Gecentraliseerd privé bankkartel:

Het financiële stelsel is wereldwijd al gedurende meer dan honderd jaar een georganiseerd en centraal beheerd particulier bezit van het Bank-Kartel dat fiat kredietgeld uitgeeft om jouw zuur verdiend geld te stelen via de fractionele reserveregel waarmee banken de geldhoeveelheid met regelmaat vergroten dat muntinflatie veroorzaakt. Leningen worden afgesloten met kredietgeld uit het niets gecreëerd. Kortom; het volledige geldsysteem van de bankelite – is van A tot Z een SCAM. De voortdurende inflatie degradeert het volk tot slavernij, terwijl hun schulden niet volledig kunnen worden terugbetaald omdat geen rentevrijgeld wordt uitgegeven. De gangster geld-cabal heeft hiermede de controle over de wereld verkregen; door hun met schuld-gedekte gelduitgifte plukken zij de vruchten van onze arbeid – dat ons tot hun slavenvolk Federal Reservemaakt – de daaruit voortvloeiende economische onevenwichtigheden en fiscale wreedheden zijn tot in elke uithoek van de economie, en binnen elke natie op aarde zichtbaar. Het is geglobaliseerde armoede, terwijl het bancaire kartel en hun 1% elite de vele malen grotere rijkdom plukken, waarvan in de geschiedenis de meest somptueuze koningen en heersers in hun wildste verbeeldingen niet konden dromen.

 

Voordien, gedurende minstens vierduizend jaar of zelfs langer, is goud het geld geweest. Koning Croesus sloeg de eerste goudenmunten in Lydia, het huidige Turkije, in de zesde eeuw voor Christus. – Fysiek goud is persoonlijk eigendom, zonder beloftes, of claims van derden, tenminste als het goud buiten het bancaire systeem is opgeslagen, dit is de enige vorm van goud dat echt geld is, omdat elke andere vorm slechts een voorwaardelijke vordering op goud is. Het is waar dat goud door veel mensen begeerd wordt, maar het wordt voornamelijk begeerd als geld in de rol van opgeslagen waarde, en minder voor andere doeleinden, zoals juwelen dat op zich geen goudverbruik is, maar een vorm van geld dat kan worden gedragen, als sieraad van welvaart.

 

Er is kredietrisico in het geval een bank failliet gaat. Banktegoed-verzekering kan het risico van bankfaillissement beperken, maar er is een kans dat het verzekeringsfonds insolvent wordt. Kijk naar het Banks too big to failgeval van Cyprus in 2013. Goud levert hoe dan ook geen financieel risico. Goud heeft geen tegenpartijrisico want het is puur eigen bezit voor de houder, en – het belangrijkste – is dat geen aansprakelijkheid van derden op rust. Niemand kan goud vermenigvuldigen op de manier als bankbiljetten worden gedrukt; het is en blijft steeds goud. Eenmaal goud in bezit, heeft het geen risico met betrekking tot goedkeuring of verrekening. Banken kunnen failliet gaan, geldwisselaars kunnen verliezen, en de vrede kan verloren gaan, maar deze gebeurtenissen hebben geen enkele invloed op de intrinsieke waarde van goud. Dit maakt goud het ware risicovrije bezit. De waarde schommelingen uitgedrukt in de goudprijs betreft niet goud zelf, maar de valuta waarin de waarde wordt uitgedrukt.

 

Goudstandaard:

Dat goud niet de basis kan vormen van een modern monetair systeem, omdat er niet genoeg goud is om aan de eisen van de wereldhandel en financieringen te voldoen is een mythe. Er is genoeg goud in de wereld, de hoeveelheid bekend op de markt is berekend op circa. 200.000 ton, alhoewel 12 keer deze hoeveelheid boven de grond zou kunnen bestaan, maar niet op de markt is.

 

Om een ​​betere indruk te geven; de bekende hoeveelheid goud aanwezig op de goudmarkt vermenigvuldigd met de huidige goudprijs vertegenwoordigt zo’n $ 2.4 biljoen aan marktwaarde. Deze waarde is veel kleiner dan de totale geldhoeveelheid van alle belangrijkste handelspartners en financiële overheden in de wereld. De wereldwijde geldhoeveelheid van alle economische centra inclusief China wordt geschat op $ 20 biljoen voor M1 en $ 48 biljoen voor M2. Als deze wereldwijde geldhoeveelheid beperkt wordt tot $ 2,4 biljoen goudwaarde in plaats van $ 48 biljoen van M2 aan papiergeld, zou het resultaat rampzalig deflatoire zijn en leiden tot een ernstige depressie.

