fight the bankers not iran-001Eenvoudig gesteld, bankiers controleren de overheid. Dit begon met de oprichting van de Federal Reserve Bank, en de greep werd nog hechter na het verwijderen van de gouden standaard in 1971. Uit het boek ‘Hoe de Bankiers Amerika Stalen’: ”Voor het overgrote deel, gelooft het Amerikaanse publiek dat de federale overheid geld ontvangt via belastingen van de burgers. En dat dit geld gebruikt wordt om voor alle diensten en programma’s te betalen, die nodig zijn om de VS te laten functioneren. Dit is echter helemaal niet het geval, in feite wordt geen cent van wat de mensen de overheid betalen daadwerkelijk gebruikt voor overheidsdiensten en programma’s.” Hetgeen min of meer – met enige varianten – ook van toepassing is voor de EU met de particuliere Europese Centrale Bank.

Het opgehaalde geld van de burgers gaat rechtstreeks naar de particuliere Federal Reserve Bank. Dit is de manier de Federal Reserve daadwerkelijk functioneert: “De Federal Reserve koopt de schulden van de Amerikaanse overheid met leningen. Maar, de Fed bank heeft daarvoor niet eens het geld, dus als ze dat nodig hebben, wordt dit geld gedrukt. Het geld dat ze drukken is niets waard omdat er niets achterstaat. In het verleden werd de Amerikaanse Dollar gesteund door een “Gold Standard” en dat bepaalde de waarde van de munt.”

Wanneer iemand de benaming “Federal Reserve” hoort, wordt aangenomen dat het een overheidsinstelling is, die de financiën van de overheid controleert. Niets is minder waar, de Federal Reserve is eigenlijk eigendom van een privé bankkartel. Waarvoor in 1913 president Woodrow Wilson de wet de “Federal Reserve Act” ondertekende voor de oprichting van dit instituut.

Hoe kon dit zo maar gebeuren? Het idee werd in 1907 bedacht op een geheime bijeenkomst op Jekyll Island, Georgia, die werd bijgewoond door Senator Nelson Aldrich (wiens dochter met John D. Rockefeller, Jr. was getrouwd), vertegenwoordigers van de National City Bank en JP Morgan & Co eigendom van de Rockefeller familie, de adjunct-secretaris van de Treasury, en nog een paar anderen. Uit deze bijeenkomst kwam het Monetaire Commissie rapport en de Aldrich Bill, t.b.v. de oprichting van de Fed bank.

JP Morgan financierde in 1912 beide politieke partijen voor de presidentsverkiezingen. Toen de Republikeinen er niet in slaagden te winnen, trad Woodrow Wilson van de Democraten aan. In een haastig gehouden stemming tijdens het Kerstreces in 1913 werd het voorstel aangenomen, dat zgn. de macht van Wall Street moest beperken. Bedenk dat nieuwe maatregelen altijd worden gebracht in het zgn. belang voor het volk. Later, toen hij besefte wat het werkelijk voor de natie betekende, liet Wilson weten spijt te hebben van zijn daad.

De Federal Reserve (evenals de ECB) is geen onderdeel van de regering. Het is een creatie van het kartel van privé bankiers met het oogmerk de munt te beheersen. Zoals beschreven door Gary Allen in zijn boek uit 1971: None Dare Call It Conspiracy.

“Het publiek wordt de indruk gegeven te geloven dat onze overheid geld leent van “het volk” d.m.v. spaarobligaties. Maar in werkelijkheid maken dit soort spaarobligaties slechts een klein percentage uit van de staatsschuld. Grote bankinginstellingen de zgn. internationale banken houden de meeste staatsobligaties, met uitzondering van die in handen van de overheid zelf via haar trust funds. Eeuwenlang is er grof geld verdiend door de internationale bankiers met de financiering van regeringen en koningshuizen. Sinds staatsobligaties voor het internationale bankwezen de hoeksteen van verdiensten zijn, is het belang van de internationale bankiers juist meer overheidsschulden aan te moedigen. Hoe hoger de schuld – des temeer wordt verdiend aan rente.”

Oorlogen en revoluties zijn voor internationale bankiers uiterst lucratief ter verkrijging of vergroting van de controle over regeringen, want de sleutel tot een dergelijke controle loopt altijd via de beheersing van het geld. Je kunt een regering controleren als ze bij jou in het krijt staan, een schuldeiser is in een positie om monopolieprivileges van de staat af te dwingen. – Regeringen die geld nodig hebben, hebben zodoende monopolies aan het bankwezen toegekend voor o.a. natuurlijke-hulpbronnen, olie-concessies, transport licenties, etc.. Maar – de monopolie die het kartel van internationale financiers het meeste begeren, is de controle over het geld van de natie.

