Credit geld is geen geld:

Kredietgeld is schuld, en schuld is geen geld. Deze paradoxale leugen wordt al voor meer dan honderd jaar geaccepteerd, althans in het formaat van nu sinds 1971 toen Nixon de laatste glinstering van goud of wat er nog van over was aan gouddekking verwijderde uit de wereld reservevaluta de US dollar. – De Amerikaanse papierendollar heeft nu het hoogste niveau sinds 2003 bereikt, ze is met 25% gestegen sinds juli vorig jaar – een krankzinnig toestand voor zo’n belangrijke handelsvaluta.

En de waarheid is nu bekend. De Griekse bailout is een schijnvertoning. Iedereen weet het. Het spel is bedrog, ze doen alsof. Maar de Griekse no-money1minister van Financiën Yanis Varoufakis speelt dat spel niet. Hij gaat voor bankbreuk. Dat betekent dat de Europese Unie (EU) Griekenland zal moeten uitbailen. – Door de vele schulden te vergeven, om dan een lange termijnplan te maken de Griekse economie te repareren dat nog meer geld gaat kosten.

 

Yanis Varoufakis legde het uit: “Slimme mensen in Brussel, Frankfurt, en in Berlijn wisten al in mei 2010 dat Griekenland nooit haar schulden zou terugbetalen. Maar ze deden alsof Griekenland niet failliet was, alsof het gewoon niet genoeg liquide middelen zou hebben. Om in deze omstandigheden, het meest failliete land het grootste krediet in de geschiedenis te geven, zoals derderangs corrupte bankiers doen, was een misdaad tegen de mensheid.”- Nu zit de EU gevangen tussen twee hete ijzers – en Varoufakis weet dat.

 

Als de EU Griekenland laat gaan, en vertrekt, zitten alle Europese banken die in euro luidende Griekse schuld bezitten in de problemen. Het oude spel van geld “lenen” aan Griekenland om de prijs van de schuld van het land in de boeken van Duitse en andere Europese banken op te proppen is niet langer een optie, omdat Varoufakis de bluf van de EU doorziet. Het spel van het opproppen van de banken vereist iemand in Griekenland die daarmee akkoord blijft gaan. Maar Varoufakis zal dat spel niet spelen.

 

Als de EU Griekenland wil houden, zal het Varoufakis en Griekenland moeten geven waarom ze vragen: een goedkopere euro, meer flexibiliteit om de economie te laten groeien, kwijtschelding van schulden en oude bailout schulden, en een soort van economische stimulans om de economie opnieuw leven in te blazen. Zodra Griekenland haar deal krijgt, zullen Spanje, Portugal, Italië, Ierland en Frankrijk dezelfde deal eisen.

 

De EU moet toch ook weten; dat schuld problemen niet kunnen worden opgelost met meer schulden? Maar dat is wat alle centrale banken blijven bieden. In een op kredietgeld gebaseerd monetaire systeem als de wereld nu heeft, waar geld voor rentebetaling nooit wordt gecreëerd, moet de schuld blijven groeien, omdat elke euro die wordt gebruikt om rente te betalen eerst moet worden gecreëerd met renteverplichting van zichzelf. Waar eindigt dit? – Het eindigt als het systeem instort.

 

Centrale bankiers zelfgemaakt probleem:

De economie is al jaren lang niet gegroeid en dat zal zo blijven, daardoor hebben de centrale bankiers een enorm probleem voor zichzelf gecreëerd, ze moeten meer kredietgeld uitgeven om het systeem overeind te houden, terwijl er geen groei en geen behoefte aan meer geld is, behalve voor speculatief gebruik.

 

Maar ze blijven doorgaan met dit beleid van meer en meer kredietgeld verstrekken aan een wereld die er in verdrinkt. Als je weet hoe de economie echt werkt, begrijp je hoe het rottige mechanisme van alle centrale banken van de wereld functioneert, waar ze nog steeds denken dat ze verbetering kunnen bereiken door aan knoppen te draaien en hendels te bewegen. Maar een economie is een complex dynamisch systeem met ingewikkelde feedback loops. Maar centrale bankiers hebben maar één missie – om het systeem overeind te houden, en te redden van wat? Van schulden en verplichtingen die ze zelf hebben gecreëerd.

