EU-superstaat:

Het grootste bedrog van de eeuw is de creatie van de ‘Europese Unie’ de totalitaire bureaucratische Super Staat welke reeds meer dan 60 jaar geleden werd gepland. Begonnen als een ‘vrijhandelszone’ is de huidige centraal gedicteerde superstaat die eindigt in fascisme of communisme. Vanaf het allereerste moment was het plan de Europese Unie te maken tot wat het nu geworden is, en daar te houden totdat het punt van geen terugkeer is bereikt. Dat moment is bijna aangebroken, met voorstellen voor nog verdere centralisatie van de macht in de pijplijn dat het weinige wat nu nog over is, zal wegnemen – v.w.b. nu nog is overgebleven van nationale soevereiniteit binnen de EU. Dit ligt geheel in lijn met de Archontic visie van volledige centralisering van macht, om die doorlopend te vergroten tot zij absolute controle hebben over de wereldbevolking. Het plan is eusovietflageen centraal beheerd fascistisch/communistisch Verenigde Staten van Europa dat eeuwen geleden al op de verlanglijst van de Tempelier Ridders (1129) stond – lang voordat het publiek ooit ervan had gehoord. De belangrijkste spelers achter het project concretisering van de Europese Unie; is het Huis Rothschild en het geheime genootschap dat Rothschild Zionisme heet.

 

De als maar toenemende Archon bloedlijn invloeden over de mensheid vereist aanhoudend verdergaande centralisering van macht en het plan is dit stadium zo snel mogelijk te bereiken. De binnenste cirkel van de Archon bloedlijn Elite zitten rond een ‘Bilderberg’ tafel en dicteren waar en wat er gebeurt in de wereld. Dat is het denkraam voor constante centralisatie van macht op alle gebieden in ons leven, en werd begonnen met de Europese Unie – meerdere soortgelijke reeds geplande projecten zullen volgen over de hele wereld – met inbegrip van de voedselketen, biotechnologie, energievoorziening, geneeskunde, farmaceutica, media, militair – NAVO, en nog meer. De macht wordt geconcentreerd in de handen van een paar mensen en enkele grote ondernemingen onder de noemer ‘globalisering‘. Het menselijk leven zoals nu wordt ervaren, is een gigantisch mind gecontroleerd programma om de wereldbevolking stap-voor-stap naar de Orwelliaanse nachtmerrie te leiden. Waar dat naar toegaat is uitgestippeld in het plan ‘Silent Weapons voor Quiet Wars’, mind en emotionele manipulatietechnieken worden dagelijks toegepast om ons ernaar toe te leiden, iedereen kan en moet door de leugens en bedrog heenkijken om te beseffen wat gaande is.

 

Pan-Europese Unie:

De pan-Europese Unie is de oorspronkelijke blue print van de Rothschilds en de Archon Habsburgers die het Heilig Roomse Rijk – het Archon Rijk – gedurende vele eeuwen in Europa regeerden. De nazaat Otto van Habsburg werd later voorzitter van de Pan Europese Unie. De naam ‘Europese Unie’ was al vanaf het begin meer dan 60 jaar geleden bepaald, voordat de term werd gebruikt voor de huidige EU-superstaat. Een van de belangrijkste financiers van de Europese Unie was Rothschild Zionist en Rothschild ondergeschikte, Max Warburg.

 

De Europese Unie is een essentieel element in de Archon agenda t.b.v. wereldomvattende controle. – Max Warburg werd de bankier van Hitler en was ook directeur bij het chemie concern IG Farben – de Rothschild creatie die Hitler aan de macht bracht, en het concentratiekamp in Auschwitz opzetten. – Zijn broer Paul Warburg was de drijvende kracht achter de creatie van de – voor de burgers catastrofaal – Federal Reserve in 1913, waarmee de wereld economie gekaapt werd t.b.v. de Rothschilds, die de economie leeg zuigt. – Max Warburg was ook namens de Rothschilds een erkend financier van Vladimir Lenin, Trotski, en de Russische Revolutie.