Dit systeem beschreef Reginald McKenna, voorzitter van de Midlands Bank of England in 1939 als volgt: “Degenen die het geld en krediet creëren en uitgeven kunnen direct het beleid van de overheid beheersen, en houden het lot van het volk in hun handen.” Zodra de overheid in de schuld staat bij de bankiers zijn ze aangewezen op hun genade.

Het is nu duidelijk; overheden kunnen de banken niet controleren, omdat de banken de overheden controleren. “Toen JP Morgan zijn plan een eeuw geleden introduceerde, was de Amerikaanse schuld $ 5 miljard. Wilson begon onmiddellijk deel te nemen aan WWI en bracht de schuld op $ 25.5 miljard. Roosevelt en Truman vergrootten de schuld tijdens de jaren ’30 en ’40 tot $ 260 miljard. Na 1965 begon de VS-schuld sneller te groeien dan het BBP…

“Reagan en Bush 1 verviervoudigde deze gedurende 1980-1992. Tegen de tijd dat Bush 2 aantrad, was de schuld $ 5.7 biljoen. Deze ging in rap tempo naar $ 10.7 biljoen. Terwijl Obama hier nog eens $ 6 biljoen in de vier jaren daarna aan toevoegde. Geen wonder dat de banken en degenen die aan het hoofd ervan staan gedurende die periode puissant rijk zijn geworden.

“In elk presidentiële administratie sinds Wilson werden en worden bankiers opgenomen. Wat hebben die bereikt? Deze bankiers gebruikten hun controle binnen de overheid om in hun voordeel wetten te Controled by Bankersschrijven en beslissingen te nemen. Dit is de reden waarom de banken bailouts kregen nadat ze de economie hadden vernietigd, terwijl het volk aan zich zelf werd overgelaten om op de been te blijven. Dit is de reden waarom de banken LIBOR en – de edelmetaal markten konden manipuleren met alleen als bestraffing een armzalig monetaire sanctie die werd opgelegd, terwijl gewone burgers – zoals Madoff e.a. – voor dezelfde feiten in grote getale de gevangenis ingingen.

Dit is de reden waarom banken ongestraft het geld voor terroristen, drugskartels, en schurkenstaten kunnen witwassen, en rustig blijven lachen in het gezicht van Justitie als ze ter verantwoording worden gesteld. Dit is de reden waarom bijna elke wet is gevuld met voer dat bedrijven en de banken die zij bezitten verder verrijkt. Dit is de reden waarom de banken absoluut geen interesse hebben om kleine bedrijven en burgers te helpen. Ze verdienen meer als veel mensen afhankelijk worden van de overheid – er zijn inmiddels ruim 40 miljoen Amerikanen afhankelijk van voedselbonnen en dat is niet per ongeluk. Raad eens wie het voedselbonnen programma beheert? Het is niet de overheid. Het is JP Morgan.

Hoe meer mensen in de bijstand des te lucratiever voor de banken. Ze hebben een prikkel om gewone mensen arm te houden. En te oordelen naar de bankrekeningen van miljoenen mensen, doen ze een verdomd goede job. Ze hebben ook belang erbij dat mensen in “het systeem” blijven geloven, in het sprookje van meer welvaart. Dat het fiat geld dat de mensen krijgen haar waarde houdt, tenminste voor zolang ze geloven dat het iets waard is. Ze willen niet dat je edelmetalen koopt, ze willen dat je meer credit card schulden maakt, studieleningen aangaat, hypotheken afsluit, zodat rentebetalingen blijven toestromen. Ze willen je hele pensioen belegd zien in fondsen en aandelen die zij beheren en een percentage van ontvangen.

Een van de beste manieren om hiertegen te protesteren is het kopen van edelmetalen. Mensen WORDT WAKKER en ruil je spaargeld voor goud en zilver nu het nog kan.

Vijf dingen die je kunt en moet doen om dit financiële terrorisme te bestrijden:

1 Los je schulden af. Per direct. Schuld, zowel publiek als privaat, is uitgegroeid tot een chronische aandoening. Schuld aanwenden om je consumptie te financieren is suïcidaal.

2 Houd zo veel als mogelijk contant geld aan. Via beleggingsrekeningen of in je eigen huis. Het is belangrijk om je kasmiddelen buiten je bankrekening te bewaren, zodat je genoeg cash hebt om van koopjes te profiteren en calamiteiten te overleven. Zorg genoeg geld in huis te hebben om je kosten van levensonderhoud voor een minimum van drie maanden te dekken.