 

Alle overheden in de wereld zitten diep in de schulden. Terwijl de centrale banken hen het nog steeds gemakkelijker maakt om dieper in de schulden te gaan. En dat is de reden waarom de negatieve rendementen rechtstreeks verband houden met de schepping van schulden; het heeft niets te maken met het aantrekken van meer kredietnemers voor productieve investeringen. Als er geen kredietgeld wordt toegevoegd aan het systeem zal het instorten, dus negatieve rendementen doen dat werk, en laat failliete overheden doorgaan met gelduitgeven.

 

Rendementen van Europese obligaties staan op hun laagste niveau in 150 jaar. Ongeveer een derde van de totale nieuwe uitgiften geeft ​​een CREDIT RISK BONDMARKETnegatieve nominale opbrengst – vóór inflatie. Wat voor zin heeft het voor de ECB om de opbrengsten nog lager te maken? Helemaal geen, behalve dat Europese overheden en bedrijven betaald worden om geld te lenen!

 

In de hedendaagse economie, wordt “geld” gecreëerd d.m.v. lening overeenkomsten, en krediet is schuld, en schuld is geen geld zoals uitgelegd. Banken creëren geld uit het niets op het moment ze een lening verstrekken. Dat geld bestaat voor het grootste deel in digitale vorm als een bestand ergens in een computernetwerk. – En in tegenstelling tot zelfs het traditionele papieren geld, dit krediet kan heel snel en gemakkelijk verdwijnen net zo snel als het gemaakt werd in de eerste plaats. Het is in natura puur digitaal, dat krediet kan niet worden opgepot. Het kan niet in je kluis worden gestopt.

 

Krediet is afhankelijk van vertrouwen:

Krediet is afhankelijk van het vertrouwen. Het woord “krediet” komt van het Latijnse “credere” – wat betekent ‘om te geloven of vertrouwen’. Dus, wanneer ons financiële systeem implodeert – en dat is wat altijd gebeurt wanneer er te veel schulden zijn – loopt de compositie van lenen en uitlenen vast. Niemand heeft meer vertrouwen dat hij zijn geld krijgt. Krediet zal gewoon verdwijnen – biljoenen dollars verdwijnen van de ene op de andere dag.

 

Dit wordt natuurlijk niet het einde van de wereld. Of zelfs het begin van het einde. Maar het zal het begin van het einde zijn van het ongedekte papiergeld dat onbewust gecreëerd werd in 1971 door president Nixon. – Daarop volgend kan het einde beginnen.

 

“Verwacht, met deze achtergrond informatie, lagere opbrengsten op Staatsobligaties, hogere prijzen voor edelmetalen en meer neerwaarts risico in de aandelenmarkt – vooral onder cyclische aandelen die omhoog gingen in de veronderstelling van een aanhoudend economisch herstel.” – En dat is nog het best-case scenario.

 

Het inzicht vanuit een andere optiek biedt Paul Craig Roberts:

 

“De Amerikaanse economie wordt uitgehold. Er is gedurende decennia geen echte mediane groei van gezinsinkomen. Alan Greenspan als voorzitter van de Fed gebruikte de uitbreiding van het consumentenkrediet om de plaats in te nemen van de gemiste inkomstengroei bij de consument, maar de bevolking zit nu te diep in de schuld, om nog meer schuld te maken. Dus er is niets om de economie aan te drijven. Zowel productie als handeldrijvende professionele service banen, zoals software engineering werden offshore verplaatst waardoor de middenklasse is gekrompen. Universitair afgestudeerden kunnen geen banen vinden die een zelfstandig bestaan ​​kunnen ondersteunen. Zodat ze geen huishoudens kunnen vormen, huizen, apparaten en woninginrichting aanschaffen.

Unemployment rateDe overheid produceert een laag inflatiecijfer door niet de echte inflatie en een veel lagere werkloosheid te meten, in ieder geval niet de werkelijke werkloosheid te vermelden. De financiële markten zijn gemanipuleerd, en goud is ondanks de stijgende vraag naar omlaag gedreven, door de verkoop van ongedekte shorts in de futuresmarkt. Het is een kaartenhuis dat langer overeind is gebleven dan ik dacht dat het mogelijk zou zijn. Blijkbaar blijft het kaartenhuis staan ​​totdat de rest van de wereld niet meer in de US dollar als reserves munt geloofd.

