Degenen die hun persoonlijke vrijheid lief is,

leze onderstaande essay:

 

De doelstellingen van de Khazarians:

De Khazarians hebben hun interesse gezet op de totale controle over de gehele wereldbevolking, en bezit te nemen van alle hulpbronnen op aarde waarvoor miljarden zijn geïnvesteerd. Goud, zilver, en energie zijn de belangrijkste doelstellingen van de Illuminati naast absolute controle Goals of Illuminatiover olievoorraden. Zo zijn olie, gas, water en vruchtbare grond, preferente grondstoffen die hun rijkdommen verder moeten completeren. Iedereen die hier tegen is, wordt geëlimineerd, zoals o.a. Hugo Chavez, die uit de weg werd geruimd door infectieuze kankercellen en daaraan overleed. Oorlogen worden gevoerd om grondstoffen w.o. aardolie massaal in bezit te verkrijgen, Irak en Libië zijn twee recente en duidelijke voorbeelden. Het standpunt is dat geen enkel land over haar eigen rijkdom aan grondstoffen mag beschikken. Landen die niet van de Nieuwe Wereldorde zijn gediend en voor hun eigen soevereiniteit opkomen, worden geëlimineerd.

 

Al eeuwenlang, produceerden uitvinders zoals o.a. Nicolai Tesla apparaten om de vrije energie afkomstig van het aardmagnetische te benutten. Het patenteren van deze uitvindingen was hun grote fout, hierdoor behoorden deze uitvindingen wettelijk aan de overheid. Dit betekent dat autoriteiten wettelijk de uitvinding in hun bezit hadden, en daardoor voorkwamen dat deze uitvindingen ter beschikking kwamen van het publiek. De internationale bankiers en oliekartels controleren de overheden in de westerse wereld. Ze zijn tegen vrije energie technologie, omdat het een bedreiging is voor hun “fossiele brandstoffen” energie-imperium.

 

De Ukraine werd door het ‘Westen’ bezet om toegang te verkrijgen tot de olierijkdommen in Centraal-Azië, niet alleen v.w.b. de olievoorraden, maar ook om de pijplijnroutes te beheersen. Want degene die de oliepijplijnen beheerst heeft ook de controle over alle nieuw te winnen olievoorraden. Dat is ook de aanleiding voor de gestichte oorlog in Syria, waar Assad in de weg staat om hun pijplijn vanuit Afghanistan te realiseren.

 

De Archon bloedlijn families:

De machtigste families binnen de Archon bloedlijn, controleren in het geheim alle satanische culten en sekten, zij beheren naast het militaire apparaat van de US en NAVO, ook een leger van satanisten die via invloedrijke bedrijfs- en regeringsfunctionarissen binnen de maatschappij zorgdragen dat aan alle ‘wensen’ van de Illuminati wordt voldaan. Eenmaal ingelijfd in dit leger is er geen weg terug, verraad wordt met de dood afgerekend. Bedenk dat gevaarlijke satanische methoden bestaan, die onderdeel uitmaken van het Illuminati complot, deze satanisten genieten van het lijden van hun slachtoffers. Ter herinnering; de Vaticaanse bankier, Calvi ‘bankier van God’ gehoorzaamde niet, waardoor zijn leven eindigde hangend onder de Blackfriars brug over de Theems in London op 18 juni 1982.

 

satan-by-jack-chickDeze machtige illuminatie-families, zoals o.a. Rothschild, Rockefeller, Kissinger, Warburgs, Bush, Netanyahu, Clinton, en hun schoothond Blair, staan aan het hoofd van satanshiërarchie en vormen het ‘Koninkrijk van Satan’. Zij zijn de voorhoede van de anti-christus beweging, zij willen ons allemaal doden, en werken fanatiek aan hun absolute wereldheerschappij, door de mensen te overdonderen met rampspoed, zoals de aanslag in Parijs op Vrijdag de 13e jl., die in beweging zijn gezet, en alom zichtbaar voltrekken. – In Parijs, net als bij 9/11, Charlie Hebdo en de Boston Marathon Bombardement, de media was vooraf in detail geïnformeerd en hadden hun goed gekeurde artikelen reeds klaar op het moment dat de aanslag plaatsvond. Er was geen onderzoek, geen vragen, alleen de media publiceerde gelijktijdig het vooraf geredigeerde officiële verhaal. En dan nogmaals lieten de daders hun ID achter op de plaats des onheils, om een snelle achtervolging op hen te vergemakkelijken. Mensen die WAKKER zijn, zijn zich volledig bewust dat dit een valse vlag operatie is, om het volk bang te maken en klein te krijgen. Hoeveel meer aanvallen moeten nog volgen voordat de meerderheid echt WAKKER is geworden en verandering van het regime eisen? – Betrouwbare informatie werd verstrekt, over hoe dergelijke terroristische aanslagen worden georkestreerd, om een maximum aan slachtoffers te maken van verschillende nationaliteit, een belangrijke ‘live’ ervaring werd gepubliceerd dankzij een hiaat in de Mexicaanse media, het zijn sterke aanwijzingen dat de Franse regering “slachtoffers” creëerde die tijdens hun hechtenis door autoriteiten werden vermoord. Lees hier het artikel:

