waarna het punt is bereikt waarop alles uiteen begint te vallen.

 

Wereldwijd vertraagt de groei. Bedrijfswinsten blijven dalen. Europa is in gevaar en kan in juni a.s. uiteenvallen als de Grieken niet het hoofd kunnen bieden als voldoening van een grote betaling m.b.t. hun schuld. En China lijkt meer en meer op een gigantisch geval van slechte-investeringen die op het punt staan in te storten. – Als de crash begint, rent iedereen naar de uitgang. Alle verkopers zijn er, maar er staat geen enkele koper, ze zijn allemaal verdwenen, net zoals het krediet en het geld.

 

Het is niet bekend hoe dit zal eindigen, maar iets zal het begeven. Het is een kwestie van wat dat kan zijn. Want als je met de krachten van de natuur begint te spelen, kunt je ze voor een tijdje onderdrukken, maar ze zullen uiteindelijk je overweldigen. We hebben dit door de geschiedenis heen steeds gezien. Grant Williams

 

ZIRP – zero-interest-rate policy- en QE – kwantitatieve versoepeling, bereiken hetzelfde als geld drukken, maar met andere middelen. Ze maken credit – en speculatie – goedkoper door verlaging van de financieringskosten.

 

Zolang het krediet zich blijft uitbreiden, zal een credit card net zo goed als contanten zijn. Het voegt krediet toe aan het systeem in plaats van contant geld, dat is de wijze waarmee de banken rijk worden. Ze verkopen krediet! Dat is de reden waarom de rijken rijker worden; ze zijn kredietwaardig! Ze kunnen het goedkope krediet verkrijgen en drijven daarmee de prijzen van aandelen en obligaties omhoog.

 

Maar er is een groot verschil tussen contant geld en krediet: In een crisis stort credit in. Cash – zelfs het contante geld gesteund door niets – heeft toch een fysiek, tastbare beschikbaarheid. Als de beurzen met de helft omlaag gaan, zijn die stukjes papier er nog steeds. Deze kunnen nog steeds worden gebruikt om een ​​drankje of eten te kopen.

 

Maar in een echte kredietcrisis zoals in 2008, waarin elke bank op Wall Street failliet zou zijn gegaan als de Finsolvency-460_1109365cED niet zo krachtig had ingegrepen met het pompen van maar liefst 26 biljoen in het systeem, waarover de overheid heeft gelogen door te vertellen dat het net iets meer was dan 1 biljoen! – Credit werkt op vertrouwen. Degenen met een enorme kredietlijn bij Lehman Brothers in 2008 werden geruïneerd toen hun krediet verdween.

 

Maar in de volgende crisis die alle beleggingscategorieën in een keer treft, gaat ook het onderpand van de bankensector onderuit. De banken kijken naar elkaar en vragen zich af wie nog kredietwaardig is. Kooplieden kijken naar je credit card en vragen zich af of de uitgever ervan nog steeds overeind staat.

 

“Het vertrouwen gaat verdwijnen. En samen hiermee ook het krediet. De economie komt in vrije val. – Dan is het de grote verrassing: dat in plaats van inflatie of hyperinflatie die velen verwachten, plotseling het papiergeld – de almachtige dollar, euro – het ouderwetse papiergeld – in eens meer waard is geworden.”

 

Catastrofale wending:

Het financiële systeem zal een verrassende en catastrofale wending kunnen maken, welke bijna niemand verwacht, laat staan anticipeert. Cash kan plotseling en rampzalig verdampen – net voordat de wereld erin verdrinkt. “Kijk naar geldhoeveelheid M2 – dit zijn munten en biljetten in omloop evenals bankdeposito’s en geldmarktrekeningen – de Amerikaanse geldhoeveelheid bedroeg $ 11.7 biljoen vorig jaar. Maar er was slechts $ 1.3 biljoen aan fysiek geld in omloop – waarvan ongeveer de helft in de Verenigde Staten. – Niemand weet dat precies.”