 

Bilderberg Groep:

De Bilderberg Groep was voor lange tijd het leidend licht in de Gemeenschappelijke Markt – nu de EU. Het Verdrag van Rome, dat de gemeenschappelijke markt in het leven riep werd aangestuurd op de Bilderberg bijeenkomsten. Zo ook werd de vorming van de euro Bilderberg Group - the Shadow Club - Exposedeenheidsmunt daar uitgedacht, volgens de Bilderberg voorzitter Graaf Etienne Davignon – een goede vriend van Herman van Rompuy (Bilderberg-lid) en voormalig voorzitter van de Raad van de EU. De eerste voorzitter van de Bilderberg Groep Prins Bernhard was degene die de EU lanceerde, in 1954 in Arnhem – Nederland. Prins Bernhard was een Duitse aristocraat, en lid van Hitlers SS, die zich in de Nederlandse koninklijke familie trouwde. Hij was een goede vriend van de Britse Prins Phillip – beiden nazi aanhangers en promotors van eugenetica. – Gezamenlijk richtten zij het World Life Fund op – nu WWF – om via het exploiteren van milieumotieven het Archontic globale plan te stimuleren. Waarin de valse milieuopwarming van de aarde en klimaatverandering veroorzaakt werd door de mens centraal staat.

 

Prins Bernhard met Josef Retinger, waren de eersten die in het openbaar voorstelden om regelmatig vergaderingen van Europese ministers van buitenlandse zaken te houden, waaruit de douane-unie voortkwam, later bekend als de Benelux. Daarop volgend werd de visie van een verenigd Europa aangekondigd waarin elk land een deel van haar soevereiniteit zou moeten afstaan.

 

De volgende op het toneel was Jean Monnet, een vriend en bondgenoot van Retinger, beiden Rothschild ondergeschikten. Monnet werd de ‘Vader van Europa’ genoemd voor zijn bijdrage aan het Europese Project. Hij beschreef dit Europese project op 30 april, 1952 in een brief aan een vriend als volgt:

 

“Europese naties moeten worden geleid naar de superstaat zonder dat de bevolking begrijpt wat er gebeurt. Om dit te bereiken; in opeenvolgende stappen, elk vermomd als noodzakelijk voor het economisch doel, maar uiteindelijk en onherroepelijk zal leiden tot een federatie.”

 

En dit proces is nu nog steeds gaande. Monnet was instrumenteel om in 1952 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op te richten, die centraal gestuurd de kolen- en staalindustrie samengevoegde van West-Duitsland, Italië, België, Nederland en Luxemburg. – Merry en Serge Bromberger beschrijven dit plan in hun boek, Jean Monnet en de Verenigde Staten van Europa als volgt:

 

Stap voor stap werd de supranationale autoriteit uitgedacht, onder toezicht van de Europese Raad van Ministers te Brussel en de Assemblee in Straatsburg, die alle activiteiten van het continent gingen beheren. Op een dag zullen overheden moeten toegeven dat een geïntegreerd Europa een voldongen feit is, zonder dat ze een stem in de oprichting van de uitgangspunten ervan zullen hebben.

 

Het enige wat ze dan nog moeten doen is het samenvoegen van al deze autonome instellingen in één federale administratie om vervolgens de Verenigde Staten van Europa te verkondigen.

 

De Verdragen:

Kijk eens naar waar we nu zijn aangeland; het was allemaal al gepland vanaf dag één, lang geleden. Het EU momentum werd geboren toen de zes leden van de Kolen en Staal Gemeenschap in 1957 de twee ‘Verdragen van Rome’ ondertekenden om de Europese Economische Gemeenschap (EEG) te creëren, of wel de “gemeenschappelijke markt”, samen met Euratom – de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. De EEG werd uitsluitend gepromoot als een vrijhandelszone die goed zou zijn voor de werkgelegenheid en de economie. Zoals Monnet had gezegd: “Dit kan worden bereikt door opeenvolgende stappen, elk vermomd als voor het bereiken van een economisch doel, maar dat uiteindelijk en Treaty of Romeonherroepelijk zal leiden tot een federatie.”