Mogelijk heeft het US empire, Europa te veel onderdruk gezet door het te betrekken in een conflict met Rusland. Als bijvoorbeeld Duitsland zich terugtrekt uit de NAVO, kan het empire instorten, of als Rusland het verstand en mogelijkheid kan vinden om Griekenland, Italië en Spanje te financieren in ruil dat zij de Euro en de EU verlaten, kan het empire een fatale klap ondergaan.

Als alternatief zou Rusland Europa kunnen vertellen dat Rusland geen andere keuze heeft dan haar kernwapens op de Europese hoofdsteden te richten nu Europa met de VS samenwerkt in de oorlog tegen Rusland.

Naar mijn mening, denk ik dat Poetin zich moet richten naar Europa en Europa ervan bewust maken dat Rusland een Amerikaanse aanval verwacht en dan geen andere keuze heeft als tegen actie Europa van de kaart te vegen. Poetin moet Europa aanmoedigen om uit de NAVO te treden om Wereldoorlog 3 te voorkomen.

Poetin moet ook ervoor zorgen dat China begrijpt dat China hetzelfde staat te wachten evenals Rusland bedreigd wordt door de VS en dat de twee landen beter de handen ineen kunnen slaan. Misschien als Rusland en China hun nucleaire machten op ‘stand by’ houden als een waarschuwing, niet de allerhoogste alarm fase, maar een verhoogde fase, één die de Amerikaanse dreiging erkent en daarmee deze bedreiging aan de rest van de wereld toont, zou de VS kunnen worden geïsoleerd.

Terwijl de VS druk was met oorlogen in het Midden-Oosten, herstelde Poetin Rusland en blokkeerde de door Washington geplande invasie van Syrië, en het bombarderen van Iran. Zo werd de eerste doelstelling van de neoconservatieve doctrine geschonden. Rusland moest daarna in het gareel worden gezet. Dat is in oorsprong de reden van de aanval van Washington op Rusland. De afhankelijk en corrupte Europese en VS media herhaalde gewoon de Russische bedreiging voor het publiek, dat enerzijds goedgelovig en anderzijds ongeïnformeerd is.

De overtuiging binnen de Russische cultuur is ook van christelijke waarde, respect voor de wet, en de mensheid, diplomatie in plaats van dwang, zijn daar ook traditioneel sociale ankers, maar deze liggen op de achtergrond. Rusland wordt gehaat omdat Rusland (en China) een belemmering zijn voor de eenzijdige uni-macht van Washington. Deze belemmering zou tot oorlog kunnen leiden.

Als de Russen en Chinezen geen pre-emptive nucleaire aanval uit Washington verwachten, zullen ze worden vernietigd.

 

De oplossing:

Het financiële systeem en de economische structuur wordt wereldwijd geconfronteerd met een crisis die niet kan worden genezen door alleen herstel van het “primair saldo” – t.w. niet meer schulden toevoegen aan wat er al is aan schulden, en het omhoog stuwen van aandelenmarkten. De oplossing ligt in de terugkeer naar overheidsgeld gedekt door waarde – zoals China heeft, echter zonder waarde dekking, en afschrijving van schulden met herverdeling van activa.

 

Goedkoop geld heeft gedaan wat het altijd doet: de economie en de samenleving ondermijnen waarin het wordt toegepast. Het kan zelfs gebeuren in een door goud gedekt monetaire systeem:

 

Het Romeinse Rijk was hiervan een van de eerste slachtoffer in de 3e eeuw. Toen het buit veroverde, en gevangenen gebruikten t.b.v. galleonsslavenarbeid dat gemakkelijk geld leverde – maar in Rome terugsloeg met verhoogde prijzen. De Slavenarbeid verlaagde de lonen voor vrije arbeiders. En het gestolen goed concurreerde met lokaal gemaakte producten. Dit verzwakte de binnenlandse economie van Rome.