 

Het probleem is niet de hoeveelheid beschikbaar goud, maar de prijs. Er is voldoende goud tegen de juiste prijs. Als goud ong. $ 17.000 per ounce zou zijn, is de officiële goudhoeveelheid op de markt aanwezig gold-standard1ongeveer gelijk aan de wereldwijde M 1 geldhoeveelheid. Dit alleen maar om te illustreren dat de wereldwijde hoeveelheid goud nooit een belemmering is voor een goudstandaard, zolang de prijs correct is voor de beoogde geldhoeveelheid. – De Grote Depressie van de jaren 1930, die voorafging aan de implementering van de ‘goudwisselstandaard’ is derhalve eveneens een mythe, als de goudprijs toen correct zou zijn geweest, was er geen depressie opgetreden. – De goudwisselstandaard was op dat moment op zijn best een slapaftreksel van de echte goudstandaard en in op zijn slechts, een massale fraude.

 

Eigenlijk werkte in het verleden de goudstandaard goed en is vandaag nog steeds haalbaar. Er is genoeg goud in de wereld – het is gewoon een kwestie van prijs. Goud heeft niet de Grote Depressie veroorzaakt, maar de (bewuste) beleidsblunders van de centrale banken veroorzaakten die. En paniek is niet het gevolg van goud; het is het gevolg van de menselijke natuur, en het gemakkelijke krediet.

 

 

Tegenwoordig is zelfs voor centrale bankiers goud geld, ze verwerven goud hand over tand als reserve actief, dit gevecht om goud heeft ingrijpende gevolgen voor de toekomstige rol van goud voor elke valuta.

 

Wanneer de prijzen van valuta’s overal in de rondte beginnen te vliegen – zoals nu gebeurt – zullen veel mensen enorme hoeveelheden geld verliezen. En als de derivaten zeepbel implodeert, zal er niet genoeg geld in de hele wereld zijn om iedereen boven water te houden.

 

Grote rode vlag:

De snel stijgende Amerikaanse dollar is uiterst deflatoire voor de totale wereldeconomie. Dit is een geweldige rode vlag; maar bijna niemand heeft het erover. Terwijl op hetzelfde moment, een andere kern munt, de euro in de spiraal van de vergetelheid verdwijnt.

 

red_flag_warningDeflatie heeft nog steeds de economie in zijn greep. Maar als al het andere faalt, kunnen de centrale banken in vijf minuten inflatie veroorzaken, gewoon door te stemmen voor een goudprijs van zeg $ 3.000 per ounce. De Fed zou de prijs blijvend kunnen maken door goud te kopen op $ 2950 /ounce en te verkopen bij $ 3050 /ounce, ze zijn dan in feite een marktmaker met een band van 3,3% rond de richtprijs.

 

Als de Fed dit doet, zullen alle andere prijzen, waaronder zilver, olie en grondstoffen zich snel aanpassen aan het nieuwe prijspeil waardoor tot zo’n 150% algemene inflatie ontstaat – dan is het probleem opgelost! Zie dit niet als een “stijging” in de prijs van goud; het is echter een 60% devaluatie van de dollar en andere valuta’s gemeten in goud.

 

Goud speelt een ondergeschikte rol in de financiële markt. Het betreft minder dan 0,5% van de beleggingsmatrix van de gemiddelde burger. Wanneer het zo’n klein percentage uitmaakt, levert reeds een geringe verandering in hoeveelheid voor koop of verkoop al een belangrijke verschuiving in de goudprijs. Wanneer het geloof in de Amerikaanse dollar vermindert, veroorzaakt dat reeds een verschuiving van 1% of 2% in de allocatie bij investeerders, en veroorzaakt derhalve een groot prijsverschil. – Goud reageert op zowel angst als hebzucht. Als goud oploopt als gevolg van angst, stuwen de hebberige kopers de prijs omhoog om te profiteren van het momentum, terwijl de angst om te verliezen de handel verder omhoog stuwt. Dit houdt aan totdat de markt instort onder zijn eigen gewicht, en dat is precies wat er gebeurde toen goud steeg van $ 700 per ounce naar $ 1900 in zo’n korte tijdsperiode. – Wat het eerste signaal in de goudhandel is, zal een vermindering van grip op de 10-jarige Treasury bond en/of de US dollar zijn. Zodra zwakte wordt waargenomen, zal goud positief reageren.