 

Hun laatste troef is de Wereldleider, die Satan over de zondige wereld uitspeelt. De media, hun eigendom, over de gehele wereld, is reeds voorbereid ‘hem’ als de grote held, de redder, de verlosser, en de profeet van de wereld als de herboren Christus te manifesteren, die zijn hoofdzetel in Jeruzalem bekleedt om van daaruit zijn wereldrijk te besturen. – Tegenstanders worden unaniem voor goed het zwijgen opgelegd.

 

Onderdeel in de uitvoering is de bewust gecreëerde gigantische schuld in de wereld, die zo’n US$ 200 Biljoen of meer bedraagt. Indien deze schuld schuldig was aan iedereen onder elkaar, dan zou deze theoretisch tegenover elkaar kunnen wegvallen. Maar dat is niet het geval deze schuld is niet door de mensen aan elkaar verschuldigd, maar aan 198 centrale banken, op zes na, allen eigendom van de Rothschilds, die dat geld uit het niets creëerden. Logischerwijze er is geen verplichting om deze schuld terug te betalen, de verliezers zijn de investeerders die deze schuld als belegging kochten. Al het belasting geld dat werd geïnd om deze schulden terug te betalen is onrechtmatig gestolen van de burgers, geld dat verdween naar de Vaticaan bank – in de zakken van de Elite.

Omdat de Illuminatie erin is geslaagd de mensen over dit simpele feit in het domme te houden, en niemand hiertegen ageert, zal dat geloof alleen maar aan kracht winnen. Met het eindresultaat de herinvoering van totale wereldslavernij.

 

De staat Israël:

Na WW2 ontstond in Midden Oosten een nieuwe politieke situatie. De VN – eigendom van de RKM – besloot in 1947 tot de verdeling over te gaan van Palestina in een Joodse en Arabische staat, terwijl de Palestijnen voordien de zeggenschap hadden over het hele land. Door het medelijden met het Joodse volk als gevolg van WW2, kreeg het Zionisme in 1948 gestalte in de vorming van de staat Israël, verkregen d.m.v. diplomatieke terreur. De Rothschild familie is feitelijk de fundamentalistische leider van het zionisme. Het Israëlische Parlement de Knesset, is gefinancierd door de Rothschilds. In Jeruzalem is een straat vernoemd naar hen. De Rothschilds worden als de koninklijke familie van het jodendom beschouwd, met de toevoeging ‘Koning der Joden’. De oprichting van de staat Israël in Palestina was een cruciaal programmapunt van de RKM, dat als uitkomst van WW2 moest en werd gerealiseerd.

 

De machtselite willen vanuit de staat Israël de Nieuwe Wereldorde invoeren t.b.v. hun absolute wereldheerschappij. Via hun netwerken en het vele ISIS New World Ordergestolen geld van de burgers, en vooral door geweld heeft de machtselite zich geïnfiltreerd in alle machtsstructuren binnen de maatschappij en deze volledig binnen haar macht geplaatst. Op alle belangrijke posities binnen de regeringen, industrie en handel, de media, financiën, economie, wetenschap, religie, opvoeding etc. in praktisch alle landen op de wereld, zijn hun mensen geïnstalleerd, en is de geschiedenis gemanipuleerd om de volkeren in de werelddictatuur te dwingen.

 

De uiterst geheime plannen voor de nieuwe Wereldorde zijn dankzij het Internet inmiddels uitgelekt. – De Illuminatie zijn experts in geheimhouding en hebben daartoe een systeem ontwikkeld en ingevoerd waardoor geheimhouding is gewaarborgd, opdat niemand van hun aangestelde mensen uit de school klapt.