 

Steun kwam van de Rothschild tak in de VS met name tijdens de onderhandelingen over het Verdrag van Rome, dat de gemeenschappelijke markt creëerde – de EEG. – Ernst van der Beugel, honorair-secretaris-generaal van de Bilderberg Groep, schreef in zijn boek ‘Van Marshallhulp naar Atlantic Partnership’ – met verwoord van Henry Kissinger:

 

“Monnet en zijn actiecomité hielden officieus toezicht op de onderhandelingen en zodra obstakels verschenen werden de diplomatieke machines in de Verenigde Staten gealarmeerd, meestal door ambassadeur Bruce… die directe toegang had tot het topechelon van het State Departement…

 

…In die tijd was het gebruikelijk dat als Monnet dacht dat een bepaald land moeilijkheden maakte in de onderhandelingen, de Amerikaanse diplomatieke vertegenwoordiger in dat land de minister van Buitenlandse Zaken benaderde, om de mening van de Amerikaanse regering te communiceren, die in vrijwel alle gevallen, samenviel met de visie van Monnet – de Rothschild visie.

 

Het einde van de soevereiniteit:

MonetaryReformBanner2Het plan was om de soevereiniteit stukje voor stukje weg te slijpen. Denk niet dat er geen samenzwering was – als alles al ver van tevoren gepland is.

 

De visserij-industrie is alles behalve vernietigd door de overeenkomsten en de EU visquota’s, speciaal ontworpen om fulltime vissen financieel onmogelijk te maken. Sir Crispin Tickle onderhandelaar voor het Verenigd Koninkrijk heeft toegegeven dat de regering de implicaties van volledig lidmaatschap bedekt hield, en zei dat de regel was ‘Praat hier niet over in het openbaar’. Ze logen en bedrogen allemaal vanaf het begin tot het eind, maar dat is wat Archons doen – ze misleiden en liegen. Bekijk de Archon bedriegers en leugenaars, zoals Blair, Cameron, Bush, Obama, de Clintons, ad infinitum. De voormalige Britse premier Heath werd decennia later in een BBC-interview gevraagd, of hij al die tijd dat Groot-Brittannië in onderhandeling was had geweten dat het uiteindelijk doel de federale staten van Europa was. Waarop hij antwoordde: ‘Natuurlijk, ja.’

 

Zo was ook het plan om volgens de Europese blauwdruk de kolenindustrie te vernietigen samen met de vakbeweging, die voor al haar gebreken een groot aantal mensen bijeenbracht om te strijden voor gemeenschappelijke belangen, en daarmee de ‘verdeel en heers’ regel van de Archons blokkeerde.

 

Premier Margret Thatcher benoemde in 1975 haar vriend Lord Victor Rothschild tot haar ‘veiligheidsadviseur’ en selecteerde zorgvuldig op basis van persoonlijkheid, het gemak anderen te manipuleren, en vrijwel zeker ook op Archon bloedlijn verbinding. Ze zorgde er voor dat de Britse industrie, kolen, en staal fabricage instortten.

 

Interessant is dat Thatcher de reputatie had zich heftig te verzetten tegen de toenemende macht van de Rothschild in de Europese Gemeenschap, maar haar beleid bracht wel de door Rothschild verlangde veranderingen, reeds ten tijde van Edward Heath, haar voorganger als premier, die tijdens de onderhandelingen over toetreding toestemde met de ontmanteling van de Britse industriële basis ten behoeve van de financiële en dienstverlenende ondernemingen.

 

Thatcher deed precies wat door de Rothschilds geëist werd, met haar financiële ‘gratis voor iedereen’ deregulering – haar zogenaamde ‘Big Bang’ om van Londen het financiële centrum te maken dat de deur opende voor parasieten zoals de Rothschild-gecontroleerde Goldman Sachs en het mondiaal economische systeem. De Big Bang was de significante hervorming die de City of London de positie bezorgde als het grootste financiële centrum van Europa.

 

De Europese Akte, haalde de handelsbarrières in heel Europa omlaag, en het Verdrag van Maastricht voor de Europese Unie, vernietigde fundamenteel de nationale soevereiniteit, zodat het woord Economisch kon worden weggelaten, en de naam in ‘Europese Gemeenschap’ veranderde, voordat deze later veranderde in ‘Europese Unie’. Gevolgd door de oprichting van de Europese Centrale Bank en de eenheidsmunt euro.