 

Vrijheid voor de mensen:

Vrijheid voor het menselijk ras begint met de vrijheid van onderhorigheid aan corrupt-geld.

 

 “Het volk heeft geen idee aan wie ze de rekening betalen. Ze weten dat iemand hun wieldoppen steelt, ze denken dat het de hebzuchtige zakenlieden zijn die hun prijzen verhogen, of de zelfzuchtige arbeiders die hogere lonen eisen, of de onwetende boer die te veel voor zijn oogst vraagt, of de rijke buitenlander die onze prijzen opdrijft. Ze realiseren zich niet dat ook deze groepen slachtoffer zijn van het monetair systeem dat voortdurend in waarde wordt uitgehold door, en door middel van het Federal Reserve System.”– G. Edward Griffin

 

Veel activisten en mensen met integriteit schimpen op het financiële systeem en eisen de terugkeer naar publiekelijk beheerd en door waarde gedekte munt. Er worden zelfs nieuwe technologieën ontwikkeld zoals Bitcoin, echter al deze inspanningen blijken zich veel langzamer te ontplooien waardoor het huidige financiële systeem doorgaat met het stelen van onze welvaart en onze toekomst. Daarom bereiden veel intelligente en verstandige mensen zich voor op het ergste, een wereldwijd economische ineenstorting, die onvoorstelbaar schade en leed op de wereld zal veroorzaken. Onder het huidige geldsysteem is ineenstorting onvermijdelijk.

Mensen moeten dus fysiek goud en zilver in eigen beheer houden; dat zijn de enige financiële activa die niet tegelijkertijd de aansprakelijkheid van derden heeft. Vergeet niet dat in werkelijkheid, alle grote banken

too-big-to-jailvan de wereld failliet zijn. Vanwege het fractionele reserve systeem en het overwicht aan slechte leningen en ook andere factoren, is er niet een van hen die kan worden vertrouwd. – Erger nog, als je een hoop geld in een bank hebt, denk je misschien dat het een actief is, maar de bank ziet dat als een verplichting onderworpen aan beslaglegging vanwege de bail-ins, zoals werd waargenomen in Cyprus, en een paar weken geleden bij Banco Caja Madrid die in Spanje failliet ging, waardoor minstens 14.000 klanten een groot deel van hun geld verloren. – De EU had nl. reeds de basis gelegd voor dit soort beslagnemingen.

 

Hoop op beëindiging Crime Bankerskartel:

Is er enige hoop op overwinning op de bankiers van het misdaad kartel, zonder beëindiging van het leven zoals wij dit kennen? Kan het menselijk ras overgaan van een volledig corrupte economie naar een eerlijke economie, praktisch van de ene dag op de andere, zonder te lijden onder de totale devaluatie van alles waarvoor zo hard is gewerkt?

 

Het lijkt uiterst onwaarschijnlijk – de oplossing is eenvoudig t.w. schuldvrijgeld. En er bestaan ook nog goedwillende invloedrijke mensen die deze boodschap hebben meegekregen, en achter de schermen ook meewerken om hieraan wat te doen: Om te zorgen voor eerlijkgeld voor de wereld als vervanging van het frauduleuze fiat-schuldgeld-systeem dat leidt tot financiële plundering van hardwerkende burgers die voor hun bestaan zwoegen en daarvan veel te veel moeten afdragen. Deze zijn…

 

De White Dragon Society

De strijd tussen de White Dragon Society en de misdaad cabal is beslecht in het voordeel van de White Dragon. Het Aziatische geheim genootschap heeft politiek gezien de eerste rechtszaak gewonnen tegen blue_eyes_white_dragon_by_darklordjadow-d4b8jdehet Amerikaanse Fed-Systeem. De Fed heeft verloren van de Aziatische Witte Dragon Society. Het bedrag van de rechtszaak is meer dan $ 1 miljard. Natuurlijk is dit nergens publiekelijk bekend gemaakt. In de gerechtelijke beslissing moet al het Aziatische goud teruggegeven worden aan haar rechtmatige eigenaren. Het was een geheime beslissing van de rechtbank. Maar of de Fed deze orders zal opvolgen is nog de vraag? Als ze het doen, dan zal de Amerikaanse dollar instorten. En zolang de cabal dat niet kunnen toestaan, gaan de Amerikanen door met wereldoorlogen, en zal de dreiging blijven.