 

Monarch Total Mind Control:

Hiertoe is het Monarch Total Mind Control (bewustzijn) Program ontwikkeld en ingevoerd door Josef Mengele de Auschwitz beul, een van de ergste misdadigers van de twintigste-eeuw, en deel uitmaakt van de occulte hiërarchie die de totale controle van de wereld nastreeft. Dit programma dient om de mensheid in de wereldwijde slavenstaat te dwingen. En is tevens, de garantie voor absolute geheimhouding van de plannen die tot de geplande werelddictatuur zullen leiden.

 

mindcontrolHet programma maakt gebruik van indringend en excessief mind-control methoden om mensen tot robots om te vormen – de zgn. Monarchslaven – zonder dat ze het zelf weten, zijn ze onderworpen aan hun controleurs, die deel uitmaken van de Illuminati. Deze slaven worden ingezet op de hoogste niveaus in overheden, bedrijfsleven, financiën, kerken, wetenschap, opleidingsinstituten, en vele andere organisaties, die het dagelijks leven van de burgers beïnvloeden. De hersens van Monarchslaven worden stap voor stap geprogrammeerd zoals in computers, om zo de psyché en hun gedrag te beheersen. Wees ervan verzekerd dat alle publieke vooraanstaande figuren hiertoe behoren. Op deze wijze controleert de RKM de wereld van achter de schermen.

 

Opdat met zekerheid alle beweegredenen en geheime opdrachten niet ontmaskerd worden, zijn alle functionarissen op belangrijke posten Monarch-geprogrammeerde persoonlijkheden. Dus ook alle huidige leiders bij iedereen bekend! Want bij het inzetten van niet geprogrammeerde ‘normale’ functionarissen kan altijd iemand de geheimen verraden, waardoor vroeg of laat de geheime plannen bij het publiek bekend worden. Alleen door consequente inzet van geprogrammeerde overheids- en bedrijfsfunctionarissen kunnen de plannen t.b.v. de invoering van werelddictatuur strikt geheim blijven.

Mind-control slavery

 

Zo heeft een selecte categorie van Monarch-slaven de afgelopen zestig jaar meegeholpen aan de bouw van het grootste imperium ooit, t.b.v. de Illuminati. Dit imperium is opgebouwd d.m.v. bedrog, fraude, economische manipulaties, geweld, tortuur, en oorlogen. Monarchslaven zijn feitelijk economische huurmoordenaars!

 

 

Monarch slaven:

Er bestaat ook nog een ander type Monarch slaaf dat zijn de geprogrammeerde moordenaars en spionnen. Ze worden gebruikt voor het uitvoeren van het vuile werk, zodat het uiterst moeilijk is de werkelijke schuldigen achter de schermen zichtbaar te maken. Enkele voorbeelden van Monarchslaaf moorden zijn:

 

  • Monarch SlavesPim Fortuyn werd door zo’n slaaf vermoord, het was niet Volkert van der Graaf hij was gewoon een stand in, en werd rijkelijk beloond om voor de moord op te draaien en zijn mond te houden.
  • Het 2012 Sandy Hook basisschool bloedbad in Connecticut in de Verenigde Staten was gericht op de wijziging van de wapenwet om het bezit van wapens te verbieden.
  • Richard Reid de schoenbommer had geen dodelijke bom in zijn schoen; het doel was om reizigers te vernederen door ze op hun sokken door de ‘security’ poorten op luchthavens te laten lopen.
  • John Lennon werd gedood door een Monarchslaaf na zijn interview dat hij gaf aan Playboy waarin hij verklaarde, zich bewust te zijn van de kwaadaardige harddrugs promoties van het Opium Kartel van de overheid tijdens concerten om met opzet sociale chaos te creëren en uiteindelijk de samenleving te vernietigen. Hij zei:

 

“We hebben het aan de CIA en het leger te danken dat LSD te koop is. Zij maken gebruik van LSD om mensen te beïnvloeden. Ze gaven ons de vrijheid. Kijk naar wat de overheid erover zegt!”

https://finalwakeupcall.info/blog/2015/02/04/misdaad-cabal-bestuurt-de-wereld-deel-1/

 