 

Wat tegenwoordig als geld wordt gebruikt, is voor het merendeel krediet. Het bestaat als nullen en enen in elektronische bankrekeningen. Mensen hebben dat nooit zien, aangeraakt, gevoeld, of geteld. – De banken profiteren genereus – van het creëren van dit krediet. En zolang de banken over voldoend kapitaal beschikken, zijn ze blij dat ze zoveel krediet kunnen creëren, zolang de mensen bereid zijn ervoor te betalen. – Immers, het kost de banken bijna niets om nieuw krediet te maken. Dat is de reden waarom er zoveel van is.

 

Een soortgelijk monetair systeem heeft nooit eerder bestaan. En het huidige systeem kan alleen bestaan in een tijd waarin krediet epische expansie doormaakt. – Maar het systeem is nooit grondig getest geweest, om te weten hoe het zich zal houden in een diepe en langdurige krediet contractie. Of het voor langere tijd, een dalende obligaties of aandelen markt kan overleven? Of wat er gaat gebeuren als de consumentenprijzen uit de hand lopen?

 

Centrale bankiers draaiden de prijs van het krediet op nul en zelfs eronder, door de korte rente omlaag te brengen, en door het kopen voor biljoenen euro’s aan staatsobligaties. Volgens een studie van McKinsey, staat ‘s werelds totale schuld – tenminste zoals officieel is geregistreerd – op $ 200 biljoen – $ 57 biljoen meer sinds 2007. Dat is 286% van het mondiale BBP… en ver boven wat de reële economie kan ondersteunen.”

 

USPrime_FredaOp een gegeven moment is een schuldcorrectie onvermijdelijk. Schulduitbreidingen worden ‘altijd‘, gevolgd door schuld inkrimpingen. Er is geen andere manier omdat de schuld zich niet eeuwig kan vergroten. Wanneer dat gebeurt, zullen ZIRP en QE niet genoeg zijn om het tij te keren, omdat die al op volle toeren draaien, en geen alternatief beschikbaar is.

 

Dan zal de waarde van de schuld fors en snel dalen. Schuldeisers kijken naar hun kredietnemers – handelaren kijken naar hun tegenpartijen – bankiers kijken elkaar aan – en plotseling, wil niemand een cent met een ander delen, uit angst dat ze die mogelijk nooit meer terugzien. – Credit stopt. – Het is niet alleen dat niemand wil lenen, maar ook niemand wil uitlenen.

 

Net zoals na de crisis van 2008, wordt een snelle reactie van de centrale bankiers verwacht. Zij zullen onbeperkt nieuwe kredietfaciliteiten afkondigen. Maar dat werkt niet meer. De huizenprijzen zullen crashen. Niemand wil lenen tegen de waarde van een huis. Aandelenkoersen zullen crashen. – Niemand zal in staat zijn om te lenen tegen zijn aandelen. Kunst, verzamelobjecten en dergelijken – alles gaat in vrije val. De volgende crisis treft waarschijnlijk alle beleggingscategorieën. En met $ 57 biljoen meer aan wereldwijde schulden dan in 2007, is het beduidend moeilijker de crash te stoppen.

 

Heb je het tot nu toe kunnen volgen? Want nu komt het punt waarop het interessant wordt. In een door goud gedekt monetair systeem vallen de prijzen. Maar het geld is er nog steeds. Het geld wordt zelfs meer waard. Het verdwijnt niet. Het is meer waard, want je kunt het gebruiken om méér spullen mee te kopen. Uiteraard geven de mensen het geld niet uit. De omloopsnelheid van het geld – de frequentie waarbij elke eenheid van de munt wordt hergebruikt om iets te kopen – gaat omlaag. En dit lijkt alsof het aanbod van geld ook daalt. Maar stel je voor wat er gebeurt met het kredietgeld. Dat geld stopt niet alleen met circuleren. Het verdwijnt.

 

Een bank die een “vermogen” had – in de vorm van een lening aan een klant – van $ 100.000 in juni, kan nul hebben in juli. Een bedrijf dat de ene week geld verspilde om eigen aandelen terug te kopen, kan die aandelen gehalveerd zien in waarde twee weken later. Een persoon met een $ 100.000 vermogensportefeuille kan van de ene dag op de andere ervaren dat zijn portfolio geen enkele waarde meer heeft.