 

 

Een betere toekomst:

Benjamin Fulford zegt het volgende hierover:

 

Buiten de kring van de gebruikelijke verdachten die betrokken zijn bij het debat over het monetaire beleid zijn een aantal interessante ontwikkelingen aan de gang. Het is een verenigd rijke groep genaamd de White Dragon Society of Family die de wereld in dit opzicht hoop biedt. Hun belangrijkste kenmerk is dat ze zeer machtig, rijk, maar ook goedwillend zijn, het is een geheime Aziatische gemeenschap die erg invloedrijk is, de verbindingen en het vermogen heeft om de sluipende corruptie in de financiële wereld te overwinnen, teneinde ons allemaal een enorme gunst van de hoogste orde te bewijzen.

 

“Het primaire oogmerk binnen deze ‘dynastie’ de White Dragon Society, boven-de-wet en buiten het systeem extreem rijke families, is gemotiveerd om de wereld te redden uit de greep van het kwaad van de Rothschild bankiers en hun financiële manipulators.

“De White Dragon Society heeft de oprichting voorgesteld van een wereld federatie – geen fascistische Nieuwe Wereld Orde – maar één met als doel permanente wereldvrede te bereiken en een goudentijdperk te starten van ongekende vooruitgang en welvaart. Het voorstel werd gedaan, tijdens de lopende geheime onderhandelingen met het Pentagon, het Vaticaan, de Chinezen, het Britse Gemenebest en andere machtscentra.

“In het kader van dit voorstel, zullen burgers de politieke consensus van negen grote regionale groeperingen vertegenwoordigen ter vervanging van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Dit zullen zijn: Afrika, China en Oost-Azië met uitzondering van China, Europa, Rusland, India, de Islamitische wereld, Noord-Amerika, en Zuid-Amerika. Een meerderheid zal beslissingen nemen, en elke regio zal een vetorecht hebben alleen voor de eigen regio. Ook zal elke regio geleid worden door een eigen ‘meritocratisch’ bemand toekomst-planbureau met centrale bank die eigendom is van het volk.

 

“Bovendien zal een meritocratisch bemand agentschap t.b.v. toekomst-planning worden opgericht voor de planning en uitwerking van megaprojecten die tot buiten de regio’s strekken. Technocraten met een goede staat van dienst bij bestaande internationale instellingen zoals de Wereldbank en het IMF zullen worden uitgenodigd om ofwel in deze of in een van de andere regionale bureaus aan te sluiten.

Better future“Het Pentagon, het Chinese leger en de Russische strijdkrachten zullen geleidelijk integreren om een ​​planetaire beschermingsmacht te vormen. Tot dusver hebben het Pentagon en haar agentschappen, de P2 loge (het Vaticaan), de Chinezen, de Russen, de Duitsers en de Britten hun steun gegeven aan dit plan. De oprichting van een dergelijke structuur zou het mogelijk maken om alle internationale geschillen via arbitrage, rechtszaken of sportevenementen op te lossen i.p.v. oorlogen.

“Ook het equivalent van tientallen biljoenen dollars zal worden geïnjecteerd om onder andere zaken, te besteden aan een campagne om de armoede te beëindigen, de vernietiging van het milieu te stoppen, nieuwe ecosystemen te creëren, en het heelal te verkennen.

“In de publieke sfeer zijn sterke aanwijzingen dat in principe een nieuw systeem is overeengekomen. Toen China haar Aziatische Infrastructuur Investeringsbank, aankondigde, vertelde de cabbalisten in Washington hun bondgenoten niet mee te doen. Sindsdien hebben Australië, Brazilië, Canada, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zuid-Korea, Rusland, Denemarken, e.a. aangekondigd dat ze allemaal zullen toetreden. Dit dwong het IMF en de Wereldbank om ook hun steun aan te kondigen. Met andere woorden, de geheime machthebbers van de Federal Reserve Board hebben hun controle verloren.

“Wat overblijft van het oude financiële systeem is een combinatie van het functioneel Retail-banksysteem en het disfunctioneel institutioneel systeem. Met andere woorden, salarissen, elektriciteitsrekeningen en dergelijke worden nog steeds behandeld op een realistische basis op straat niveau, maar de aandelenmarkten, obligatiemarkten, hedgefunds en dergelijke zullen voor lang de echte wereld hebben verlaten.

Een bescheiden introductie m.b.t. de Dragon Familie wordt in deze video gegeven.

 

 

Cobra on the Dragon Family Gold

 

Het International Monetair Systeem is Moderne economische Slavernij.

 

 

Waar ligt ons Goud?