Waarom laten we andere mensen ons vertellen wat we moeten doen; zijn we niet allemaal gelijk? Wat is het doel van de overheid? Wat kost het en wat voor voordelen levert het op? – Het zijn serieuze vragen om over na te denken, vooral nu zichtbaar overheden niet in het belang van het land en de burgers handelen wat ze geacht worden wel te doen. Er is dus iets verschrikkelijk mis, hier volgt het wat en waarom:

 

Antichrist plan:

Een onderdeel van het RKM geheime antichrist plan is om miljoenen moslims uit hun Syrische, Libië, en de Iraakse huizen te verdringen en geld te StepsofFreemasonrygeven om illegaal te migreren naar Europa, met inbegrip van een groot contigent aan goed getrainde huurlingen die verborgen tussen deze vluchtelingen Europa binnenkomen, om massale chaos te genereren, en de Europese haat tegen de islamieten aan te wakkeren. Deze massale migratie heeft al gigantisch proporties bereikt; autoriteiten zijn nauwelijks in staat dit onder controle te krijgen. Als Intel-rapporten juist zijn, worden deze vluchtelingen gefinancierd door George Soros, die hen voldoende reis en verblijfsgeld geeft. – Weer een bewijs dat de satanische sekte het belangrijkste geloof vormt, en overheden worden gecontroleerd door de Khazarian maffia’s hoogste beleidsmakers. Teneinde een indruk te verkrijgen hoe ernstig deze vluchtelingencrisis is, bekijk deze video met rapportages uit eerste hand.

 

Angela Merkel de dochter van Hitler:

Schokkend Intel insider informatie accepteert het feit dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel de dochter van Hitler is met de zuster van Eva Merkel w daddy HitlerBraun. Dit bevestigt waarom zij fungeert als een harde kern Globalist, evenals Hitler voor haar m.b.t. de zelfdestructie van Duitsland – zoals haar mind gecontroleerde vader voordien deed. Zou dit geen ‘groot nieuws’ zijn, als deze geruchten waar zijn? Dat zou betekenen dat ze Rothschild bloed in haar aderen heeft, een ander voorbeeld hoe de “Bloodlijn” families template van macht, wordt voortgezet. Experts die foto’s van beiden vergeleken, waren in staat opmerkelijke overeenkomsten vast te stellen.

 

Dit moet de reden zijn waarom Merkel ​​een embargo tegen Rusland heeft toegestaan, dat de Duitse industrie en middenstand grote schade heeft bezorgd, dat de verkoop van producten, zoals auto’s, vrachtwagens, onderdelen, enz. naar Rusland, drastisch heeft gedecimeerd. Voorst door zich niet te verzetten tegen de valse beschuldigingen tegen Volkswagen voor het niet voldoen aan de CO2-uitstootnormen wat op zichzelf een zwendel is. – En veel te veel vluchtelingen uit het Midden-Oosten Duitsland binnen komen, ondanks de enorme tegenstand van grote aantallen Duitsers die hiertegen in opstand beginnen te komen. – Merkel – Mind Controlled – wordt blijkbaar gespleten tussen haar NWO Globalistische verplichtingen aan de RKM en haar woede tegen de Amerikaanse regering omdat ze wordt gemanipuleerd d.m.v. het afsnijden van broodnodige verkopen aan de Russen.

 

Dit zijn situaties die bevestigen dat een leider is mind-gecontroleerd, als ze in strijd handelen met de belangen van het land en burgers. Het is doorgaans de satanische regel, roep: ‘Zwart is Wit’ en ‘Kwaad is Goed’. Zo is het ook zeker dat de minister-president van Nederland, Mark Rutte eveneens een mind- gecontroleerde leider is, gezien zijn onaanvaardbare houding en acties met betrekking tot het neerschieten van MH-17 boven de Oekraïne, hij moet zeker voorkennis hebben gehad van dit plan!

 

Verborgen waarheid:

Aangezien nu de verborgen waarheid steeds meer bekend wordt, kan niet meer worden ontkend dat Hoog Verraad is gepleegd, als ook het geval Agenda-21is binnen het opperbevel van het Pentagon die met de hulp van de CIA en de Israëlische Mossad in 2001 de 9/11 Twin Towers demolitie veroorzaakten, die alle latere oorlogen hebben veroorzaakt. Bovendien kan niet worden ontkend dat duizenden jonge soldaten nodeloos werden opgeofferd, gedood, afschuwelijk gewond en uitgeschakeld voor niets, behalve t.b.v. de kwalijke winsten voor de RKM Banksters, en de oorlog en defensie uitvoerders. Om maar te zwijgen over de honderdduizenden onschuldig vermoorde Irakezen Afghanen, Libiërs, e.a..