 

Het concept van Europa met gecentraliseerde controle door een Europese Centrale Bank, één munt, regionaal bestuur, en gemeenschappelijke arbeidswetten, transport, en industrieel beleid, is precies wat Hitler en de nazi’s gepland hadden voor Europa.

 

Lieg en bedrieg:

Het beleid is steeds geweest om het Europese volk decennia lang te bedriegen totdat alles op zijn plaats stond en de situatie onomkeerbaar was Lie and deceivegeworden. De weinige keren dat in een publiek referendum betreffende de EU gestemd kon worden en de uitslag verdere centralisatie van de macht blokkeerde, werd die uitslag gewoon genegeerd, of gedwongen een ander stem resultaat te behalen. Als eenmaal de beslissing die ze wilden hebben was bereikt, kwamen geen referenda meer. Toen de Fransen en de Nederlanders met een ruime marge die waarschijnlijk niet kon worden veranderd tegen de voorgestelde Europese Grondwet stemden, veranderden de bureaucraten gewoon de naam van de Europese Grondwet in het Verdrag van Lissabon met behoud van 98% van de Grondwet, maar nu in de vorm van dat Verdrag. En vertelden gelijk dat het Franse en Nederlandse ‘nee’ stemresultaat voor de Grondwet nu ongeldig was geworden, omdat de Grondwet nu een Verdrag was geworden.

 

Het Verdrag van Lissabon, dat in 2009 in werking trad, gaf heel veel macht aan het bureaucratische centrum, met inbegrip van het nieuwe ambt van voorzitter van de Europese Raad, dat de snelheid van centralisatie en de erosie van de soevereiniteit over het hele spectrum van openbare orde veranderde, zo begon een totaal nieuwe fase. Hoe meer macht is gecentraliseerd des te meer macht heeft het centrum om nog verder en sneller te centraliseren.

 

De gemanipuleerde economische implosie van Griekenland, Ierland, Portugal, Italië en Spanje heeft een enorm probleem gecreëerd op zoek naar een oplossing en wat nu wordt voorgesteld, is om wat er nog over is van de nationale soevereiniteit te verwijderen, teneinde het probleem dat ze geschapen hebben te ‘fixen’. Het is het bekende probleem-reactie-oplossing dat leidt tot een volgende grote stap op weg naar de totalitaire staat Europa. De euro op zich was nooit als ​​doel bedoeld. Het plan is voor één enkele mondiale valuta. De euro is het paard van Troje om alle afzonderlijke valuta’s die voorheen bestonden te verwijderen. Het uiteindelijke plan is de euro in prullenbak te laten verhuizen – evenals de US dollar – om naar een globale munt te gaan met alle gevolgen van gemakkelijkere wereldwijde controle. De eurocrisis is gemaakt als het excuus – zoals Monnet gezegd heeft – om nieuwe voorstellen voor verdere EU centralisatie en integratie in concert door te voeren, in samenwerking met twee andere Rothschild lakeien, Mario Draghi, en Jean Claude Juncker.

 

Met andere woorden de leiders van de Europese Commissie en de ECB zijn allemaal big-time insiders in het eerder opgestelde schaduwscript. Het zeven pagina’s tellende document, dat gelekt werd naar de Britse Guardian krant, riep op tot snelle overgang naar de bankenunie, gevolgd door een volledige economische en politieke unie om de uitdagingen van de economische crisis te beantwoorden – of zoals Jean Monnet het in 1952 al zei: “Dit kan worden bereikt door opeenvolgende stappen, elk vermomd als het economisch doel, maar uiteindelijk en onherroepelijk zal leiden tot een federatie.”

 

Zoals Barroso aan het Europees Parlement vertelde in zijn ‘State of the Union’ boodschap: “De enige oplossing voor de schuldencrisis – (die systematisch is gecreëerd) zal een ander verdrag zijn om ‘diepere en hechtere economische monetaire unie’ te bewerkstelligen, een politieke unie, met een coherent buitenlands en defensiebeleid.”