 

Dit alles is standaardvoer voor een kredietcrisis. De nieuwe rimpel – een verwoestende – is dat mensen nu ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????doen wat ze altijd doen, maar nu ertoe gedwongen worden om te doen op een radicaal andere manier. – Ze stoppen met uitgeven. Ze hamsteren contant geld. Maar welk contant geld kun je hamsteren wanneer de meeste transacties op krediet worden gedaan? Kun je een kredietlijn hamsteren? Kun je je creditcard in je kluis stoppen? – Neen – ze kunnen alleen hamsteren wat ze in hun handen houden, iets dat snel meer waarde verkrijgt. Mensen zullen het soort geld hamsteren dat ze begrijpen. Ze willen papieren geldbiljetten.

 

Maar, volgens een bekend patroon, zullen deze papieren biljetten snel verdwijnen. Mensen legen de geldautomaten. Ze halen hun geld van de bank af. Ze vragen om “cash back” wanneer ze gebruik maken van hun creditcards. Ze willen ‘echt geld’ – ouderwets geld dat ze in hun zakken en in hun huis, in een kluis kunnen stoppen.

 

Lezers worden erop gewezen dat dit alles gebeurt in een kort tijdsbestek – dagen – misschien weken – hooguit een paar maanden. Dat is alles. Het is de periode na de kredietcrisis wanneer het geld uit het systeem wordt gezogen – en voordat de overheid de inflatie tsunami ingang heeft kunnen zetten.

 

Zoals centrale bankiers het uitdrukken; “een vast besloten centrale bankier kan altijd zorgen voor positieve inflatie van de consumentenprijzen.” Maar dat kost tijd!

 

Paniek:

En in dat tijdsinterval, breekt paniek uit. Een papiergeld paniek. – Wanneer mensen wanhopig papiergeld proberen te drupal-panicbemachtigen – om voedsel mee te betalen, brandstof, en voor alles wat ze nodig hebben.

 

Kredietfaciliteiten worden leeg getrokken t.b.v. echt geld. Banken zullen borden op de deuren hangen, – eerst met: “Geld opnemen beperkt tot € 500.” En dan: “Geen geldopnames.”

Je hebt geld nodig om benzine te kopen. “Alleen Contant” staat er, als de automaat van de krediet economie gestopt is te functioneren. Het tankstation – haar leveranciers – en haar financiers willen niet vast komen te zitten met een “krediet” van jouw failliete geldschieter!

 

Wiens kredietlijnen zijn dan nog steeds bruikbaar? Niemand zal het antwoord weten. Snel, zullen ze stoppen met gissen – en snel op kasgeld overgaan. – Advies: Houd wat bij de hand. Het zal handig zijn als je het nodig hebt.

 

Het is duidelijk dat we in een wereld leven die lijkt te zijn afgestapt van het concept van sparen en beleggen als de bron van echte rijkdom en economische groei. Beleidsmakers richten zich op aanmoediging van de consumptie, terwijl het nog grotere belang van productie wordt genegeerd. De zogenaamde kapitalisten zijn vergeten dat kapitaal niet kan worden gecreëerd met fiat geld dat gedrukt wordt door de centrale banken.

 

De controle van de wereldeconomie is in de handen geplaatst van een privébankkartel, dat voor ons allemaal een groot gevaar inhoudt. Echte welvaart vraagt ​​om eerlijk geld, hogere productiviteit, meer sparen en beleggen. De wereld wordt overspoeld met Amerikaanse dollars Euro’s, UK Pounds, en Japanse Yen. Een valutacrisis van de reservemunt zal over de gehele wereld een ongekende catastrofe worden. Geen enkele hoeveelheid geld middels monetaire expansie kan de problemen van onze huidige financiële crisis oplossen – maar het kan wel die problemen nog veel erger maken.

 

Nu deze situatie onvermijdelijk wordt, is het enige wat je kunt doen, jezelf erop voor te bereiden. Wees je bewust van een prijsinstorting die op ons afkomt, maar dat is niet het geval voor goud en zilver. Deze zullen juist in waarde stijgen als het duidelijk wordt dat de markt voor Amerikaanse dollars en euro’s gedomineerd schuldpapier als wel voor alle andere valuta’s over de klif in de afgrond vallen, dan zal de prijs van edelmetalen echt omhoog schieten.