 

De Amerikaanse Bush-regering is in feite de dader achter de 9/11-aanslagen op de Twin Towers op 9-11-01 in New York City, en nu ook bij de aanslag in Parijs blijkt de overheid betrokken. 9/11 veroorzaakte de dood van 3000 onschuldige burgers oftewel massamoord met voorbedachte rade, die aangevuld moet worden met ongeveer 39.000 later gestorven burgers door radioactieve neerslag en asbest vergiftiging en vreemde vormen van kanker. Op dit moment vechten ongeveer 70.000 burgers voor hun leven als gevolg van de giftige/schadelijke neerslag die veroorzaakt werd door deze Inside job – valse vlag – operatie op NYC. En één van de minder bekende redenen achter deze valse vlag operatie, was het doden van het volledige personeel van het bedrijf Cantor Fitzgerald Securities, dat was belast met de afhandeling en papierwerk t.b.v. de verplichte teruggave van het gestolen goud aan de Chinese eigenaars. Zij waren gevestigd in Toren 1 van het World Trade Center op de verdiepingen 101-105. Alle 658 werknemers werden vermoord op die dag door het neervellen van de torens en zo werd het goud niet teruggegeven aan de rechtmatige eigenaars de Chinese White Dragon Family. Lees meer over hier.

 

De RKM beheersen alle (behalve 6) particuliere centrale banken over de hele wereld, die geld uit lucht creëren, en dat uitlenen voor gebruik tegen rente aan het volk. Vervolgens zijn ze ook eigenaar van ‘s werelds grootste opium kartel waardoor ze grote hoeveelheden zwartgeld genereren nodig voor de financiering van hun clandestiene en geheime operaties. Ze verzamelden zoveel zwartgeld, dat het hen mogelijk maakte bijna elke overheid en alle ambtenaren op belangrijke posities om te kopen. Ze genereerden ‘ziekmakende’ winsten, confisqueerden grond en hulpbronnen van andere landen die door de grootte van de schuld afhankelijk waren gemaakt, waardoor de RKM ook de volledige controle verkreeg over de MSM om het publiek te bedriegen, waar en wanneer dat nodig is. – Onlangs zijn een groot aantal mensen beginnen te begrijpen dat de massamedia bol staat met leugens en bedrog.

 

Hoe de RKM te verslaan:

Jacob-RothschildHet is de allerhoogste prioriteit om de RKM te verslaan met de door hen gecontroleerde marionetten binnen overheden, om de burgers op de ‘eerste plaats’ te stellen. Totdat de massa opstaat om de RKM met de Centrale-, en alle TBTF – too big to fail -Banksters ​​te arresteren en in de gevangenis te zetten, op dezelfde manier zoals in IJsland de macht werd teruggrepen, door niet alleen de verschuldigde schulden aan de bankiers af te wijzen, maar ook doordat met elke gepubliceerde krantenkop, Westerse landen, en de wereld, werd herinnerd dat ze opstonden ​​en vochten voor wat van hen was, en de wereld te tonen dat overwinning mogelijk is! – Dus laten we beginnen deze boodschap over te brengen met het afsnijden van de nep-geld creatie. En laten we hopen dat mede als gevolg van de vele inspanningen gemaakt door de vele initiatiefnemers op het internet deze boodschap te verspreiden, opdat deze dag snel zal naderen.

 

Zodra de massa begint te begrijpen dat elke mind gecontroleerde overheid en ambtenaar Monarch slaven zijn, en zij het zijn die voortdurend waarschuwen voor terroristen, feitelijk zelf de echte terroristen zijn, dan zullen de mensen in staat zijn om de RKM voor eens en voor altijd te verslaan en te elimineren.

 

Als Monarchslaven falen, dan wordt met de hulp van de CIA en/of Mossad geprobeerd een coup te plegen of een revolutie te forceren. Als dat niet werkt , dan voert een speciale elite-eenheid liquidaties uit. En als het niet zover komt, dan krijgt de regeringsleider of dictator een hartaanval of een ander ongeluk. Wanner het nog niet is gelukt dan wordt de militaire tak van de Illuminatie – de NAVO – ingezet.