 

Verloren Vrijheid:

Het Westen zei dat de Sovjet-Unie zo slecht was waarom ze een koude oorlog moesten beginnen met een ongelooflijke toename aan kernwapens om de ‘vrijheid te beschermen’. En nu is de EU de Sovjet-Unie onder een andere naam en streeft naar bureaucratische dictatuur en no-freedom-of-choiceverbergt zich achter een Europees Parlement, – dat verplicht is elk voorstel goed te keuren – omdat de echte macht ligt bij de bureaucraten. Het ware Machtscentrum is Brussel, waar de EU-Commissie is gevestigd onder leiding van de niet publiekelijk verkozen Barroso en nu Juncker die beiden, “zeggen dat volkeren staten gevaarlijk zijn omdat ze overwegend democratisch zijn. – Beslissingen van de meest democratische instellingen in de wereld zijn heel vaak verkeerd.”

 

Als de lezer nu denkt dat dit in het belang van het volk is. – Het is puur geniaal als je weet dat het werkelijke voornemen is, de mensen tot slaaf te maken. De ongekozen Commissie stelt wetgeving vast door de president en een kabinet van ongekozen commissarissen en alleen in theorie, ‘verkrijgt goedkeuring’ van een combinatie van het parlement en de Raad van Europa Unie – samengesteld uit een minister van elke lidstaat – die beslissen of ze het voorstel accepteren of niet. In werkelijkheid is het hele proces al vanaf het eerste begin dichtgenaaid.

 

De flagrante werkelijkheid is niet de ‘incompetentie’ dat de EU op haar economische knieën heeft gebracht veroorzaakt door het opgelegde economische bezuinigingsbeleid waardoor betrokken landen nu worden geconfronteerd met catastrofe, en moeten worden gered door de bail-out bijdragen uit andere landen. Als alleen incompetentie het probleem was, dan zou de taak heel eenvoudig zijn door de ‘incompetente’ te vervangen door ‘competente’. Maar zo is het niet. Ze zijn zeer bekwaam in het volgen de agenda van berekende incompetentie met als doel de creatie van een enorm probleem op zoek naar een oplossing. Het is de samenzwering om Europa te veranderen in een totalitaire staat. De EU is uitgegroeid tot een MONSTER.

 

Het stimuleren van de economie is in werkelijkheid meer en meer centralisatie van de macht, terwijl ‘vrijehandel’ wordt gebruikt om te rechtvaardigen de wereld verder te standaardiseren t.a.v. wettelijke, economische, rechtshandhaving en militie, op precies dezelfde manier als nu reeds gebeurt in de EU, dit is de belangrijke volgende stap naar één wereldregering, leger, en de rest. Al deze lieden zijn leugenaars en bedriegers, maar dat is ook het enige wat Archons kunnen.

 

De EU is een belangrijke illustratie van wat genoemd wordt; de postindustriële, post-democratische samenleving, waarin ongekozen bureaucraten, technocraten, en ‘experts’ de ​ menselijke samenleving onderdrukken en dicteren. En dat voltrekt zich dagelijks.

 

Bovenstaande voorbeelden van Probleem-Reactie-Solutie tonen de routekaart naar het totalitarisme, dit zijn de meest gebruikte en meest effectieve technieken van de Archon manipulatie van individuele en massa waarneming. – Zich hiervan BESWUST ZIJN maakt het hen veel moeilijker jou te misleiden, d.m.v. hun dagelijkse geconstrueerde nieuwe problemen, rampen en conflicten – mensen die worden neergemaaid met machinegeweren om ons via de mainstream media te vergiftigen. Het is in ons eigen belang om NU ECHT WAKKER TE WORDEN en dit totalitarisme te stoppen voordat het werkelijk te laat is.

 

De Italiaans komiek – politicus Beppe Grillo zegt Over de EU:

“We zijn op weg naar veranderingen die onze leiders nog niet verwachten

De publieke opinie over het algemeen is vrij negatief, met al die raadselachtige woorden zoals “spread”, “begrotingspact” en “master-parameters”. Deze parameters hebben een soort kooi, waarbinnen ons belastingstelsel wordt gevormd. Het blijkt, dat onze politieke processen, alsmede ons Beppie Grillofinancieel systeem gevangen zijn in deze val, en als we er niet uitkomen, is er geen hoop op beter. Dit type van economie is volkomen misplaatst, en niet alleen in Italië – het is niet goed voor Europa en de hele wereld. Groei, groei, werkgelegenheid en opnieuw groei… De komende tien jaar zullen we een 50 procent banenverlies zien. De eersten die hun baan verliezen zul het armste segment van de middenklasse zijn die worden verdrongen door technologie en robotica. Netwerken zullen steeds geavanceerder worden. We zijn op weg naar veranderingen die onze leiders nog niet zien komen.