Are you ready

Nu is het de tijd voor niet alledaags vertrouwen. Iedereen weet dat Schatkistpapier een veilige belegging is, net zoals ze wisten dat de huizenprijzen voor altijd zouden blijven stijgen. Toen net zoals nu, vonden ze de betekenis van goud en zilver twijfelachtig. Maar hopelijk ben jij inmiddels wijzer geworden om door je voorbereidingen de echte moeilijkheden voor te zijn.

 

Rendement op investering:

Als gevolg van het hedendaagse buitensporig losse monetaire beleid, moeten beleggers extreme risico’s nemen om een rendement te behalen, waardoor leners met geringe schuldkwaliteit worden gestimuleerd obligaties uit te geven met het desastreuze effect van roekeloze speculatie door happige rendementsbeleggers. Dit moedigt slechte investeringen en financiële verstoringen aan die vervolgens instorten, zoals te zien was na de hightech en huizen bubbels. Deze zaden zijn nu voor de derde keer in 15 jaar opnieuw gezaaid. Alle bubbels barsten. Ze barsten of de Centrale Bankiers de rentetarieven verhogen of verlagen. En alle bubbels barsten op een manier die credit vernietigt, maar de waarde van geld verhoogt. Dit is het merkwaardige fenomeen dat bijna niemand ziet aankomen!

 

Beschouw dit: Meer dan € 1,2 biljoen in waarde aan Europese staatsobligaties hebben nu negatieve rendementen. Dat is ongeveer 25 procent van het totaal van alle soevereine obligaties binnen de EU. Wil je nu nog een rendement behalen op de Duitse schuldbrieven? Dan moet je schuldbrieven kopen met een looptijd van meer dan zeven jaar! De ECB zegt dat ze op dit moment geen obligaties kopen met minder dan minus 0,20 procent rente. Maar dat betekent wel dat ze mogelijk niet in staat zullen zijn om voor de waarde van € 1,1 biljoen aan schulden op te kopen.

 

Macht ohne Kontrolle – Die Troika – Het almachtige Troika berooft het volk.

 

Beslist een aanrader voor iedereen die wil weten hoe het Troika eigendom van de Rothschild Zionisten met hun fascistische praktijken stap voor stap heel Europa leegplunderen. Met deze video zit je op de eerste rij, als je tenminste voldoende wakker bent, zie je hoe deze GROOTSTE ROVERIJ wordt bedreven.

Adem benemend, vooral als je bedenkt dat het ons allemaal staat te gebeuren. Triest – deprimerend – maar Waar! EEN OPROEP OM WAKKER TE WORDEN en ons hiertegen te verzetten.

 

Market Crash in september 2015

David Morgan van Silver-Investor.com zegt dat de wereld is overladen met schulden die gaan ontploffen. Het is gewoon een kwestie van tijd. Wanneer zal de economie en de “schuldbom” exploderen? Morgan voorspelt dit najaar. Waarom? Morgan zegt: “Momentum is een indicator, de geldhoeveelheid en anderen. Mijn prognose is gebaseerd voor een deel op seizoensinvloeden, puur analytische detail, en marktinvloeden over de afgelopen 40 jaar. Ik verkreeg een vrij goed idee van wat er gaande is door de feedback die ik ontvang. – Uit Europa, Azië, Zuid-Amerika, Mexico, en uit Canada; en zo, krijg ik een globaal gevoel, over wat gaande is, mensen denken en echt ervaren. Het is zoals het lezen van een barometer, en ik voel dat er steeds meer spanning komt en minder oplossingen. Het is een fundamentele visie over wat mensen doen en denken op een wereldwijde schaal. Op basis hiervan lijkt mij, zoals ik reeds vermeldde in het januari nummer van de Morgan Report; in september gaat naar het punt waar de mensen het hebben gehad.”

 

 

Ewald Engelen: ECB geldpomp “tekent radeloosheid politieke elite in Europa”

Op 9 maart 2015 zette de ECB de geldpersen aan. Een uniek moment want dit was nog niet eerder vertoond in de EU. We Are Change sprak Ewald Engelen hierover op 10 maart 2015 in Kriterion in Amsterdam.