 

Zo worden landen met een strategische ligging en waardevolle grondstoffen voor miljarden bedrogen, door deze landen meer ‘nep-geld’ te lenen dan ze ooit kunnen terugbetalen, om hun economie en macht over te nemen. Griekenland is het meest recente voorbeeld in deze lange rij van landen.

 

“Sinds ik in de politiek zit, ontving ik de persoonlijke en confidentiële inzichten van mensen die me vertrouwden. Enkele van de grootste mannen in de Verenigde Staten, op het gebied van handel en industrie waren bang voor iemand, of voor iets. Ze wisten dat ergens een macht bestond zo georganiseerd, zo subtiel, zo waakzaam, zo met elkaar verbonden, zo compleet, zo alomtegenwoordig, dat ze beter niet luid konden spreken als ze over de veroordeling ervan spraken.”- Bekende Woodrow Wilson, de 28ste president van de Verenigde Staten, 1913 – 1921.

 

Wat betekent politiek vandaag de dag, en hoe heeft het betrekking op wat er gebeurt in de wereld? Oppervlakkig bekeken, lijkt het dat ‘politieke leiders’ van het ene land via hun media de ‘politieke leiders’ van een ander land afkraken.

 

Een goed voorbeeld is de huidige situatie tussen de Verenigde Staten en Rusland. De VS en Canada noemen de Russische president Poetin, een boef. Hier is de reactie van Poetin nadat Rusland ervan was beschuldigd een bullebak te zijn.

 

De Massa Propaganda:

Miljoenen mensen luisteren naar de Russische zender RT, en volgen de Chinese media die heel iets anders vertellen dan de westelijke media. De Russische president Poetin zei iets over ISIS dat de westerse media niet zullen publiceren. President Vladimir Poetin zei dat hij Russische inlichtingendienst opdracht had gegeven, gegevens over Islamitische financiering te delen met zijn collega’s van de G20: de terroristen blijken gefinancierd te worden door 40 landen, waaronder enkele van hen G20-lidstaten zijn.

 

 

De propaganda die wordt voorgeschoteld aan de massa over politieke kwesties via de mainstream media, zijn allemaal bevooroordeeld en in strijd met de waarheid. Wereldwijde is de media in beginsel geïnstrueerd om de belangen van de RKM te ondersteunen. Waar kan men terecht om meer informatie te krijgen over het onderwerp v.w.b. de Verenigde Staten doet met betrekking tot haar infiltratie in oneindig veel landen over de hele wereld? Waarom heeft de VS overal zoveel militaire bases gevestigd? En wat gebeurt daar?

 

Hidden handAl deze zaken liggen in de verborgen handen van de RKM en worden beïnvloed door Big Business, waarvoor recentelijk de TTP overeenkomst werd getekend. – Het feit is gewoon dat mensen de slaaf zijn van de particuliere centrale banken die de lokale valuta uitgeven gemaakt uit lucht. Het is een systeem dat van nature instabiel is, en uiteindelijk crasht, ongeacht wat ze doen. Dus ook de wereldwijde hegemonie gaat er onderdoor en zal de crash niet overleven. Dat is de reden waarom Obama wanhopige pogingen onderneemt om oorlogen te beginnen om op die manier de US dollar te redden.

 

Een centrale macht is gecreëerd ​​binnen de regeringen die groter is dan de mensen zelf, en bestaat uit vele facetten met vermogende belangen, gecombineerd in één eenheid, en bij elkaar gehouden door de cohesieve macht van overvloed binnen de banken. En dat is de RKM.

 

Internationale Conferentie over de Nieuwe Wereld Order:

Onlangs zijn een aantal politici en wetenschappers bij elkaar gekomen op de Internationale Conferentie over de Nieuwe Wereld Order om zaken te bespreken die worden weergegeven met het volgende citaat van een van de sprekers:

 

“We hebben te maken met een criminele onderneming op mondiaal niveau… er is voortdurend oorlog, die worden geleid door de Verenigde Staten, en wordt uitgevoerd door een aantal proxy-landen, die gehoorzamen aan de bevelen vanuit Washington… De wereldwijde oorlog tegen het terrorisme is een Amerikaanse onderneming, die nep is, en gebaseerd is op valse gronden. Het vertelt ons dat op de een of andere manier Amerika en de westerse wereld een fictieve vijand ‘de islamitische staat’ moet bestrijden, terwijl de islamitische staat in feite volledig wordt ondersteund en gefinancierd door de westerse militaire alliantie en de Amerikaanse bondgenoten in de Perzische Golf. … Ze zeggen dat moslims terroristen zijn, maar het is gewoon een feit dat terroristen in Amerika worden gemaakt. Deze zijn niet het product van de islamitische samenleving, en dat moet heel duidelijk zijn voor iedereen hier aanwezig. …De wereldwijde oorlog tegen het terrorisme is een verzinsel, een grote leugen en een misdaad tegen de mensheid.”