 

Spanje herhaalde deze handelswijze in de 16e eeuw. Toen het goud plunderde in de Nieuwe Wereld in zulke enorme hoeveelheden dat de Spanjaarden dachten dat ze van het gemakkelijk geld goed konden leven zonder te werken. Ze vonden bergen zilver in Potosí in Bolivia en gebruikten slaven om dag en nacht te werken in de mijnbouw. De prijzen stegen fors in heel Europa. En toen het gemakkelijk geld op was, stortte de Spaanse economie in, door gebrek aan activiteit en gelijkwaardige concurrentie.

 

De AIIB de eerste concurrent voor de Wereldbank en het IMF:

En nu loopt de dollar op z’n einde. Iets heel interessants heeft plaats gevonden – de naaste economische bondgenoten van Amerika breken de gelederen en kiezen de kant van China. Ondanks expliciete Amerikaanse bezwaren, hebben het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Canada, AIIBAustralië, Zuid-Korea, Denemarken, en anderen landen reeds de overeenkomsten getekend om met de Asia Infrastructure Investeringsbank (AIIB) mee te doen – de Chinese rivaal voor de Wereldbank en het IMF. – Alleen Japan staat nog aan de Amerikaanse kant.

 

Velen in Washington bekijken de opkomst van de AIIB niet alleen als een directe uitdaging voor de VS geleide IMF en   de Asian Development Bank resp. Wereldbank die leningen verstrekken aan worstelende economieën, maar als bewijs dat China nu een full-blown wereldwijde economische grootmacht in zijn eigen rechts is geworden.

 

In een ironische twist, is het nu de VS die economisch wordt geïsoleerd. Natuurlijk, hebben ze alleen zichzelf te verwijten. In de afgelopen 70 jaar, heeft de VS de Wereldbank en het IMF gebruikt om beleidsveranderingen in kwetsbare landen door te drukken. En ze kwamen daarmee weg omdat er geen alternatief was. Tot nu toe tenminste.

 

De opkomst van de AIIB betekent dat in plaats van naar de Verenigde Staten te kruipen voor gigantische leningen, de ontwikkelingslanden nu ook in Azië terecht kunnen bij een andere mega-bank die door China wordt gedomineerd. Vergis je niet; dit is een grote klap voor de Amerikaanse hegemonie. En wel om drie redenen:

 

  1. China zal in staat zijn om grote leningen als politieke invloed te gebruiken, door projecten in kleinere ontwikkelingslanden te financieren die in ruil akkoord gaan met het Chineesvriendelijke beleid. – Precies wat de Wereldbank doet.
  2. Het zal helpen om de Chinese portefeuille te diversifiëren, het verschuift investeringskapitaal uit de Amerikaanse dollarschuld.
  3. Het zal de invloed van de Chinese munt, de renminbi, ten koste van de dollar uitbreiden.

 

China heeft miljarden aan dollarwaarde besteedt via zgn. valutaruil met landen over de hele wereld. Waaronder grote spelers zoals de ECB, Groot-Brittannië, Australië, Rusland en Brazilië, en in geringere mate met kleinere landen zoals Suriname en Armenië. Peking elimineert systematisch de dollar uit de grensoverschrijdende handel. En als de AIIB begint met het verstrekken van leningen, zijn ze van plan die in renminbi uit te gegeven en niet in dollars.

 

China handelt alleen vanuit eigen belang. – In het algemeen, is dat een positieve stap voor de wereldgemeenschap. Er moeten alternatieven zijn voor de Wereldbank en het IMF. Er moeten alternatieven komen voor de dollar. Concurrentie is immers de essentie van de vrije markt.

 

Anonymous: – Zie je ook wat ik zie?

Ik zie een roep om afrekening, en voor eenwording. Broers en Zusters de tijd is kort we moeten laten zien hoeveel we op dezelfde golflengte zitten. Ongeacht kleur of andere verschillen, allen moeten de landen respecteren waarin ze zijn geboren en trouw blijven aan zichzelf en hun kinderen van onze wereld om zo een betere toekomst te geven aan de volgende generatie. Wij zijn anoniem; we vergeven niet, we vergeten niet, VERWACHT ON!!!