3 Koop goud en zilver. De tijd om dit te doen is NU, de kans is groot dat zowel de goud als zilverprijs omhoog gaan, de mogelijkheid hierop is te groot om te laten liggen. Zie het als een verzekeringspolis om je koopkracht op peil te houden. In het gunstigste geval worden het familiebezittingen voor je nazaten. Koop zoveel als je kunt, en houd het geheim.

4 Levensmiddelen met lange houdbaarheid, dagelijkse benodigdheden, en wapens. Maak een programma voor lange termijnopslag van voedsel. Als minimum een 100% autonomie voor een periode van drie weken zonder naar de supermarkt te gaan. Gebaseerd op een niveau dat je voldoende lijkt.
Een recene onderzoek leert dat criminelen bij voorkeur ongewapende slachtoffers uitzoeken. Dus wordt lid van een schietvereniging om legaal over een pistool of geweer te beschikken en te oefen deze onder dwang en stress te gebruiken.

5 Wees zuinig en trots op je vrijheid. Beschouw de wereld niet door het prisma van links of rechts, maar door de lens van goed en kwaad. Probeer zoveel mogelijk mensen WAKKER te krijgen door hen bewust te maken wat er werkelijk gaande is in deze wereld, en hoe dit escaleert naar inbeslagname van onze vrijheid en die van onze kinderen. Houd in gedachten dat uiteindelijk het kartel ons als hun lijfeigenen wil gebruiken, hun slaven en gedienstigen! – Voorts gebruik je tijd om te voltooien wat je wilt bereiken, en zorg ervoor dat je financieel voldoende onafhankelijk bent om dat te doen. Bedenk; niemand zal voor jou zorgen, behalve jij!

We leven in een bizarre wereld, die geleid wordt door corrupte en leugenachtige leiders, die in hun beleid – bewust – grove fouten maken, waarin zij zelf schijnen te geloven, zoals, o.a.:

• Schuldenprobleem kunnen worden opgelost door meer te lenen.
• Rente kunstmatig laag houden zonder op lange termijn schade te berokkenen aan de economie.
• Kostbare eigendommen en productie van de natie verspillen aan zinloze zombie-activiteiten – met inbegrip van oorlogen, inefficiënt belastingstelsels, subsidies, hand-outs, bail-outs, bail-ins, en gezondheidszorg programma’s.

Een paar voorbeelden ter accentuering hoe ultra lage rentetarieven in de praktijk economische vervorming veroorzaken: De inzet van robots: Bij nul % rente, kan een bedrijf geld lenen om personeel te vervangen door robots. De arbeidskosten gaan omlaag. De winsten gaan omhoog. Maar de schuld en werkeloosheid stijgen ook. Wie maakt zich daarover zorgen?

Bij ultra lage rente kunnen producenten nieuwe energiebronnen in marginale gebieden aanboren, voor de marginale productie van schalie olie en gas. Zolang de kapitaalskosten in de hand worden gehouden door ultra-lage tarieven, kan bijna elke return op investment er goed uitzien. Maar dat is slecht tijdelijk: Onafhankelijke producenten besteden dit jaar $ 1,50 aan boorkosten voor elke dollar die ze in opbrengst terug ontvangen. Schrijft Bloomberg.

Schalie opbrengsten dalen sneller dan productie op conventionele manier. Ze moeten 2500 nieuwe putten per jaar aanboren, alleen om de productie van 1.000.000 vaten per dag in North Dakota Bakken vol te houden, volgens het in Parijs gevestigde Internationaal Energie Agentschap. Irak doet hetzelfde maar dan voor 60 cent.

Als de rente kunstmatig laag wordt gehouden wordt kapitaal te goedkoop. Het wordt te gemakkelijk geleend en te gemakkelijk besteed. Met als resultaat over-speculatie, en overinvestering.

Gerald Celente: over de zelfmoorden onder bankiers en de Global Collaps – In het begin van de grote depressie van de jaren 1930 was er een piek in bankierszelfmoorden. Will Rogers uit die tijd; “Toen Wall Street onderuit ging, moest je in de rij gaan staan om een raam te krijgen om vandaar eruit te springen, en speculanten verkochten ruimte om in de East River te worden begraven.” – Het kartel CFR, Bilderberg, Rockefellers, Rothchilds, en JP Morgan bepalen dat bankiers die de nieuwe wereldorde niet accepteren moeten verdwijnen, het heeft dus niets te maken met zelfmoorden. En als dat niet werkt wordt mind control technologie toegepast om deze lieden de dood in te jagen …
Het volk wordt bewust belogen en bedrogen om de werkelijkheid te verbergen. Letterlijk alle markten worden dagelijks gemanipuleerd, zo is energie nog steeds goedkoop, terwijl die onder deze economische omstandigheden twee keer zo hoog zou moeten zijn.