 

Een van de opmerkingen van commentatoren: (De) enige manier om de Nieuwe Wereldorde te doen instorten is door een ​​alternatief te bouwen, en in conformiteit het oude corrupte systeem te vervangen, ongeacht de gevolgen. Het is d.m.v. angst en vanwege onze gemakzucht, dat ze ons allemaal beheersen. Maar als we met ons allen een maand lang niet meer deelnemen aan dit NEP systeem zal het instorten. Wij zijn zelf de bron die hen overeind houdt.

 

De samenhang tussen 9/11, JFK, en het Global Collateraal Accounts:

De Global Collateraal Accounts zijn oorspronkelijk bedoeld te worden gebruikt voor de modernisering van de wereld d.m.v. humanitaire projecten, en een einde te maken aan de centrale banken. The Dragon Family is de legitieme Eigenaar van deze rekeningen.

 

Nu de bevrijders onderweg zijn naar deze rekeningen, zal bij voltooiing deze rekeningen worden geopend en de wereld worden bevrijd. Deze bijna onmogelijke taak zal worden voltooid, en zoals aanvankelijk was gepland t.b.v. humanitaire doeleinden worden aangewend, terwijl de RKM cabal wordt afgemaakt, en hopelijk definitief opgeruimd, voordat zij opnieuw de kans grijpen om toe te slaan met hun all-out rampzalig plan.

 

Het WAKKER WORDEN is begonnen:

De massa’s evenals vele Pentagon ambtenaren beginnen nu te begrijpen hoe de hoogste echelons werden geïnfiltreerd en veroverd door de Khazarian maffia en haar ondergeschikten t.w. de Bush Crime Cabal (genaamd BCC) en het Israëlisch-Amerikaanse “Israëlisch-first” dubbele nationaliteit Verraders (genaamd de Zios).

 

 Illuminati Are Running Out of Time: Simon Parkes Oct 2015

Pope Franciscus Khazarian figureheadDe paus, die niet voor de moslims, hindoes en andere gelovigen spreekt is het boegbeeld van de Khazarian maffia Nieuwe Wereld Orde. Waarom heeft hij niet in de VN en maar in de hoofdstad van de Verenigde Staten de mensen toegesproken om ze te vertellen over de veranderingen in de wereld en voor te bereiden op de nieuwe wereldorde? Het is duidelijk dat de paus RKM orders opvolgt. In deze 15 min. video, samengevoegde fragmenten uit een 2 uur durend interview, waarin Simon de Illuminati beschrijft en hun wanhopige laatste poging om de Nieuwe Wereld Orde te lanceren.- De Paus is duidelijk het sprekende boegbeeld voor de NWO.

DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN IN DE VERNIETIGING VAN DE RKM:

Khazarian mafia takedown is accelerating, making them dangerously desperate!

Read the full story about the ongoing actions.

 

Onze Ignorantie is de kracht van de RKM:

Vele Hillary Clinton Supporters accepteren de invoering van Sharia wetgeving in Amerika!

Kijk eens hoe dom ze werkelijk zijn, en oordeel voor je zelf, als je begrijpt wat Sharia werkelijk betekent. Gestraft worden met zweepslagen, het afsnijden van je handen, en ga zo maar door, en kijk eens wat deze wet betekent in Saoedi-Arabië; vrouwen worden niet toegestaan om een voertuig te besturen, etc.

 

Illuminati 2016: Predictions!! We the people must reach mass awareness!

De Wakkeren moeten de wereld wakker schudden!

 

Ni Lampedusa, ni Bruxelles, être Européen !

Geen Lampedusa, niet Brussel, maar wees Europeaan!

Een korte beeldweergave van wat Europa dreigt te worden, wat het was, en wat het weer moet worden. Sterk aanbevolen.