 

Bezuinigingen is de term die ook iets goeds kan betekenen. Bezuinigen betekent dat de belangrijkste doelstelling van de economie is om fondsen te sparen. Maar het probleem is dat onze economie niet het sparen als een prioriteit ziet. We worden gedwongen om onze familiewaarden te riskeren en ons eigen land te verkopen. We worden gedwongen onze metaal-productie- en installaties, modehuizen, en wijnhuizen – al onze kernactiviteiten te verkopen.

Milaan is de thuisbasis voor de grote internationale voedingsmiddelenindustrie, de sponsors zijn McDonald’s, Novartis en Coca-Cola. We leven in een omgekeerde wereld. We moeten terug naar onze basis om te begrijpen wat gebeurt. En als we falen het te begrijpen, zullen we een gemakkelijke prooi zijn voor de anderen.

 

De oplossing:

De oplossing is even eenvoudig als radicaal – verander het bestaande privé beheerde monetaire systeem dat op schuldgeld is gebaseerd, in schuldenvrij-geld, uitgegeven en beheerd door het volk middels een eerlijk op basis van verdiensten gekozen regering. – Laat de TBTF banken – too big to fail – failliet gaan, biedt ze geen enkele redding. – Overheden moeten zelf de hoeveelheid geld onder controle houden en GEEN privé clubje van bankiers belasten die met hun controle over het geld naar eigen wil ‘boom of bust’ laten prevaleren. Banken kunnen alleen het geld dat ze in de bank hebben uitlenen en voor meer geld moeten ze concurreren op de open markt. Banken zijn verplicht om 100% reserves aan te houden – de ‘fractionele reserve’ regel wordt afgeschaft. Gewoon ons eigen geld uitgeven, vrij van schulden! Dat, mijn vrienden, is het antwoord. Als ze praten over hervorming! Dat is de enige hervorming die nodig is, en een groot verschil maakt in de levensomstandigheden van iedereen – wereldwijd.

 

Volg het voorbeeld van IJsland dat het oudste parlement in de wereld heeft, meer dan 1000 jaar lang, ze hebben gevochten om hun problemen uit het verleden met de steun van 93% van de bevolking aan te pakken en in een follow-up referendum, was 70% tegen toetreding in de EU. Ze hebben gedaan wat wij in de EU moeten en kunnen volgen. – Begin met 2-uur van je tijd te besteden om de volgende video te bekijken, een briljante documentaire, zeer interessant en informatief. In detail wordt uitgelegd hoe de verandering kunnen en moeten worden doorgevoerd. – Met dank aan trouwe lezer Remco voor het verstrekken van deze link.

 

Het geheim van Oz:

In ons absurd geldsysteem van nu, moet de overheid geld lenen om ons geld te creëren en daarover rente betalen. Dat heet wat ze noemen de Nationale Schuld. Al ons geld wordt gecreëerd uit schulden. Politici die als antwoord zich richten op verlaging van de Nationale Schuld weten waarschijnlijk niet wat Nationale Schuld werkelijk is. Als de Nationale Schuld verminderd betekent dat onze geldhoeveelheid vermindert – en daarvan is al veel te weinig.

 

Nee, je moet dieper gaan, wil je bij de wortel van dit probleem komen, anders wordt het nooit opgelost. De oplossing is niet nieuw of radicaal. – Amerika deed het al in het verleden. Politici vochten hierover met de grote bankiers. Het staat allemaal in onze geschiedenis – inmiddels helaas – in het verre verleden. Maar waarom kunnen we het niet gewoon nog een keer doen? Waarom kunnen we niet gewoon ons eigen geld uitgeven, vrij van schulden? Dat, mijn vrienden, is het antwoord. Als ze praten over hervorming! Dat is de enige hervorming die een enorm verschil in de levensomstandigheden van iedereen zal maken – zelfs wereldwijd.

 

De oplossing is het geheim dat voor ons meer dan 100 jaar werd verborgen…